Strong's Hebrew: 854. אוֹת (eth) -- with (denoting proximity)
854. eth
Strong's Concordance
eth: with (denoting proximity)
Original Word: אוֹת
Part of Speech: Preposition
Transliteration: eth
Phonetic Spelling: (ayth)
Short Definition: against
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. preposition
Definition
with (denoting proximity)
NASB Translation
accompany* (1), against (36), all alone* (1), along (2), among (7), before (3), beside (2), besides (2), concerning (1), doing* (1), has (2), have (1), help* (1), how* (6), including (1), know (1), near (2), part* (1), possession (2), presence* (1), side (1), together (1), toward (2), within (2).

Brown-Driver-Briggs
II. אֵת, preposition with — with makkeph אֶתֿ, with suffix אִתִּי, אִתְּךָ, אִתְּכֶם etc. (also, however, ˜אוֺתְךָ, אוֺתוֺ, and similarly מֵ˜אוֺתְךָ, מֵאוֺתוֺ etc.), first in Joshua 10:25; Joshua 14:12, next 2 Samuel 24:24; then repeatedly (but not exclusively) 1 Kings 202 Kings 8, & in Jeremiah, Ezekiel, e.g. 1 Kings 20:25 (but 1 Kings 20:23 אִתָּם) 1 Kings 22:7,8,24 (beside מֵאִתִּי) 2 Kings 1:15; 2 Kings 3:11,12,26; 2 Kings 6:16 (beside מֵאִתּוֺ) 2 Kings 8:8; Jeremiah 2:35; Jeremiah 10:5; Jeremiah 16:8; Jeremiah 19:10; Jeremiah 20:11; Ezekiel 2:6; Ezekiel 10:17; Ezekiel 23:23; Ezekiel 37:26 (see below 1d; also Isaiah 59:21, contr. Genesis 17:4: on שָׁכַב אֹתָהּ Genesis 34:2 and elsewhere, see below שָׁכַב, & compare DrSm ii. 13, 14) preposition denoting

proximity (synonym עִם; Phoenician את, e.g. CISi. 3, 8 לא יכן לם משכב את רפאם let there not be for them a resting-place with the shades; Assyrian itti (perhaps akin to ittu 'side,' DlPr 115 Hpt KAT2. 498; but compare NöZMG '86, 738 f.). Not found as yet in the other cognate languages: but compare Ethiopic 'enta, towards, which supports the view; that אֵת is for 'int [compare תֵּת, תִּתִּי], perhaps from √ אנה to meet Olp. 431 PrätZMG '73, 643 LagM i. 226).

1 Of companionship, together with: Genesis 6:13 behold, I destroy them אֶתהָֿאָרֶץ together with the earth, Genesis 11:31; Genesis 12:4 #NAME?verbs of dwelling, abiding, going, etc., as Judges 1:3; Judges 14:11; Judges 19:4, & in the phrase הָעָם אֲשֶׁר אִתּוֺ Judges 4:13; Judges 7:1; Judges 9:33,48; 1 Samuel 14:20; 1 Samuel 30:4 etc.; thou, and thy sons אִתָּֽךְ ׃ ֗֗֗ with thee Genesis 6:18; similarly (3rd person) Genesis 7:7,13; Genesis 8:18; Genesis 9:8 and elsewhere (character of P: DrIntr 124); הִתְהַלֵּךְ אֶתהָֿאֱלֹהִים to walk with God, i.e. to have him as a companion (that is, by adopting a course of life pleasing to him) Genesis 5:22,24; Genesis 6:9 (compare הִתְהַלֵּךְ אֵת literal 1 Samuel 25:15); — by the side of, like Isaiah 45:9, equally with Leviticus 26:39, in common with Jeremiah 23:28b (compare עִם 1e, f). Hence, in particular —

a. with for the purpose of help: Numbers 14:9 אִתָּנוּ ׳וי, Joshua 14:12 (אוֺתִי, as Jeremiah 20:11) Judges 1:19; 2 Kings 6:16; 2 Kings 9:32 מִי אִתִּי מִי who is on my side, who ? כִּי אִתְּךָ אֲנִי Isaiah 43:5; Jeremiah 1:18,19 +; Isaiah 63:3; Psalm 12:5 our lips are with us, on our side; in the phrase אֵת ׳(הָֽיְתָה) יַד מּ 2 Samuel 14:19; 2 Kings 15:19; Jeremiah 26:24; נָשָׂא אֵת to bear together with, i.e. to assist Exodus 18:22; Numbers 11:17. Exceptionally, = with the help of: Genesis 4:1 for I have gotten a man ׳אֶתיֿ with the help of ׳י (compare עם 1 Samuel 14:45) Genesis 49:25 (where, however, the parallelism, & ᵑ7 ᵑ6 favour וְאֵל שַׁדַּי for וְאֵת שַׁדַּי) Micah 3:8; compare Esther 9:29.

b. beside (German neben): Genesis 39:6 לֹא יָדַע אִתּוֺ מְאוּמָה he knew not with him, beside him, aught (i.e. Joseph managed everything), Genesis 39:8; Exodus 20:23 לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּ֑י ye shall not make (aught) beside me.

c. beside = in the presence of (rare): Genesis 20:16b and before all thou shalt be righted, Isaiah 30:8; Micah 6:1. In this sense ׳אֶתמְּֿנֵי מּ is more frequently, see below מָּנִים

d. of intercourse of different kinds with another, e.g. after verbs of making a covenant or contract, or (less often) of speaking or dealing: (α) Genesis 9:9; Genesis 15:18; Genesis 17:4 (Ezekiel 16:60; Isaiah 59:21 -אוֺת) Joshua 10:4; 1 Kings 3:1 etc.; compare 1 Samuel 2:13 (but here הַכֹּהֵן מֵאֶתֿ is probably to be read with ᵐ5 ᵑ6 ᵑ7 Ke We etc., compare Deuteronomy 18:3). (β) Genesis 17:3; Genesis 42:30 דִּבֶּר אִתָּנוּ קָשׁוֺת, 1 Kings 8:15; Psalm 109:2, & especially in Jeremiah and Ezekiel (as Jeremiah 1:16; Jeremiah 4:12 [Jeremiah 52:9 אִתּוֺ] Jeremiah 5:5; Jeremiah 12:1; Ezekiel 2:1; Ezekiel 3:22,24,27; Ezekiel 14:4; Ezekiel 44:5 — all -אוֺת); Genesis 24:49 to perform kindness אֵת (עִם is here more Genl.), 2 Samuel 16:17 זֶה חַסְדְּךָ אֶתרֵֿעֶךָ֑, Ruth 2:20; Zechariah 7:9; Jon 11:27 וְאַתָּה עשֶֹׁה אִתִּי רָעָה, Deuteronomy 1:30; Deuteronomy 10:21; 1 Samuel 12:7 b, (-אוֺת) Jeremiah 21:2; Jeremiah 33:9; Ezekiel 7:27; Ezekiel 16:59; Ezekiel 22:14; Ezekiel 23:25,29; Ezekiel 39:24; absolute Ezekiel 17:17; Ezekiel 20:44; Psalm 109:21; Zephaniah 3:19; (γ) in a pregnant sense, (in dealing) with, i.e. towards (rare): Isaiah 66:14; Psalm 67:2 יָאֵר מָּנָיו אִתָּנוּ make his face to shine with (= toward) us (varied from אֶל Numbers 6:25) Deuteronomy 28:8; faithful with Psalm 78:8 (compare Psalm 78:37 נָכוֺן עִם); Ezekiel 2:6 (אוֺתָ֑ךְ); Judges 16:15 וְלֹבְּךָ אֵין אִתִּי. (δ) often with verbs of fighting, striving, contending, as Genesis 14:2,8,9; Numbers 20:13; Isaiah 45:9; a Isaiah 50:8; Psalm 35:1; Proverbs 23:11; with בָּא בְמִשְׁמָּט Psalm 143:2 (Isaiah 3:14 and elsewhere עִם).

2 Of localities, especially in the phrase אֲשֶׁר אֵת describing a site: Judges 3:19; Judges 4:11 אֲשֶׁר אֶתקֶֿדֶשׁ which is near Kedesh, 1 Kings 9:26; 2 Kings 9:27 (compare עם 2, which is commoner in this sense); Ezekiel 43:8; Exodus 33:21 הִנֵּה מָקוֺם אִתִּי. Perhaps, anomalously, 1 Samuel 7:16 at or by all those places (but see Dr); in 2 Samuel 15:23 עַלמְּֿנֵי דֶרֶךְ אֶתהַֿמִּדְבָּר, אֵת = towards is against analogue: read with ᵐ5L עַלמָּֿנָיו דֶּרֶךְ הַזַּיִת אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר; 1 Kings 9:25 אִתּוֺ beside it (that is, the altar); but עָלָיו 1 Kings 13:1 etc. would be idiomatic, & for אִתּוֺ אֲשֶׁר Klo proposes plausibly אֶתאִֿשֹּׁוֺ (see Exodus 30:20).

3 ׳אֵת מּ denotes specially,

a. in one's possession or keeping: Genesis 27:15; Genesis 30:29 thou knowest אֵת אֲשֶׁר הָיָה מִקְנְךָ אִתִּי ֗֗֗ how thy cattle fared with me, Genesis 30:33; Leviticus 5:23; Leviticus 19:13; Deuteronomy 15:3; Judges 17:2; 1 Samuel 9:7 מָה אִתָּנוּ = what have we ? 1 Samuel 25:29; Isaiah 49:4 my right is with Jehovah (contr. Isaiah 40:27), Jeremiah 8:8; Psalm 38:11 the light of mine eyes also אֵין אִתִּי i.e. is gone from me, Proverbs 3:28; Proverbs 8:18; in his power, Jeremiah 10:5 הֵיטֵיב אֵין אוֺתָם is not in their power, perhaps Psalm 12:5. A dream, or the word of ׳י, is said to be אֵת with a prophet, 2 Kings 3:12; Jeremiah 23:28; Jeremiah 27:18. Metaph. of a mental quality, Proverbs 11:2; Proverbs 13:10.

b. in one's knowledge or memory: Isaiah 59:12 מְּשָׁעֵינוּ אִתָּנוּ our transgressions are with us, i.e. present to our minds ("" וַעֲוֺנֹתֵינוּ יְדַעֲנוּם), Job 12:3 אֶתמִֿיאֵֿין כְּמוֺאֵֿלָּה with whom are not (i.e. who knoweth not ? τίς οὐ σύνοιδε;) things like these ? Job 14:5 אִתָּךְ i.e. known to thee, Proverbs 2:1; Genesis 40:14; Jeremiah 12:3 (Ew Gf towards thee, as 1d γ). So אִםיֵֿשׁ אֶתנַֿפְשְׁכֶם Genesis 23:8 [2 Kings 9:15 ׳נ alone], אֶתלְֿבָבְךָ 2 Kings 10:15. compare עם 4b, which is more frequent in this sense.

4 מֵאֵת (מֵאִתִּי, etc.; also -מֵאוֺת) from proximity with (like Greek παρά with a Genitive, From de chez; in Syriac, Arabic , corresponding synonym מֵעִם; see below): coupled almost always with persons (contrast מֵעִם, a). Thus

a. with קָנָה to buy Genesis 25:10 + often (compare Genesis 17:27); לָקַח Genesis 42:24; Exodus 25:2; Leviticus 25:36; Numbers 17:17 + often; נָשָׂא Psalm 24:5; שִׁלַּח, as Genesis 8:8 וַיְשַׁלַּח אֶתהַֿיּוֺנָה מֵאִתּוֺ and he sent forth the dove from with him Genesis 26:27; הָלַךְ Genesis 26:31; 1 Kings 18:12; 1 Kings 20:36; Jeremiah 9:1, of a wife deserting her husband Judges 19:2 וַתֵּלֶךְ מֵאִתּוֺ, Jeremiah 3:1 (compare Isaiah 57:8); with simile words Genesis 38:1; Deuteronomy 2:8; 1 Kings 11:23; Jeremiah 2:37 (see Exodus 5:20); Isaiah 54:10; Psalm 66:20; with שָׁאַל Judges 1:14; 1 Kings 2:16; Psalm 27:4 +, דָּרַשׁ 1 Kings 22:7 and elsewhere, שָׁמַע 1 Samuel 2:23. — ׳מֵאֵת מְּנֵי מּ Genesis 27:30; Genesis 43:34; Exodus 10:11; Job 2:7; Leviticus 10:4 (הַקֹּדֶשׁ), 2 Kings 16:14 (הַבַּיִת). Hence

b. of rights or dues, handed over from, given on the part of, any one: Genesis 47:22 חֹק מֵאֵת מַּרְעֹה; often in P, as Genesis 23:20; Exodus 27:21 a perpetual due מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל from, or on the part of, the children of Israel, Leviticus 7:34; b Leviticus 24:8; Numbers 3:9; Numbers 7:84 +; Deuteronomy 18:3; 1 Samuel 2:13 (ᵐ5, etc.; see 1d) 2 Samuel 15:3 וְשֹׁמֵעַ אֵיןלְֿךָ מֵאֵת הַמֶּלֶךְ but there is none to hear thee deputed of the king, 1 Kings 5:14.

c. expressing origination: 1 Kings 1:27 אִם מֵאֵת אֲדֹנִי הַמֶּלֶךְ נִהְיָה. Especially ׳מֵאֵת י — of a concrete object proceeding from him: Genesis 19:24 (brimstone), Numbers 11:31 (a wind), Numbers 16:35 (fire), 1 Samuel 16:14 (evil spirit), Isaiah 38:7 (a sign), Jeremiah 51:53 (wasters), Micah 5:6 (dew); of wrath Zechariah 7:12 (compare Numbers 17:11), teaching Isaiah 51:4, the word of prophecy Jeremiah 7:1 (so Jeremiah 11:1; Jeremiah 18:1 #NAME? Jeremiah) Jeremiah 37:17; Ezekiel 33:30; with 'have I((we) heard' Isaiah 21:10; Isaiah 28:22; Jeremiah 49:14 (= Obadiah); of an event, or phase of history Joshua 11:20 הָֽיְתָה ׳מֵאֵת י it came of ׳י to..., 1 Kings 12:24; Habakkuk 2:13; Psalm 118:23 הָֽיְתָה זאֹת ׳מֵאֵת י (ᵐ5 παρὰ Κυρίου) Ezra 9:8; Nehemiah 6:16; of trouble (רָעָה) 2 Kings 6:33; Micah 1:12 (יָרַד); of a good or evil lot, having its source in ׳י Jeremiah 13:25; Isaiah 54:17; Psalm 109:20, compare Job 2:10; Psalm 22:26 מֵאִתְּךָ תְהִלָּתִי from thee cometh my praise (thou art the source of it); Isaiah 44:24 Qr מֵאִתִּי of myself (compare ἀπ’ ἐμαυτοῦ John 5:30; Kt is מִי אִתִּי who was with me ?), John 54:15 אֶפֶס מֵאוֺתִי not at my instance (compare לֹא מִנִּי John 30:1, לֹא מִמֶּנִּי Hosea 8:4). d. of a place 1 Kings 6:33 (corrupt: read with ᵐ5 ᵑ6 ᵑ9 [partly] מְזוּזֹת רְבֻעוֺת, & compare Ezekiel 41:21).Note. אֵת expresses closer association than עִם: hence while מֵעִם sometimes denotes hardly more than from the surroundings or belongings of, מֵאֵת expresses from close proximity to. Thus Saul asks, מִי הָלַךְ מֵעִמָּנוּ who has gone from (those) about us ? but Jacob, speaking of the loss of Joseph, says, Genesis 44:28 וַיֵּצֵא הָאֶחָד מֵאִתִּי and the one is gone from with me. מֵאֵת is accordingly preferred to מֵעִם in the sense of origination or authorship; מאת is not usual in the sense of מֵעִם

c, nor מֵעִם in the sense of מֵאֵת b..

Strong's Exhaustive Concordance
against, among, before, by, for, from, into, out of,

Probably from 'anah; properly, nearness (used only as a preposition or an adverb), near; hence, generally, with, by, at, among, etc. -- against, among, before, by, for, from, in(-to), (out) of, with. Often with another prepositional prefix.

see HEBREW 'anah

Forms and Transliterations
א֠וֹתוֹ אִ֝תִּ֗י אִ֝תָּ֗נוּ אִ֠תְּךָ אִ֠תְּכֶם אִ֫תָּ֥נוּ אִ֭תִּי אִתְּךָ֖ אִתְּךָ֗ אִתְּךָ֙ אִתְּךָ֛ אִתְּךָ֜ אִתְּךָ֣ אִתְּךָ֥ אִתְּךָ־ אִתְּכֶ֑ם אִתְּכֶ֔ם אִתְּכֶ֖ם אִתְּכֶ֗ם אִתְּכֶ֛ם אִתְּכֶ֜ם אִתְּכֶ֣ם אִתְּכֶ֨ם אִתְּכֶֽם׃ אִתְּכֶם֙ אִתִּ֑י אִתִּ֔י אִתִּ֖י אִתִּ֛י אִתִּ֜י אִתִּ֣י אִתִּ֤י אִתִּ֥י אִתִּֽי׃ אִתִּי֙ אִתָּ֑הּ אִתָּ֑ךְ אִתָּ֑ם אִתָּ֑נוּ אִתָּ֔ךְ אִתָּ֔ם אִתָּ֔נוּ אִתָּ֖הּ אִתָּ֖ךְ אִתָּ֖ם אִתָּ֖נוּ אִתָּ֗ךְ אִתָּ֗נוּ אִתָּ֙נוּ֙ אִתָּ֛נוּ אִתָּ֜הּ אִתָּ֜ם אִתָּ֜נוּ אִתָּ֣הּ אִתָּ֣ם אִתָּ֣נוּ אִתָּ֥ךְ אִתָּ֥ם אִתָּֽךְ׃ אִתָּֽם׃ אִתָּֽנוּ׃ אִתָּהּ֙ אִתָּךְ֒ אִתָּךְ֙ אִתָּם֙ אִתָּם֮ אִתּ֑וֹ אִתּ֔וֹ אִתּ֖וֹ אִתּ֗וֹ אִתּ֛וֹ אִתּ֜וֹ אִתּ֤וֹ אִתּ֥וֹ אִתּ֧וֹ אִתּֽוֹ־ אִתּֽוֹ׃ אִתּוֹ֒ אִתּוֹ֙ אִתּוֹ֮ אֵ֖ת אֵ֚ת אֵ֝ת אֵ֠ת אֵ֣ת אֵ֥ת אֶ֥ת אֶֽת־ אֶתְכֶ֖ם אֶת־ אֹֽתְךָ֙ אֹת֑וֹ אֹת֖וֹ אֹתְךָ֖ אֹתִ֔י אֹתִ֛י אֹתִי֙ אֹתָ֑נוּ אֹתָ֔הּ אֹתָ֔ךְ אֹתָ֖הּ אֹתָ֖ם אֹתָ֗הּ אֹתָ֗ךְ אֹתָ֛נוּ אֹתָ֣הּ אֹתָ֤ם אֹתָֽהּ׃ אֹתָֽךְ׃ אֹתָֽם׃ אֹתָֽן׃ אֹתָהּ֮ אֹתָם֙ אֹתוֹ֙ אֽוֹתְךָ֔ אֽוֹתְךָ֙ אוֹת֔וֹ אוֹת֖וֹ אוֹתְךָ֥ אוֹתִי֙ אוֹתָ֑ךְ אוֹתָ֑ם אוֹתָ֔ךְ אוֹתָ֔ם אוֹתָ֖ךְ אוֹתָ֖ם אוֹתָ֙נוּ֙ אוֹתָ֜ךְ אוֹתָֽךְ׃ אוֹתָֽם׃ אוֹתָהּ֙ אוֹתָךְ֙ אוֹתָם֙ אותה אותו אותי אותך אותך׃ אותם אותם׃ אותנו את את־ אתה אתה׃ אתו אתו־ אתו׃ אתי אתי׃ אתך אתך־ אתך׃ אתכם אתכם׃ אתם אתם׃ אתן׃ אתנו אתנו׃ וְ֠אֵת וְֽאֶת־ וְאִתְּכֶ֖ם וְאִתְּכֶ֣ם וְאִתְּכֶם֙ וְאִתָּ֖נוּ וְאִתָּ֙נוּ֙ וְאִתּ֖וֹ וְאִתּ֗וֹ וְאִתּ֛וֹ וְאִתּ֥וֹ וְאֵ֖ת וְאֵ֣ת וְאֵ֥ת וְאֵ֨ת וְאֵת֙ וְאֵת֩ וְאֶ֨ת־ וְאֶֽת־ וְאֶת־ וְאֹת֤וֹ וְאֹתָ֑ם וְאֹתָ֙נוּ֙ וּ֠מֵאֵת ואת ואת־ ואתו ואתכם ואתם ואתנו ומאת מֵאִתְּךָ֤ מֵאִתִּ֗י מֵאִתִּֽי׃ מֵאִתּ֑וֹ מֵאִתִּֽי׃ מֵאֵ֖ת מֵאֵ֣ת מֵאֵ֥ת מֵאֵ֧ת מֵאוֹת֑וֹ מאותו מאת מאתו מאתי מאתי׃ מאתך ’eṯ ’êṯ ’eṯ- ’eṯ·ḵem ’eṯḵem ’it·tā·nū ’it·tāh ’it·tāḵ ’it·tām ’it·tə·ḵā ’it·tə·ḵā- ’it·tə·ḵem ’it·tî ’it·tōw ’it·tōw- ’ittāh ’ittāḵ ’ittām ’ittānū ’ittəḵā ’ittəḵā- ’ittəḵem ’ittî ’ittōw ’ittōw- ’ō·ṯā·nū ’ō·ṯāh ’ō·ṯāḵ ’ō·ṯām ’ō·ṯān ’ō·ṯə·ḵā ’ō·ṯî ’ō·ṯōw ’ō·w·ṯā·nū ’ō·w·ṯāh ’ō·w·ṯāḵ ’ō·w·ṯām ’ō·w·ṯî ’ō·w·ṯōw ’ō·wṯ·ḵā ’ōṯāh ’ōṯāḵ ’ōṯām ’ōṯān ’ōṯānū ’ōṯəḵā ’ōṯî ’ōṯōw ’ōwṯāh ’ōwṯāḵ ’ōwṯām ’ōwṯānū ’ōwṯî ’ōwṯḵā ’ōwṯōw et etChem itTach itTah itTam itTanu itteCha itteChem itTi itTo ittoCh ittov mê’êṯ mê’ittəḵā mê’ittî mê’ittōw mê’ōwṯōw mê·’êṯ mê·’it·tə·ḵā mê·’it·tî mê·’it·tōw mê·’ō·w·ṯōw meEt meitteCha meitTi meitTo meoTo oTach oTah oTam oTan oTanu otCha oteCha oTi oTo otoCh ū·mê·’êṯ ūmê’êṯ Umeet veEt veitTanu veitteChem veitTo veoTam veoTanu veoTo wə’êṯ wə’eṯ- wə’ittānū wə’ittəḵem wə’ittōw wə’ōṯām wə’ōṯānū wə’ōṯōw wə·’êṯ wə·’eṯ- wə·’it·tā·nū wə·’it·tə·ḵem wə·’it·tōw wə·’ō·ṯā·nū wə·’ō·ṯām wə·’ō·ṯōw
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew 854
809 Occurrences


’eṯ- — 280 Occ.
’eṯ·ḵem — 1 Occ.
’it·tāḵ — 45 Occ.
’it·tāh — 6 Occ.
’it·tām — 36 Occ.
’it·tā·nū — 26 Occ.
’it·tə·ḵā — 28 Occ.
’it·tə·ḵem — 48 Occ.
’it·tî — 49 Occ.
’it·tōw — 147 Occ.
’it·tāḵ — 3 Occ.
’it·tōw- — 1 Occ.
mê·’êṯ — 5 Occ.
mê·’it·tə·ḵā — 1 Occ.
mê·’it·tî — 3 Occ.
mê·’it·tōw — 1 Occ.
mê·’ō·w·ṯōw — 1 Occ.
’ō·ṯāḵ — 14 Occ.
’ō·ṯāh — 9 Occ.
’ō·ṯām — 15 Occ.
’ō·ṯān — 1 Occ.
’ō·ṯā·nū — 3 Occ.
’ō·wṯ·ḵā — 3 Occ.
’ō·ṯə·ḵā — 2 Occ.
’ō·w·ṯî — 6 Occ.
’ō·ṯōw — 7 Occ.
’ō·w·ṯāḵ — 1 Occ.
ū·mê·’êṯ — 1 Occ.
wə·’eṯ- — 53 Occ.
wə·’it·tā·nū — 2 Occ.
wə·’it·tə·ḵem — 3 Occ.
wə·’it·tōw — 5 Occ.
wə·’ō·ṯām — 1 Occ.
wə·’ō·ṯā·nū — 1 Occ.
wə·’ō·ṯōw — 1 Occ.

Genesis 4:1
HEB: קָנִ֥יתִי אִ֖ישׁ אֶת־ יְהוָֽה׃
KJV: I have gotten a man from the LORD.
INT: have gotten A manchild from the LORD

Genesis 5:22
HEB: וַיִּתְהַלֵּ֨ךְ חֲנ֜וֹךְ אֶת־ הָֽאֱלֹהִ֗ים אַֽחֲרֵי֙
KJV: And Enoch walked with God after
INT: walked Enoch with God after

Genesis 5:24
HEB: וַיִּתְהַלֵּ֥ךְ חֲנ֖וֹךְ אֶת־ הָֽאֱלֹהִ֑ים וְאֵינֶ֕נּוּ
INT: walked Enoch with God else

Genesis 6:9
HEB: הָיָ֖ה בְּדֹֽרֹתָ֑יו אֶת־ הָֽאֱלֹהִ֖ים הִֽתְהַלֶּךְ־
INT: become his time with God walked

Genesis 6:13
HEB: וְהִנְנִ֥י מַשְׁחִיתָ֖ם אֶת־ הָאָֽרֶץ׃
KJV: and, behold, I will destroy them with the earth.
INT: I am about to destroy with the earth

Genesis 6:14
HEB: קִנִּ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֣ה אֶת־ הַתֵּבָ֑ה וְכָֽפַרְתָּ֥
KJV: shalt thou make in the ark,
INT: rooms shall make in the ark and shall cover

Genesis 6:18
HEB: אֶת־ בְּרִיתִ֖י אִתָּ֑ךְ וּבָאתָ֙ אֶל־
INT: will establish my covenant and you shall enter into

Genesis 6:18
HEB: וּנְשֵֽׁי־ בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
INT: wives and your sons' and of

Genesis 6:19
HEB: הַתֵּבָ֖ה לְהַחֲיֹ֣ת אִתָּ֑ךְ זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה
INT: the ark to keep for shall be male and female

Genesis 7:7
HEB: וּנְשֵֽׁי־ בָנָ֛יו אִתּ֖וֹ אֶל־ הַתֵּבָ֑ה
INT: wives and his sons' for about the ark

Genesis 7:13
HEB: נְשֵֽׁי־ בָנָ֛יו אִתָּ֖ם אֶל־ הַתֵּבָֽה׃
INT: wives of his sons for about the ark

Genesis 7:23
HEB: נֹ֛חַ וַֽאֲשֶׁ֥ר אִתּ֖וֹ בַּתֵּבָֽה׃
INT: Noah after for the ark

Genesis 8:1
HEB: הַבְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר אִתּ֖וֹ בַּתֵּבָ֑ה וַיַּעֲבֵ֨ר
INT: the cattle after in the ark to pass

Genesis 8:8
HEB: אֶת־ הַיּוֹנָ֖ה מֵאִתּ֑וֹ לִרְאוֹת֙ הֲקַ֣לּוּ
INT: sent A dove for to see was abated

Genesis 8:16
HEB: וּנְשֵֽׁי־ בָנֶ֖יךָ אִתָּֽךְ׃
INT: wives and your sons' for

Genesis 8:17
HEB: הַחַיָּ֨ה אֲשֶֽׁר־ אִתְּךָ֜ מִכָּל־ בָּשָׂ֗ר
INT: thing after for of all flesh

Genesis 8:17
HEB: (הַיְצֵ֣א ק) אִתָּ֑ךְ וְשָֽׁרְצ֣וּ בָאָ֔רֶץ
INT: the earth after for may breed the earth

Genesis 8:18
HEB: וּנְשֵֽׁי־ בָנָ֖יו אִתּֽוֹ׃
INT: wives and his sons' for

Genesis 9:8
HEB: וְאֶל־ בָּנָ֥יו אִתּ֖וֹ לֵאמֹֽר׃
INT: and to his sons for saying

Genesis 9:9
HEB: אֶת־ בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם וְאֶֽת־ זַרְעֲכֶ֖ם
INT: establish my covenant for and with your descendants

Genesis 9:9
HEB: בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם וְאֶֽת־ זַרְעֲכֶ֖ם אַֽחֲרֵיכֶֽם׃
INT: my covenant for and with your descendants after

Genesis 9:10
HEB: וְאֵ֨ת כָּל־ נֶ֤פֶשׁ
INT: and with every creature

Genesis 9:10
HEB: הַֽחַיָּה֙ אֲשֶׁ֣ר אִתְּכֶ֔ם בָּע֧וֹף בַּבְּהֵמָ֛ה
INT: living after for the birds the cattle

Genesis 9:10
HEB: חַיַּ֥ת הָאָ֖רֶץ אִתְּכֶ֑ם מִכֹּל֙ יֹצְאֵ֣י
INT: living of the earth for of all comes

Genesis 9:11
HEB: אֶת־ בְּרִיתִי֙ אִתְּכֶ֔ם וְלֹֽא־ יִכָּרֵ֧ת
INT: establish my covenant for shall never be cut

809 Occurrences

853
Top of Page
Top of Page