Псалми 119
Bulgarian
1(По слав. 118). По еврейски, азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.

2Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;

3Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.

4Ти си [ни] заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.

5Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазят Твоите повеления!

6Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.

7Ще Те славя с правдиво сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.

8Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем. Бет.

9Как ще очисти младежът пътя си? Като [му] дава внимание според Твоето слово.

10От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.

11В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.

12Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.

13С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.

14В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.

15За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.

16В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забравя Твоето слово. Гимел.

17Показвай щедрота на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.

18Отвори очите ми За да гледам чудесни неща в Твоя закон.

19Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.

20Душата ми се изнурява от копнежа, [Който имам] винаги към Твоите съдби.

21Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

22Отдалечи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.

23Даже първенци седнаха и говореха против мене; [Но] слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.

24Твоите свидетелства наистина са моя наслада [И] мои съветници. Далет.

25Душата ми прилепна за пръстта; Съживи ме според словото Си.

26Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.

27Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.

28Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Си.

29Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш [да съблюдавам] закона Ти.

30Пътят на истината избрах; Твоите съдби поставих [пред себе си].

31Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.

32Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми. Хе.

33Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.

34Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.

35Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.

36Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.

37Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.

38Потвърди словото Си към слугата Си, Което [ще води] към страх от Тебе.

39Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.

40Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си. Вав.

41Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.

42Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.

43И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.

44Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове;

45И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.

46Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;

47И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;

48Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти. Заин.

49Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.

50Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.

51Горделивите ми се подсмиваха много; [Но] аз не се отклоних от Твоя закон.

52Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.

53Горещо негодуване ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.

54Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.

55Нощем си спомних Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.

56Това е моето [хваление], Че опазих Твоите правила. Хет.

57Господи, Ти си мой дял; Обещах се, че ще пазя Твоите думи.

58Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.

59Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.

60Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.

61Връзките на нечестивите ме обвиха; [Но] аз не забравих Твоя закон.

62По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.

63Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.

64Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления. Тет.

65Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.

66Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.

67Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.

68Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.

69Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.

70Тяхното сърце надебеля като лой; [Но аз се наслаждавам в закона Ти].

71Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.

72Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро. Иод.

73Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.

74Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.

75Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.

76Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.

77Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.

78Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; [Но] аз ще размишлявам за Твоите правила.

79Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.

80Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя. Каф.

81Душата ми примира за Твоето спасение; [Но] аз се надявам, на Твоето слово.

82Очите ми чезнат за [изпълнението на] словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?

83Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.

84Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:

85Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.

86Всичките Твои заповеди са верни; [Понеже човеците] ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.

87Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.

88Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста. Ламед.

89Господи Твоето слово Е утвърдено на небето до века.

90Верността Ти пребъдва из род в род; Ти си основал земята и тя стои.

91Колкото за Твоите наредби, те и до днес стоят, Защото всички са Твои слуги.

92Ако Твоят закон не беше ми наслада, То аз и тогава бих загинал в скръбта си.

93До века няма да забравя Твоите правила, Защото чрез тях си ме съживил.

94Твой съм аз; спаси ме, Защото потърсих Твоите правила.

95Нечестивите ме чакаха за да ме погубят; Но аз ще внимавам в Твоите свидетелства.

96Видях граница на всяко съвършенство Но Твоята заповед е твърде широка. Мем.

97Колко обичам аз Твоя закон! Цял ден се поучавам в него.

98Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, Защото те са винаги с мене.

99По-разумен съм от всичките си учители, Защото се поучавам в Твоите свидетелства.

100По-разумен съм от старите, Защото опазих Твоите правила.

101От всеки лош път въздържах нозете си, За да пазя Твоето слово.

102От Твоите съдби не се отклоних, Защото Ти си ме научил.

103Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! [Да! по-сладки] от мед в устата ми.

104Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път. Нун.

105Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.

106Заклех се, и го потвърдих, Че ще държа праведните Твои съдби.

107Много съм наскърбен; Господи, съживи ме според словото Си.

108Приеми моля ти се, Господи, доброволните приноси на устата ми, И научи ме на съдбите Си.

109Животът ми е постоянно в опасност; Но аз не забравих Твоя закон.

110Нечестивите поставиха примка за мене; Но аз не се отклоних от Твоите правила.

111Възприех Твоите свидетелства за [свое] наследство до века, Защото те са радост на сърцето ми.

112Приклоних сърцето си за да върша повеленията Ти. Винаги и до край. Самех.

113Намразих двоеумните, А Твоя закон възлюбих.

114Ти си мой покров и мой щит: На Твоето слово се надявам.

115Отдалечете се от мене, вие злодейци, Защото аз ще пазя заповедите на моя Бог.

116Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.

117Дръж ме, и ще бъда в безопасност, И ще зачитам винаги Твоите повеления.

118Ти си презрял всички, които се отклоняват от Твоите повеления, Защото суетна е измамата им.

119Изхвърляш като шлак всичките нечестиви на земята; Затова възлюбих Твоите повеления.

120Снагата ми настръхна поради страха [ми] от Тебе. И от съдбите Ти се уплаших. Аин.

121Извърших правосъдие и правда, Да ме не предадеш на угнетителите ми;

122Стани поръчител на слугата Си за добро; Не оставяй горделивите да ме угнетяват.

123Очите ми чезнат за спасението Ти. И за Твоето праведно слово.

124Постъпвай към слугата Си според милостта Си, И научи ме на повеленията Си.

125Твой слуга съм аз; вразуми ме За да познавам Твоите свидетелства.

126Време е да подействува Господ, Защото наруших закона Ти.

127Понеже аз любя Твоите заповеди. Повече от злато, даже от чисто злато,

128Понеже считам за прави всичките Твои правила относно всяко нещо, Затова мразя всеки лъжлив път. Пе.

129Чудесни са Твоите свидетелства; Затова душата ми ги пази.

130Изясняването на Твоето слово просвещава, Вразумява простите.

131Отворих широко устата си и пъхтях, Защото копнеех за Твоите заповеди.

132Обърни се към мене и смили се за мене, Както постъпваш към ония, които обичат Твоето име.

133Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;

134Избави ме от човешки насилия; Така ще държа Твоите правила.

135Осияй с лицето Си върху слугата Си, И научи ме на повеленията Си.

136Водни потоци текат из очите ми. Понеже не се спазва Твоя закон. Цаде.

137Праведен си Ти Господи; Прави са и Твоите съдби.

138Постановил си свидетелствата Си, С правда и превъзходна вярност.

139Моята ревност ме изяде, Защото противниците ми забравиха Твоите думи.

140Твоето слово е добре пречистено, Затова слугата Ти го обича.

141Скромен съм и презрян, Обаче не забравям Твоите правила.

142Твоята правда е вечна правда; И законът Ти е истина.

143Неволи и утеснения ме намериха; Обаче Твоите заповеди са моя наслада.

144Твоите свидетелства са праведни до века; Вразуми ме, и ще живея. Коф.

145Извиках от все сърце; Послушай ме, Господи, [и] ще пазя повеленията Ти.

146Извиках към Тебе; Спаси ме и ще пазя повеленията Ти.

147Предварих зората с викането си; На Твоите думи уповавах.

148Очите ми предварят нощните стражи, За да размишлявам за Твоето слово.

149Чуй гласа ми според милосърдието Си; Съживи ме, Господи, според съдбите Си.

150Приближиха се ония, които нечестиво ме преследват, И са се отклонили от закона Ти.

151Ти си близо, Господи; И всички Твои заповеди са истина.

152Отдавна зная от Твоите свидетелства, Че Ти си ги учредил за винаги. Реш.

153Виж скръбта ми и избави ме, Защото не съм забравил закона Ти.

154Защити делото ми и изкупи ме; Съживи ме според словото Си.

155Избавлението е далеч от нечестивите, Защото те не търсят Твоите повеления.

156Много са Твоите благи милости, Господи; Съживи ме според съдбите Си.

157Мнозина са моите гонители и противници; Но аз не се отклоних от свидетелствата Ти.

158Като видях коварните, погнусих се [от тях]. Защото не пазят Твоето слово.

159Виж колко обичам аз Твоите правила; Съживи ме, Господи, според милосърдието Си.

160Същността на Твоето слово е истина; И Твоите праведни съдби, до една [траят] до века. Шин.

161Първенци ме преследваха без причина; Но сърцето ми трепери от думите Ти.

162Аз се радвам на Твоето слово. Като оня, който намира много користи.

163Мразя лъжата и се гнуся от нея, Но закона Ти обичам.

164Седем пъти на ден Те хваля, За Твоите праведни съдби.

165Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват.

166Надявах се за Твоето спасение, Господи, И изпълнявах Твоите заповеди.

167Душата ми опази Твоите свидетелства; И аз ги любя твърде много.

168Държах Твоите правила и Твоите свидетелства; Защото всичките ми пътища са пред Тебе. Тав.

169Нека стигне викането ми пред Тебе, Господи; Вразуми ме според словото Си.

170Нека дойде молбата ми пред Тебе; Избави ме според словото Си.

171Устните ми ще изливат хваление, Защото ме учиш на повеленията Си.

172Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.

173Ръката Ти нека бъде готова да ми помогне, Защото аз избрах Твоите правила.

174Копнях за Твоето спасение, Господи; И законът Ти е моя наслада.

175Нека живее душата ми, и ще Те хвали; И нека ми помагат съдбите Ти.

176Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 118
Top of Page
Top of Page