Mezmurlar 119
Turkish
1Ne mutlu yolları temiz olanlara,
RABbin yasasına göre yaşayanlara! 119. Mezmur akrostiş biçimde yazılmış bir şiirdir.

2Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara,
Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere!

3Hiç haksızlık etmezler,
Onun yolunda yürürler.

4Koyduğun koşullara
Dikkatle uyulmasını buyurdun.

5Keşke kararlı olsam
Senin kurallarına uymakta!

6Hiç utanmayacağım,
Bütün buyruklarını izledikçe.

7Şükredeceğim sana temiz yürekle,
Adil hükümlerini öğrendikçe.

8Kurallarını yerine getireceğim,
Bırakma beni hiçbir zaman!

9Genç insan yolunu nasıl temiz tutar?
Senin sözünü tutmakla.

10Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,
İzin verme buyruklarından sapmama!

11Aklımdan çıkarmam sözünü,
Sana karşı günah işlememek için.

12Övgüler olsun sana, ya RAB,
Bana kurallarını öğret.

13Ağzından çıkan bütün hükümleri
Dudaklarımla yineliyorum.

14Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken,
Sanki benim oluyor bütün hazineler.

15Koşullarını derin derin düşünüyorum,
Yollarını izlerken.

16Zevk alıyorum kurallarından,
Sözünü unutmayacağım.

17Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım,
Sözüne uyayım.

18Gözlerimi aç,
Yasandaki harikaları göreyim.

19Garibim bu dünyada,
Buyruklarını benden gizleme!

20İçim tükeniyor,
Her an hükümlerini özlemekten.

21Buyruklarından sapan
Lanetli küstahları azarlarsın.

22Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri,
Çünkü öğütlerini tutuyorum.

23Önderler toplanıp beni kötüleseler bile,
Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim.

24Öğütlerin benim zevkimdir,
Bana akıl verirler.

25Toza toprağa serildim,
Sözün uyarınca yaşam ver bana.

26Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın;
Kurallarını öğret bana!

27Koşullarını anlamamı sağla ki,
Harikalarının üzerinde düşüneyim.

28İçim eriyor kederden,
Sözün uyarınca güçlendir beni!

29Yalan yoldan uzaklaştır,
Yasan uyarınca lütfet bana.

30Ben sadakat yolunu seçtim,
Hükümlerini uygun gördüm.

31Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB,
Utandırma beni!

32İçime huzur verdiğin için
Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

33Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB,
Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.

34Anlamamı sağla, yasana uyayım,
Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

35Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,
Çünkü yolundan zevk alırım.

36Yüreğimi haksız kazanca değil,
Kendi öğütlerine yönelt.

37Gözlerimi boş şeylerden çevir,
Beni kendi yolunda yaşat.

38Senden korkulması için
Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.

39Korktuğum hakaretten uzak tut beni,
Çünkü senin ilkelerin iyidir.

40Çok özlüyorum senin koşullarını!
Beni doğruluğunun içinde yaşat!

41Bana sevgini göster, ya RAB,
Sözün uyarınca kurtar beni!

42O zaman beni aşağılayanlara
Gereken yanıtı verebilirim,
Çünkü senin sözüne güvenirim.

43Gerçeğini ağzımdan düşürme,
Çünkü senin hükümlerine umut bağladım.

44Yasana sürekli,
Sonsuza dek uyacağım.

45Özgürce yürüyeceğim,
Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.

46Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek,
Utanç duymayacağım.

47Senin buyruklarından zevk alıyor,
Onları seviyorum.

48Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına,
Derin derin düşünüyorum kurallarını.

49Kuluna verdiğin sözü anımsa,
Bununla umut verdin bana.

50Acı çektiğimde beni avutan budur,
Sözün bana yaşam verir.

51Çok eğlendiler küstahlar benimle,
Yine de yasandan şaşmadım.

52Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca,
Avundum, ya RAB.

53Çileden çıkıyorum,
Yasanı terk eden kötüler yüzünden.

54Senin kurallarındır ezgilerimin konusu,
Konuk olduğum bu dünyada.

55Gece adını anarım, ya RAB,
Yasana uyarım.

56Tek yaptığım,
Senin koşullarına uymak.

57Benim payıma düşen sensin, ya RAB,
Sözlerini yerine getireceğim, dedim.

58Bütün yüreğimle sana yakardım.
Lütfet bana, sözün uyarınca.

59Tuttuğum yolları düşündüm,
Senin öğütlerine göre adım attım.

60Buyruklarına uymak için
Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım.

61Kötülerin ipleri beni sardı,
Yasanı unutmadım.

62Doğru hükümlerin için
Gece yarısı kalkıp sana şükrederim.

63Dostuyum bütün senden korkanların,
Koşullarına uyanların.

64Yeryüzü sevginle dolu, ya RAB,
Kurallarını öğret bana!

65Ya RAB, iyilik ettin kuluna,
Sözünü tuttun.

66Bana sağduyu ve bilgi ver,
Çünkü inanıyorum buyruklarına.

67Acı çekmeden önce yoldan sapardım,
Ama şimdi sözüne uyuyorum.

68Sen iyisin, iyilik edersin;
Bana kurallarını öğret.

69Küstahlar yalanlarla beni lekeledi,
Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım.

70Onların yüreği yağ bağladı,
Bense zevk alırım yasandan.

71İyi oldu acı çekmem;
Çünkü kurallarını öğreniyorum.

72Ağzından çıkan yasa benim için
Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir.

73Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi.
Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim.

74Senden korkanlar beni görünce sevinsin,
Çünkü senin sözüne umut bağladım.

75Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir;
Bana acı çektirirken bile sadıksın.

76Ben kuluna verdiğin söz uyarınca,
Sevgin beni avutsun.

77Sevecenlik göster bana, yaşayayım,
Çünkü yasandan zevk alıyorum.

78Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için.
Bense senin koşullarını düşünüyorum.

79Bana dönsün senden korkanlar,
Öğütlerini bilenler.

80Yüreğim kusursuz uysun kurallarına,
Öyle ki, utanç duymayayım.

81İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken,
Senin sözüne umut bağladım ben.

82Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten,
‹‹Ne zaman avutacaksın beni?›› diye soruyorum.

83Dumandan kararmış tuluma döndüm,
Yine de unutmuyorum kurallarını.

84Daha ne kadar bekleyecek kulun?
Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri?

85Çukur kazdılar benim için
Yasana uymayan küstahlar.

86Bütün buyrukların güvenilirdir;
Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana!

87Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden,
Ama ben senin koşullarından ayrılmadım.

88Koru canımı sevgin uyarınca,
Tutayım ağzından çıkan öğütleri.

89Ya RAB, sözün
Göklerde sonsuza dek duruyor.

90Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor,
Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor.

91Bugün hükümlerin uyarınca ayakta duran her şey
Sana kulluk ediyor.

92Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı,
Çektiğim acılardan yok olurdum.

93Koşullarını asla unutmayacağım,
Çünkü onlarla bana yaşam verdin.

94Kurtar beni, çünkü seninim,
Senin koşullarına yöneldim.

95Kötüler beni yok etmeyi beklerken,
Ben senin öğütlerini inceliyorum.

96Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm,
Ama senin buyruğun sınır tanımaz.

97Ne kadar severim yasanı!
Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

98Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar,
Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

99Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım,
Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

100Yaşlılardan daha bilgeyim,
Çünkü senin koşullarına uyuyorum.

101Sakınırım her kötü yoldan,
Senin sözünü tutmak için.

102Ayrılmam hükümlerinden,
Çünkü bana sen öğrettin.

103Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma,
Baldan tatlı geliyor ağzıma!

104Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum,
Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.

105Sözün adımlarım için çıra,
Yolum için ışıktır.

106Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim,
Andımı tutacağım.

107Çok sıkıntı çektim, ya RAB;
Koru hayatımı sözün uyarınca.

108Ağzımdan çıkan içten övgüleri
Kabul et, ya RAB,
Bana hükümlerini öğret.

109Hayatım her an tehlikede,
Yine de unutmam yasanı.

110Kötüler tuzak kurdu bana,
Yine de sapmadım senin koşullarından.

111Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır,
Yüreğimin sevincidir onlar.

112Kararlıyım
Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

113Döneklerden tiksinir,
Senin yasanı severim.

114Sığınağım ve kalkanım sensin,
Senin sözüne umut bağlarım.

115Ey kötüler, benden uzak durun,
Tanrımın buyruklarını yerine getireyim.

116Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım;
Umudumu boşa çıkarma!

117Sıkı tut beni, kurtulayım,
Her zaman kurallarını dikkate alayım.

118Kurallarından sapan herkesi reddedersin,
Çünkü onların hileleri boştur.

119Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın,
Bu yüzden severim senin öğütlerini.

120Bedenim ürperiyor dehşetinden,
Korkuyorum hükümlerinden.

121Adil ve doğru olanı yaptım,
Gaddarların eline bırakma beni!

122Güven altına al kulunun mutluluğunu,
Baskı yapmasın bana küstahlar.

123Gözümün feri sönüyor,
Beni kurtarmanı,
Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten.

124Kuluna sevgin uyarınca davran,
Bana kurallarını öğret.

125Ben senin kulunum, bana akıl ver ki,
Öğütlerini anlayabileyim.

126Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır,
Yasanı çiğniyorlar.

127Bu yüzden senin buyruklarını,
Altından, saf altından daha çok seviyorum;

128Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum,
Her yanlış yoldan tiksiniyorum.

129Harika öğütlerin var,
Bu yüzden onlara candan uyuyorum.

130Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,
Saf insanlara akıl verir.

131Ağzım açık, soluk soluğayım,
Çünkü buyruklarını özlüyorum.

132Bana lütufla bak,
Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.

133Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,
Hiçbir suç bana egemen olmasın.

134Kurtar beni insan baskısından,
Koşullarına uyabileyim.

135Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine,
Kurallarını öğret bana.

136Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden,
Çünkü uymuyorlar yasana.

137Sen adilsin, ya RAB,
Hükümlerin doğrudur.

138Buyurduğun öğütler doğru
Ve tam güvenilirdir.

139Gayretim beni tüketti,
Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini.

140Sözün çok güvenilirdir,
Kulun onu sever.

141Önemsiz ve horlanan biriyim ben,
Ama koşullarını unutmuyorum.

142Adaletin sonsuza dek doğrudur,
Yasan gerçektir.

143Sıkıntıya, darlığa düştüm,
Ama buyrukların benim zevkimdir.

144Öğütlerin sonsuza dek doğrudur;
Bana akıl ver ki, yaşayayım.

145Bütün yüreğimle haykırıyorum,
Yanıtla beni, ya RAB!
Senin kurallarına uyacağım.

146Sana sesleniyorum,
Kurtar beni,
Öğütlerine uyayım.

147Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim,
Senin sözüne umut bağladım.

148Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye,
Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.

149Sevgin uyarınca sesime kulak ver,
Hükümlerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana!

150Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar,
Yasandan uzaklaşıyorlar.

151Oysa sen yakınsın, ya RAB,
Bütün buyrukların gerçektir.

152Çoktan beri anladım
Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.

153Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni,
Çünkü yasanı unutmadım.

154Davamı savun, özgür kıl beni,
Sözün uyarınca koru canımı.

155Kurtuluş kötülerden uzaktır,
Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar.

156Çok sevecensin, ya RAB,
Hükümlerin uyarınca koru canımı.

157Bana zulmedenler, düşmanlarım çok,
Yine de sapmadım senin öğütlerinden.

158Tiksinerek bakıyorum hainlere,
Çünkü uymuyorlar senin sözüne.

159Bak, ne kadar seviyorum koşullarını,
Sevgin uyarınca, ya RAB, koru canımı.

160Sözlerinin temeli gerçektir,
Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

161Yok yere zulmediyor bana önderler,
Oysa yüreğim senin sözünle titrer.

162Ganimet bulan biri gibi
Verdiğin sözlerde sevinç bulurum.

163Tiksinir, iğrenirim yalandan,
Ama senin yasanı severim.

164Doğru hükümlerin için
Seni günde yedi kez överim.

165Yasanı sevenler büyük esenlik bulur,
Hiçbir şey sendeletmez onları.

166Ya RAB, kurtarışına umut bağlar,
Buyruklarını yerine getiririm.

167Öğütlerine candan uyar,
Onları çok severim.

168Öğütlerini, koşullarını uygularım,
Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen.

169Feryadım sana erişsin, ya RAB,
Sözün uyarınca akıl ver bana!

170Yalvarışım sana ulaşsın;
Verdiğin söz uyarınca kurtar beni!

171Dudaklarımdan övgüler aksın,
Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun.

172Dilimde sözün ezgilere dönüşsün,
Çünkü bütün buyrukların doğrudur.

173Elin bana yardıma hazır olsun,
Çünkü senin koşullarını seçtim ben.

174Kurtarışını özlüyorum, ya RAB,
Yasan zevk kaynağımdır.

175Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım,
Hükümlerin bana yardımcı olsun.

176Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum;
Kulunu ara,
Çünkü buyruklarını unutmadım ben.Turkish

Bible Hub

Psalm 118
Top of Page
Top of Page