Psalm 119
Croatian Bible
1 (DLR)ALEF Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!

2Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;

3koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.

4Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.

5O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!

6Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.

7Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.

8Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada! (DLR)BET

9Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.

10Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

11U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.

12Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.

13Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.

14Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.

15Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat'.

16Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit'. (DLR)GIMEL

17Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.

18Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!

19Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!

20Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.

21Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.

22Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.

23Pa nek' se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.

24Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. (DLR)DALET

25Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.

26Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.

27Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat'.

28Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!

29Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!

30Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.

31Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!

32Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce. (DLR)HE

33Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.

34Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.

35Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.

36Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!

37Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!

38Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.

39Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.

40Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi. (DLR)VAU

41Nek' milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.

42Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.

43Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.

44Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.

45Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.

46Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit' i zbunit' se neću.

47U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.

48Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. (DLR)ZAJIN

49Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.

50U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.

51Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.

52Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.

53Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.

54Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.

55Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.

56Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. (DLR)HET

57Dio je moj, o Jahve - rekoh - da tvoje čuvam riječi.

58Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.

59Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.

60Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.

61Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.

62U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.

63Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.

64Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim. (DLR)TET

65Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.

66Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

67Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.

68Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.

69Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.

70Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.

71Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.

72Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika. (DLR)JOD

73Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.

74Štovatelji tvoji videć' me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.

75Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.

76Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.

77Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.

78Nek' se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat'.

79Nek' mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.

80Nek' mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen. (DLR)KAF

81Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.

82Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?

83Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.

84Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?

85Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.

86Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

87Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.

88Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta. (DLR)LAMED

89Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.

90od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.

91Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.

92Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.

93Naredaba tvojih neću zaboravit' dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.

94Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.

95Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.

96Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica. (DLR)MEM

97O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.

98Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.

99Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.

100Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.

101Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.

102Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.

103Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.

104Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne. (DLR)NUN

105Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

106Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit' odluke.

107U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.

108Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.

109Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.

110Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.

111Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.

112Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja. (DLR)SAMEK

113Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.

114Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.

115Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.

116Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.

117Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.

118Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.

119K'o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.

120Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim. (DLR)AJIN

121Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.

122Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!

123Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.

124Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.

125Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.

126Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.

127Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.

128Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. (DLR)PE

129Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.

130Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

131Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.

132Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.

133Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.

134Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.

135Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!

136Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva. (DLR)SADE

137Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.

138Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.

139Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.

140Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.

141Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.

142Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.

143Tjeskoba me i nevolja snađe, al' tvoje su zapovijedi uživanje moje.

144Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću. (DLR)KOF

145Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.

146K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat' svjedočanstva.

147Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.

148Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.

149Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.

150Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.

151A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.

152Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda. (DLR)REŠ

153Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.

154Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!

155Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.

156Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.

157Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.

158Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.

159Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.

160Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje. (DLR)ŠIN

161Mogućnici me progone nizašto, al' samo pred tvojim riječima srce mi dršće.

162Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.

163Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.

164Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.

165Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.

166Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.

167Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma.

168Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom. (DLR)TAU

169Vapaj moj, Jahve, nek' do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli.

170Nek' molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.

171Usne moje nek' zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim.

172Nek' mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.

173Nek' mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe.

174Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu.

175Nek' živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek' mi na pomoć budu!

176K'o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Psalm 118
Top of Page
Top of Page