Йоан 6
Ukrainian: NT
1Після сього пійшов Ісус на той бік моря Галилейського, Тивериядського, 2І йшло за Ним багато народу, бо бачили Його ознаки, що робив над недужими. 3Зійшов же на гору Ісус, і сидїв там з учениками своїми. 4Була ж близько пасха, сьвято Жидівське. 5Знявши ж Ісус очі і побачивши, що багато народу йде до Него, рече до филипа: Звідкіля купимо хлїба, щоб вони попоїли? 6Се ж сказав, вивідуючи його, бо сам знав, що має роботи. 7Відказав Йому Филип: За двісті денариїв хлїба не стане їм, щоб кожному з них хоч трохи досталось. 8Каже Йому один з учеників Його, Андрей, брат Симона Петра: 9Є тут хлопець один, що мав пять хлїбів ячних [ячмінних] та дві рибки; тільки що сього на стільки? 10Рече ж Ісус: Заставте людей сїдати. Була ж трава велика на тому місці. Посідали ж чоловіки, числом тисяч з пять. 11Прийнявши ж хлїби Ісус, і оддавши хвалу, подав ученикам, ученики ж сидячим; так само й риби, скільки хотіли. 12Як же наситились, рече ученикам своїм: Позбирайте останки окрушин, щоб не пропало нїщо. 13Зібрали ж і наповнили дванайцять кошів окрушин із пяти хлїбів ячних, що зосталось у тих, що їли. 14Люде ж, бачивши, яку ознаку зробив Ісус, сказали, що се справді пророк, грядущий на сьвіт.

15Як же постеріг Ісус, що хочуть прийти та схопити Його, щоб зробити Його царем, то пійшов ізнов на гору сам один.

16Як же настав вечір, пійшли ученики Його над море, 17і, ввійшовши в човен, плили на той бік моря у Капернаум. І вже стемнїло, й не приходив до них Ісус. 18А море, од великого вітру, що пурхав, піднялось. 19Одпливши ж гоней на двайцять і пять або трийцять, бачять, що Ісус ходить по морю, і до човна наближують ся, і полякались. 20Він же рече їм: Се я; не лякайтесь. 21Тодї радо прийняли Його в човен, і зараз човен опинивсь коло землї, куди вони прямували.

22Назавтра народ, стоячий по тім боці моря, побачивши, що иншого човна не було там, тільки один той, у котрий ввійшли ученики Його, й що не ввійшов з учениками сво'їми Ісус у човен, а що самі ученики Його відчалили, 23инші ж човни поприходили з Тиверияди поблизу місця, де їли хліб, як хвалу оддав Господь; 24побачивши ж оце люде, що Ісуса там нема, анї учеників Його, ввійшли і вони в човни, та й прибули в Капернаум, шукаючи Ісуса. 25І, знайшовши Його на тім боцї моря, сказали Йому: Рави, коли прибув єси сюда?

26Відказав Їм Ісус і рече: Істино, істино глаголю вам: Шукаєте мене не тому, що бачили ознаки, а що їли хлїб, та й наситились. 27Трудіть ся не для їжи погибаючої, а для їжи, що зостаєть ся в вічне життє, котру Син чоловічий вам дасть; Сього бо Отець ствердив, Бог. 28Казали ж до Него: Що нам робити, щоб чинити діла Божі? 29Відказав Ісус і рече їм: Се єсть дїло Боже, щоб вірувати в Того, кого післав Він. 30Казали ж Йому: Що ж робиш Ти за ознаку, щоб виділи ми, та й вірували Тобі? що чиниш? 31Батьки наші манну їли в пустинї, як писано: Хлїб з неба дав їм їсти. 32Рече ж їм Ісус: Істино, істино глаголю вам: Не Мойсей дав вам хлїб з неба, а Отець мій дає вам хлїб з неба правдивий. 33Бо хлїб Божий той, що сходить з неба, і життє дає сьвітові. 34Казали ж до Него: Господи, всякого часу давай нам хлїб сей.

35Рече ж їм Ісус: Я хлїб життя, хто приходить до мене, не голодувати ме, і хто вірує в мене, не жаждувати ме нїколи. 36Тільки глаголю вам, що й видїли мене, та й не віруєте. 37Усе, що дає менї Отець, до мене прийде; а хто приходить до мене, не вижену геть. 38Бо зійшов я з неба, не щоб чинити волю мою, а волю Пославшого мене. 39Се ж воля пославшого мене Отця, щоб з усього, що дав менї, не погубив я нічого, а воскресив його останнього дня. 40Се ж воля пославшого мене, щоб кожен, хто видить Сина й вірує в Него, мав житте вічне, і я воскрешу його останнього дня.

41Миркали [відказували] тодї Жиди про Него, що сказав: Я хлїб, що зійшов з небес; 42і казали: Хиба се не Ісус, син Йосифів, котрого знаємо ми батька й Матїр? Як же Він каже: Що з неба зійшов я? 43Озвав ся ж Ісус і рече їм: Не миркайте між собою. 44Нїхто не може прийти до мене, коли Отець, пославший мене, не притягне його, й я воскрешу його останнього дня. 45Написано в пророків: І будуть усї навчені від Бога. Тим кожен, хто чув од Отця і навчивсь, приходить до мене. 46Не то, щоб Отця хто видїв, тільки Той, хто від Бога, Той видїв Отця. 47Істино, істино глаголю вам: Хто вірує в мене, має життє вічне. 48Я хлїб життя. 49Батьки ваші їли манну в пустинї, та й повмирали. 50Се хлїб, що з неба сходить, щоб, хто їсть Його, не вмер. 51Я хлїб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть сей хлїб, жити ме по вік; а хлїб, що я дам, се тіло моє, що я дам за життє сьвіту.

52Змагались тодї між собою, говорячи: Як може Він дати нам тіло їсти? 53Рече ж їм Ісус: Істино, істино глаголю вам: Як не їсте тіла Сина чоловічого й не пєте Його крові, не маєте життя в собі. 54Хто їсть тіло моє і пє мою кров, має життє вічне, і я воскрешу його останнього дня. 55Тїло моє справді єсть їжа, а кров моя справді єсть напиток. 56Хто їсть тїло моє і пє кров мою, в менї пробуває, а я в йому. 57Як післав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і хто їсть мене, й той жити ме мною. 58Се хлїб, що з неба зійшов. Не як батьки ваші їли манну та й повмирали; хто їсть сей хлїб, жити ме по вік.

59Се Він глаголав у школі, навчаючи в Капернаумі.

60Многі ж слухавши з учеників Його казали: Жорстоке се слово; хто може його слухати? 61Знаючи ж Ісус сам у собі, що миркають про Него ученики Його, рече їм: Се вас блазнить? 62Що ж, коли побачите Сина чоловічого, як входить туди, де перше був? 63Се дух, що оживлює; тіло не годить ся нї на що. Слова, що я глаголю вам, се дух і життє. 64Тільки ж є такі між вами, що не вірують. Знав бо з почину Ісус, котрі не вірують, і хто зрадить Його. 65І рече: Тим глаголав вам, що ніхто не може прийти до мене, коли не буде дано йому від Отця мого.

66Після сього багато з учеників Його пійшли назад, і вже більш з Ним не ходили. 67Рече ж Ісус дванайцятьом: Чи й ви хочете йти? 68Відказав тодї Йому Симон Петр: Господи, до кого йти нам ? у Тебе слова життя вічнього, 69і ми увірували й взнали, що Ти єси Христос, Син Бога живого. 70Відказав їм Ісус: Хиба не я вас дванайцятьох вибрав? а один з вас диявол. 71Говорив же про Юду Симонового Іскариота: сей бо мав Його зрадити, один з дванайцяти.Translated by P. Kulish -- Published in 1871.

Bible Hub

John 5
Top of Page
Top of Page