Psalm 119
Interlinear Bible
Your Word is a Lamp to My Feet
א
ALEPH.
835 [e]   1
’aš·rê   1
אַשְׁרֵ֥י   1
Blessed [are]   1
Interjection   1
8549 [e]
ṯə·mî·mê-
תְמִֽימֵי־
the undefiled
Adj‑mpc
  
 

 
 
 1870 [e]
ḏā·reḵ;
דָ֑רֶךְ
in the way
N‑cs
1980 [e]
ha·hō·lə·ḵîm,
הַֽ֝הֹלְכִ֗ים
who walk
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
8451 [e]
bə·ṯō·w·raṯ
בְּתוֹרַ֥ת
in the law
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
835 [e]   2
’aš·rê   2
אַ֭שְׁרֵי   2
Blessed [are]   2
Interjection   2
5341 [e]
nō·ṣə·rê
נֹצְרֵ֥י
those who keep
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯāw,
עֵדֹתָ֗יו
His testimonies
N‑fpc | 3ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
with whole
Prep‑b | N‑msc
3820 [e]
lêḇ
לֵ֥ב
the heart
N‑ms
  
 
.
 
 
 1875 [e]
yiḏ·rə·šū·hū.
יִדְרְשֽׁוּהוּ׃
who seek Him
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 3ms
637 [e]   3
’ap̄   3
אַ֭ף   3
Also   3
Conj   3
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
no
Adv‑NegPrt
6466 [e]
p̄ā·‘ă·lū
פָעֲל֣וּ
they do
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 5766 [e]
‘aw·lāh;
עַוְלָ֑ה
iniquity
N‑fs
1870 [e]
biḏ·rā·ḵāw
בִּדְרָכָ֥יו
in His ways
Prep‑b | N‑cpc | 3ms
  
 
.
 
 
 1980 [e]
hā·lā·ḵū.
הָלָֽכוּ׃
they walk
V‑Qal‑Perf‑3cp
859 [e]   4
’at·tāh   4
אַ֭תָּה   4
You   4
Pro‑2ms   4
6680 [e]
ṣiw·wî·ṯāh
צִוִּ֥יתָה
have commanded [us]
V‑Piel‑Perf‑2ms
  
 

 
 
 6490 [e]
p̄iq·qu·ḏe·ḵā,
פִקֻּדֶ֗יךָ
Your precepts
N‑mpc | 2ms
8104 [e]
liš·mōr
לִשְׁמֹ֥ר
to keep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ.
מְאֹֽד׃
diligently
Adv
305 [e]   5
’a·ḥă·lay   5
אַ֭חֲלַי   5
Oh that   5
Interjection   5
3559 [e]
yik·kō·nū
יִכֹּ֥נוּ
were directed
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 1870 [e]
ḏə·rā·ḵāy,
דְרָכָ֗י
my ways
N‑cpc | 1cs
8104 [e]
liš·mōr
לִשְׁמֹ֥ר
to keep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
!
 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā.
חֻקֶּֽיךָ׃
Your statutes
N‑mpc | 2ms
227 [e]   6
’āz   6
אָ֥ז   6
then   6
Adv   6
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 954 [e]
’ê·ḇō·wōš;
אֵב֑וֹשׁ
I would be ashamed
V‑Qal‑Imperf‑1cs
5027 [e]
bə·hab·bî·ṭî,
בְּ֝הַבִּיטִ֗י
when I look
Prep‑b | V‑Hifil‑Inf | 1cs
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā.
מִצְוֺתֶֽיךָ׃
Your commandments
N‑fpc | 2ms
3034 [e]   7
’ō·wḏ·ḵā   7
א֭וֹדְךָ   7
I will praise You   7
V‑Hifil‑Imperf.h‑1cs | 2ms   7
3476 [e]
bə·yō·šer
בְּיֹ֣שֶׁר
with uprightness
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3824 [e]
lê·ḇāḇ;
לֵבָ֑ב
of heart
N‑ms
3925 [e]
bə·lā·mə·ḏî,
בְּ֝לָמְדִ֗י
when I learn
Prep‑b | V‑Qal‑Inf | 1cs
4941 [e]
miš·pə·ṭê
מִשְׁפְּטֵ֥י
judgments
N‑mpc
  
 
.
 
 
 6664 [e]
ṣiḏ·qe·ḵā.
צִדְקֶֽךָ׃
Your righteous
N‑msc | 2ms
853 [e]   8
’eṯ-   8
אֶת־   8
 -    8
DirObjM   8
2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā
חֻקֶּ֥יךָ
Your statutes
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 8104 [e]
’eš·mōr;
אֶשְׁמֹ֑ר
I will keep
V‑Qal‑Imperf‑1cs
408 [e]
’al-
אַֽל־
not
Adv
5800 [e]
ta·‘az·ḇê·nî
תַּעַזְבֵ֥נִי
Oh do forsake me
V‑Qal‑Imperf‑2ms | 1cs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
utterly
Prep
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ.
מְאֹֽד׃
utterly
Adv
ב
BETH.
4100 [e]   9
bam·meh   9
בַּמֶּ֣ה   9
With what   9
Prep‑b | Interrog   9
2135 [e]
yə·zak·keh-
יְזַכֶּה־
can cleanse
V‑Piel‑Imperf‑3ms
5288 [e]
na·‘ar
נַּ֭עַר
a young man
N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
؟
 
 
 734 [e]
’ā·rə·ḥōw;
אָרְח֑וֹ
his way
N‑csc | 3ms
8104 [e]
liš·mōr,
לִ֝שְׁמֹ֗ר
by taking heed
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 1697 [e]
kiḏ·ḇā·re·ḵā.
כִּדְבָרֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑msc | 2ms
3605 [e]   10
bə·ḵāl   10
בְּכָל־   10
With whole   10
Prep‑b | N‑msc   10
3820 [e]
lib·bî
לִבִּ֥י
my heart
N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 1875 [e]
ḏə·raš·tî·ḵā;
דְרַשְׁתִּ֑יךָ
I have sought You
V‑Qal‑Perf‑1cs | 2ms
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
7686 [e]
taš·gê·nî,
תַּ֝שְׁגֵּ֗נִי
Oh let me wander
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 1cs
  
 
.
 
 
 4687 [e]
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā.
מִמִּצְוֺתֶֽיךָ׃
from Your commandments
Prep‑m | N‑fpc | 2ms
3820 [e]   11
bə·lib·bî   11
בְּ֭לִבִּי   11
In my heart   11
Prep‑b | N‑msc | 1cs   11
6845 [e]
ṣā·p̄an·tî
צָפַ֣נְתִּי
I have hidden
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 565 [e]
’im·rā·ṯe·ḵā;
אִמְרָתֶ֑ךָ
Your word
N‑fsc | 2ms
4616 [e]
lə·ma·‘an,
לְ֝מַ֗עַן
that
Conj
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
2398 [e]
’e·ḥĕ·ṭā-
אֶֽחֱטָא־
I might sin
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
  
lāḵ.
לָֽךְ׃
against You
Prep | 2fs
1288 [e]   12
bā·rūḵ   12
בָּר֖וּךְ   12
Blessed [are]   12
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms   12
  
 

 
 
 859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֥ה
You
Pro‑2ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî
לַמְּדֵ֥נִי
Teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
  
 
.
 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā.
חֻקֶּֽיךָ׃
Your statutes
N‑mpc | 2ms
8193 [e]   13
biś·p̄ā·ṯay   13
בִּשְׂפָתַ֥י   13
With my lips   13
Prep‑b | N‑fdc | 1cs   13
  
 

 
 
 5608 [e]
sip·par·tî;
סִפַּ֑רְתִּי
I have declared
V‑Piel‑Perf‑1cs
3605 [e]
kōl,
כֹּ֝֗ל
all
N‑msc
4941 [e]
miš·pə·ṭê-
מִשְׁפְּטֵי־
the judgments
N‑mpc
  
 
.
 
 
 6310 [e]
p̄î·ḵā.
פִֽיךָ׃
of Your mouth
N‑msc | 2ms
1870 [e]   14
bə·ḏe·reḵ   14
בְּדֶ֖רֶךְ   14
In the way   14
Prep‑b | N‑csc   14
5715 [e]
‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā
עֵדְוֺתֶ֥יךָ
of Your testimonies
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 7797 [e]
śaś·tî,
שַׂ֗שְׂתִּי
I have rejoiced
V‑Qal‑Perf‑1cs
5921 [e]
kə·‘al
כְּעַ֣ל
as [much as] in
Prep‑k
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 1952 [e]
hō·wn.
הֽוֹן׃
riches
N‑ms
6490 [e]   15
bə·p̄iq·qu·ḏe·ḵā   15
בְּפִקֻּדֶ֥יךָ   15
On Your precepts   15
Prep‑b | N‑mpc | 2ms   15
  
 

 
 
 7878 [e]
’ā·śî·ḥāh;
אָשִׂ֑יחָה
I will meditate
V‑Qal‑Imperf.Cohort‑1cs
5027 [e]
wə·’ab·bî·ṭāh,
וְ֝אַבִּ֗יטָה
and contemplate
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 734 [e]
’ō·rə·ḥō·ṯe·ḵā.
אֹרְחֹתֶֽיךָ׃
Your ways
N‑cpc | 2ms
2708 [e]   16
bə·ḥuq·qō·ṯe·ḵā   16
בְּחֻקֹּתֶ֥יךָ   16
In Your statutes   16
Prep‑b | N‑fpc | 2ms   16
  
 

 
 
 8173 [e]
’eš·ta·‘ă·šā‘;
אֶֽשְׁתַּעֲשָׁ֑ע
I will delight myself
V‑Hitpael‑Imperf‑1cs
3808 [e]

לֹ֭א
not
Adv‑NegPrt
7911 [e]
’eš·kaḥ
אֶשְׁכַּ֣ח
I will forget
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 1697 [e]
də·ḇā·re·ḵā.
דְּבָרֶֽךָ׃
Your word
N‑msc | 2ms
ג
GIMEL.
1580 [e]   17
gə·mōl   17
גְּמֹ֖ל   17
Deal bountifully   17
V‑Qal‑Imp‑ms   17
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
with
Prep
  
 

 
 
 5650 [e]
‘aḇ·də·ḵā
עַבְדְּךָ֥
Your servant
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 2421 [e]
’eḥ·yeh,
אֶֽחְיֶ֗ה
[That] I may live
V‑Qal‑Imperf.h‑1cs
8104 [e]
wə·’eš·mə·rāh
וְאֶשְׁמְרָ֥ה
and keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 1697 [e]
ḏə·ḇā·re·ḵā.
דְבָרֶֽךָ׃
Your word
N‑msc | 2ms
1540 [e]   18
gal-   18
גַּל־   18
Open   18
V‑Piel‑Imp‑ms   18
  
 

 
 
 5869 [e]
‘ê·nay
עֵינַ֥י
my eyes
N‑cdc | 1cs
5027 [e]
wə·’ab·bî·ṭāh;
וְאַבִּ֑יטָה
that I may see
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf.Cohort‑1cs
6381 [e]
nip̄·lā·’ō·wṯ,
נִ֝פְלָא֗וֹת
Wondrous things
V‑Nifal‑Prtcpl‑fp
  
 
.
 
 
 8451 [e]
mit·tō·w·rā·ṯe·ḵā.
מִתּוֹרָתֶֽךָ׃
from Your law
Prep‑m | N‑fsc | 2ms
1616 [e]   19
gêr   19
גֵּ֣ר   19
A stranger   19
N‑ms   19
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹכִ֣י
I [am]
Pro‑1cs
  
 

 
 
 776 [e]
ḇā·’ā·reṣ;
בָאָ֑רֶץ
in the earth
Prep‑b, Art | N‑fs
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
5641 [e]
tas·têr
תַּסְתֵּ֥ר
do hide
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑2ms
4480 [e]
mim·men·nî,
מִ֝מֶּ֗נִּי
from me
Prep | 1cs
  
 
.
 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā.
מִצְוֺתֶֽיךָ׃
Your commandments
N‑fpc | 2ms
1638 [e]   20
gā·rə·sāh   20
גָּרְסָ֣ה   20
Breaks   20
V‑Qal‑Perf‑3fs   20
5315 [e]
nap̄·šî
נַפְשִׁ֣י
My soul
N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 8375 [e]
lə·ṯa·’ă·ḇāh;
לְתַאֲבָ֑ה
with longing
Prep‑l | N‑fs
413 [e]
’el-
אֶֽל־
for
Prep
4941 [e]
miš·pā·ṭe·ḵā
מִשְׁפָּטֶ֥יךָ
Your judgments
N‑mpc | 2ms
3605 [e]
ḇə·ḵāl-
בְכָל־
at all
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 6256 [e]
‘êṯ.
עֵֽת׃
times
N‑cs
1605 [e]   21
gā·‘ar·tā   21
גָּ֭עַרְתָּ   21
You rebuke   21
V‑Qal‑Perf‑2ms   21
2086 [e]
zê·ḏîm
זֵדִ֣ים
the presumptuous
Adj‑mp
  
 

 
 
 779 [e]
’ă·rū·rîm;
אֲרוּרִ֑ים
the cursed
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
7686 [e]
haš·šō·ḡîm
הַ֝שֹּׁגִים
who stray
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
 4687 [e]
mim·miṣ·wō·ṯe·ḵā.
מִמִּצְוֺתֶֽיךָ׃
from Your commandments
Prep‑m | N‑fpc | 2ms
1556 [e]   22
gal   22
גַּ֣ל   22
Remove   22
V‑Qal‑Imp‑ms   22
5921 [e]
mê·‘ā·lay
מֵֽ֭עָלַי
from me
Prep‑m | 1cs
2781 [e]
ḥer·pāh
חֶרְפָּ֣ה
reproach
N‑fs
  
 

 
 
 937 [e]
wā·ḇūz;
וָב֑וּז
and contempt
Conj‑w | N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā
עֵדֹתֶ֣יךָ
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
  
 
.
 
 
 5341 [e]
nā·ṣā·rə·tî.
נָצָֽרְתִּי׃
I have kept
V‑Qal‑Perf‑1cs
1571 [e]   23
gam   23
גַּ֤ם   23
Also   23
Conj   23
3427 [e]
yā·šə·ḇū
יָֽשְׁב֣וּ
sit
V‑Qal‑Perf‑3cp
8269 [e]
rîm
שָׂ֭רִים
Princes
N‑mp
 

בִּ֣י
against me
Prep | 1cs
1696 [e]
niḏ·bā·rū;
נִדְבָּ֑רוּ
[and] speak
V‑Nifal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 5650 [e]
‘aḇ·də·ḵā,
עַ֝בְדְּךָ֗
Your servant
N‑msc | 2ms
7878 [e]
yā·śî·aḥ
יָשִׂ֥יחַ
[But] meditates
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 2706 [e]
bə·ḥuq·qe·ḵā.
בְּחֻקֶּֽיךָ׃
on Your statutes
Prep‑b | N‑mpc | 2ms
1571 [e]   24
gam-   24
גַּֽם־   24
Also   24
Conj   24
5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā
עֵ֭דֹתֶיךָ
Your testimonies [are]
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 8191 [e]
ša·‘ă·šu·‘āy,
שַׁעֲשֻׁעָ֗י
my delight
N‑mpc | 1cs
582 [e]
’an·šê
אַנְשֵׁ֥י
man
N‑mpc
  
 
.
 
 
 6098 [e]
‘ă·ṣā·ṯî.
עֲצָתִֽי׃
[And] my counselors
N‑fsc | 1cs
ד
DALETH.
1692 [e]   25
dā·ḇə·qāh   25
דָּֽבְקָ֣ה   25
Clings   25
V‑Qal‑Perf‑3fs   25
6083 [e]
le·‘ā·p̄ār
לֶעָפָ֣ר
to the dust
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 

 
 
 5315 [e]
nap̄·šî;
נַפְשִׁ֑י
My soul
N‑fsc | 1cs
2421 [e]
ḥay·yê·nî,
חַ֝יֵּ֗נִי
Revive me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
  
 
.
 
 
 1697 [e]
kiḏ·ḇā·re·ḵā.
כִּדְבָרֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑msc | 2ms
1870 [e]   26
də·rā·ḵay   26
דְּרָכַ֣י   26
My ways   26
N‑cpc | 1cs   26
  
 

 
 
 5608 [e]
sip·par·tî
סִ֭פַּרְתִּי
I have declared
V‑Piel‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 6030 [e]
wat·ta·‘ă·nê·nî,
וַֽתַּעֲנֵ֗נִי
and You answered me
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑2ms | 1cs
3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî
לַמְּדֵ֥נִי
Teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
  
 
.
 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā.
חֻקֶּֽיךָ׃
Your statutes
N‑mpc | 2ms
1870 [e]   27
de·reḵ-   27
דֶּֽרֶךְ־   27
The way   27
N‑csc   27
6490 [e]
piq·qū·ḏe·ḵā
פִּקּוּדֶ֥יךָ
of Your precepts
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 995 [e]
hă·ḇî·nê·nî;
הֲבִינֵ֑נִי
Make me understand
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs
7878 [e]
wə·’ā·śî·ḥāh,
וְ֝אָשִׂ֗יחָה
so shall I meditate
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 6381 [e]
bə·nip̄·lə·’ō·w·ṯe·ḵā.
בְּנִפְלְאוֹתֶֽיךָ׃
on Your wondrous works
Prep‑b | V‑Nifal‑Prtcpl‑fpc | 2ms
1811 [e]   28
dā·lə·p̄āh   28
דָּלְפָ֣ה   28
Melts   28
V‑Qal‑Perf‑3fs   28
5315 [e]
nap̄·šî
נַ֭פְשִׁי
My soul
N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 8424 [e]
mit·tū·ḡāh;
מִתּוּגָ֑ה
from heaviness
Prep‑m | N‑fs
6965 [e]
qay·yə·mê·nî,
קַ֝יְּמֵ֗נִי
Strengthen me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
  
 
.
 
 
 1697 [e]
kiḏ·ḇā·re·ḵā.
כִּדְבָרֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑msc | 2ms
1870 [e]   29
de·re·ḵō·še-   29
דֶּֽרֶךְ־   29
The way   29
N‑csc   29
8267 [e]
qer
שֶׁ֭קֶר
of lying
N‑ms
5493 [e]
hā·sêr
הָסֵ֣ר
Remove
V‑Hifil‑Imp‑ms
  
 

 
 
 4480 [e]
mim·men·nî;
מִמֶּ֑נִּי
from me
Prep | 1cs
8451 [e]
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā
וְֽתוֹרָתְךָ֥
and Your law
Conj‑w | N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 2603 [e]
ḥān·nê·nî
חָנֵּֽנִי׃
grant me graciously
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs
1870 [e]   30
de·reḵ-   30
דֶּֽרֶךְ־   30
The way   30
N‑csc   30
530 [e]
’ĕ·mū·nāh
אֱמוּנָ֥ה
of truth
N‑fs
  
 

 
 
 977 [e]
ḇā·ḥā·rə·tî;
בָחָ֑רְתִּי
I have chosen
V‑Qal‑Perf‑1cs
4941 [e]
miš·pā·ṭe·ḵā
מִשְׁפָּטֶ֥יךָ
Your judgments
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 7737 [e]
šiw·wî·ṯî.
שִׁוִּֽיתִי׃
I have laid [before me]
V‑Piel‑Perf‑1cs
1692 [e]   31
dā·ḇaq·tî   31
דָּבַ֥קְתִּי   31
I cling   31
V‑Qal‑Perf‑1cs   31
  
 

 
 
 5715 [e]
ḇə·‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā;
בְעֵֽדְוֺתֶ֑יךָ
to Your testimonies
Prep‑b | N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
  
 
.
 
 
 954 [e]
tə·ḇî·šê·nî.
תְּבִישֵֽׁנִי׃
do put me to shame
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 1cs
1870 [e]   32
de·reḵ-   32
דֶּֽרֶךְ־   32
The course   32
N‑csc   32
4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā
מִצְוֺתֶ֥יךָ
of Your commandments
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 7323 [e]
’ā·rūṣ;
אָר֑וּץ
I will run
V‑Qal‑Imperf‑1cs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
7337 [e]
ṯar·ḥîḇ
תַרְחִ֣יב
You shall enlarge
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
  
 
.
 
 
 3820 [e]
lib·bî.
לִבִּֽי׃
my heart
N‑msc | 1cs
ה
HE.
  
 

 
 
 3384 [e]   33
hō·w·rê·nî   33
הוֹרֵ֣נִי   33
Teach me   33
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs   33
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
1870 [e]
de·reḵ
דֶּ֥רֶךְ
the way
N‑csc
  
 

 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā,
חֻקֶּ֗יךָ
of Your statutes
N‑mpc | 2ms
5341 [e]
wə·’eṣ·ṣə·ren·nāh
וְאֶצְּרֶ֥נָּה
and I shall keep it
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.h‑1cs | 3fse
  
 
.
 
 
 6118 [e]
‘ê·qeḇ.
עֵֽקֶב׃
[to] the end
N‑ms
  
 

 
 
 995 [e]   34
hă·ḇî·nê·nî   34
הֲ֭בִינֵנִי   34
Give me understanding   34
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs   34
5341 [e]
wə·’eṣ·ṣə·rāh
וְאֶצְּרָ֥ה
and I shall keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 

 
 
 8451 [e]
ṯō·w·rā·ṯe·ḵā,
תֽוֹרָתֶ֗ךָ
Your law
N‑fsc | 2ms
8104 [e]
wə·’eš·mə·ren·nāh
וְאֶשְׁמְרֶ֥נָּה
and indeed I shall observe it
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.h‑1cs | 3fse
3605 [e]
ḇə·ḵāl-
בְכָל־
with whole
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3820 [e]
lêḇ.
לֵֽב׃
[my] heart
N‑ms
1869 [e]   35
haḏ·rî·ḵê·nî   35
הַ֭דְרִיכֵנִי   35
Make me walk   35
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs   35
5410 [e]
bin·ṯîḇ
בִּנְתִ֣יב
in the path
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā;
מִצְוֺתֶ֑יךָ
of Your commandments
N‑fpc | 2ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
 
ḇōw
ב֥וֹ
in it
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 2654 [e]
ḥā·p̄ā·ṣə·tî.
חָפָֽצְתִּי׃
I delight
V‑Qal‑Perf‑1cs
5186 [e]   36
haṭ-   36
הַט־   36
Incline   36
V‑Hifil‑Imp‑ms   36
3820 [e]
lib·bî
לִ֭בִּי
my heart
N‑msc | 1cs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 5715 [e]
‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā,
עֵדְוֺתֶ֗יךָ
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
408 [e]
wə·’al
וְאַ֣ל
and not
Conj‑w | Adv
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 1215 [e]
bā·ṣa‘.
בָּֽצַע׃
covetousness
N‑ms
5674 [e]   37
ha·‘ă·ḇêr   37
הַעֲבֵ֣ר   37
Turn away   37
V‑Hifil‑Imp‑ms   37
5869 [e]
‘ê·nay
עֵ֭ינַי
my eyes
N‑cdc | 1cs
7200 [e]
mê·rə·’ō·wṯ
מֵרְא֣וֹת
from looking at
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 7723 [e]
šāw;
שָׁ֑וְא
worthless things
N‑ms
1870 [e]
biḏ·rā·ḵe·ḵā
בִּדְרָכֶ֥ךָ
in Your way
Prep‑b | N‑cpc | 2ms
  
 
.
 
 
 2421 [e]
ḥay·yê·nî.
חַיֵּֽנִי׃
[And] revive me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
6965 [e]   38
hā·qêm   38
הָקֵ֣ם   38
Establish   38
V‑Hifil‑Imp‑ms   38
5650 [e]
lə·‘aḇ·də·ḵā
לְ֭עַבְדְּךָ
to Your servant
Prep‑l | N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 565 [e]
’im·rā·ṯe·ḵā;
אִמְרָתֶ֑ךָ
Your word
N‑fsc | 2ms
834 [e]
’ă·šer,
אֲ֝שֶׁ֗ר
who [is devoted]
Pro‑r
  
 
.
 
 
 3374 [e]
lə·yir·’ā·ṯe·ḵā.
לְיִרְאָתֶֽךָ׃
to fearing You
Prep‑l | N‑fsc | 2ms
5674 [e]   39
ha·‘ă·ḇêr   39
הַעֲבֵ֣ר   39
Turn away   39
V‑Hifil‑Imp‑ms   39
  
 

 
 
 2781 [e]
ḥer·pā·ṯî
חֶ֭רְפָּתִי
my reproach
N‑fsc | 1cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 3025 [e]
yā·ḡō·rə·tî;
יָגֹ֑רְתִּי
I dread
V‑Qal‑Perf‑1cs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
4941 [e]
miš·pā·ṭe·ḵā
מִשְׁפָּטֶ֣יךָ
Your judgments [are]
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 2896 [e]
ṭō·w·ḇîm.
טוֹבִֽים׃
good
Adj‑mp
  
 

 
 
 2009 [e]   40
hin·nêh   40
הִ֭נֵּה   40
Behold   40
Interjection   40
8373 [e]
tā·’aḇ·tî
תָּאַ֣בְתִּי
I long
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 6490 [e]
lə·p̄iq·qu·ḏe·ḵā;
לְפִקֻּדֶ֑יךָ
for Your precepts
Prep‑l | N‑mpc | 2ms
6666 [e]
bə·ṣiḏ·qā·ṯə·ḵā
בְּצִדְקָתְךָ֥
in Your righteousness
Prep‑b | N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 2421 [e]
ḥay·yê·nî.
חַיֵּֽנִי׃
Revive me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
ו
VAU.
935 [e]   41
wî·ḇō·’u·nî   41
וִֽיבֹאֻ֣נִי   41
Also let come to me   41
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp | 1cs   41
  
 

 
 
 2617 [e]
ḥă·sā·ḏe·ḵā
חֲסָדֶ֣ךָ
Your mercies
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8668 [e]
tə·šū·‘ā·ṯə·ḵā,
תְּ֝שֽׁוּעָתְךָ֗
Your salvation
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 565 [e]
kə·’im·rā·ṯe·ḵā.
כְּאִמְרָתֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑fsc | 2ms
6030 [e]   42
wə·’e·‘ĕ·neh   42
וְאֶֽעֱנֶ֣ה   42
So shall I have   42
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.h‑1cs   42
  
 

 
 
 2778 [e]
ḥō·rə·p̄î
חֹרְפִ֣י
for him who reproaches me
V‑Qal‑Prtcpl‑msc | 1cs
  
 

 
 
 1697 [e]
ḏā·ḇār;
דָבָ֑ר
an answer
N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
982 [e]
ḇā·ṭaḥ·tî
בָ֝טַחְתִּי
I trust
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
 1697 [e]
biḏ·ḇā·re·ḵā.
בִּדְבָרֶֽךָ׃
in Your word
Prep‑b | N‑msc | 2ms
408 [e]   43
wə·’al-   43
וְֽאַל־   43
And not   43
Conj‑w | Adv   43
5337 [e]
taṣ·ṣêl
תַּצֵּ֬ל
take
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑2ms
6310 [e]
mip·pî
מִפִּ֣י
out of my mouth
Prep‑m | N‑msc | 1cs
1697 [e]
ḏə·ḇar-
דְבַר־
the word
N‑msc
571 [e]
’ĕ·meṯ
אֱמֶ֣ת
of truth
N‑fs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
utterly
Prep
  
 

 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
utterly
Adv
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
4941 [e]
lə·miš·pā·ṭe·ḵā
לְמִשְׁפָּטֶ֣ךָ
in Your ordinances
Prep‑l | N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 3176 [e]
yi·ḥā·lə·tî.
יִחָֽלְתִּי׃
I have hoped
V‑Piel‑Perf‑1cs
8104 [e]   44
wə·’eš·mə·rāh   44
וְאֶשְׁמְרָ֖ה   44
So shall I keep   44
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs   44
8451 [e]
ṯō·w·rā·ṯə·ḵā
תוֹרָתְךָ֥
Your law
N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 8548 [e]
ṯā·mîḏ,
תָמִ֗יד
continually
Adv
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֥ם
Forever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 5703 [e]
wā·‘eḏ.
וָעֶֽד׃
and ever
Conj‑w | N‑ms
1980 [e]   45
wə·’eṯ·hal·lə·ḵāh   45
וְאֶתְהַלְּכָ֥ה   45
And I will walk   45
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjImperf.Cohort‑1cs   45
  
 

 
 
 7342 [e]
ḇā·rə·ḥā·ḇāh;
בָרְחָבָ֑ה
at liberty
Prep‑b, Art | Adj‑fs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
6490 [e]
p̄iq·qu·ḏe·ḵā
פִקֻּדֶ֣יךָ
Your precepts
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 1875 [e]
ḏā·rā·šə·tî.
דָרָֽשְׁתִּי׃
I seek
V‑Qal‑Perf‑1cs
1696 [e]   46
wa·’ă·ḏab·bə·rāh   46
וַאֲדַבְּרָ֣ה   46
And I will speak   46
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf.Cohort‑1cs   46
5713 [e]
ḇə·‘ê·ḏō·ṯe·ḵā
בְ֭עֵדֹתֶיךָ
of Your testimonies
Prep‑b | N‑fpc | 2ms
5048 [e]
ne·ḡeḏ
נֶ֥גֶד
before
Prep
  
 

 
 
 4428 [e]
mə·lā·ḵîm,
מְלָכִ֗ים
kings
N‑mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 954 [e]
’ê·ḇō·wōš.
אֵבֽוֹשׁ׃
will be ashamed
V‑Qal‑Imperf‑1cs
8173 [e]   47
wə·’eš·ta·‘ă·ša‘   47
וְאֶשְׁתַּֽעֲשַׁ֥ע   47
And I will delight myself   47
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjImperf.h‑1cs   47
  
 

 
 
 4687 [e]
bə·miṣ·wō·ṯe·ḵā,
בְּמִצְוֺתֶ֗יךָ
in Your commandments
Prep‑b | N‑fpc | 2ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 157 [e]
’ā·hā·ḇə·tî.
אָהָֽבְתִּי׃
I love
V‑Qal‑Perf‑1cs
5375 [e]   48
wə·’eś·śā-   48
וְאֶשָּֽׂא־   48
And I will lift up   48
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.h‑1cs   48
3709 [e]
ḵap·pay,
כַפַּ֗י
My hands
N‑fdc | 1cs
413 [e]
’el-
אֶֽל־
to
Prep
  
 

 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā
מִ֭צְוֺתֶיךָ
Your commandments
N‑fpc | 2ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 157 [e]
’ā·hā·ḇə·tî,
אָהָ֗בְתִּי
I love
V‑Qal‑Perf‑1cs
7878 [e]
wə·’ā·śî·ḥāh
וְאָשִׂ֥יחָה
and I will meditate
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 2706 [e]
ḇə·ḥuq·qe·ḵā.
בְחֻקֶּֽיךָ׃
on Your statutes
Prep‑b | N‑mpc | 2ms
ז
ZAIN.
2142 [e]   49
zə·ḵōr-   49
זְכֹר־   49
Remember   49
V‑Qal‑Imp‑ms   49
1697 [e]
dā·ḇār
דָּבָ֥ר
the word
N‑ms
  
 

 
 
 5650 [e]
lə·‘aḇ·de·ḵā;
לְעַבְדֶּ֑ךָ
to Your servant
Prep‑l | N‑msc | 2ms
5921 [e]
‘al,
עַ֝֗ל
Upon
Prep
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 3176 [e]
yi·ḥal·tā·nî.
יִֽחַלְתָּֽנִי׃
You have caused me to hope
V‑Piel‑Perf‑2ms | 1cs
2063 [e]   50
zōṯ   50
זֹ֣את   50
This [is]   50
Pro‑fs   50
5165 [e]
ne·ḥā·mā·ṯî
נֶחָמָתִ֣י
my comfort
N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 6040 [e]
ḇə·‘ā·nə·yî;
בְעָנְיִ֑י
in my affliction
Prep‑b | N‑msc | 1cs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
565 [e]
’im·rā·ṯə·ḵā
אִמְרָתְךָ֣
Your word
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 2421 [e]
ḥî·yā·ṯə·nî.
חִיָּֽתְנִי׃
has given me life
V‑Piel‑Perf‑3fs | 1cs
2086 [e]   51
zê·ḏîm   51
זֵ֭דִים   51
The presumptuous   51
Adj‑mp   51
3887 [e]
hĕ·lî·ṣu·nî
הֱלִיצֻ֣נִי
have me in derision
V‑Hifil‑Perf‑3cp | 1cs
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
utterly
Prep
  
 

 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
great
Adv
8451 [e]
mit·tō·w·rā·ṯə·ḵā,
מִ֝תּֽוֹרָתְךָ֗
from Your law
Prep‑m | N‑fsc | 2ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5186 [e]
nā·ṭî·ṯî.
נָטִֽיתִי׃
yet I do turn aside
V‑Qal‑Perf‑1cs
2142 [e]   52
zā·ḵar·tî   52
זָ֘כַ֤רְתִּי   52
I remembered   52
V‑Qal‑Perf‑1cs   52
4941 [e]
miš·pā·ṭe·ḵā
מִשְׁפָּטֶ֖יךָ
Your judgments
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 5769 [e]
mê·‘ō·w·lām
מֵעוֹלָ֥ם ׀
of old
Prep‑m | N‑ms
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5162 [e]
wā·’eṯ·ne·ḥām.
וָֽאֶתְנֶחָֽם׃
and have comforted myself
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑1cs
2152 [e]   53
zal·‘ā·p̄āh   53
זַלְעָפָ֣ה   53
Indignation   53
N‑fs   53
270 [e]
’ă·ḥā·zaṯ·nî
אֲ֭חָזַתְנִי
has taken hold of me
V‑Qal‑Perf‑3fs | 1cs
7563 [e]
mê·rə·šā·‘îm;
מֵרְשָׁעִ֑ים
because of the wicked
Prep‑m | Adj‑mp
5800 [e]
‘ō·zə·ḇê,
עֹ֝זְבֵ֗י
who forsake
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 8451 [e]
tō·w·rā·ṯe·ḵā.
תּוֹרָתֶֽךָ׃
Your law
N‑fsc | 2ms
2158 [e]   54
zə·mi·rō·wṯ   54
זְ֭מִרוֹת   54
Songs   54
N‑mp   54
1961 [e]
hā·yū-
הָֽיוּ־
have been
V‑Qal‑Perf‑3cp
 

לִ֥י
my
Prep | 1cs
  
 

 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā,
חֻקֶּ֗יךָ
Your statutes
N‑mpc | 2ms
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֣ית
in the house
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 4033 [e]
mə·ḡū·rāy.
מְגוּרָֽי׃
of my pilgrimage
N‑mpc | 1cs
2142 [e]   55
zā·ḵar·tî   55
זָ֘כַ֤רְתִּי   55
I remember   55
V‑Qal‑Perf‑1cs   55
3915 [e]
ḇal·lay·lāh
בַלַּ֣יְלָה
in the night
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 8034 [e]
šim·ḵā
שִׁמְךָ֣
Your name
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
8104 [e]
wā·’eš·mə·rāh,
וָֽ֝אֶשְׁמְרָ֗ה
and I keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs | 3fs
  
 
.
 
 
 8451 [e]
tō·w·rā·ṯe·ḵā.
תּוֹרָתֶֽךָ׃
Your law
N‑fsc | 2ms
2063 [e]   56
zōṯ   56
זֹ֥את   56
This   56
Pro‑fs   56
1961 [e]
hā·yə·ṯāh-
הָֽיְתָה־
has become
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
  
lî;
לִּ֑י
mine
Prep | 1cs
3588 [e]

כִּ֖י
because
Conj
6490 [e]
p̄iq·qu·ḏe·ḵā
פִקֻּדֶ֣יךָ
Your precepts
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 5341 [e]
nā·ṣā·rə·tî.
נָצָֽרְתִּי׃
I kept
V‑Qal‑Perf‑1cs
ח
HETH.
  
 

 
 
 2506 [e]   57
ḥel·qî   57
חֶלְקִ֖י   57
[You are] my portion   57
N‑msc | 1cs   57
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
559 [e]
’ā·mar·tî,
אָמַ֗רְתִּי
I have said
V‑Qal‑Perf‑1cs
8104 [e]
liš·mōr
לִשְׁמֹ֥ר
that I would keep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 1697 [e]
də·ḇā·re·ḵā.
דְּבָרֶֽיךָ׃
Your words
N‑mpc | 2ms
2470 [e]   58
ḥil·lî·ṯî   58
חִלִּ֣יתִי   58
I entreated   58
V‑Piel‑Perf‑1cs   58
6440 [e]
p̄ā·ne·ḵā
פָנֶ֣יךָ
Your favor
N‑cpc | 2ms
3605 [e]
ḇə·ḵāl-
בְכָל־
with whole
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3820 [e]
lêḇ;
לֵ֑ב
[my] heart
N‑ms
2603 [e]
ḥān·nê·nî
חָ֝נֵּ֗נִי
Be merciful to me
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs
  
 
.
 
 
 565 [e]
kə·’im·rā·ṯe·ḵā.
כְּאִמְרָתֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑fsc | 2ms
2803 [e]   59
ḥiš·šaḇ·tî   59
חִשַּׁ֥בְתִּי   59
I thought   59
V‑Piel‑Perf‑1cs   59
  
 

 
 
 1870 [e]
ḏə·rā·ḵāy;
דְרָכָ֑י
about my ways
N‑cpc | 1cs
7725 [e]
wā·’ā·šî·ḇāh
וָאָשִׁ֥יבָה
and turned
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑1cs | 3fs
7272 [e]
raḡ·lay,
רַ֝גְלַ֗י
my feet
N‑fdc | 1cs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā.
עֵדֹתֶֽיךָ׃
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 2363 [e]   60
ḥaš·tî   60
חַ֭שְׁתִּי   60
I made haste   60
V‑Qal‑Perf‑1cs   60
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 4102 [e]
hiṯ·mah·mā·hə·tî;
הִתְמַהְמָ֑הְתִּי
did delay
V‑Hitpael‑Perf‑1cs
8104 [e]
liš·mōr,
לִ֝שְׁמֹ֗ר
to keep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā.
מִצְוֺתֶֽיךָ׃
Your commandments
N‑fpc | 2ms
2256 [e]   61
ḥeḇ·lê   61
חֶבְלֵ֣י   61
The cords   61
N‑mpc   61
7563 [e]
rə·šā·‘îm
רְשָׁעִ֣ים
of the wicked
Adj‑mp
  
 

 
 
 5749 [e]
‘iw·wə·ḏu·nî;
עִוְּדֻ֑נִי
have bound me
V‑Piel‑Perf‑3cp | 1cs
8451 [e]
tō·w·rā·ṯə·ḵā,
תּֽ֝וֹרָתְךָ֗
Your law
N‑fsc | 2ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 7911 [e]
šā·ḵā·ḥə·tî.
שָׁכָֽחְתִּי׃
[But] I have forgotten
V‑Qal‑Perf‑1cs
2676 [e]   62
ḥă·ṣō·wṯ-   62
חֲצֽוֹת־   62
Mid   62
N‑fsc   62
3915 [e]
lay·lāh,
לַ֗יְלָה
at midnight
N‑ms
6965 [e]
’ā·qūm
אָ֭קוּם
I will rise
V‑Qal‑Imperf‑1cs
3034 [e]
lə·hō·w·ḏō·wṯ
לְהוֹד֣וֹת
to give thanks
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 

 
 
  
lāḵ;
לָ֑ךְ
to You
Prep | 2fs
5921 [e]
‘al,
עַ֝֗ל
because
Prep
4941 [e]
miš·pə·ṭê
מִשְׁפְּטֵ֥י
of judgments
N‑mpc
  
 
.
 
 
 6664 [e]
ṣiḏ·qe·ḵā.
צִדְקֶֽךָ׃
Your righteous
N‑msc | 2ms
2270 [e]   63
ḥā·ḇêr   63
חָבֵ֣ר   63
A companion   63
Adj‑ms   63
589 [e]
’ā·nî
אָ֭נִי
I [am]
Pro‑1cs
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
of all
Prep‑l | N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
who
Pro‑r
  
 

 
 
 3372 [e]
yə·rê·’ū·ḵā;
יְרֵא֑וּךָ
fear You
V‑Qal‑Perf‑3cp | 2ms
8104 [e]
ū·lə·šō·mə·rê,
וּ֝לְשֹׁמְרֵ֗י
and of those who keep
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 6490 [e]
piq·qū·ḏe·ḵā.
פִּקּוּדֶֽיךָ׃
Your precepts
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 2617 [e]   64
ḥas·də·ḵā   64
חַסְדְּךָ֣   64
Your mercy   64
N‑msc | 2ms   64
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
4390 [e]
mā·lə·’āh
מָלְאָ֥ה
is full
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֗רֶץ
of the earth
Art | N‑fs
2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā
חֻקֶּ֥יךָ
Your statutes
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî.
לַמְּדֵֽנִי׃
Teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
ט
TETH.
2896 [e]   65
ṭō·wḇ   65
ט֭וֹב   65
Well   65
N‑ms   65
6213 [e]
‘ā·śî·ṯā
עָשִׂ֣יתָ
You have dealt
V‑Qal‑Perf‑2ms
5973 [e]
‘im-
עִֽם־
with
Prep
  
 

 
 
 5650 [e]
‘aḇ·də·ḵā;
עַבְדְּךָ֑
Your servant
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1697 [e]
kiḏ·ḇā·re·ḵā.
כִּדְבָרֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑msc | 2ms
2898 [e]   66
ṭūḇ   66
ט֤וּב   66
Good   66
N‑msc   66
2940 [e]
ṭa·‘am
טַ֣עַם
judgment
N‑ms
1847 [e]
wā·ḏa·‘aṯ
וָדַ֣עַת
and knowledge
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî;
לַמְּדֵ֑נִי
Teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
4687 [e]
ḇə·miṣ·wō·ṯe·ḵā
בְמִצְוֺתֶ֣יךָ
Your commandments
Prep‑b | N‑fpc | 2ms
  
 
.
 
 
 539 [e]
he·’ĕ·mā·nə·tî.
הֶאֱמָֽנְתִּי׃
I believe
V‑Hifil‑Perf‑1cs
2962 [e]   67
ṭe·rem   67
טֶ֣רֶם   67
Before   67
Adv   67
6031 [e]
’e·‘ĕ·neh
אֶ֭עֱנֶה
was afflicted
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 

 
 
 589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
  
 

 
 
 7683 [e]
šō·ḡêḡ;
שֹׁגֵ֑ג
I went astray
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6258 [e]
wə·‘at·tāh,
וְ֝עַתָּ֗ה
but now
Conj‑w | Adv
565 [e]
’im·rā·ṯə·ḵā
אִמְרָתְךָ֥
Your word
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 8104 [e]
šā·mā·rə·tî.
שָׁמָֽרְתִּי׃
I keep
V‑Qal‑Perf‑1cs
2896 [e]   68
ṭō·wḇ-   68
טוֹב־   68
Good   68
Adj‑ms   68
  
 

 
 
 859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֥ה
You [are]
Pro‑2ms
  
 

 
 
 2895 [e]
ū·mê·ṭîḇ,
וּמֵטִ֗יב
and do good
Conj‑w | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî
לַמְּדֵ֥נִי
Teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
  
 
.
 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā.
חֻקֶּֽיךָ׃
Your statutes
N‑mpc | 2ms
2950 [e]   69
ṭā·p̄ə·lū   69
טָפְל֬וּ   69
Have forged   69
V‑Qal‑Perf‑3cp   69
5921 [e]
‘ā·lay
עָלַ֣י
against me
Prep | 1cs
8267 [e]
še·qer
שֶׁ֣קֶר
a lie
N‑ms
  
 

 
 
 2086 [e]
zê·ḏîm;
זֵדִ֑ים
the presumptuous
Adj‑mp
589 [e]
’ă·nî,
אֲ֝נִ֗י
I
Pro‑1cs
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
with whole
Prep‑b | N‑msc
3820 [e]
lêḇ
לֵ֤ב ׀
[my] heart
N‑ms
5341 [e]
’ĕṣ·ṣōr
אֱצֹּ֬ר
[But] will keep
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 6490 [e]
piq·qū·ḏe·ḵā.
פִּקּוּדֶֽיךָ׃
Your precepts
N‑mpc | 2ms
2954 [e]   70
ṭā·p̄aš   70
טָפַ֣שׁ   70
As fat   70
V‑Qal‑Perf‑3ms   70
2459 [e]
ka·ḥê·leḇ
כַּחֵ֣לֶב
as grease
Prep‑k, Art | N‑ms
  
 

 
 
 3820 [e]
lib·bām;
לִבָּ֑ם
their heart is
N‑msc | 3mp
589 [e]
’ă·nî,
אֲ֝נִ֗י
I
Pro‑1cs
8451 [e]
tō·w·rā·ṯə·ḵā
תּוֹרָתְךָ֥
in Your law
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 8173 [e]
ši·‘ă·šā·‘ə·tî.
שִֽׁעֲשָֽׁעְתִּי׃
[But] delight
V‑Piel‑Perf‑1cs
2896 [e]   71
ṭō·wḇ-   71
טֽוֹב־   71
[it is] good   71
V‑Qal‑Perf‑3ms   71
 

לִ֥י
for me
Prep | 1cs
3588 [e]
ḵî-
כִֽי־
that
Conj
  
 

 
 
 6031 [e]
‘un·nê·ṯî;
עֻנֵּ֑יתִי
I have been afflicted
V‑Pual‑Perf‑1cs
4616 [e]
lə·ma·‘an,
לְ֝מַ֗עַן
that
Conj
3925 [e]
’el·maḏ
אֶלְמַ֥ד
I may learn
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā.
חֻקֶּֽיךָ׃
Your statutes
N‑mpc | 2ms
2896 [e]   72
ṭō·wḇ-   72
טֽוֹב־   72
[is] better   72
Adj‑ms   72
 

לִ֥י
to me
Prep | 1cs
8451 [e]
ṯō·w·raṯ-
תֽוֹרַת־
the law
N‑fsc
  
 

 
 
 6310 [e]
pî·ḵā;
פִּ֑יךָ
of Your mouth
N‑msc | 2ms
505 [e]
mê·’al·p̄ê,
מֵ֝אַלְפֵ֗י
Than thousands of [coins of]
Prep‑m | Number‑mpc
2091 [e]
zā·hāḇ
זָהָ֥ב
gold
N‑ms
  
 
.
 
 
 3701 [e]
wā·ḵā·sep̄.
וָכָֽסֶף׃
and silver
Conj‑w | N‑ms
י
IOD.
3027 [e]   73
yā·ḏe·ḵā   73
יָדֶ֣יךָ   73
Your hands   73
N‑fdc | 2ms   73
6213 [e]
‘ā·śū·nî
עָ֭שׂוּנִי
have made me
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs
  
 

 
 
 3559 [e]
way·ḵō·wn·nū·nî;
וַֽיְכוֹנְנ֑וּנִי
and fashioned me
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf‑3mp | 1cs
  
 

 
 
 995 [e]
hă·ḇî·nê·nî,
הֲ֝בִינֵ֗נִי
Give me understanding
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs
3925 [e]
wə·’el·mə·ḏāh
וְאֶלְמְדָ֥ה
that I may learn
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā.
מִצְוֺתֶֽיךָ׃
Your commandments
N‑fpc | 2ms
3373 [e]   74
yə·rê·’e·ḵā   74
יְ֭רֵאֶיךָ   74
Those who fear You   74
Adj‑mpc | 2ms   74
7200 [e]
yir·’ū·nî
יִרְא֣וּנִי
when they see me
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 1cs
  
 

 
 
 8055 [e]
wə·yiś·mā·ḥū;
וְיִשְׂמָ֑חוּ
and will be glad
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
3588 [e]

כִּ֖י
because
Conj
1697 [e]
liḏ·ḇā·rə·ḵā
לִדְבָרְךָ֣
in Your word
Prep‑l | N‑msc | 2ms
  
 
.
 
 
 3176 [e]
yi·ḥā·lə·tî.
יִחָֽלְתִּי׃
I have hoped
V‑Piel‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 3045 [e]   75
yā·ḏa‘·tî   75
יָדַ֣עְתִּי   75
I know   75
V‑Qal‑Perf‑1cs   75
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
6664 [e]
ṣe·ḏeq
צֶ֣דֶק
right
N‑ms
  
 

 
 
 4941 [e]
miš·pā·ṭe·ḵā;
מִשְׁפָּטֶ֑יךָ
Your judgments [are]
N‑mpc | 2ms
530 [e]
we·’ĕ·mū·nāh,
וֶ֝אֱמוּנָ֗ה
and [that] in faithfulness
Conj‑w | N‑fs
  
 
.
 
 
 6031 [e]
‘in·nî·ṯā·nî.
עִנִּיתָֽנִי׃
You have afflicted me
V‑Piel‑Perf‑2ms | 1cs
1961 [e]   76
yə·hî-   76
יְהִי־   76
Let be   76
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms   76
4994 [e]

נָ֣א
I pray
Interjection
2617 [e]
ḥas·də·ḵā
חַסְדְּךָ֣
Your merciful kindness
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 5162 [e]
lə·na·ḥă·mê·nî;
לְנַחֲמֵ֑נִי
for my comfort
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 1cs
565 [e]
kə·’im·rā·ṯə·ḵā
כְּאִמְרָתְךָ֥
According to Your word
Prep‑k | N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 5650 [e]
lə·‘aḇ·de·ḵā.
לְעַבְדֶּֽךָ׃
to Your servant
Prep‑l | N‑msc | 2ms
935 [e]   77
yə·ḇō·’ū·nî   77
יְבֹא֣וּנִי   77
Let come to me   77
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 1cs   77
  
 

 
 
 7356 [e]
ra·ḥă·me·ḵā
רַחֲמֶ֣יךָ
Your tender mercies
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 2421 [e]
wə·’eḥ·yeh;
וְאֶֽחְיֶ֑ה
that I may live
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.h‑1cs
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
8451 [e]
ṯō·w·rā·ṯə·ḵā,
תֽ֝וֹרָתְךָ֗
Your law [is]
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 8191 [e]
ša·‘ă·šu·‘āy.
שַֽׁעֲשֻׁעָֽי׃
my delight
N‑mpc | 1cs
954 [e]   78
yê·ḇō·šū   78
יֵבֹ֣שׁוּ   78
Let be ashamed   78
V‑Qal‑Imperf‑3mp   78
  
 

 
 
 2086 [e]
zê·ḏîm
זֵ֭דִים
the presumptuous
Adj‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
8267 [e]
še·qer
שֶׁ֣קֶר
with falsehood
N‑ms
  
 

 
 
 5791 [e]
‘iw·wə·ṯū·nî;
עִוְּת֑וּנִי
they treated me wrongfully
V‑Piel‑Perf‑3cp | 1cs
589 [e]
’ă·nî,
אֲ֝נִ֗י
I
Pro‑1cs
7878 [e]
’ā·śî·aḥ
אָשִׂ֥יחַ
[But] will meditate
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 6490 [e]
bə·p̄iq·qū·ḏe·ḵā.
בְּפִקּוּדֶֽיךָ׃
on Your precepts
Prep‑b | N‑mpc | 2ms
7725 [e]   79
yā·šū·ḇū   79
יָשׁ֣וּבוּ   79
Let turn   79
V‑Qal‑Imperf‑3mp   79
 

לִ֣י
to me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 3373 [e]
yə·rê·’e·ḵā;
יְרֵאֶ֑יךָ
those who fear You
Adj‑mpc | 2ms
 
wə·yā·ḏə·‘ū
וידעו
 - 
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
3045 [e]
wə·yō·ḏə·‘ê,
[וְ֝יֹדְעֵ֗י]
Those who know
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā.
(עֵדֹתֶֽיךָ׃)
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
1961 [e]   80
yə·hî-   80
יְהִֽי־   80
Let be   80
V‑Qal‑Imperf.Jus‑3ms   80
3820 [e]
lib·bî
לִבִּ֣י
my heart
N‑msc | 1cs
8549 [e]
ṯā·mîm
תָמִ֣ים
blameless
Adj‑ms
  
 

 
 
 2706 [e]
bə·ḥuq·qe·ḵā;
בְּחֻקֶּ֑יךָ
regarding Your statutes
Prep‑b | N‑mpc | 2ms
4616 [e]
lə·ma·‘an,
לְ֝מַ֗עַן
that
Conj
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 954 [e]
’ê·ḇō·wōš.
אֵבֽוֹשׁ׃
I may be ashamed
V‑Qal‑Imperf‑1cs
כ
CAPH.
3615 [e]   81
kā·lə·ṯāh   81
כָּלְתָ֣ה   81
Faints   81
V‑Qal‑Perf‑3fs   81
8668 [e]
liṯ·šū·‘ā·ṯə·ḵā
לִתְשׁוּעָתְךָ֣
for Your salvation
Prep‑l | N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 5315 [e]
nap̄·šî;
נַפְשִׁ֑י
My soul
N‑fsc | 1cs
1697 [e]
liḏ·ḇā·rə·ḵā
לִדְבָרְךָ֥
in Your word
Prep‑l | N‑msc | 2ms
  
 
.
 
 
 3176 [e]
yi·ḥā·lə·tî.
יִחָֽלְתִּי׃
but I hope
V‑Piel‑Perf‑1cs
3615 [e]   82
kā·lū   82
כָּל֣וּ   82
Fail   82
V‑Qal‑Perf‑3cp   82
5869 [e]
‘ê·nay
עֵ֭ינַי
My eyes
N‑cdc | 1cs
  
 

 
 
 565 [e]
lə·’im·rā·ṯe·ḵā;
לְאִמְרָתֶ֑ךָ
[from [searching] Your word
Prep‑l | N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵ֝אמֹ֗ר
Saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
4970 [e]
mā·ṯay
מָתַ֥י
when
Interrog
  
 
؟
 
 
 5162 [e]
tə·na·ḥă·mê·nî.
תְּֽנַחֲמֵֽנִי׃
will You comfort me
V‑Piel‑Imperf‑2ms | 1cs
3588 [e]   83
kî-   83
כִּֽי־   83
for   83
Conj   83
1961 [e]
hā·yî·ṯî
הָ֭יִיתִי
I have become
V‑Qal‑Perf‑1cs
4997 [e]
kə·nōḏ
כְּנֹ֣אד
like a wineskin
Prep‑k | N‑ms
  
 

 
 
 7008 [e]
bə·qî·ṭō·wr;
בְּקִיט֑וֹר
in smoke
Prep‑b | N‑ms
2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā,
חֻ֝קֶּ֗יךָ
Your statutes
N‑mpc | 2ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 7911 [e]
šā·ḵā·ḥə·tî.
שָׁכָֽחְתִּי׃
[Yet] I do forget
V‑Qal‑Perf‑1cs
4100 [e]   84
kam·māh   84
כַּמָּ֥ה   84
How many [are]   84
Interrog   84
3117 [e]
yə·mê-
יְמֵֽי־
the days
N‑mpc
  
 
؟
 
 
 5650 [e]
‘aḇ·de·ḵā;
עַבְדֶּ֑ךָ
of Your servant
N‑msc | 2ms
4970 [e]
mā·ṯay
מָתַ֬י
when
Interrog
6213 [e]
ta·‘ă·śeh
תַּעֲשֶׂ֖ה
will You execute
V‑Qal‑Imperf‑2ms
7291 [e]
ḇə·rō·ḏə·p̄ay
בְרֹדְפַ֣י
on those who persecute me
Prep‑b | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
  
 
؟
 
 
 4941 [e]
miš·pāṭ.
מִשְׁפָּֽט׃
judgment
N‑ms
3738 [e]   85
kā·rū-   85
כָּֽרוּ־   85
have dug   85
V‑Qal‑Perf‑3cp   85
 

לִ֣י
for me
Prep | 1cs
2086 [e]
zê·ḏîm
זֵדִ֣ים
the presumptuous
Adj‑mp
  
 

 
 
 7882 [e]
šî·ḥō·wṯ;
שִׁיח֑וֹת
pits
N‑fp
834 [e]
’ă·šer,
אֲ֝שֶׁ֗ר
which [is]
Pro‑r
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 8451 [e]
ḵə·ṯō·w·rā·ṯe·ḵā.
כְתוֹרָתֶֽךָ׃
according to Your law
Prep‑k | N‑fsc | 2ms
3605 [e]   86
kāl-   86
כָּל־   86
All   86
N‑msc   86
4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā
מִצְוֺתֶ֥יךָ
Your commandments [are]
N‑fpc | 2ms
  
 
.
 
 
 530 [e]
’ĕ·mū·nāh;
אֱמוּנָ֑ה
faithful
N‑fs
8267 [e]
še·qer
שֶׁ֖קֶר
Wrongfully
N‑ms
  
 

 
 
 7291 [e]
rə·ḏā·p̄ū·nî
רְדָפ֣וּנִי
they persecute me
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs
  
 
!
 
 
 5826 [e]
‘ā·zə·rê·nî.
עָזְרֵֽנִי׃
Help me
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs
4592 [e]   87
kim·‘aṭ   87
כִּ֭מְעַט   87
almost   87
Prep‑k | Adj‑ms   87
3615 [e]
kil·lū·nî
כִּלּ֣וּנִי
they made an end of me
V‑Piel‑Perf‑3cp | 1cs
  
 

 
 
 776 [e]
ḇā·’ā·reṣ;
בָאָ֑רֶץ
on earth
Prep‑b, Art | N‑fs
589 [e]
wa·’ă·nî,
וַ֝אֲנִ֗י
but I
Conj‑w | Pro‑1cs
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5800 [e]
‘ā·zaḇ·tî
עָזַ֥בְתִּי
did forsake
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
 6490 [e]
p̄iq·qu·w·ḏe·ḵā
פִקֻּודֶֽיךָ׃‪‬
Your precepts
N‑mpc | 2ms
2617 [e]   88
kə·ḥas·də·ḵā   88
כְּחַסְדְּךָ֥   88
According to Your lovingkindness   88
Prep‑k | N‑msc | 2ms   88
  
 

 
 
 2421 [e]
ḥay·yê·nî;
חַיֵּ֑נִי
Revive me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
8104 [e]
wə·’eš·mə·rāh,
וְ֝אֶשְׁמְרָ֗ה
so that I may keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
5715 [e]
‘ê·ḏūṯ
עֵד֥וּת
the testimony
N‑fsc
  
 
.
 
 
 6310 [e]
pî·ḵā.
פִּֽיךָ׃
of Your mouth
N‑msc | 2ms
ל
LAMED.
  
 

 
 
 5769 [e]   89
lə·‘ō·w·lām   89
לְעוֹלָ֥ם   89
Forever   89
Prep‑l | N‑ms   89
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
1697 [e]
də·ḇā·rə·ḵā,
דְּ֝בָרְךָ֗
Your word
N‑msc | 2ms
5324 [e]
niṣ·ṣāḇ
נִצָּ֥ב
is settled
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 8064 [e]
baš·šā·mā·yim.
בַּשָּׁמָֽיִם׃
in heaven
Prep‑b, Art | N‑mp
1755 [e]   90
lə·ḏōr   90
לְדֹ֣ר   90
To   90
Prep‑l | N‑ms   90
1755 [e]
wā·ḏōr
וָ֭דֹר
and all generations
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 530 [e]
’ĕ·mū·nā·ṯe·ḵā;
אֱמֽוּנָתֶ֑ךָ
Your faithfulness [endures]
N‑fsc | 2ms
3559 [e]
kō·w·nan·tā
כּוֹנַ֥נְתָּ
You established
V‑Piel‑Perf‑2ms
  
 

 
 
 776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֝֗רֶץ
the earth
N‑fs
  
 
.
 
 
 5975 [e]
wat·ta·‘ă·mōḏ.
וַֽתַּעֲמֹֽד׃
and it abides
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
  
 

 
 
 4941 [e]   91
lə·miš·pā·ṭe·ḵā   91
לְֽ֭מִשְׁפָּטֶיךָ   91
According to Your ordinances   91
Prep‑l | N‑mpc | 2ms   91
5975 [e]
‘ā·mə·ḏū
עָמְד֣וּ
they continue
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm;
הַיּ֑וֹם
this day
Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֣ל
all [are]
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏe·ḵā.
עֲבָדֶֽיךָ׃
Your servants
N‑mpc | 2ms
3884 [e]   92
lū·lê   92
לוּלֵ֣י   92
Unless   92
Conj   92
8451 [e]
ṯō·w·rā·ṯə·ḵā
ת֭וֹרָתְךָ
Your law [had been]
N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 8191 [e]
ša·‘ă·šu·‘āy;
שַׁעֲשֻׁעָ֑י
my delight
N‑mpc | 1cs
227 [e]
’āz,
אָ֝֗ז
then
Adv
6 [e]
’ā·ḇaḏ·tî
אָבַ֥דְתִּי
I would have perished
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
 6040 [e]
ḇə·‘ā·nə·yî.
בְעָנְיִֽי׃
in my affliction
Prep‑b | N‑msc | 1cs
5769 [e]   93
lə·‘ō·w·lām   93
לְ֭עוֹלָם   93
Ever   93
Prep‑l | N‑ms   93
3808 [e]
lō-
לֹא־
never
Adv‑NegPrt
7911 [e]
’eš·kaḥ
אֶשְׁכַּ֣ח
I will forget
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 

 
 
 6490 [e]
piq·qū·ḏe·ḵā;
פִּקּוּדֶ֑יךָ
Your precepts
N‑mpc | 2ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
 
ḇām,
בָ֝֗ם
by them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 2421 [e]
ḥî·yî·ṯā·nî.
חִיִּיתָֽנִי׃
You have given me life
V‑Piel‑Perf‑2ms | 1cs
    94
lə·ḵā-   94
לְֽךָ־   94
Yours   94
Prep | 2ms   94
  
 

 
 
 589 [e]
’ă·nî
אֲ֭נִי
I [am]
Pro‑1cs
  
 
!
 
 
 3467 [e]
hō·wō·šî·‘ê·nî;
הוֹשִׁיעֵ֑נִי
save me
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
6490 [e]
p̄iq·qū·ḏe·ḵā
פִקּוּדֶ֣יךָ
Your precepts
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 1875 [e]
ḏā·rā·šə·tî.
דָרָֽשְׁתִּי׃
I have sought
V‑Qal‑Perf‑1cs
    95
   95
לִ֤י   95
For me   95
Prep | 1cs   95
6960 [e]
qiw·wū
קִוּ֣וּ
wait
V‑Piel‑Perf‑3cp
7563 [e]
rə·šā·‘îm
רְשָׁעִ֣ים
the wicked
Adj‑mp
  
 

 
 
 6 [e]
lə·’ab·bə·ḏê·nî;
לְאַבְּדֵ֑נִי
to destroy me
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 1cs
5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā,
עֵ֝דֹתֶ֗יךָ
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
  
 
.
 
 
 995 [e]
’eṯ·bō·w·nān.
אֶתְבּוֹנָֽן׃
[But] I will consider
V‑Hitpael‑Imperf‑1cs
3605 [e]   96
lə·ḵāl   96
לְֽכָל   96
Of all   96
Prep‑l | N‑msc   96
8502 [e]
tiḵ·lāh
תִּ֭כְלָה
perfection
N‑fs
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֣יתִי
I have seen
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 7093 [e]
qêṣ;
קֵ֑ץ
the consummation
N‑ms
7342 [e]
rə·ḥā·ḇāh
רְחָבָ֖ה
broad
Adj‑fs
4687 [e]
miṣ·wā·ṯə·ḵā
מִצְוָתְךָ֣
[But] Your commandment [is]
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ.
מְאֹֽד׃
exceedingly
Adv
מ
MEM.
4100 [e]   97
māh-   97
מָֽה־   97
Oh how   97
Interrog   97
157 [e]
’ā·haḇ·tî
אָהַ֥בְתִּי
I love
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 
!
 
 
 8451 [e]
ṯō·w·rā·ṯe·ḵā;
תוֹרָתֶ֑ךָ
Your law
N‑fsc | 2ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3117 [e]
hay·yō·wm,
הַ֝יּ֗וֹם
the day
Art | N‑ms
1931 [e]

הִ֣יא
it [is]
Pro‑3fs
  
 
.
 
 
 7881 [e]
śî·ḥā·ṯî.
שִׂיחָתִֽי׃
my meditation
N‑fsc | 1cs
341 [e]   98
mê·’ō·yə·ḇay   98
מֵ֭אֹ֣יְבַי   98
Than my enemies   98
Prep‑m | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs   98
2449 [e]
tə·ḥak·kə·mê·nî
תְּחַכְּמֵ֣נִי
You make me wiser
V‑Piel‑Imperf‑3fs | 1cs
  
 

 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā;
מִצְוֺתֶ֑ךָ
through Your commandments
N‑fpc | 2ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
1931 [e]
hî-
הִיא־
it [is]
Pro‑3fs
  
 
.
 
 
  
lî.
לִֽי׃
mine
Prep | 1cs
3605 [e]   99
mik·kāl   99
מִכָּל־   99
Than all   99
Prep‑m | N‑msc   99
  
 

 
 
 3925 [e]
mə·lam·mə·ḏay
מְלַמְּדַ֥י
my teachers
V‑Piel‑Prtcpl‑mpc | 1cs
  
 

 
 
 7919 [e]
hiś·kal·tî;
הִשְׂכַּ֑לְתִּי
I have more understanding
V‑Hifil‑Perf‑1cs
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
5715 [e]
‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā,
עֵ֝דְוֺתֶ֗יךָ
Your testimonies [are]
N‑fpc | 2ms
7881 [e]
śî·ḥāh
שִׂ֣יחָה
meditation
N‑fs
  
 
.
 
 
  
lyi.
לִֽֿי׃
my
Prep | 1cs
2205 [e]   100
miz·zə·qê·nîm   100
word orderמִזְּקֵנִ֥יםword order   100
More than the ancients   100
Prep‑m | Adj‑mp   100
  
 

 
 
 995 [e]
’eṯ·bō·w·nān;
אֶתְבּוֹנָ֑ן
I understand
V‑Hitpael‑Imperf‑1cs
3588 [e]

כִּ֖י
because
Conj
6490 [e]
p̄iq·qū·ḏe·ḵā
פִקּוּדֶ֣יךָ
Your precepts
N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 5341 [e]
nā·ṣā·rə·tî.
נָצָֽרְתִּי׃
I keep
V‑Qal‑Perf‑1cs
3605 [e]   101
mik·kāl   101
מִכָּל־   101
From every   101
Prep‑m | N‑msc   101
734 [e]
’ō·raḥ
אֹ֣רַח
way
N‑cs
  
 

 
 
 7451 [e]
rā‘
רָ֭ע
evil
Adj‑ms
3607 [e]
kā·li·ṯî
כָּלִ֣אתִי
I have restrained
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 7272 [e]
raḡ·lāy;
רַגְלָ֑י
my feet
N‑fdc | 1cs
4616 [e]
lə·ma·‘an,
לְ֝מַ֗עַן
that
Conj
8104 [e]
’eš·mōr
אֶשְׁמֹ֥ר
I may keep
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 1697 [e]
də·ḇā·re·ḵā.
דְּבָרֶֽךָ׃
Your word
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 4941 [e]   102
mim·miš·pā·ṭe·ḵā   102
מִמִּשְׁפָּטֶ֥יךָ   102
From Your judgments   102
Prep‑m | N‑mpc | 2ms   102
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 5493 [e]
sā·rə·tî;
סָ֑רְתִּי
I have departed
V‑Qal‑Perf‑1cs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
859 [e]
’at·tāh,
אַ֝תָּ֗ה
You
Pro‑2ms
  
 
.
 
 
 3384 [e]
hō·w·rê·ṯā·nî.
הוֹרֵתָֽנִי׃
have taught me
V‑Hifil‑Perf‑2ms | 1cs
4100 [e]   103
mah-   103
מַה־   103
How   103
Interrog   103
4452 [e]
nim·lə·ṣū
נִּמְלְצ֣וּ
sweet are
V‑Nifal‑Perf‑3cp
2441 [e]
lə·ḥik·kî
לְ֭חִכִּי
to my taste
Prep‑l | N‑msc | 1cs
  
 
!
 
 
 565 [e]
’im·rā·ṯe·ḵā,
אִמְרָתֶ֗ךָ
Your words
N‑fsc | 2ms
1706 [e]
mid·də·ḇaš
מִדְּבַ֥שׁ
[Sweeter] than honey
Prep‑m | N‑ms
  
 
!
 
 
 6310 [e]
lə·p̄î.
לְפִֽי׃
to my mouth
Prep‑l | N‑msc | 1cs
6490 [e]   104
mip·piq·qū·ḏe·ḵā   104
מִפִּקּוּדֶ֥יךָ   104
Through Your precepts   104
Prep‑m | N‑mpc | 2ms   104
  
 

 
 
 995 [e]
’eṯ·bō·w·nān;
אֶתְבּוֹנָ֑ן
I get understanding
V‑Hitpael‑Imperf‑1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
3651 [e]
kên,
כֵּ֝֗ן
thus
Adv
8130 [e]
śā·nê·ṯî
שָׂנֵ֤אתִי ׀
I hate
V‑Qal‑Perf‑1cs
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
734 [e]
’ō·raḥ
אֹ֬רַח
way
N‑csc
  
 
.
 
 
 8267 [e]
šā·qer.
שָֽׁקֶר׃
FALSE
N‑ms
נ
NUN.
5216 [e]   105
nêr-   105
נֵר־   105
A lamp   105
N‑ms   105
7272 [e]
lə·raḡ·lî
לְרַגְלִ֥י
to my feet
Prep‑l | N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 1697 [e]
ḏə·ḇā·re·ḵā;
דְבָרֶ֑ךָ
Your word [is]
N‑msc | 2ms
216 [e]
wə·’ō·wr,
וְ֝א֗וֹר
and a light
Conj‑w | N‑cs
  
 
.
 
 
 5410 [e]
lin·ṯî·ḇā·ṯî.
לִנְתִיבָתִֽי׃
to my path
Prep‑l | N‑fsc | 1cs
7650 [e]   106
niš·ba‘·tî   106
נִשְׁבַּ֥עְתִּי   106
I have sworn   106
V‑Nifal‑Perf‑1cs   106
  
 

 
 
 6965 [e]
wā·’ă·qay·yê·māh;
וָאֲקַיֵּ֑מָה
and confirmed
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑1cs | 3fs
8104 [e]
liš·mōr,
לִ֝שְׁמֹ֗ר
that I will keep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
4941 [e]
miš·pə·ṭê
מִשְׁפְּטֵ֥י
judgments
N‑mpc
  
 
.
 
 
 6664 [e]
ṣiḏ·qe·ḵā.
צִדְקֶֽךָ׃
Your righteous
N‑msc | 2ms
6031 [e]   107
na·‘ă·nê·ṯî   107
נַעֲנֵ֥יתִי   107
I am afflicted   107
V‑Nifal‑Perf‑1cs   107
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
very
Prep
  
 

 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
very much
Adv
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
2421 [e]
ḥay·yê·nî
חַיֵּ֥נִי
Revive me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
  
 
!
 
 
 1697 [e]
ḵiḏ·ḇā·re·ḵā.
כִדְבָרֶֽךָ׃
according to Your word
Prep‑k | N‑msc | 2ms
5071 [e]   108
niḏ·ḇō·wṯ   108
נִדְב֣וֹת   108
the freewill offerings   108
N‑fpc   108
  
 

 
 
 6310 [e]

פִּ֭י
of my mouth
N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 7521 [e]
rə·ṣêh-
רְצֵה־
Accept
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 4994 [e]

נָ֣א
I pray
Interjection
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
4941 [e]
ū·miš·pā·ṭe·ḵā
וּֽמִשְׁפָּטֶ֥יךָ
and Your judgments
Conj‑w | N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî.
לַמְּדֵֽנִי׃
teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
5315 [e]   109
nap̄·šî   109
נַפְשִׁ֣י   109
My life [is]   109
N‑fsc | 1cs   109
3709 [e]
ḇə·ḵap·pî
בְכַפִּ֣י
in my hand
Prep‑b | N‑fsc | 1cs
  
 

 
 
 8548 [e]
ṯā·mîḏ;
תָמִ֑יד
continually
Adv
8451 [e]
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā,
וְ֝תֽוֹרָתְךָ֗
and yet Your law
Conj‑w | N‑fsc | 2ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 7911 [e]
šā·ḵā·ḥə·tî.
שָׁכָֽחְתִּי׃
I do forget
V‑Qal‑Perf‑1cs
5414 [e]   110
nā·ṯə·nū   110
נָתְנ֬וּ   110
Have laid   110
V‑Qal‑Perf‑3cp   110
7563 [e]
rə·šā·‘îm
רְשָׁעִ֣ים
the wicked
Adj‑mp
6341 [e]
paḥ
פַּ֣ח
a snare
N‑ms
  
 

 
 
  
lî;
לִ֑י
for me
Prep | 1cs
6490 [e]
ū·mip·piq·qū·ḏe·ḵā,
וּ֝מִפִּקּוּדֶ֗יךָ
and yet from Your precepts
Conj‑w, Prep‑m | N‑mpc | 2ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 8582 [e]
ṯā·‘î·ṯî.
תָעִֽיתִי׃
I have strayed
V‑Qal‑Perf‑1cs
5157 [e]   111
nā·ḥal·tî   111
נָחַ֣לְתִּי   111
I have taken as a heritage   111
V‑Qal‑Perf‑1cs   111
5715 [e]
‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā
עֵדְוֺתֶ֣יךָ
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām;
לְעוֹלָ֑ם
forever
Prep‑l | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
8342 [e]
śə·śō·wn
שְׂשׂ֖וֹן
the rejoicing
N‑msc
3820 [e]
lib·bî
לִבִּ֣י
of my heart
N‑msc | 1cs
  
 
.
 
 
 1992 [e]
hêm·māh.
הֵֽמָּה׃
they [are]
Pro‑3mp
5186 [e]   112
nā·ṭî·ṯî   112
נָטִ֣יתִי   112
I have inclined   112
V‑Qal‑Perf‑1cs   112
3820 [e]
lib·bî
לִ֭בִּי
my heart
N‑msc | 1cs
6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ
לַעֲשׂ֥וֹת
to perform
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā,
חֻקֶּ֗יךָ
Your statutes
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֥ם
Forever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 6118 [e]
‘ê·qeḇ.
עֵֽקֶב׃
to the very end
N‑ms
ס
SAMECH.
5588 [e]   113
sê·‘ă·p̄îm   113
סֵעֲפִ֥ים   113
The double-minded   113
N‑mp   113
  
 

 
 
 8130 [e]
śā·nê·ṯî;
שָׂנֵ֑אתִי
I hate
V‑Qal‑Perf‑1cs
8451 [e]
wə·ṯō·w·rā·ṯə·ḵā
וְֽתוֹרָתְךָ֥
but Your law
Conj‑w | N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 157 [e]
’ā·hā·ḇə·tî.
אָהָֽבְתִּי׃
I love
V‑Qal‑Perf‑1cs
5643 [e]   114
siṯ·rî   114
סִתְרִ֣י   114
My hiding place   114
N‑msc | 1cs   114
4043 [e]
ū·mā·ḡin·nî
וּמָגִנִּ֣י
and my shield
Conj‑w | N‑csc | 1cs
  
 

 
 
 859 [e]
’āt·tāh;
אָ֑תָּה
You [are]
Pro‑2ms
1697 [e]
liḏ·ḇā·rə·ḵā
לִדְבָרְךָ֥
in Your word
Prep‑l | N‑msc | 2ms
  
 
.
 
 
 3176 [e]
yi·ḥā·lə·tî.
יִחָֽלְתִּי׃
I hope
V‑Piel‑Perf‑1cs
5493 [e]   115
sū·rū-   115
סֽוּרוּ־   115
Depart   115
V‑Qal‑Imp‑mp   115
4480 [e]
mim·men·nî
מִמֶּ֥נִּי
from me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 7489 [e]
mə·rê·‘îm;
מְרֵעִ֑ים
you evildoers
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
5341 [e]
wə·’eṣ·ṣə·rāh,
וְ֝אֶצְּרָ֗ה
for I will keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
4687 [e]
miṣ·wōṯ
מִצְוֺ֥ת
the commandments
N‑fpc
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hāy.
אֱלֹהָֽי׃
of my God
N‑mpc | 1cs
5564 [e]   116
sā·mə·ḵê·nî   116
סָמְכֵ֣נִי   116
Uphold me   116
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs   116
  
 

 
 
 565 [e]
ḵə·’im·rā·ṯə·ḵā
כְאִמְרָתְךָ֣
according to Your word
Prep‑k | N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 2421 [e]
wə·’eḥ·yeh;
וְאֶֽחְיֶ֑ה
that I may live
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.h‑1cs
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
and not
Conj‑w | Adv
954 [e]
tə·ḇî·šê·nî,
תְּ֝בִישֵׁ֗נִי
do let me be ashamed
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 1cs
  
 
.
 
 
 7664 [e]
miś·śiḇ·rî.
מִשִּׂבְרִֽי׃
of my hope
Prep‑m | N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 5582 [e]   117
sə·‘ā·ḏê·nî   117
סְעָדֵ֥נִי   117
Hold me up   117
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs   117
  
 

 
 
 3467 [e]
wə·’iw·wā·šê·‘āh;
וְאִוָּשֵׁ֑עָה
and I shall be safe
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
8159 [e]
wə·’eš·‘āh
וְאֶשְׁעָ֖ה
and I shall observe
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
2706 [e]
ḇə·ḥuq·qe·ḵā
בְחֻקֶּ֣יךָ
Your statutes
Prep‑b | N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 8548 [e]
ṯā·mîḏ.
תָמִֽיד׃
continually
Adv
5541 [e]   118
sā·lî·ṯā   118
סָ֭לִיתָ   118
You reject   118
V‑Qal‑Perf‑2ms   118
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
7686 [e]
šō·w·ḡîm
שׁוֹגִ֣ים
those who stray
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 2706 [e]
mê·ḥuq·qe·ḵā;
מֵחֻקֶּ֑יךָ
from Your statutes
Prep‑m | N‑mpc | 2ms
3588 [e]
kî·še,-
כִּי־
for
Conj
8267 [e]
qer
שֶׁ֝֗קֶר
falsehood
N‑ms
  
 
.
 
 
 8649 [e]
tar·mî·ṯām.
תַּרְמִיתָֽם׃
their deceit [is]
N‑fsc | 3mp
5509 [e]   119
si·ḡîm,   119
סִגִ֗ים   119
[like] dross   119
N‑mp   119
7673 [e]
hiš·ba·tā
הִשְׁבַּ֥תָּ
You put away
V‑Hifil‑Perf‑2ms
3605 [e]
ḵāl
כָל־
all
N‑msc
7563 [e]
riš·‘ê-
רִשְׁעֵי־
the wicked
Adj‑mpc
  
 

 
 
 776 [e]
’ā·reṣ;
אָ֑רֶץ
of the earth
N‑fs
3651 [e]
lā·ḵên,
לָ֝כֵ֗ן
therefore
Adv
157 [e]
’ā·haḇ·tî
אָהַ֥בְתִּי
I love
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
 5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā.
עֵדֹתֶֽיךָ׃
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
5568 [e]   120
sā·mar   120
סָמַ֣ר   120
Trembles   120
V‑Qal‑Perf‑3ms   120
6343 [e]
mip·paḥ·də·ḵā
מִפַּחְדְּךָ֣
for fear of You
Prep‑m | N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 1320 [e]
ḇə·śā·rî;
בְשָׂרִ֑י
My flesh
N‑msc | 1cs
4941 [e]
ū·mim·miš·pā·ṭe·ḵā
וּֽמִמִּשְׁפָּטֶ֥יךָ
and of Your judgments
Conj‑w, Prep‑m | N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 3372 [e]
yā·rê·ṯî.
יָרֵֽאתִי׃
I am afraid
V‑Qal‑Perf‑1cs
ע
AIN.
6213 [e]   121
‘ā·śî·ṯî   121
עָ֭שִׂיתִי   121
I have done   121
V‑Qal‑Perf‑1cs   121
4941 [e]
miš·pāṭ
מִשְׁפָּ֣ט
justice
N‑ms
  
 

 
 
 6664 [e]
wā·ṣe·ḏeq;
וָצֶ֑דֶק
and righteousness
Conj‑w | N‑ms
1077 [e]
bal-
בַּל־
not
Adv
3240 [e]
tan·nî·ḥê·nî,
תַּ֝נִּיחֵ֗נִי
do leave me
V‑Hifil‑Imperf‑2ms | 1cs
  
 
.
 
 
 6231 [e]
lə·‘ō·šə·qāy.
לְעֹֽשְׁקָֽי׃
to my oppressors
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
6148 [e]   122
‘ă·rōḇ   122
עֲרֹ֣ב   122
Be surety for   122
V‑Qal‑Imp‑ms   122
5650 [e]
‘aḇ·də·ḵā
עַבְדְּךָ֣
Your servant
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 2896 [e]
lə·ṭō·wḇ;
לְט֑וֹב
for good
Prep‑l | N‑ms
408 [e]
’al-
אַֽל־
not
Adv
6231 [e]
ya·‘aš·qu·nî
יַעַשְׁקֻ֥נִי
do let oppress me
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 1cs
  
 
.
 
 
 2086 [e]
zê·ḏîm.
זֵדִֽים׃
the presumptuous
Adj‑mp
5869 [e]   123
‘ê·nay   123
עֵ֭ינַי   123
My eyes   123
N‑cdc | 1cs   123
3615 [e]
kā·lū
כָּל֣וּ
fail
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 3444 [e]
lî·šū·‘ā·ṯe·ḵā;
לִֽישׁוּעָתֶ֑ךָ
[from [seeking] Your salvation
Prep‑l | N‑fsc | 2ms
565 [e]
ū·lə·’im·raṯ
וּלְאִמְרַ֥ת
and word
Conj‑w, Prep‑l | N‑fsc
  
 
.
 
 
 6664 [e]
ṣiḏ·qe·ḵā.
צִדְקֶֽךָ׃
Your righteous
N‑msc | 2ms
6213 [e]   124
‘ă·śêh   124
עֲשֵׂ֖ה   124
Deal   124
V‑Qal‑Imp‑ms   124
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
5650 [e]
‘aḇ·də·ḵā
עַבְדְּךָ֥
Your servant
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 2617 [e]
ḵə·ḥas·de·ḵā,
כְחַסְדֶּ֗ךָ
according to Your mercy
Prep‑k | N‑msc | 2ms
2706 [e]
wə·ḥuq·qe·ḵā
וְחֻקֶּ֥יךָ
and Your statutes
Conj‑w | N‑mpc | 2ms
  
 
.
 
 
 3925 [e]
lam·mə·ḏê·nî.
לַמְּדֵֽנִי׃
teach me
V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
5650 [e]   125
‘aḇ·də·ḵā-   125
עַבְדְּךָ־   125
Your servant   125
N‑msc | 2ms   125
  
 

 
 
 589 [e]
’ā·nî
אָ֥נִי
I [am]
Pro‑1cs
  
 

 
 
 995 [e]
hă·ḇî·nê·nî;
הֲבִינֵ֑נִי
Give me understanding
V‑Hifil‑Imp‑ms | 1cs
3045 [e]
wə·’ê·ḏə·‘āh,
וְ֝אֵדְעָ֗ה
that I may know
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā.
עֵדֹתֶֽיךָ׃
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
6256 [e]   126
‘êṯ   126
עֵ֭ת   126
[it is] time   126
N‑cs   126
6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ
לַעֲשׂ֣וֹת
to act
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh;
לַיהוָ֑ה
for [You] Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
6565 [e]
hê·p̄ê·rū,
הֵ֝פֵ֗רוּ
[For] they have regarded as void
V‑Hifil‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 8451 [e]
tō·w·rā·ṯe·ḵā.
תּוֹרָתֶֽךָ׃
Your law
N‑fsc | 2ms
5921 [e]   127
‘al-   127
עַל־   127
Upon   127
Prep   127
3651 [e]
kên
כֵּ֭ן
thus
Adv
157 [e]
’ā·haḇ·tî
אָהַ֣בְתִּי
I love
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 4687 [e]
miṣ·wō·ṯe·ḵā;
מִצְוֺתֶ֑יךָ
Your commandments
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 2091 [e]
miz·zā·hāḇ
מִזָּהָ֥ב
More than gold
Prep‑m | N‑ms
  
 
.
 
 
 6337 [e]
ū·mip·pāz.
וּמִפָּֽז׃
and yes than fine gold
Conj‑w, Prep‑m | N‑ms
5921 [e]   128
‘al-   128
עַל־   128
Upon   128
Prep   128
3651 [e]
kên
כֵּ֤ן ׀
thus
Adv
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6490 [e]
piq·qū·ḏê
פִּקּ֣וּדֵי
[Your] precepts
N‑mpc
3605 [e]
ḵōl
כֹ֣ל
[concerning] all [things]
N‑ms
  
 

 
 
 3474 [e]
yiš·šā·rə·tî;
יִשָּׁ֑רְתִּי
I consider [to be] right
V‑Piel‑Perf‑1cs
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
734 [e]
’ō·raḥ
אֹ֖רַח
way
N‑csc
8267 [e]
še·qer
שֶׁ֣קֶר
FALSE
N‑ms
  
 
.
 
 
 8130 [e]
śā·nê·ṯî.
שָׂנֵֽאתִי׃
I hate
V‑Qal‑Perf‑1cs
פ
PE.
6382 [e]   129
pə·lā·’ō·wṯ   129
פְּלָא֥וֹת   129
Wonderful   129
N‑mp   129
  
 

 
 
 5715 [e]
‘ê·ḏə·wō·ṯe·ḵā;
עֵדְוֺתֶ֑יךָ
Your testimonies [are]
N‑fpc | 2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
3651 [e]
kên,
כֵּ֝֗ן
thus
Adv
5341 [e]
nə·ṣā·rā·ṯam
נְצָרָ֥תַם
keeps them
V‑Qal‑Perf‑3fs | 3mp
  
 
.
 
 
 5315 [e]
nap̄·šî.
נַפְשִֽׁי׃
my soul
N‑fsc | 1cs
6608 [e]   130
pê·ṯaḥ   130
פֵּ֖תַח   130
The entrance   130
N‑msc   130
1697 [e]
də·ḇā·re·ḵā
דְּבָרֶ֥יךָ
of Your words
N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 215 [e]
yā·’îr,
יָאִ֗יר
gives light
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
995 [e]
mê·ḇîn
מֵבִ֥ין
it gives understanding
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 6612 [e]
pə·ṯā·yîm.
פְּתָיִֽים׃
to the simple
N‑mp
6310 [e]   131
pî-   131
פִּֽי־   131
My mouth   131
N‑msc | 1cs   131
  
 

 
 
 6473 [e]
p̄ā·‘ar·tî
פָ֭עַרְתִּי
I opened
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 7602 [e]
wā·’eš·’ā·p̄āh;
וָאֶשְׁאָ֑פָה
and panted
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs | 3fs
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
4687 [e]
lə·miṣ·wō·ṯe·ḵā
לְמִצְוֺתֶ֣יךָ
Your commandments
Prep‑l | N‑fpc | 2ms
  
 
.
 
 
 2968 [e]
yā·’ā·ḇə·tî.
יָאָֽבְתִּי׃
I longed
V‑Qal‑Perf‑1cs
6437 [e]   132
pə·nêh-   132
פְּנֵה־   132
Look   132
V‑Qal‑Imp‑ms   132
413 [e]
’ê·lay
אֵלַ֥י
upon me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 2603 [e]
wə·ḥān·nê·nî
וְחָנֵּ֑נִי
and be merciful to me
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs
4941 [e]
kə·miš·pāṭ,
כְּ֝מִשְׁפָּ֗ט
as Your custom [is]
Prep‑k | N‑ms
157 [e]
lə·’ō·hă·ḇê
לְאֹהֲבֵ֥י
toward those who love
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 
.
 
 
 8034 [e]
šə·me·ḵā.
שְׁמֶֽךָ׃
Your name
N‑msc | 2ms
6471 [e]   133
pə·‘ā·may   133
פְּ֭עָמַי   133
My steps   133
N‑fpc | 1cs   133
3559 [e]
hā·ḵên
הָכֵ֣ן
Direct
V‑Hifil‑Imp‑ms
  
 

 
 
 565 [e]
bə·’im·rā·ṯe·ḵā;
בְּאִמְרָתֶ֑ךָ
by Your word
Prep‑b | N‑fsc | 2ms
408 [e]
wə·’al-
וְֽאַל־
and no
Conj‑w | Adv
7980 [e]
taš·leṭ-
תַּשְׁלֶט־
let have dominion
V‑Hifil‑Imperf‑3fs
 

בִּ֥י
over me
Prep | 1cs
3605 [e]
ḵāl
כָל־
any
N‑msc
  
 
.
 
 
 205 [e]
’ā·wen.
אָֽוֶן׃
iniquity
N‑ms
6299 [e]   134
pə·ḏê·nî   134
פְּ֭דֵנִי   134
Redeem me   134
V‑Qal‑Imp‑ms | 1cs   134
6233 [e]
mê·‘ō·šeq
מֵעֹ֣שֶׁק
from the oppression
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 120 [e]
’ā·ḏām;
אָדָ֑ם
of man
N‑ms
8104 [e]
wə·’eš·mə·rāh,
וְ֝אֶשְׁמְרָ֗ה
that I may keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 
.
 
 
 6490 [e]
piq·qū·ḏe·ḵā.
פִּקּוּדֶֽיךָ׃
Your precepts
N‑mpc | 2ms
6440 [e]   135
pā·ne·ḵā   135
פָּ֭נֶיךָ   135
Your face   135
N‑cpc | 2ms   135
215 [e]
hā·’êr
הָאֵ֣ר
Make shine
V‑Hifil‑Imp‑ms
  
 

 
 
 5650 [e]
bə·‘aḇ·de·ḵā;
בְּעַבְדֶּ֑ךָ
upon Your servant
Prep‑b | N‑msc | 2ms
3925 [e]
wə·lam·mə·ḏê·nî,
וְ֝לַמְּדֵ֗נִי
and teach me
Conj‑w | V‑Piel‑Imp‑ms | 1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 2706 [e]
ḥuq·qe·ḵā.
חֻקֶּֽיךָ׃
Your statutes
N‑mpc | 2ms
6388 [e]   136
pal·ḡê-   136
פַּלְגֵי־   136
Rivers   136
N‑mpc   136
4325 [e]
ma·yim
מַ֭יִם
of water
N‑mp
3381 [e]
yā·rə·ḏū
יָרְד֣וּ
run down from
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 5869 [e]
‘ê·nāy;
עֵינָ֑י
my eyes
N‑cdc | 1cs
5921 [e]
‘al,
עַ֝֗ל
because
Prep
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
8104 [e]
šā·mə·rū
שָׁמְר֥וּ
[men] do keep
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 8451 [e]
ṯō·w·rā·ṯe·ḵā.
תוֹרָתֶֽךָ׃
Your law
N‑fsc | 2ms
צ
TZADE.
6662 [e]   137
ṣad·dîq   137
צַדִּ֣יק   137
Righteous   137
Adj‑ms   137
  
 

 
 
 859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֣ה
[are] You
Pro‑2ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3477 [e]
wə·yā·šār,
וְ֝יָשָׁ֗ר
and upright
Conj‑w | Adj‑ms
  
 
.
 
 
 4941 [e]
miš·pā·ṭe·ḵā.
מִשְׁפָּטֶֽיךָ׃
[are] Your judgments
N‑mpc | 2ms
6680 [e]   138
ṣiw·wî·ṯā   138
צִ֭וִּיתָ   138
[which] You have commanded   138
V‑Piel‑Perf‑2ms   138
  
 

 
 
 6664 [e]
ṣe·ḏeq
צֶ֣דֶק
[Are] righteous
N‑msc
5713 [e]
‘ê·ḏō·ṯe·ḵā;
עֵדֹתֶ֑יךָ
Your testimonies
N‑fpc | 2ms
530 [e]
we·’ĕ·mū·nāh
וֶֽאֱמוּנָ֥ה
and faithful
Conj‑w | N‑fs
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ.
מְאֹֽד׃
very
Adv