Psalm 118
Interlinear Bible
Give Thanks to the Lord, for He is Good
3034 [e]   1
hō·w·ḏū   1
הוֹד֣וּ   1
Oh give thanks   1
V‑Hifil‑Imp‑mp   1
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
[He is] good
Adj‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]   2
yō·mar-   2
יֹֽאמַר־   2
Let say   2
V‑Qal‑Imperf‑3ms   2
4994 [e]

נָ֥א
now
Interjection
3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
Israel
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
that
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
forever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]   3
yō·mə·rū-   3
יֹֽאמְרוּ־   3
Let say   3
V‑Qal‑Imperf‑3mp   3
4994 [e]

נָ֥א
now
Interjection
1004 [e]
ḇêṯ-
בֵֽית־
the house
N‑msc
175 [e]
’a·hă·rōn;
אַהֲרֹ֑ן
of Aaron
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
that
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
forever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]   4
yō·mə·rū-   4
יֹֽאמְרוּ־   4
Let say   4
V‑Qal‑Imperf‑3mp   4
4994 [e]

נָ֭א
now
Interjection
3373 [e]
yir·’ê
יִרְאֵ֣י
those who fear
Adj‑mpc
3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
that
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
forever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
4480 [e]   5
min-   5
מִֽן־   5
In   5
Prep   5
  
 

 
 
 4712 [e]
ham·mê·ṣar
הַ֭מֵּצַ֥ר
distress
Art | N‑ms
7121 [e]
qā·rā·ṯî
קָרָ֣אתִי
I called on
V‑Qal‑Perf‑1cs
3050 [e]
yāh;
יָּ֑הּ
YAH
N‑proper‑ms
6030 [e]
‘ā·nā·nî
עָנָ֖נִי
answered me [and set me]
V‑Qal‑Perf‑3ms | 1cs
4800 [e]
ḇam·mer·ḥāḇ
בַמֶּרְחָ֣ב
in a broad place
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 3050 [e]
yāh.
יָֽהּ׃
YAH
N‑proper‑ms
3068 [e]   6
Yah·weh   6
יְהוָ֣ה   6
Yahweh [is]   6
N‑proper‑ms   6
 

לִ֭י
on my side
Prep | 1cs
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 3372 [e]
’î·rā;
אִירָ֑א
I will fear
V‑Qal‑Imperf‑1cs
4100 [e]
mah-
מַה־
what
Interrog
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַּעֲשֶׂ֖ה
can do
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 

לִ֣י
to me
Prep | 1cs
  
 
.
 
 
 120 [e]
’ā·ḏām.
אָדָֽם׃
man
N‑ms
3068 [e]   7
Yah·weh   7
יְהוָ֣ה   7
Yahweh is   7
N‑proper‑ms   7
 

לִ֭י
for me
Prep | 1cs
5826 [e]
bə·‘ō·zə·rāy;
בְּעֹזְרָ֑י
among those who help me
Prep‑b | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
589 [e]
wa·’ă·nî,
וַ֝אֲנִ֗י
therefore I
Conj‑w | Pro‑1cs
7200 [e]
’er·’eh
אֶרְאֶ֥ה
shall see [my desire]
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 
.
 
 
 8130 [e]
ḇə·śō·nə·’āy.
בְשֹׂנְאָֽי׃
on those who hate me
Prep‑b | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 1cs
2896 [e]   8
ṭō·wḇ,   8
ט֗וֹב   8
[it is] better   8
Adj‑ms   8
2620 [e]
la·ḥă·sō·wṯ
לַחֲס֥וֹת
to trust
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3068 [e]
Yah·weh;
בַּיהוָ֑ה
in Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
982 [e]
mib·bə·ṭō·aḥ,
מִ֝בְּטֹ֗חַ
Than to put confidence
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 120 [e]
bā·’ā·ḏām.
בָּאָדָֽם׃
in man
Prep‑b, Art | N‑ms
2896 [e]   9
ṭō·wḇ,   9
ט֗וֹב   9
[it is] better   9
Adj‑ms   9
2620 [e]
la·ḥă·sō·wṯ
לַחֲס֥וֹת
to trust
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3068 [e]
Yah·weh;
בַּיהוָ֑ה
in Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
982 [e]
mib·bə·ṭō·aḥ,
מִ֝בְּטֹ֗חַ
Than to put confidence
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
 5081 [e]
bin·ḏî·ḇîm.
בִּנְדִיבִֽים׃
in princes
Prep‑b | Adj‑mp
3605 [e]   10
kāl-   10
כָּל־   10
All   10
N‑msc   10
1471 [e]
gō·w·yim
גּוֹיִ֥ם
nations
N‑mp
  
 

 
 
 5437 [e]
sə·ḇā·ḇū·nî;
סְבָב֑וּנִי
surrounded me
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs
8034 [e]
bə·šêm
בְּשֵׁ֥ם
but in the name
Prep‑b | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
surely
Conj
  
 
.
 
 
 4135 [e]
’ă·mî·lam.
אֲמִילַֽם׃
I will destroy them
V‑Hifil‑Imperf‑1cs | 3mp
  
 

 
 
 5437 [e]   11
sab·bū·nî   11
סַבּ֥וּנִי   11
They surrounded me   11
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs   11
  
 

 
 
 1571 [e]
ḡam-
גַם־
Yes
Conj
  
 

 
 
 5437 [e]
sə·ḇā·ḇū·nî;
סְבָב֑וּנִי
they surrounded me
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs
8034 [e]
bə·šêm
בְּשֵׁ֥ם
but in the name
Prep‑b | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
surely
Conj
  
 
.
 
 
 4135 [e]
’ă·mî·lam.
אֲמִילַֽם׃
I will destroy them
V‑Hifil‑Imperf‑1cs | 3mp
5437 [e]   12
sab·bū·nî   12
סַבּ֤וּנִי   12
They surrounded me   12
V‑Qal‑Perf‑3cp | 1cs   12
  
 

 
 
 1682 [e]
ḵiḏ·ḇō·w·rîm,
כִדְבוֹרִ֗ים
like bees
Prep‑k | N‑fp
1846 [e]
dō·‘ă·ḵū
דֹּ֭עֲכוּ
they were quenched
V‑Pual‑Perf‑3cp
784 [e]
kə·’êš
כְּאֵ֣שׁ
like a fire
Prep‑k | N‑csc
  
 

 
 
 6975 [e]
qō·w·ṣîm;
קוֹצִ֑ים
of thorns
N‑mp
8034 [e]
bə·šêm
בְּשֵׁ֥ם
for in the name
Prep‑b | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
surely
Conj
  
 
.
 
 
 4135 [e]
’ă·mî·lam.
אֲמִילַֽם׃
I will destroy them
V‑Hifil‑Imperf‑1cs | 3mp
1760 [e]   13
da·ḥōh   13
דַּחֹ֣ה   13
Violently   13
V‑Qal‑InfAbs   13
1760 [e]
ḏə·ḥî·ṯa·nî
דְחִיתַ֣נִי
You pushed me
V‑Qal‑Perf‑2ms | 1cs
  
 

 
 
 5307 [e]
lin·pōl;
לִנְפֹּ֑ל
that I might fall
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3068 [e]
Yah·weh
וַ֖יהוָ֣ה
but Yahweh
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5826 [e]
‘ă·zā·rā·nî.
עֲזָרָֽנִי׃
helped me
V‑Qal‑Perf‑3ms | 1cs
5797 [e]   14
‘āz·zî   14
עָזִּ֣י   14
My strength   14
N‑msc | 1cs   14
  
 

 
 
 2176 [e]
wə·zim·rāṯ
וְזִמְרָ֣ת
and song
Conj‑w | N‑fsc
3050 [e]
yāh;
יָ֑הּ
YAH [is]
N‑proper‑ms
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and He has become
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lî,
לִ֝֗י
my
Prep | 1cs
  
 
.
 
 
 3444 [e]
lî·šū·‘āh.
לִֽישׁוּעָֽה׃
salvation
Prep‑l | N‑fs
6963 [e]   15
qō·wl   15
ק֤וֹל ׀   15
The voice   15
N‑msc   15
7440 [e]
rin·nāh
רִנָּ֬ה
of rejoicing
N‑fs
3444 [e]
wî·šū·‘āh,
וִֽישׁוּעָ֗ה
and salvation
Conj‑w | N‑fs
168 [e]
bə·’ā·ho·lê
בְּאָהֳלֵ֥י
[Is] in the tents
Prep‑b | N‑mpc
  
 

 
 
 6662 [e]
ṣad·dî·qîm;
צַדִּיקִ֑ים
of the righteous
Adj‑mp
3225 [e]
yə·mîn
יְמִ֥ין
the right hand
N‑fsc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָה
of Yahweh
N‑proper‑ms
6213 [e]
‘ō·śāh
עֹ֣שָׂה
does
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
  
 
.
 
 
 2428 [e]
ḥā·yil.
חָֽיִל׃
valiantly
N‑ms
3225 [e]   16
yə·mîn   16
יְמִ֣ין   16
The right hand   16
N‑fsc   16
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
of Yahweh
N‑proper‑ms
7426 [e]
rō·w·mê·māh;
רוֹמֵמָ֑ה
is exalted
V‑Piel‑Prtcpl‑fs
3225 [e]
yə·mîn
יְמִ֥ין
the right hand
N‑fsc
3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָה
of Yahweh
N‑proper‑ms
6213 [e]
‘ō·śāh
עֹ֣שָׂה
does
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
  
 
.
 
 
 2428 [e]
ḥā·yil.
חָֽיִל׃
valiantly
N‑ms
3808 [e]   17
   17
לֹֽא   17
Not   17
Adv‑NegPrt   17
  
 

 
 
 4191 [e]
’ā·mūṯ
אָמ֥וּת
I shall die
V‑Qal‑Imperf‑1cs
3588 [e]
kî-
כִּי־
but
Conj
  
 

 
 
 2421 [e]
’eḥ·yeh;
אֶֽחְיֶ֑ה
live
V‑Qal‑Imperf‑1cs
5608 [e]
wa·’ă·sap·pêr,
וַ֝אֲסַפֵּ֗ר
and declare
Conj‑w | V‑Piel‑ConjImperf‑1cs
4639 [e]
ma·‘ă·śê
מַֽעֲשֵׂ֥י
the works
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3050 [e]
yāh.
יָֽהּ׃
of YAH
N‑proper‑ms
3256 [e]   18
yas·sōr   18
יַסֹּ֣ר   18
Severely   18
V‑Piel‑InfAbs   18
  
 

 
 
 3256 [e]
yis·sə·ran·nî
יִסְּרַ֣נִּי
has chastened me
V‑Piel‑Perf‑3ms | 1cse
3050 [e]
yāh;
יָּ֑הּ
YAH
N‑proper‑ms
4194 [e]
wə·lam·mā·weṯ,
וְ֝לַמָּ֗וֶת
but to death
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5414 [e]
nə·ṯā·nā·nî.
נְתָנָֽנִי׃
He has given me over
V‑Qal‑Perf‑3ms | 1cs
6605 [e]   19
piṯ·ḥū-   19
פִּתְחוּ־   19
Open   19
V‑Qal‑Imp‑mp   19
 

לִ֥י
to me
Prep | 1cs
8179 [e]
ša·‘ă·rê-
שַׁעֲרֵי־
the gates
N‑mpc
  
 

 
 
 6664 [e]
ṣe·ḏeq;
צֶ֑דֶק
of righteousness
N‑ms
935 [e]
’ā·ḇō-
אָֽבֹא־
I will go
V‑Qal‑Imperf.h‑1cs
 
ḇām
בָ֝ם
through them
Prep | 3mp
3034 [e]
’ō·w·ḏeh
אוֹדֶ֥ה
[And] I will praise
V‑Hifil‑Imperf.h‑1cs
  
 
.
 
 
 3050 [e]
yāh.
יָֽהּ׃
YAH
N‑proper‑ms
2088 [e]   20
zeh-   20
זֶֽה־   20
This [is]   20
Pro‑ms   20
8179 [e]
haš·ša·‘ar
הַשַּׁ֥עַר
the gate
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
לַיהוָ֑ה
of Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
6662 [e]
ṣad·dî·qîm,
צַ֝דִּיקִ֗ים
the righteous
Adj‑mp
935 [e]
yā·ḇō·’ū
יָבֹ֥אוּ
shall enter
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
  
ḇōw.
בֽוֹ׃
Through which
Prep | 3ms
3034 [e]   21
’ō·wḏ·ḵā   21
א֭וֹדְךָ   21
I will praise You   21
V‑Hifil‑Imperf.h‑1cs | 2ms   21
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
6030 [e]
‘ă·nî·ṯā·nî;
עֲנִיתָ֑נִי
You have answered me
V‑Qal‑Perf‑2ms | 1cs
1961 [e]
wat·tə·hî-
וַתְּהִי־
and have become
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑2ms
 
lî,
לִ֝֗י
my
Prep | 1cs
  
 
.
 
 
 3444 [e]
lî·šū·‘āh.
לִֽישׁוּעָֽה׃
salvation
Prep‑l | N‑fs
68 [e]   22
’e·ḇen   22
אֶ֭בֶן   22
The stone [which]   22
N‑fs   22
3988 [e]
mā·’ă·sū
מָאֲס֣וּ
rejected
V‑Qal‑Perf‑3cp
1129 [e]
hab·bō·w·nîm;
הַבּוֹנִ֑ים
the builders
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1961 [e]
hā·yə·ṯāh,
הָ֝יְתָ֗ה
Has become
V‑Qal‑Perf‑3fs
7218 [e]
lə·rōš
לְרֹ֣אשׁ
the chief
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 6438 [e]
pin·nāh.
פִּנָּֽה׃
cornerstone
N‑fs
853 [e]   23
mê·’êṯ   23
מֵאֵ֣ת   23
Doing   23
Prep‑m | DirObjM   23
3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
of Yahweh
N‑proper‑ms
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָ֣יְתָה
was
V‑Qal‑Perf‑3fs
2063 [e]
zōṯ;
זֹּ֑את
this
Pro‑fs
1931 [e]

הִ֖יא
it [is]
Pro‑3fs
6381 [e]
nip̄·lāṯ
נִפְלָ֣את
marvelous
V‑Nifal‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
 5869 [e]
bə·‘ê·nê·nū.
בְּעֵינֵֽינוּ׃
in our eyes
Prep‑b | N‑cdc | 1cp
2088 [e]   24
zeh-   24
זֶה־   24
This [is]   24
Pro‑ms   24
3117 [e]
hay·yō·wm
הַ֭יּוֹם
the day
Art | N‑ms
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֣ה
has made
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
1523 [e]
nā·ḡî·lāh
נָגִ֖ילָה
we will rejoice
V‑Qal‑Imperf.Cohort‑1cp
8055 [e]
wə·niś·mə·ḥāh
וְנִשְׂמְחָ֣ה
and be glad
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cp
  
 
.
 
 
  
ḇōw.
בֽוֹ׃
in it
Prep | 3ms
577 [e]   25
’ān·nā   25
אָנָּ֣א   25
I pray   25
Interjection   25
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְ֭הוָה
Yahweh
N‑proper‑ms
3467 [e]
hō·wō·šî·‘āh
הוֹשִׁ֘יעָ֥ה
Save
V‑Hifil‑Imp‑ms | 3fs
  
 

 
 
 4994 [e]
nā;
נָּ֑א
now
Interjection
577 [e]
’ān·nā
אָֽנָּ֥א
I pray
Interjection
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְ֝הוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
6743 [e]
haṣ·lî·ḥāh
הַצְלִ֘יחָ֥ה
send prosperity
V‑Hifil‑Imp‑ms | 3fs
  
 
.
 
 
 4994 [e]
nā.
נָּֽא׃
now
Interjection
1288 [e]   26
bā·rūḵ   26
בָּר֣וּךְ   26
Blessed [is]   26
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms   26
935 [e]
hab·bā
הַ֭בָּא
he who comes
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
8034 [e]
bə·šêm
בְּשֵׁ֣ם
in the name
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
1288 [e]
bê·raḵ·nū·ḵem,
בֵּ֝רַֽכְנוּכֶ֗ם
we have blessed you
V‑Piel‑Perf‑1cp | 2mp
1004 [e]
mib·bêṯ
מִבֵּ֥ית
from the house
Prep‑m | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
410 [e]   27
’êl   27
אֵ֤ל ׀   27
God [is]   27
N‑msc   27
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֮
Yahweh
N‑proper‑ms
216 [e]
way·yā·’er
וַיָּ֪אֶר
and He has given light
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
 
lā·nū
לָ֥נוּ
us
Prep | 1cp
631 [e]
’is·rū-
אִסְרוּ־
Bind
V‑Qal‑Imp‑mp
2282 [e]
ḥaḡ
חַ֥ג
the sacrifice
N‑ms
  
 

 
 
 5688 [e]
ba·‘ă·ḇō·ṯîm;
בַּעֲבֹתִ֑ים
with cords
Prep‑b | N‑cp
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
7161 [e]
qar·nō·wṯ,
קַ֝רְנ֗וֹת
the horns
N‑fpc
  
 
.
 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ.
הַמִּזְבֵּֽחַ׃
of the altar
Art | N‑ms
  
 

 
 
 410 [e]   28
’ê·lî   28
אֵלִ֣י   28
My God   28
N‑msc | 1cs   28
859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֣ה
You [are]
Pro‑2ms
3034 [e]
wə·’ō·w·ḏe·kā;
וְאוֹדֶ֑ךָּ
and I will praise You
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf.h‑1cs | 2mse
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hay,
אֱ֝לֹהַ֗י
[You are] my God
N‑mpc | 1cs
  
 
.
 
 
 7311 [e]
’ă·rō·wm·me·kā.
אֲרוֹמְמֶֽךָּ׃
I will exalt You
V‑Piel‑Imperf.h‑1cs | 2mse
3034 [e]   29
hō·w·ḏū   29
הוֹד֣וּ   29
Oh give thanks   29
V‑Hifil‑Imp‑mp   29
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
[He is] good
Adj‑ms
3588 [e]

כִּ֖י
for
Conj
5769 [e]
lə·‘ō·w·lām
לְעוֹלָ֣ם
ever
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 2617 [e]
ḥas·dōw.
חַסְדּֽוֹ׃
His mercy [endures]
N‑msc | 3ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Psalm 117
Top of Page
Top of Page