1005. בַּיְתָא (bayith)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 1005. בַּיְתָא (bayith) — 44 Occurrences

Ezra 4:24
HEB: בְּטֵלַת֙ עֲבִידַ֣ת בֵּית־ אֱלָהָ֔א דִּ֖י
NAS: work on the house of God
KJV: the work of the house of God
INT: ceased work the house of God in

Ezra 5:2
HEB: וְשָׁרִ֣יו לְמִבְנֵ֔א בֵּ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י
NAS: to rebuild the house of God
KJV: to build the house of God
INT: and began to rebuild the house of God which

Ezra 5:3
HEB: לְכֹ֜ם טְעֵ֗ם בַּיְתָ֤א דְנָה֙ לִבְּנֵ֔א
NAS: this temple and to finish
KJV: this house, and to make up
INT: issued A decree temple this to rebuild

Ezra 5:8
HEB: לִיה֤וּד מְדִֽינְתָּא֙ לְבֵית֙ אֱלָהָ֣א רַבָּ֔א
NAS: of Judah, to the house of the great
KJV: of Judea, to the house of the great
INT: of Judah to the province to the house God of the great

Ezra 5:9
HEB: לְכֹ֜ם טְעֵ֗ם בַּיְתָ֤א דְנָה֙ לְמִבְנְיָ֔ה
NAS: this temple and to finish
KJV: this house, and to make up
INT: issued A decree temple this to rebuild

Ezra 5:11
HEB: וְאַרְעָ֗א וּבָנַ֤יִן בַּיְתָא֙ דִּֽי־ הֲוָ֨א
NAS: and are rebuilding the temple that was built
KJV: and build the house that was
INT: and earth rebuilding the temple forasmuch that was

Ezra 5:12
HEB: (כַּסְדָּאָ֑ה ק) וּבַיְתָ֤ה דְנָה֙ סַתְרֵ֔הּ
NAS: this temple and deported
KJV: this house, and carried
INT: of Babylon Chaldean temple this destroyed

Ezra 5:13
HEB: שָׂ֣ם טְעֵ֔ם בֵּית־ אֱלָהָ֥א דְנָ֖ה
NAS: to rebuild this house of God.
KJV: to build this house of God.
INT: issued A decree house of God this

Ezra 5:14
HEB: מָאנַיָּ֣א דִֽי־ בֵית־ אֱלָהָא֮ דִּ֣י
NAS: utensils of the house of God
KJV: and silver of the house of God,
INT: utensils which of the house of God whom

Ezra 5:15
HEB: דִּ֣י בִירוּשְׁלֶ֑ם וּבֵ֥ית אֱלָהָ֖א יִתְבְּנֵ֥א
NAS: in Jerusalem and let the house of God
KJV: that [is] in Jerusalem, and let the house of God
INT: in Jerusalem the house of God be rebuilt

Ezra 5:16
HEB: אֻשַּׁיָּ֛א דִּי־ בֵ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י
NAS: the foundations of the house of God
KJV: the foundation of the house of God
INT: the foundations forasmuch of the house of God in

Ezra 5:17
HEB: טָ֗ב יִ֠תְבַּקַּר בְּבֵ֨ית גִּנְזַיָּ֜א דִּי־
NAS: treasure house, which
KJV: treasure house, which [is] there
INT: pleases A search house treasure which

Ezra 5:17
HEB: טְעֵ֔ם לְמִבְנֵ֛א בֵּית־ אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ
NAS: this house of God
KJV: this house of God
INT: A decree to rebuild house of God this

Ezra 6:1
HEB: טְעֵ֑ם וּבַקַּ֣רוּ ׀ בְּבֵ֣ית סִפְרַיָּ֗א דִּ֧י
NAS: and search was made in the archives, where
KJV: and search was made in the house of the rolls,
INT: A decree and search the house of the rolls forasmuch

Ezra 6:3
HEB: שָׂ֣ם טְעֵם֒ בֵּית־ אֱלָהָ֤א בִֽירוּשְׁלֶם֙
NAS: a decree: '[Concerning] the house of God
KJV: a decree [concerning] the house of God
INT: made A decree the house of God Jerusalem

Ezra 6:3
HEB: אֱלָהָ֤א בִֽירוּשְׁלֶם֙ בַּיְתָ֣א יִתְבְּנֵ֔א אֲתַר֙
NAS: at Jerusalem, let the temple, the place
KJV: at Jerusalem, Let the house be builded,
INT: of God Jerusalem the house be builded the place

Ezra 6:4
HEB: וְנִ֨פְקְתָ֔א מִן־ בֵּ֥ית מַלְכָּ֖א תִּתְיְהִֽב׃
NAS: be paid from the royal treasury.
KJV: out of the king's house:
INT: the cost of treasury the royal be paid

Ezra 6:5
HEB: וְ֠אַף מָאנֵ֣י בֵית־ אֱלָהָא֮ דִּ֣י
NAS: utensils of the house of God,
KJV: vessels of the house of God,
INT: Also utensils of the house of God which

Ezra 6:5
HEB: לְאַתְרֵ֔הּ וְתַחֵ֖ת בְּבֵ֥ית אֱלָהָֽא׃ ס
NAS: and you shall put [them] in the house of God.'
KJV: and place [them] in the house of God.
INT: to their places shall put the house of God

Ezra 6:7
HEB: שְׁבֻ֕קוּ לַעֲבִידַ֖ת בֵּית־ אֱלָהָ֣א דֵ֑ךְ
NAS: this work on the house of God alone;
KJV: of this house of God
INT: Leave work the house of God this

Ezra 6:7
HEB: וּלְשָׂבֵ֣י יְהוּדָיֵ֔א בֵּית־ אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ
NAS: rebuild this house of God on its site.
KJV: build this house of God in
INT: and the elders of the Jews house of God this

Ezra 6:8
HEB: אִלֵּ֔ךְ לְמִבְנֵ֖א בֵּית־ אֱלָהָ֣א דֵ֑ךְ
NAS: of this house of God:
KJV: of this house of God:
INT: these the rebuilding house of God of this

Ezra 6:11
HEB: אָע֙ מִן־ בַּיְתֵ֔הּ וּזְקִ֖יף יִתְמְחֵ֣א
NAS: shall be drawn from his house and he shall be impaled
KJV: from his house, and being set up,
INT: A timber from his house up him be hanged

Ezra 6:11
HEB: יִתְמְחֵ֣א עֲלֹ֑הִי וּבַיְתֵ֛הּ נְוָל֥וּ יִתְעֲבֵ֖ד
NAS: and he shall be impaled on it and his house shall be made
KJV: thereon; and let his house be made
INT: him be hanged account and his house A refuse shall be made

Ezra 6:12
HEB: לְהַשְׁנָיָ֛ה לְחַבָּלָ֛ה בֵּית־ אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ
NAS: this house of God
KJV: this house of God
INT: to change to destroy house of God this

Ezra 6:15
HEB: וְשֵׁיצִיא֙ בַּיְתָ֣ה דְנָ֔ה עַ֛ד
NAS: This temple was completed on the third
KJV: And this house was finished on
INT: was completed temple This on

Ezra 6:16
HEB: גָלוּתָ֗א חֲנֻכַּ֛ת בֵּית־ אֱלָהָ֥א דְנָ֖ה
NAS: of this house of God
KJV: of this house of God
INT: of the captivity the dedication house of God of this

Ezra 6:17
HEB: וְהַקְרִ֗בוּ לַחֲנֻכַּת֮ בֵּית־ אֱלָהָ֣א דְנָה֒
NAS: of this temple of God
KJV: of this house of God
INT: and offered the dedication house of God of this

Ezra 7:16
HEB: וְכָֽהֲנַיָּא֙ מִֽתְנַדְּבִ֔ין לְבֵ֥ית אֱלָהֲהֹ֖ם דִּ֥י
NAS: who offered willingly for the house of their God
KJV: offering willingly for the house of their God
INT: the priests offering the house of their God which

Ezra 7:17
HEB: מַדְבְּחָ֔ה דִּ֛י בֵּ֥ית אֱלָהֲכֹ֖ם דִּ֥י
NAS: them on the altar of the house of your God
KJV: the altar of the house of your God
INT: the altar which of the house of your God which

Ezra 7:19
HEB: לָ֔ךְ לְפָלְחָ֖ן בֵּ֣ית אֱלָהָ֑ךְ הַשְׁלֵ֕ם
NAS: to you for the service of the house of your God,
KJV: thee for the service of the house of thy God,
INT: are given the service of the house of your God deliver

Ezra 7:20
HEB: וּשְׁאָ֗ר חַשְׁחוּת֙ בֵּ֣ית אֱלָהָ֔ךְ דִּ֥י
NAS: of the needs for the house of your God,
KJV: shall be needful for the house of thy God,
INT: the rest careful the house of your God which

Ezra 7:20
HEB: תִּנְתֵּ֕ן מִן־ בֵּ֖ית גִּנְזֵ֥י מַלְכָּֽא׃
KJV: the king's treasure house.
INT: provide of the house treasury the royal

Ezra 7:23
HEB: יִתְעֲבֵד֙ אַדְרַזְדָּ֔א לְבֵ֖ית אֱלָ֣הּ שְׁמַיָּ֑א
NAS: with zeal for the house of the God
KJV: done for the house of the God
INT: it be done zeal the house of the God of heaven

Ezra 7:24
HEB: נְתִ֣ינַיָּ֔א וּפָ֣לְחֵ֔י בֵּ֖ית אֱלָהָ֣א דְנָ֑ה
NAS: or servants of this house of God.
KJV: of this house of God,
INT: Nethinim servants house of God of this

Daniel 2:5
HEB: הַדָּמִין֙ תִּתְעַבְד֔וּן וּבָתֵּיכ֖וֹן נְוָלִ֥י יִתְּשָׂמֽוּן׃
NAS: limb from limb and your houses will be made
KJV: in pieces, and your houses shall be made
INT: limb will be torn and your houses A rubbish will be made

Daniel 2:17
HEB: אֱדַ֥יִן דָּֽנִיֵּ֖אל לְבַיְתֵ֣הּ אֲזַ֑ל וְ֠לַחֲנַנְיָה
NAS: went to his house and informed
KJV: went to his house, and made the thing
INT: Then Daniel to his house went Hananiah

Daniel 3:29
HEB: הַדָּמִ֣ין יִתְעֲבֵ֔ד וּבַיְתֵ֖הּ נְוָלִ֣י יִשְׁתַּוֵּ֑ה
NAS: limb from limb and their houses reduced
KJV: in pieces, and their houses shall be made
INT: limb shall be torn and their houses to a rubbish reduced

Daniel 4:4
HEB: שְׁלֵ֤ה הֲוֵית֙ בְּבֵיתִ֔י וְרַעְנַ֖ן בְּהֵיכְלִֽי׃
NAS: was at ease in my house and flourishing
KJV: at rest in mine house, and flourishing
INT: ease was my house and flourishing my palace

Daniel 4:30
HEB: אֲנָ֤ה בֱנַיְתַהּ֙ לְבֵ֣ית מַלְכ֔וּ בִּתְקַ֥ף
NAS: as a royal residence by the might
KJV: have built for the house of the kingdom
INT: myself have built residence A royal the might

Daniel 5:3
HEB: הֵֽיכְלָ֛א דִּֽי־ בֵ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י
NAS: out of the temple, the house of God
KJV: the temple of the house of God
INT: of the temple which the house of God which

Daniel 5:10
HEB: מַלְכָּא֙ וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי לְבֵ֥ית מִשְׁתְּיָ֖א [עַלֲלַת
NAS: the banquet hall because
KJV: into the banquet house: [and] the queen
INT: of the king and his nobles hall the banquet bring in

Daniel 5:23
HEB: וּלְמָֽאנַיָּ֨א דִֽי־ בַיְתֵ֜הּ הַיְתִ֣יו [קָדָמַיִךְ
NAS: the vessels of His house before
KJV: the vessels of his house before
INT: the vessels which of his house have brought before

Daniel 6:10
HEB: כְּתָבָא֙ עַ֣ל לְבַיְתֵ֔הּ וְכַוִּ֨ין פְּתִיחָ֥ן
NAS: he entered his house (now in his roof chamber
KJV: he went into his house; and his windows
INT: the document entered his house had windows open

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page