Ezra 5:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]בֵּאדַ֡יִן
bê-ḏa-yin
ThenPrep-b | Adv
6966 [e]קָ֠מוּ
qā-mū
rose upV-Qal-Perf-3mp
2217 [e]זְרֻבָּבֶ֤ל
zə-rub-bā-ḇel
ZerubbabelN-proper-ms
1247 [e]בַּר־
bar-
sonN-msc
7598 [e]שְׁאַלְתִּיאֵל֙
šə-’al-tî-’êl
of ShealtielN-proper-ms
3443 [e]וְיֵשׁ֣וּעַ
wə-yê-šū-a‘
and JeshuaConj-w | N-proper-ms
1247 [e]בַּר־
bar-
sonN-msc
3136 [e]יֽוֹצָדָ֔ק
yō-w-ṣā-ḏāq,
of JozadakN-proper-ms
8271 [e]וְשָׁרִ֣יו
wə-šā-rîw
and beganConj-w | V-Piel-ConjPerf-3mp
1124 [e]לְמִבְנֵ֔א
lə-miḇ-nê,
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
1005 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
the houseN-msc
426 [e]אֱלָהָ֖א
’ĕ-lā-hā
of GodN-msd
1768 [e]דִּ֣י
which [is]Pro-r
3390 [e]בִירֽוּשְׁלֶ֑ם
ḇî-rū-šə-lem;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
5974 [e]וְעִמְּה֛וֹן
wə-‘im-mə-hō-wn
and with themConj-w | Prep | 3mp
  [נביאיא]
[nə-ḇî-’ay-yā
-Noun - masculine plural determinate N-mpd
 
ḵ]
 
5029 [e](נְבִיַּיָּ֥א)
(nə-ḇî-yay-yā
prophets [were] theN-mpd
 
q)
 
1768 [e]דִֽי־
ḏî-
ofPro-r
426 [e]אֱלָהָ֖א
’ĕ-lā-hā
GodN-msd
5583 [e]מְסָעֲדִ֥ין
mə-sā-‘ă-ḏîn
helpingV-Piel-Prtcpl-mp
  לְהֽוֹן׃
lə-hō-wn
themPrep | 3mp
  פ
-Punc

Hebrew Texts
עזרא 5:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּאדַ֡יִן קָ֠מוּ זְרֻבָּבֶ֤ל בַּר־שְׁאַלְתִּיאֵל֙ וְיֵשׁ֣וּעַ בַּר־יֹֽוצָדָ֔ק וְשָׁרִ֣יו לְמִבְנֵ֔א בֵּ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וְעִמְּהֹ֛ון [נְבִיאַיָּא כ] (נְבִיַּיָּ֥א ק) דִֽי־אֱלָהָ֖א מְסָעֲדִ֥ין לְהֹֽון ׃ פ

עזרא 5:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין קמו זרבבל בר־שאלתיאל וישוע בר־יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון [נביאיא כ] (נבייא ק) די־אלהא מסעדין להון ׃ פ

עזרא 5:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
באדין קמו זרבבל בר־שאלתיאל וישוע בר־יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון [נביאיא כ] (נבייא ק) די־אלהא מסעדין להון ׃ פ

עזרא 5:2 Hebrew Bible
באדין קמו זרבבל בר שאלתיאל וישוע בר יוצדק ושריו למבנא בית אלהא די בירושלם ועמהון נביאיא די אלהא מסעדין להון׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then Zerubbabel the son of Shealtiel and Jeshua the son of Jozadak arose and began to rebuild the house of God which is in Jerusalem; and the prophets of God were with them supporting them.

King James Bible
Then rose up Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak, and began to build the house of God which is at Jerusalem: and with them were the prophets of God helping them.

Holman Christian Standard Bible
Zerubbabel son of Shealtiel and Jeshua son of Jozadak began to rebuild God's house in Jerusalem. The prophets of God were with them, helping them.
Treasury of Scripture Knowledge

rose up

Ezra 3:2 Then stood up Jeshua the son of Jozadak, and his brothers the priests, …

Haggai 1:12-15 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Joshua the son of Josedech, …

Jeshua

Zechariah 6:11 Then take silver and gold, and make crowns, and set them on the head …

Joshua, Josedech. the prophets

Ezra 6:14 And the elders of the Jews built, and they prospered through the …

Haggai 2:4-9,20-23 Yet now be strong, O Zerubbabel, said the LORD; and be strong, O …

Zechariah 3:1-4:14 And he showed me Joshua the high priest standing before the angel …

2 Corinthians 1:24 Not for that we have dominion over your faith, but are helpers of …

Links
Ezra 5:2Ezra 5:2 NIVEzra 5:2 NLTEzra 5:2 ESVEzra 5:2 NASBEzra 5:2 KJVEzra 5:2 Bible AppsEzra 5:2 Biblia ParalelaEzra 5:2 Chinese BibleEzra 5:2 French BibleEzra 5:2 German BibleBible Hub
Ezra 5:1
Top of Page
Top of Page