Ezra 6
Interlinear Bible
The Decree of Darius
116 [e]   1
bê·ḏa·yin   1
בֵּאדַ֛יִן   1
Then   1
Prep‑b | Adv   1
1868 [e]
dā·rə·yā·weš
דָּרְיָ֥וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
King
N‑msd
7761 [e]
śām
שָׂ֣ם
issued
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2942 [e]
ṭə·‘êm;
טְעֵ֑ם
a decree
N‑ms
1240 [e]
ū·ḇaq·qa·rū
וּבַקַּ֣רוּ ׀
and a search was made
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3mp
1005 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֣ית
in
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5609 [e]
sip̄·ray·yā,
סִפְרַיָּ֗א
archives the
N‑mpd
1768 [e]

דִּ֧י
where
Pro‑r
1596 [e]
ḡin·zay·yā
גִנְזַיָּ֛א
treasures the
N‑mpd
5182 [e]
mə·ha·ḥă·ṯîn
מְהַחֲתִ֥ין
were stored
V‑Hifil‑QalPassPrtcpl‑mp
8536 [e]
tam·māh
תַּמָּ֖ה
there
Adv
  
 
.
 
 
 895 [e]
bə·ḇā·ḇel.
בְּבָבֶֽל׃
in Babylon
Prep‑b | N‑proper‑fs
7912 [e]   2
wə·hiš·tə·ḵaḥ   2
וְהִשְׁתְּכַ֣ח   2
And was found   2
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjPerf‑3ms   2
  
 

 
 
 307 [e]
bə·’aḥ·mə·ṯā,
בְּאַחְמְתָ֗א
at Achmetha
Prep‑b | N‑proper‑fs
1001 [e]
bə·ḇî·rə·ṯā
בְּבִֽירְתָ֛א
in palace the
Prep‑b | N‑fsd
1768 [e]

דִּ֛י
that [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 4076 [e]
bə·mā·ḏay
בְּמָדַ֥י
of Media
Prep‑b | N‑proper‑fs
4083 [e]
mə·ḏî·nə·tāh
מְדִינְתָּ֖ה
in province the
N‑fsd
  
 

 
 
 4040 [e]
mə·ḡil·lāh
מְגִלָּ֣ה
scroll
N‑fs
2298 [e]
ḥă·ḏāh;
חֲדָ֑ה
a
Number‑fs
3652 [e]
wə·ḵên-
וְכֵן־
and thus
Conj‑w | Adv
  
 

 
 
 3790 [e]
kə·ṯîḇ
כְּתִ֥יב
[was] written
V‑Nifal‑Perf‑3ms
1459 [e]
bə·ḡaw·wah
בְּגַוַּ֖הּ
in it
Prep‑b | N‑msc | 3fs
  
 
.
 
 
 1799 [e]
diḵ·rō·w·nāh.
דִּכְרוֹנָֽה׃
a record
N‑msd
 

פ
 - 
Punc
8140 [e]   3
biš·naṯ   3
בִּשְׁנַ֨ת   3
In the year   3
Prep‑b | N‑fsc   3
2298 [e]
ḥă·ḏāh
חֲדָ֜ה
first
Number‑fs
3567 [e]
lə·ḵō·w·reš
לְכ֣וֹרֶשׁ
of Cyrus
Prep‑l | N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
King
N‑msd
3567 [e]
kō·w·reš
כּ֣וֹרֶשׁ
Cyrus
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֮
King
N‑msd
7761 [e]
śām
שָׂ֣ם
issued
V‑Qal‑Perf‑3ms
2942 [e]
ṭə·‘êm
טְעֵם֒
a decree [concerning]
N‑ms
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
the house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֤א
of God
N‑msd
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem
בִֽירוּשְׁלֶם֙
at Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
1005 [e]
bay·ṯā
בַּיְתָ֣א
house the
N‑msd
  
 

 
 
 1124 [e]
yiṯ·bə·nê,
יִתְבְּנֵ֔א
let be rebuilt
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
870 [e]
’ă·ṯar
אֲתַר֙
the place
N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
where
Pro‑r
1684 [e]
ḏā·ḇə·ḥîn
דָבְחִ֣ין
they offered
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 1685 [e]
diḇ·ḥîn,
דִּבְחִ֔ין
sacrifices
N‑mp
787 [e]
wə·’uš·šō·w·hî
וְאֻשּׁ֖וֹהִי
and the foundations of it
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 5446 [e]
mə·sō·wḇ·lîn;
מְסֽוֹבְלִ֑ין
let be firmly laid
V‑Hifil‑QalPassPrtcpl‑mp
7314 [e]
rū·mêh
רוּמֵהּ֙
its height
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 521 [e]
’am·mîn
אַמִּ֣ין
cubits
N‑fp
8361 [e]
šit·tîn,
שִׁתִּ֔ין
sixty
Number‑cp
6613 [e]
pə·ṯā·yêh
פְּתָיֵ֖הּ
[and] its width
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 521 [e]
’am·mîn
אַמִּ֥ין
cubits
N‑fp
  
 
.
 
 
 8361 [e]
šit·tîn.
שִׁתִּֽין׃
sixty
Number‑cp
5073 [e]   4
niḏ·bā·ḵîn   4
נִדְבָּכִ֞ין   4
[with] rows   4
N‑mp   4
1768 [e]
dî-
דִּי־
of
Pro‑r
  
 

 
 
 69 [e]
’e·ḇen
אֶ֤בֶן
stones
N‑fsc
1560 [e]
gə·lāl
גְּלָל֙
heavy
N‑ms
8532 [e]
tə·lā·ṯā,
תְּלָתָ֔א
three
Number‑ms
5073 [e]
wə·niḏ·bāḵ
וְנִדְבָּ֖ךְ
and one row
Conj‑w | N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּי־
of
Pro‑r
  
 
.
 
 
 636 [e]
’ā‘
אָ֣ע
timber
N‑ms
2323 [e]
ḥă·ḏaṯ;
חֲדַ֑ת
New
N‑fsc
5313 [e]
wə·nip̄·qə·ṯā,
וְנִ֨פְקְתָ֔א
and expenses the
Conj‑w | N‑fsd
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1005 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
treasury
N‑msc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
king's the
N‑msd
  
 
.
 
 
 3052 [e]
tiṯ·yə·hiḇ.
תִּתְיְהִֽב׃
let be paid
V‑Hitpael‑Imperf‑3fs
638 [e]   5
wə·’ap̄   5
וְ֠אַף   5
And   5
Conj‑w | Conj   5
3984 [e]
mā·nê
מָאנֵ֣י
articles
N‑mpc
1005 [e]
ḇêṯ-
בֵית־
of house
N‑msc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָא֮
of God the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
let
Pro‑r
1722 [e]
ḏa·hă·ḇāh
דַהֲבָ֣ה
gold the
N‑msd
3702 [e]
wə·ḵas·pā
וְכַסְפָּא֒
and silver
Conj‑w | N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
which
Pro‑r
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar,
נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
5312 [e]
han·pêq
הַנְפֵּ֛ק
took
V‑Hifil‑Perf‑3ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵיכְלָ֥א
temple the
N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִי־
which [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem
בִירוּשְׁלֶ֖ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
2987 [e]
wə·hê·ḇêl
וְהֵיבֵ֣ל
and brought
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 895 [e]
lə·ḇā·ḇel;
לְבָבֶ֑ל
to Babylon
Prep‑l | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 8421 [e]
ya·hă·ṯî·ḇūn,
יַהֲתִיב֗וּן
be restored
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
1946 [e]
wî·hāḵ
וִ֠יהָךְ
and taken back
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3ms
1965 [e]
lə·hê·ḵə·lā
לְהֵיכְלָ֤א
to temple the
Prep‑l | N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִי־
which [is]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem
בִירֽוּשְׁלֶם֙
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 870 [e]
lə·’aṯ·rêh,
לְאַתְרֵ֔הּ
[each] to its place
Prep‑l | N‑msc | 3ms
5182 [e]
wə·ṯa·ḥêṯ
וְתַחֵ֖ת
and deposit [them]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf‑2ms
1005 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֥ית
in house
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā.
אֱלָהָֽא׃
of God the
N‑msd
 
s
ס
 - 
Punc
3705 [e]   6
kə·‘an   6
כְּעַ֡ן   6
Now [therefore]   6
Adv   6
  
 

 
 
 8674 [e]
tat·tə·nay
תַּ֠תְּנַי
Tattenai
N‑proper‑ms
6347 [e]
pa·ḥaṯ
פַּחַ֨ת
governor of [the region]
N‑msc
5675 [e]
‘ă·ḇar-
עֲבַֽר־
beyond
N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh
נַהֲרָ֜ה
River the
N‑msd
 
šə·ṯar
שְׁתַ֤ר
 - 
 
  
 

 
 
 8370 [e]
bō·wz·nay
בּוֹזְנַי֙
and Shethar-boznai
N‑proper‑ms
3675 [e]
ū·ḵə·nā·wā·ṯə·hō·wn,
וּכְנָוָ֣תְה֔וֹן
and your companions
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 671 [e]
’ă·p̄ar·sə·ḵā·yê,
אֲפַרְסְכָיֵ֔א
Persians
N‑proper‑mpd
1768 [e]

דִּ֖י
who [are]
Pro‑r
5675 [e]
ba·‘ă·ḇar
בַּעֲבַ֣ר
beyond
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh;
נַהֲרָ֑ה
River the
N‑msd
7352 [e]
ra·ḥî·qîn
רַחִיקִ֥ין
far
Adj‑mp
1934 [e]
hă·wōw
הֲו֖וֹ
keep yourselves
V‑Qal‑Imp‑mp
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 
.
 
 
 8536 [e]
tam·māh.
תַּמָּֽה׃
there
Adv
  
 

 
 
 7662 [e]   7
šə·ḇu·qū   7
שְׁבֻ֕קוּ   7
Let alone   7
V‑Qal‑Imp‑mp   7
5673 [e]
la·‘ă·ḇî·ḏaṯ
לַעֲבִידַ֖ת
the work
Prep‑l | N‑fsc
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
of God
N‑msd
1791 [e]
ḏêḵ;
דֵ֑ךְ
this
Adj‑ms
6347 [e]
pa·ḥaṯ
פַּחַ֤ת
the governor
N‑msc
3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê
יְהוּדָיֵא֙
of Jews
N‑proper‑ms
7868 [e]
ū·lə·śā·ḇê
וּלְשָׂבֵ֣י
and the elders
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc
3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê,
יְהוּדָיֵ֔א
of Jews
N‑proper‑ms
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
of God
N‑msd
1791 [e]
ḏêḵ
דֵ֖ךְ
this
Adj‑ms
1124 [e]
yiḇ·nō·wn
יִבְנ֥וֹן
let build
V‑Qal‑Imperf‑3mp
5922 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 870 [e]
’aṯ·rêh.
אַתְרֵֽהּ׃
its site
N‑msc | 3ms
4481 [e]   8
ū·min·nî   8
וּמִנִּי֮   8
Moreover I   8
Conj‑w | Prep | 1cs   8
7761 [e]
śîm
שִׂ֣ים
issue
V‑Nifal‑Perf‑3ms
2942 [e]
ṭə·‘êm
טְעֵם֒
a decree
N‑ms
3964 [e]
lə·mā
לְמָ֣א
[as to] what
Prep‑l | Interrog
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
 - 
Pro‑r
5648 [e]
ṯa·‘aḇ·ḏūn,
תַֽעַבְד֗וּן
you shall do
V‑Qal‑Imperf‑2mp
5974 [e]
‘im-
עִם־
for
Prep
7868 [e]
śā·ḇê
שָׂבֵ֤י
the elders
N‑mpc
3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê
יְהוּדָיֵא֙
of Jews
N‑proper‑ms
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֔ךְ
these
Pro‑cp
1124 [e]
lə·miḇ·nê
לְמִבְנֵ֖א
for the building
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of house
N‑msc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
of God
N‑msd
1791 [e]
ḏêḵ;
דֵ֑ךְ
this
Adj‑ms
5232 [e]
ū·min·niḵ·sê
וּמִנִּכְסֵ֣י
and at expense
Conj‑w | Prep
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
king's the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֚י
from
Pro‑r
4061 [e]
mid·daṯ
מִדַּת֙
taxes [on]
N‑fsc
5675 [e]
‘ă·ḇar
עֲבַ֣ר
[the region] beyond
N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh,
נַהֲרָ֔ה
River the
N‑msd
629 [e]
’ā·sə·par·nā,
אָסְפַּ֗רְנָא
diligently
Adv
5313 [e]
nip̄·qə·ṯā
נִפְקְתָ֛א
cost the
N‑fsd
1934 [e]
te·hĕ·wê
תֶּהֱוֵ֧א
let be paid
V‑Qal‑Imperf‑3fs
3052 [e]
miṯ·ya·hă·ḇā
מִֽתְיַהֲבָ֛א
this is to be given
V‑Hitpael‑Prtcpl‑fs
  
 

 
 
 1400 [e]
lə·ḡuḇ·ray·yā
לְגֻבְרַיָּ֥א
to men
Prep‑l | N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ
אִלֵּ֖ךְ
these
Pro‑cp
1768 [e]
dî-
דִּי־
so that
Pro‑r
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 989 [e]
lə·ḇaṭ·ṭā·lā.
לְבַטָּלָֽא׃
they are hindered
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
4101 [e]   9
ū·māh   9
וּמָ֣ה   9
And what   9
Conj‑w | Interrog   9
  
 

 
 
 2818 [e]
ḥaš·ḥān
חַשְׁחָ֡ן
they need
N‑fp
1123 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
and
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 8450 [e]
ṯō·w·rîn
תוֹרִ֣ין
young bulls
N‑mp
  
 

 
 
 1798 [e]
wə·ḏiḵ·rîn
וְדִכְרִ֣ין
and rams
Conj‑w | N‑mp
  
 

 
 
 563 [e]
wə·’im·mə·rîn
וְאִמְּרִ֣ין ׀
and lambs
Conj‑w | N‑mp
5928 [e]
la·‘ă·lā·wān
לַעֲלָוָ֣ן ׀
for the burnt offerings
Prep‑l | N‑fp
426 [e]
le·’ĕ·lāh
לֶאֱלָ֪הּ
of the God
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā
שְׁמַיָּ֟א
of heaven
N‑mpd
  
 

 
 
 2591 [e]
ḥin·ṭîn
חִנְטִ֞ין
wheat
N‑fp
  
 

 
 
 4416 [e]
mə·laḥ
מְלַ֣ח ׀
salt
N‑ms
  
 

 
 
 2562 [e]
ḥă·mar
חֲמַ֣ר
wine
N‑ms
  
 

 
 
 4887 [e]
ū·mə·šaḥ,
וּמְשַׁ֗ח
and oil
Conj‑w | N‑ms
3983 [e]
kə·mê·mar
כְּמֵאמַ֨ר
according to the request
Prep‑k | N‑msc
3549 [e]
kā·hă·nay·yā
כָּהֲנַיָּ֤א
of priests the
N‑mpd
1768 [e]
ḏî-
דִי־
who [are]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem
בִירֽוּשְׁלֶם֙
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
1934 [e]
le·hĕ·wê
לֶהֱוֵ֨א
let it be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3052 [e]
miṯ·yə·hêḇ
מִתְיְהֵ֥ב
given
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
 
lə·hōm
לְהֹ֛ם
them
Prep | 3mp
3118 [e]
yō·wm
י֥וֹם ׀
day
N‑ms
3118 [e]
bə·yō·wm
בְּי֖וֹם
by day
Prep‑b | N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּי־
outside
Pro‑r
3809 [e]

לָ֥א
without
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 7960 [e]
šā·lū.
שָׁלֽוּ׃
fail
N‑fs
1768 [e]   10
dî-   10
דִּֽי־   10
that   10
Pro‑r   10
1934 [e]
le·hĕ·wōn
לֶהֱוֺ֧ן
they may
V‑Qal‑Imperf‑3mp
7127 [e]
mə·haq·rə·ḇîn
מְהַקְרְבִ֛ין
offer sacrifice
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
5208 [e]
nî·ḥō·w·ḥîn
נִיחוֹחִ֖ין
of sweet aroma
N‑mp
426 [e]
le·’ĕ·lāh
לֶאֱלָ֣הּ
to the God
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā;
שְׁמַיָּ֑א
of heaven
N‑mpd
6739 [e]
ū·mə·ṣal·la·yin
וּמְצַלַּ֕יִן
and pray
Conj‑w | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
2417 [e]
lə·ḥay·yê
לְחַיֵּ֥י
for the life
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
of king the
N‑msd
  
 
.
 
 
 1123 [e]
ū·ḇə·nō·w·hî.
וּבְנֽוֹהִי׃
and his sons
Conj‑w | N‑msc | 3ms
4481 [e]   11
ū·min·nî   11
וּמִנִּי֮   11
And I   11
Conj‑w | Prep | 1cs   11
7761 [e]
śîm
שִׂ֣ים
issue
V‑Nifal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2942 [e]
ṭə·‘êm
טְעֵם֒
a decree
N‑ms
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
any
N‑msc
606 [e]
’ĕ·nāš,
אֱנָ֗שׁ
man
N‑ms
1768 [e]

דִּ֤י
who
Pro‑r
8133 [e]
yə·haš·nê
יְהַשְׁנֵא֙
alters
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 6600 [e]
piṯ·ḡā·mā
פִּתְגָמָ֣א
edict
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh,
דְנָ֔ה
this
Pro‑ms
5256 [e]
yiṯ·nə·saḥ
יִתְנְסַ֥ח
let be pulled
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
636 [e]
’ā‘
אָע֙
a timber
N‑ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 1005 [e]
bay·ṯêh,
בַּיְתֵ֔הּ
his house
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 2211 [e]
ū·zə·qîp̄
וּזְקִ֖יף
and erected
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
4223 [e]
yiṯ·mə·ḥê
יִתְמְחֵ֣א
and let him be hanged
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5922 [e]
‘ă·lō·hî;
עֲלֹ֑הִי
on it
Prep | 3ms
1005 [e]
ū·ḇay·ṯêh
וּבַיְתֵ֛הּ
and his house
Conj‑w | N‑msc | 3ms
5122 [e]
nə·wā·lū
נְוָל֥וּ
a refuse heap
N‑fs
5648 [e]
yiṯ·‘ă·ḇêḏ
יִתְעֲבֵ֖ד
let be made
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
because
Prep
  
 
.
 
 
 1836 [e]
də·nāh.
דְּנָֽה׃
of this
Pro‑ms
426 [e]   12
wê·lā·hā   12
וֵֽאלָהָ֞א   12
And God the   12
Conj‑w | N‑msd   12
1768 [e]

דִּ֣י
who
Pro‑r
7932 [e]
šak·kin
שַׁכִּ֧ן
causes to dwell
V‑Piel‑Perf‑3ms
8036 [e]
šə·mêh
שְׁמֵ֣הּ
His name
N‑msc | 3ms
8536 [e]
tam·māh,
תַּמָּ֗ה
there
Adv
4049 [e]
yə·mag·gar
יְמַגַּ֞ר
may destroy
V‑Piel‑Imperf‑3ms
3606 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
4430 [e]
me·leḵ
מֶ֤לֶךְ
king
N‑ms
  
 

 
 
 5972 [e]
wə·‘am
וְעַם֙
or people
Conj‑w | N‑ms
1768 [e]

דִּ֣י ׀
who
Pro‑r
7972 [e]
yiš·laḥ
יִשְׁלַ֣ח
put
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3028 [e]
yə·ḏêh,
יְדֵ֗הּ
their hand
N‑fsc | 3ms
8133 [e]
lə·haš·nā·yāh
לְהַשְׁנָיָ֛ה
to alter it
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
2255 [e]
lə·ḥab·bā·lāh
לְחַבָּלָ֛ה
or to destroy
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
of God
N‑msd
1791 [e]
ḏêḵ
דֵ֖ךְ
this
Adj‑ms
1768 [e]

דִּ֣י
which is
Pro‑r
  
 
.
 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
576 [e]
’ă·nāh
אֲנָ֤ה
I
Pro‑1cs
1868 [e]
ḏā·rə·yā·weš
דָרְיָ֙וֶשׁ֙
Darius
N‑proper‑ms
7761 [e]
śā·meṯ
שָׂ֣מֶת
issue
V‑Qal‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֔ם
a decree
N‑ms
629 [e]
’ā·sə·par·nā
אָסְפַּ֖רְנָא
diligently
Adv
  
 
.
 
 
 5648 [e]
yiṯ·‘ă·ḇiḏ.
יִתְעֲבִֽד׃
let it be done
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
 

פ
 - 
Punc
The Temple Completed
116 [e]   13
’ĕ·ḏa·yin   13
אֱ֠דַיִן   13
Then   13
Adv   13
  
 

 
 
 8674 [e]
tat·tə·nay
תַּתְּנַ֞י
Tattenai
N‑proper‑ms
6347 [e]
pa·ḥaṯ
פַּחַ֧ת
governor of [the region]
N‑msc
5675 [e]
‘ă·ḇar-
עֲבַֽר־
beyond
N‑msc
  
 

 
 
 5103 [e]
na·hă·rāh
נַהֲרָ֛ה
River the
N‑msd
 
šə·ṯar
שְׁתַ֥ר
 - 
 
  
 

 
 
 8370 [e]
bō·wz·nay
בּוֹזְנַ֖י
Shethar-boznai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3675 [e]
ū·ḵə·nā·wā·ṯə·hō·wn;
וּכְנָוָתְה֑וֹן
and their companions
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
6903 [e]
lā·qo·ḇêl,
לָקֳבֵ֗ל
according to
Prep‑l
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
according to what
Pro‑r
  
 

 
 
 7972 [e]
šə·laḥ
שְׁלַ֞ח
had sent
V‑Qal‑Perf‑3ms
1868 [e]
dā·rə·yā·weš
דָּרְיָ֧וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֛א
King
N‑msd
3660 [e]
kə·nê·mā
כְּנֵ֖מָא
so
Adv
629 [e]
’ā·sə·par·nā
אָסְפַּ֥רְנָא
diligently
Adv
  
 
.
 
 
 5648 [e]
‘ă·ḇa·ḏū.
עֲבַֽדוּ׃
did
V‑Qal‑Perf‑3mp
7868 [e]   14
wə·śā·ḇê   14
וְשָׂבֵ֤י   14
So the elders   14
Conj‑w | N‑mpc   14
3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê
יְהוּדָיֵא֙
of Jews
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1124 [e]
bā·na·yin
בָּנַ֣יִן
built
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6744 [e]
ū·maṣ·lə·ḥîn,
וּמַצְלְחִ֔ין
and they prospered
Conj‑w | V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
5017 [e]
bin·ḇū·’aṯ
בִּנְבוּאַת֙
through the prophesying
Prep‑b | N‑fsc
2292 [e]
ḥag·gay
חַגַּ֣י
of Haggai
N‑proper‑ms
 
nə·ḇî·’āh
[נביאה]
 - 
N‑msd
5029 [e]
nə·ḇî·yā,
(נְבִיָּ֔א)
prophet the
N‑msd
2148 [e]
ū·zə·ḵar·yāh
וּזְכַרְיָ֖ה
and Zechariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
1247 [e]
bar-
בַּר־
son
N‑msc
  
 
.
 
 
 5714 [e]
‘id·dō·w;
עִדּ֑וֹא
of Iddo
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1124 [e]
ū·ḇə·nōw
וּבְנ֣וֹ
And they built
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3mp
3635 [e]
wə·šaḵ·li·lū,
וְשַׁכְלִ֗לוּ
and finished [it]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp
4481 [e]
min-
מִן־
according to
Prep
2941 [e]
ṭa·‘am
טַ֙עַם֙
the commandment
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lāh
אֱלָ֣הּ
of the God
N‑msc
  
 

 
 
 3479 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
2942 [e]
ū·miṭ·ṭə·‘êm
וּמִטְּעֵם֙
and according to the command
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 3567 [e]
kō·w·reš
כּ֣וֹרֶשׁ
of Cyrus
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1868 [e]
wə·ḏā·rə·yā·weš,
וְדָרְיָ֔וֶשׁ
and Darius
Conj‑w | N‑proper‑ms
783 [e]
wə·’ar·taḥ·šaśt
וְאַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּא
and Artaxerxes
Conj‑w | N‑proper‑ms
4430 [e]
me·leḵ
מֶ֥לֶךְ
king
N‑msc
  
 
.
 
 
 6540 [e]
pā·rās.
פָּרָֽס׃
of Persia
N‑proper‑fs
3319 [e]   15
wə·šê·ṣî   15
וְשֵׁיצִיא֙   15
And was finished   15
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms   15
1005 [e]
bay·ṯāh
בַּיְתָ֣ה
temple
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh,
דְנָ֔ה
this
Pro‑ms
5705 [e]
‘aḏ
עַ֛ד
on
Prep
3118 [e]
yō·wm
י֥וֹם
day
N‑ms
8532 [e]
tə·lā·ṯāh
תְּלָתָ֖ה
three
Number‑ms
3393 [e]
lî·raḥ
לִירַ֣ח
of the month
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 144 [e]
’ă·ḏār;
אֲדָ֑ר
of Adar
N‑proper‑fs
1768 [e]
dî-
דִּי־
which
Pro‑r
1932 [e]

הִ֣יא
was
Pro‑3fs
8140 [e]
šə·naṯ-
שְׁנַת־
in the year
N‑fsc
8353 [e]
šêṯ,
שֵׁ֔ת
six
Number‑fs
4437 [e]
lə·mal·ḵūṯ
לְמַלְכ֖וּת
of the reign
Prep‑l | N‑fsc
1868 [e]
dā·rə·yā·weš
דָּרְיָ֥וֶשׁ
of Darius
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
King
N‑msd
 

פ
 - 
Punc
The Feast of Dedication
5648 [e]   16
wa·‘ă·ḇa·ḏū   16
וַעֲבַ֣דוּ   16
And celebrated   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3mp   16
1123 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3479 [e]
yiś·rā·’êl
יִ֠שְׂרָאֵל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3549 [e]
kā·hă·nay·yā
כָּהֲנַיָּ֨א
priests the
N‑mpd
  
 

 
 
 3879 [e]
wə·lê·wā·yê
וְלֵוָיֵ֜א
and Levites
Conj‑w | N‑proper‑ms
7606 [e]
ū·šə·’ār
וּשְׁאָ֣ר
and the rest
Conj‑w | N‑msc
1123 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
of the descendants
N‑mpc
  
 

 
 
 1547 [e]
ḡā·lū·ṯā,
גָלוּתָ֗א
of captivity the
N‑fsd
2597 [e]
ḥă·nuk·kaṯ
חֲנֻכַּ֛ת
the dedication
N‑fsc
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
of God
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֖ה
this
Pro‑ms
  
 

 
 
 2305 [e]
bə·ḥeḏ·wāh.
בְּחֶדְוָֽה׃
with joy
Prep‑b | N‑fs
7127 [e]   17
wə·haq·ri·ḇū,   17
וְהַקְרִ֗בוּ   17
and they offered sacrifices   17
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp   17
2597 [e]
la·ḥă·nuk·kaṯ
לַחֲנֻכַּת֮
at the dedication
Prep‑l | N‑fsc
1005 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
of God
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָה֒
this
Pro‑ms
  
 

 
 
 8450 [e]
tō·w·rîn
תּוֹרִ֣ין
bulls
N‑mp
3969 [e]
mə·’āh,
מְאָ֔ה
a hundred
Number‑fs
  
 

 
 
 1798 [e]
diḵ·rîn
דִּכְרִ֣ין
rams
N‑mp
3969 [e]
mā·ṯa·yin,
מָאתַ֔יִן
two hundred
Number‑fd
  
 

 
 
 563 [e]
’im·mə·rîn
אִמְּרִ֖ין
lambs
N‑mp
703 [e]
’ar·ba‘
אַרְבַּ֣ע
four
Number‑fs
3969 [e]
mə·’āh;
מְאָ֑ה
hundred
Number‑fs
6841 [e]
ū·ṣə·p̄î·rê
וּצְפִירֵ֨י
and
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 5796 [e]
‘iz·zîn
עִזִּ֜ין
male goats
N‑fp
 
lə·ḥaṭ·ṭā·yā
[לחטיא]
 - 
Prep‑l | N‑fs
2402 [e]
lə·ḥaṭ·ṭā·’āh
(לְחַטָּאָ֤ה)
as a sin offering
Prep‑l | N‑fs
5922 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3479 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
Israel
N‑proper‑ms
8648 [e]
tə·rê-
תְּרֵֽי־
two
Number‑msc
6236 [e]
‘ă·śar,
עֲשַׂ֔ר
[and] ten
Number‑ms
4510 [e]
lə·min·yān
לְמִנְיָ֖ן
according to the number
Prep‑l | N‑msc
7625 [e]
šiḇ·ṭê
שִׁבְטֵ֥י
of the tribes
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3479 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
6966 [e]   18
wa·hă·qî·mū   18
וַהֲקִ֨ימוּ   18
And they assigned   18
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp   18
3549 [e]
ḵā·hă·nay·yā
כָהֲנַיָּ֜א
priests the
N‑mpd
  
 

 
 
 6392 [e]
bip̄·lug·gā·ṯə·hō·wn,
בִּפְלֻגָּתְה֗וֹן
to their divisions
Prep‑b | N‑fpc | 3mp
3879 [e]
wə·lê·wā·yê
וְלֵוָיֵא֙
and Levites
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4255 [e]
bə·maḥ·lə·qā·ṯə·hō·wn,
בְּמַחְלְקָ֣תְה֔וֹן
to their divisions
Prep‑b | N‑fpc | 3mp
5922 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
5673 [e]
‘ă·ḇî·ḏaṯ
עֲבִידַ֥ת
the service
N‑fsc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
of God
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
3792 [e]
kiḵ·ṯāḇ
כִּכְתָ֖ב
as it is written
Prep‑k | N‑msc
5609 [e]
sə·p̄ar
סְפַ֥ר
in the Book
N‑msc
  
 
.
 
 
 4873 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
of Moses
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
The Passover
6213 [e]   19
way·ya·‘ă·śū   19
וַיַּעֲשׂ֥וּ   19
And kept   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   19
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
the descendants
N‑mpc
1473 [e]
hag·gō·w·lāh
הַגּוֹלָ֖ה
of the captivity
Art | N‑fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6453 [e]
hap·pā·saḥ;
הַפָּ֑סַח
the Passover
Art | N‑ms
702 [e]
bə·’ar·bā·‘āh
בְּאַרְבָּעָ֥ה
on four
Prep‑b | Number‑ms
6240 [e]
‘ā·śār
עָשָׂ֖ר
and ten [day]
Number‑ms
2320 [e]
la·ḥō·ḏeš
לַחֹ֥דֶשׁ
of the month
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 7223 [e]
hā·ri·šō·wn.
הָרִאשֽׁוֹן׃
first
Art | Adj‑ms
3588 [e]   20
   20
כִּ֣י   20
For   20
Conj   20
2891 [e]
hiṭ·ṭa·hă·rū
הִֽטַּהֲר֞וּ
had purified themselves
V‑Hitpael‑Perf‑3cp
3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֧ים
the priests
Art | N‑mp
3881 [e]
wə·hal·wî·yim
וְהַלְוִיִּ֛ם
and the Levites
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp
  
 

 
 
 259 [e]
kə·’e·ḥāḏ
כְּאֶחָ֖ד
as one
Prep‑k | Number‑ms
3605 [e]
kul·lām
כֻּלָּ֣ם
all of them
N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 2889 [e]
ṭə·hō·w·rîm;
טְהוֹרִ֑ים
[were ritually] clean
Adj‑mp
7819 [e]
way·yiš·ḥă·ṭū
וַיִּשְׁחֲט֤וּ
and they slaughtered
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
6453 [e]
hap·pe·saḥ
הַפֶּ֙סַח֙
the Passover [lambs]
Art | N‑ms
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for all
Prep‑l | N‑msc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the descendants
N‑mpc
  
 

 
 
 1473 [e]
hag·gō·w·lāh,
הַגּוֹלָ֔ה
of the captivity
Art | N‑fs
251 [e]
wə·la·’ă·ḥê·hem
וְלַאֲחֵיהֶ֥ם
for their brothers
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm
הַכֹּהֲנִ֖ים
the priests
Art | N‑mp
  
 
.
 
 
 1992 [e]
wə·lā·hem.
וְלָהֶֽם׃
for themselves
Conj‑w | Prep | 3mp
  
 

 
 
 398 [e]   21
way·yō·ḵə·lū   21
וַיֹּאכְל֣וּ   21
And ate together   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   21
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֗ל
of Israel
N‑proper‑fs
7725 [e]
haš·šā·ḇîm
הַשָּׁבִים֙
who had returned
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 1473 [e]
mê·hag·gō·w·lāh,
מֵֽהַגּוֹלָ֔ה
from the captivity
Prep‑m, Art | N‑fs
3605 [e]
wə·ḵōl,
וְכֹ֗ל
and with all
Conj‑w | N‑msc
914 [e]
han·niḇ·dāl
הַנִּבְדָּ֛ל
who had separated themselves
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
2932 [e]
miṭ·ṭum·’aṯ
מִטֻּמְאַ֥ת
from the filth
Prep‑m | N‑fsc
1471 [e]
gō·w·yê-
גּוֹיֵֽ־
of the nations
N‑mpc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
of the land
Art | N‑fs
413 [e]
’ă·lê·hem;
אֲלֵהֶ֑ם
unto
Prep | 3mp
1875 [e]
liḏ·rōš
לִדְרֹ֕שׁ
in order to seek
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3069 [e]
Yah·weh
לַֽיהוָ֖ה
Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
God
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑fs
6213 [e]   22
way·ya·‘ă·śū   22
וַיַּֽעֲשׂ֧וּ   22
and they kept   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   22
2282 [e]
ḥaḡ-
חַג־
the Feast
N‑msc
4682 [e]
maṣ·ṣō·wṯ
מַצּ֛וֹת
of Unleavened Bread
N‑fp
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֥ת
seven
Number‑msc
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֖ים
days
N‑mp
  
 

 
 
 8057 [e]
bə·śim·ḥāh;
בְּשִׂמְחָ֑ה
with joy
Prep‑b | N‑fs
3588 [e]

כִּ֣י ׀
for
Conj
  
 

 
 
 8055 [e]
śim·mə·ḥām
שִׂמְּחָ֣ם
made them joyful
V‑Piel‑Perf‑3ms | 3mp
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5437 [e]
wə·hê·sêḇ
וְֽהֵסֵ֞ב
and turned
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
3820 [e]
lêḇ
לֵ֤ב
the heart
N‑msc
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
of the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁוּר֙
of Assyria
N‑proper‑fs
5921 [e]
‘ă·lê·hem,
עֲלֵיהֶ֔ם
toward them
Prep | 3mp
2388 [e]
lə·ḥaz·zêq
לְחַזֵּ֣ק
to strengthen
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
3027 [e]
yə·ḏê·hem,
יְדֵיהֶ֔ם
their hands
N‑fdc | 3mp
4399 [e]
bim·le·ḵeṯ
בִּמְלֶ֥אכֶת
in the work
Prep‑b | N‑fsc
1004 [e]
bêṯ-
בֵּית־
of the house
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֖ים
of God
Art | N‑mp
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
the God
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑fs
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ezra 5
Top of Page
Top of Page