563. אּמְּרִין (immar)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 563. אּמְּרִין (immar) — 3 Occurrences

Ezra 6:9
HEB: תוֹרִ֣ין וְדִכְרִ֣ין וְאִמְּרִ֣ין ׀ לַעֲלָוָ֣ן ׀ לֶאֱלָ֪הּ
NAS: rams, and lambs for a burnt offering
KJV: and rams, and lambs, for the burnt offerings
INT: bulls rams and lambs A burnt to the God

Ezra 6:17
HEB: דִּכְרִ֣ין מָאתַ֔יִן אִמְּרִ֖ין אַרְבַּ֣ע מְאָ֑ה
NAS: 400lambs, and as a sin offering
KJV: hundred lambs; and for a sin offering
INT: rams hundred lambs four hundred

Ezra 7:17
HEB: תּוֹרִ֤ין ׀ דִּכְרִין֙ אִמְּרִ֔ין וּמִנְחָתְה֖וֹן וְנִסְכֵּיה֑וֹן
NAS: rams and lambs, with their grain offerings
KJV: rams, lambs, with their meat offerings
INT: bulls rams and lambs offerings and their drink

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page