1722. דְּהַב (dehab)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 1722. דְּהַב (dehab) — 23 Occurrences

Ezra 5:14
HEB: אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י
NAS: Also the gold and silver utensils
KJV: also of gold and silver of the house
INT: of God whom the gold and silver whom

Ezra 6:5
HEB: אֱלָהָא֮ דִּ֣י דַהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י
NAS: Also let the gold and silver utensils
KJV: And also let the golden and silver
INT: of God which the gold and silver which

Ezra 7:15
HEB: וּלְהֵיבָלָ֖ה כְּסַ֣ף וּדְהַ֑ב דִּֽי־ מַלְכָּ֣א
NAS: the silver and gold, which
KJV: the silver and gold, which the king
INT: bring the silver and gold which the king

Ezra 7:16
HEB: וְכֹל֙ כְּסַ֣ף וּדְהַ֔ב דִּ֣י תְהַשְׁכַּ֔ח
NAS: the silver and gold which
KJV: the silver and gold that thou canst find
INT: all the silver and gold which find

Ezra 7:18
HEB: בִּשְׁאָ֛ר כַּסְפָּ֥א וְדַהֲבָ֖ה לְמֶעְבַּ֑ד כִּרְע֥וּת
NAS: of the silver and gold, you may do
KJV: of the silver and the gold, that do
INT: the rest of the silver and gold may do the will

Daniel 2:32
HEB: רֵאשֵׁהּ֙ דִּֽי־ דְהַ֣ב טָ֔ב חֲד֥וֹהִי
NAS: [was made] of fine gold, its breast
KJV: [was] of fine gold, his breast
INT: the head forasmuch gold fine breast

Daniel 2:35
HEB: נְחָשָׁ֜א כַּסְפָּ֣א וְדַהֲבָ֗א וַהֲווֹ֙ כְּע֣וּר
NAS: the silver and the gold were crushed
KJV: the silver, and the gold, broken to pieces
INT: the bronze the silver and the gold and became chaff

Daniel 2:38
HEB: רֵאשָׁ֖ה דִּ֥י דַהֲבָֽא׃
NAS: You are the head of gold.
KJV: Thou [art] this head of gold.
INT: are the head forasmuch of gold

Daniel 2:45
HEB: חַסְפָּא֙ כַּסְפָּ֣א וְדַהֲבָ֔א אֱלָ֥הּ רַב֙
NAS: the silver and the gold, the great
KJV: the silver, and the gold; the great
INT: the clay the silver and the gold God the great

Daniel 3:1
HEB: צְלֵ֣ם דִּֽי־ דְהַ֔ב רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין
NAS: an image of gold, the height
KJV: an image of gold, whose height
INT: an image forasmuch of gold the height cubits

Daniel 3:5
HEB: וְתִסְגְּדוּן֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים
NAS: and worship the golden image
KJV: and worship the golden image
INT: and worship image the golden forasmuch has set

Daniel 3:7
HEB: סָֽגְדִין֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים
NAS: [and] worshiped the golden image
KJV: [and] worshipped the golden image
INT: worshiped image the golden when had set

Daniel 3:10
HEB: וְיִסְגֻּ֖ד לְצֶ֥לֶם דַּהֲבָֽא׃ וּמַן־ דִּי־
NAS: and worship the golden image.
KJV: and worship the golden image:
INT: and worship image the golden what who

Daniel 3:12
HEB: פָלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ
NAS: or worship the golden image
KJV: worship the golden image
INT: serve image the golden which have set

Daniel 3:14
HEB: פָּֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימֶת
NAS: or worship the golden image
KJV: worship the golden image
INT: serve image the golden forasmuch have set

Daniel 3:18
HEB: פָֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ
NAS: or worship the golden image
KJV: worship the golden image
INT: serve image the golden that you have set

Daniel 5:2
HEB: לְהַיְתָיָה֙ לְמָאנֵי֙ דַּהֲבָ֣א וְכַסְפָּ֔א דִּ֤י
NAS: to bring the gold and silver
KJV: to bring the golden and silver
INT: to bring vessels the gold and silver which

Daniel 5:3
HEB: הַיְתִיו֙ מָאנֵ֣י דַהֲבָ֔א דִּ֣י הַנְפִּ֗קוּ
NAS: they brought the gold vessels
KJV: they brought the golden vessels
INT: brought vessels the gold which had been taken

Daniel 5:4
HEB: וְ֠שַׁבַּחוּ לֵֽאלָהֵ֞י דַּהֲבָ֧א וְכַסְפָּ֛א נְחָשָׁ֥א
NAS: the gods of gold and silver,
KJV: the gods of gold, and of silver,
INT: and praised the gods of gold and silver of bronze

Daniel 5:7
HEB: ק) דִֽי־ דַהֲבָא֙ עַֽל־ צַוְּארֵ֔הּ
NAS: and [have] a necklace of gold around
KJV: and [have] a chain of gold about
INT: chain who of gold around his neck

Daniel 5:16
HEB: ק) דִֽי־ דַהֲבָא֙ עַֽל־ צַוְּארָ֔ךְ
NAS: and [wear] a necklace of gold around
KJV: and [have] a chain of gold about
INT: chain forasmuch of gold about your neck

Daniel 5:23
HEB: וְלֵֽאלָהֵ֣י כַסְפָּֽא־ וְ֠דַהֲבָא נְחָשָׁ֨א פַרְזְלָ֜א
NAS: of silver and gold, of bronze,
KJV: of silver, and gold, of brass,
INT: the gods of silver and gold of bronze iron

Daniel 5:29
HEB: ק) דִֽי־ דַהֲבָ֖א עַֽל־ צַוְּארֵ֑הּ
NAS: and [put] a necklace of gold around
KJV: and [put] a chain of gold about
INT: chain forasmuch of gold around his neck

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page