Daniel 3
Interlinear Bible
Nebuchadnezzar's Golden Image
5020 [e]   1
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar   1
נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר   1
Nebuchadnezzar   1
N‑proper‑ms   1
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
king the
N‑msd
5648 [e]
‘ă·ḇaḏ
עֲבַד֙
made
V‑Qal‑Perf‑3ms
6755 [e]
ṣə·lêm
צְלֵ֣ם
an image
N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Pro‑r
  
 

 
 
 1722 [e]
ḏə·haḇ,
דְהַ֔ב
gold
N‑ms
7314 [e]
rū·mêh
רוּמֵהּ֙
whose height [was]
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 521 [e]
’am·mîn
אַמִּ֣ין
cubits
N‑fp
8361 [e]
šit·tîn,
שִׁתִּ֔ין
sixty
Number‑cp
6613 [e]
pə·ṯā·yêh
פְּתָיֵ֖הּ
[and] its width
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 521 [e]
’am·mîn
אַמִּ֣ין
cubits
N‑fp
8353 [e]
šiṯ;
שִׁ֑ת
six
Number‑fs
6966 [e]
’ă·qî·mêh
אֲקִימֵהּ֙
He set it up
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 3ms
1236 [e]
bə·ḇiq·‘aṯ
בְּבִקְעַ֣ת
in the plain
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 1757 [e]
dū·rā,
דּוּרָ֔א
of Dura
N‑proper‑fs
4083 [e]
bim·ḏî·naṯ
בִּמְדִינַ֖ת
in the province
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 895 [e]
bā·ḇel.
בָּבֶֽל׃
of Babylon
N‑proper‑fs
5020 [e]   2
ū·nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar   2
וּנְבוּכַדְנֶצַּ֣ר   2
And Nebuchadnezzar   2
Conj‑w | N‑proper‑ms   2
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֡א
King
N‑msd
7972 [e]
šə·laḥ
שְׁלַ֡ח
sent [word]
V‑Qal‑Perf‑3ms
3673 [e]
lə·miḵ·naš
לְמִכְנַ֣שׁ ׀
to gather together
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 324 [e]
la·’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
לַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א
satraps the
Prep‑l | N‑mpd
  
 

 
 
 5460 [e]
siḡ·nay·yā
סִגְנַיָּ֣א
administrators the
N‑mpd
  
 

 
 
 6347 [e]
ū·p̄a·ḥă·wā·ṯā
וּֽפַחֲוָתָ֡א
and governors the
Conj‑w | N‑mpd
  
 

 
 
 148 [e]
’ă·ḏar·gā·zə·ray·yā
אֲדַרְגָּזְרַיָּא֩
counselors the
N‑mpd
  
 

 
 
 1411 [e]
ḡə·ḏā·ḇə·ray·yā
גְדָ֨בְרַיָּ֤א
treasurers the
N‑mpd
  
 

 
 
 1884 [e]
də·ṯā·ḇə·ray·yā
דְּתָבְרַיָּא֙
judges the
N‑mpd
  
 

 
 
 8614 [e]
tip̄·tā·yê,
תִּפְתָּיֵ֔א
magistrates
N‑mpd
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֖ל
and all
Conj‑w | N‑msc
7984 [e]
šil·ṭō·nê
שִׁלְטֹנֵ֣י
the officials
N‑mpc
  
 

 
 
 4083 [e]
mə·ḏî·nā·ṯā;
מְדִֽינָתָ֑א
of provinces the
N‑fsd
858 [e]
lə·mê·ṯê
לְמֵתֵא֙
to come
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2597 [e]
la·ḥă·nuk·kaṯ
לַחֲנֻכַּ֣ת
to the dedication
Prep‑l | N‑fsc
6755 [e]
ṣal·mā,
צַלְמָ֔א
of image the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
which
Pro‑r
6966 [e]
hă·qêm
הֲקֵ֖ים
had set up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
King
N‑msd
116 [e]   3
bê·ḏa·yin   3
בֵּאדַ֡יִן   3
Then   3
Prep‑b | Adv   3
3673 [e]
miṯ·kan·nə·šîn
מִֽתְכַּנְּשִׁ֡ין
gathered together
V‑Hitpael‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 324 [e]
’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א
satraps the
N‑mpd
  
 

 
 
 5460 [e]
siḡ·nay·yā
סִגְנַיָּ֣א
administrators the
N‑mpd
  
 

 
 
 6347 [e]
ū·p̄a·ḥă·wā·ṯā
וּֽפַחֲוָתָ֡א
and governors the
Conj‑w | N‑mpd
  
 

 
 
 148 [e]
’ă·ḏar·gā·zə·ray·yā
אֲדַרְגָּזְרַיָּ֣א
counselors the
N‑mpd
  
 

 
 
 1411 [e]
ḡə·ḏā·ḇə·ray·yā
גְדָבְרַיָּא֩
treasurers the
N‑mpd
  
 

 
 
 1884 [e]
də·ṯā·ḇə·ray·yā
דְּתָ֨בְרַיָּ֜א
judges the
N‑mpd
  
 

 
 
 8614 [e]
tip̄·tā·yê,
תִּפְתָּיֵ֗א
magistrates
N‑mpd
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹל֙
and all
Conj‑w | N‑msc
7984 [e]
šil·ṭō·nê
שִׁלְטֹנֵ֣י
the officials
N‑mpc
  
 

 
 
 4083 [e]
mə·ḏî·nā·ṯā,
מְדִֽינָתָ֔א
of provinces the
N‑fsd
2597 [e]
la·ḥă·nuk·kaṯ
לַחֲנֻכַּ֣ת
for the dedication
Prep‑l | N‑fsc
6755 [e]
ṣal·mā,
צַלְמָ֔א
of image the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 6966 [e]
hă·qêm
הֲקֵ֖ים
had set up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
King
N‑msd
 
wə·qā·’ă·mîn
[וקאמין]
 - 
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6966 [e]
wə·qā·yə·mîn
(וְקָֽיְמִין֙)
and they stood
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6903 [e]
lā·qo·ḇêl
לָקֳבֵ֣ל
before
Prep‑l
6755 [e]
ṣal·mā,
צַלְמָ֔א
image the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
that
Pro‑r
6966 [e]
hă·qêm
הֲקֵ֖ים
had set up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar.
נְבוּכַדְנֶצַּֽר׃
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
3744 [e]   4
wə·ḵā·rō·w·zā   4
וְכָרוֹזָ֖א   4
And a herald   4
Conj‑w | N‑msd   4
7123 [e]
qā·rê
קָרֵ֣א
cried
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 2429 [e]
ḇə·ḥā·yil;
בְחָ֑יִל
aloud
Prep‑b | N‑ms
 
lə·ḵō·wn
לְכ֤וֹן
to you
Prep | 2mp
  
 

 
 
 560 [e]
’ā·mə·rîn
אָֽמְרִין֙
it is commanded
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am·may·yā,
עַֽמְמַיָּ֔א
peoples
N‑mpd
  
 

 
 
 524 [e]
’um·may·yā
אֻמַּיָּ֖א
nations
N‑fpd
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šā·nay·yā.
וְלִשָּׁנַיָּֽא׃
and languages
Conj‑w | N‑mpd
5732 [e]   5
bə·‘id·dā·nā   5
בְּעִדָּנָ֡א   5
[that] at time the   5
Prep‑b | N‑msd   5
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
which
Pro‑r
8086 [e]
ṯiš·mə·‘ūn
תִשְׁמְע֡וּן
you hear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
7032 [e]
qāl
קָ֣ל
the sound
N‑msc
  
 

 
 
 7162 [e]
qar·nā
קַרְנָ֣א
of horn the
N‑fsd
  
 

 
 
 4953 [e]
maš·rō·w·qî·ṯā
מַ֠שְׁרוֹקִיתָא
flute
N‑fsd
 
qî·ṯā·rō·ws
[קיתרוס]
 - 
N‑ms
  
 

 
 
 7030 [e]
qaṯ·rō·ws
(קַתְר֨וֹס)
harp
N‑ms
  
 

 
 
 5443 [e]
sab·bə·ḵā
סַבְּכָ֤א
lyre
N‑fs
  
 

 
 
 6460 [e]
pə·san·tê·rîn
פְּסַנְתֵּרִין֙
[and] psaltery
N‑ms
  
 

 
 
 5481 [e]
sū·mə·pō·nə·yāh,
סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה
in symphony with
N‑fs
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֖ל
and all
Conj‑w | N‑msc
2178 [e]
zə·nê
זְנֵ֣י
kinds
N‑mpc
  
 

 
 
 2170 [e]
zə·mā·rā;
זְמָרָ֑א
of music
N‑msd
5308 [e]
tip·pə·lūn
תִּפְּל֤וּן
you shall fall down
V‑Qal‑Imperf‑2mp
5457 [e]
wə·ṯis·gə·ḏūn
וְתִסְגְּדוּן֙
and worship
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑2mp
6755 [e]
lə·ṣe·lem
לְצֶ֣לֶם
image
Prep‑l | N‑msc
1722 [e]
da·hă·ḇā,
דַּהֲבָ֔א
gold the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 6966 [e]
hă·qêm
הֲקֵ֖ים
has set up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
King
N‑msd
4479 [e]   6
ū·man-   6
וּמַן־   6
And [he] who   6
Conj‑w | Interrog   6
1768 [e]
dî-
דִּי־
down
Pro‑r
3809 [e]

לָ֥א
and not
Adv‑NegPrt
5308 [e]
yip·pêl
יִפֵּ֖ל
does fall down
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5457 [e]
wə·yis·guḏ;
וְיִסְגֻּ֑ד
and worship
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3ms
 
bah-
בַּהּ־
be cast
Prep | 3fs
8160 [e]
ša·‘ă·ṯā
שַׁעֲתָ֣א
immediately
N‑fsd
7412 [e]
yiṯ·rə·mê,
יִתְרְמֵ֔א
shall be cast
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
1459 [e]
lə·ḡō·w-
לְגֽוֹא־
into midst of
Prep | N‑msc
861 [e]
’at·tūn
אַתּ֥וּן
a furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֖א
And fiery
N‑csd
  
 
.
 
 
 3345 [e]
yā·qiḏ·tā.
יָקִֽדְתָּֽא׃
burning the
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
3606 [e]   7
kāl-   7
כָּל־   7
all   7
N‑msc   7
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֣ל
according to
Prep
1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֡ה
therefore
Pro‑ms
 
bêh-
בֵּהּ־
at
Prep | 3ms
  
 

 
 
 2166 [e]
zim·nā
זִמְנָ֡א
that time
N‑msd
1768 [e]
kə·ḏî
כְּדִ֣י
when
Prep‑k | Pro‑r
8086 [e]
šā·mə·‘în
שָֽׁמְעִ֣ין
heard
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3606 [e]
kāl-
כָּֽל־
all
N‑msc
5972 [e]
‘am·may·yā
עַמְמַיָּ֡א
people the
N‑mpd
7032 [e]
qāl
קָ֣ל
the sound
N‑msc
  
 

 
 
 7162 [e]
qar·nā
קַרְנָא֩
of horn the
N‑fsd
  
 

 
 
 4953 [e]
maš·rō·w·qî·ṯā
מַשְׁר֨וֹקִיתָ֜א
flute
N‑fsd
 
qî·ṯā·rōs
[קיתרס]
 - 
N‑ms
  
 

 
 
 7030 [e]
qaṯ·rō·ws
(קַתְר֤וֹס)
harp
N‑ms
  
 

 
 
 5443 [e]
śab·bə·ḵā
שַׂבְּכָא֙
[and] lyre
N‑fs
  
 

 
 
 6460 [e]
pə·san·ṭê·rîn,
פְּסַנְטֵרִ֔ין
in symphony with
N‑ms
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֖ל
and all
Conj‑w | N‑msc
2178 [e]
zə·nê
זְנֵ֣י
kinds
N‑mpc
  
 

 
 
 2170 [e]
zə·mā·rā;
זְמָרָ֑א
of music
N‑msd
5308 [e]
nā·p̄ə·lîn
נָֽפְלִ֨ין
fell down
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3606 [e]
kāl-
כָּֽל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am·may·yā
עַֽמְמַיָּ֜א
people the
N‑mpd
  
 

 
 
 524 [e]
’u·may·yā
אֻמַיָּ֣א
nations
N‑fpd
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šā·nay·yā,
וְלִשָּׁנַיָּ֗א
and languages
Conj‑w | N‑mpd
5457 [e]
sā·ḡə·ḏîn
סָֽגְדִין֙
[and] worshiped
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6755 [e]
lə·ṣe·lem
לְצֶ֣לֶם
image
Prep‑l | N‑msc
1722 [e]
da·hă·ḇā,
דַּהֲבָ֔א
gold the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
which
Pro‑r
6966 [e]
hă·qêm
הֲקֵ֖ים
had set up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
King
N‑msd
Shadrach, Meshach, and Abednego
3606 [e]   8
kāl-   8
כָּל־   8
Reason   8
N‑msc   8
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֤ל
For
Prep
1836 [e]
də·nāh
דְּנָה֙
therefore
Pro‑ms
 
bêh-
בֵּהּ־
at
Prep | 3ms
2166 [e]
zim·nā,
זִמְנָ֔א
that time
N‑msd
  
 

 
 
 7127 [e]
qə·ri·ḇū
קְרִ֖בוּ
came forward
V‑Qal‑Perf‑3mp
1400 [e]
guḇ·rîn
גֻּבְרִ֣ין
certain
N‑mp
3779 [e]
kaś·dā·’în;
כַּשְׂדָּאִ֑ין
Chaldeans
N‑proper‑mp
399 [e]
wa·’ă·ḵa·lū
וַאֲכַ֥לוּ
and
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3mp
7170 [e]
qar·ṣê·hō·wn
קַרְצֵיה֖וֹן
accused
N‑mpc | 3mp
1768 [e]

דִּ֥י
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 3062 [e]
yə·hū·ḏā·yê.
יְהוּדָיֵֽא׃
Jews
N‑proper‑mp
6032 [e]   9
‘ă·nōw   9
עֲנוֹ֙   9
They spoke   9
V‑Qal‑Perf‑3mp   9
560 [e]
wə·’ā·mə·rîn,
וְאָ֣מְרִ֔ין
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 5020 [e]
lin·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
לִנְבוּכַדְנֶצַּ֖ר
to Nebuchadnezzar
Prep‑l | N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king
N‑msd
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
King
N‑msd
5957 [e]
lə·‘ā·lə·mîn
לְעָלְמִ֥ין
forever
Prep‑l | N‑mp
  
 
.
 
 
 2418 [e]
ḥĕ·yî.
חֱיִֽי׃
live
V‑Qal‑Imp‑ms
    10
’an·tāh   10
[אנתה]   10
You   10
Pro‑2ms   10
  
 

 
 
 607 [e]
’ant
(אַ֣נְתְּ)
You
Pro‑2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֮
king
N‑msd
7761 [e]
śā·mə·tā
שָׂ֣מְתָּ
have made
V‑Qal‑Perf‑2ms
  
 

 
 
 2942 [e]
ṭə·‘êm
טְּעֵם֒
a decree
N‑ms
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
any
N‑msc
606 [e]
’ĕ·nāš
אֱנָ֡שׁ
man
N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
8086 [e]
yiš·ma‘
יִשְׁמַ֡ע
hears
V‑Qal‑Perf‑3ms
7032 [e]
qāl
קָ֣ל
the sound
N‑msc
  
 

 
 
 7162 [e]
qar·nā
קַרְנָ֣א
of horn the
N‑fsd
  
 

 
 
 4953 [e]
maš·rō·qî·ṯā
מַ֠שְׁרֹקִיתָא
flute
N‑fsd
 
qî·ṯā·rōs
[קיתרס]
 - 
N‑ms
  
 

 
 
 7030 [e]
qaṯ·rō·ws
(קַתְר֨וֹס)
harp
N‑ms
  
 

 
 
 5443 [e]
śab·bə·ḵā
שַׂבְּכָ֤א
lyre
N‑fs
  
 

 
 
 6460 [e]
p̄ə·san·tê·rîn
פְסַנְתֵּרִין֙
[and] psaltery
N‑ms
 
wə·sî·pō·nə·yāh
[וסיפניה]
 - 
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 5481 [e]
wə·sū·pō·nə·yāh,
(וְסוּפֹּ֣נְיָ֔ה)
in symphony with
Conj‑w | N‑fs
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֖ל
and all
Conj‑w | N‑msc
2178 [e]
zə·nê
זְנֵ֣י
kinds
N‑mpc
  
 

 
 
 2170 [e]
zə·mā·rā;
זְמָרָ֑א
of music
N‑msd
5308 [e]
yip·pêl
יִפֵּ֥ל
shall fall down
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5457 [e]
wə·yis·guḏ
וְיִסְגֻּ֖ד
and worship
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3ms
6755 [e]
lə·ṣe·lem
לְצֶ֥לֶם
image
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 1722 [e]
da·hă·ḇā.
דַּהֲבָֽא׃
gold the
N‑msd
4479 [e]   11
ū·man-   11
וּמַן־   11
And [he] who   11
Conj‑w | Interrog   11
1768 [e]
dî-
דִּי־
down
Pro‑r
3809 [e]

לָ֥א
and not
Adv‑NegPrt
5308 [e]
yip·pêl
יִפֵּ֖ל
does fall down
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5457 [e]
wə·yis·guḏ;
וְיִסְגֻּ֑ד
and worship
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3ms
7412 [e]
yiṯ·rə·mê
יִתְרְמֵ֕א
shall be cast
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
1459 [e]
lə·ḡō·w-
לְגֽוֹא־
into the midst
Prep | N‑msc
861 [e]
’at·tūn
אַתּ֥וּן
of a furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֖א
And fiery
N‑csd
  
 
.
 
 
 3345 [e]
yā·qiḏ·tā.
יָקִֽדְתָּֽא׃
burning
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
383 [e]   12
’î·ṯay   12
אִיתַ֞י   12
[There] are   12
Adv   12
1400 [e]
guḇ·rîn
גֻּבְרִ֣ין
certain
N‑mp
3062 [e]
yə·hū·ḏā·yin,
יְהוּדָאיִ֗ן
Jews
N‑proper‑mp
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
whom
Pro‑r
4483 [e]
man·nî·ṯā
מַנִּ֤יתָ
you have set
V‑Piel‑Perf‑2ms
3487 [e]
yā·ṯə·hō·wn
יָתְהוֹן֙
 - 
Adv | 3mp
5922 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
5673 [e]
‘ă·ḇî·ḏaṯ
עֲבִידַת֙
the affairs
N‑fsc
4083 [e]
mə·ḏî·naṯ
מְדִינַ֣ת
of the province
N‑fsc
  
 

 
 
 895 [e]
bā·ḇel,
בָּבֶ֔ל
of Babylon
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֖ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw;
נְג֑וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֣א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֗ךְ
these
Pro‑cp
3809 [e]
lā-
לָא־
not
Adv‑NegPrt
7761 [e]
śā·mū
שָׂ֨מֽוּ
have paid due regard
V‑Qal‑Perf‑3mp
 
‘ă·la·yiḵ
[עליך]
 - 
Prep | 2ms
5921 [e]
‘ă·lāḵ
(עֲלָ֤ךְ)
to you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king
N‑msd
2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֔ם
regarded
N‑ms
 
lê·lā·ha·yiḵ
[לאלהיך]
 - 
Prep‑l | N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 426 [e]
lê·lā·hāḵ
(לֵֽאלָהָךְ֙)
your gods
Prep‑l | N‑msc | 2ms
3809 [e]

לָ֣א
not
Adv‑NegPrt
6399 [e]
p̄ā·lə·ḥîn,
פָלְחִ֔ין
they do serve
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6755 [e]
ū·lə·ṣe·lem
וּלְצֶ֧לֶם
or image
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֛א
gold the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6966 [e]
hă·qê·mə·tā
הֲקֵ֖ימְתָּ
you have set up
V‑Hifil‑Perf‑2ms
3809 [e]

לָ֥א
Nor
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5457 [e]
sā·ḡə·ḏîn.
סָגְדִֽין׃
worship
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   13
bê·ḏa·yin   13
בֵּאדַ֤יִן   13
Then   13
Prep‑b | Adv   13
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּר֙
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
7266 [e]
bir·ḡaz
בִּרְגַ֣ז
in rage
Prep‑b | N‑ms
2528 [e]
wa·ḥă·māh,
וַחֲמָ֔ה
and fury
Conj‑w | N‑fs
560 [e]
’ă·mar
אֲמַר֙
gave the command
V‑Qal‑Perf‑3ms
858 [e]
lə·hay·ṯā·yāh,
לְהַיְתָיָ֔ה
to bring
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 

 
 
 7715 [e]
lə·šaḏ·raḵ
לְשַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֖ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 
.
 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw;
נְג֑וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
116 [e]
bê·ḏa·yin
בֵּאדַ֙יִן֙
Then
Prep‑b | Adv
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֣א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֔ךְ
these
Pro‑cp
858 [e]
hê·ṯā·yū
הֵיתָ֖יוּ
they brought
V‑Hofal‑Perf‑3mp
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֥ם
before
Prep
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
king the
N‑msd
6032 [e]   14
‘ā·nêh   14
עָנֵ֤ה   14
Spoke   14
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   14
5020 [e]
nə·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
lə·hō·wn,
לְה֔וֹן
to them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 6656 [e]
haṣ·dā
הַצְדָּ֕א
is [it] true
Art | N‑ms
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֖ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw;
נְג֑וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 426 [e]
lê·lā·hay,
לֵֽאלָהַ֗י
my gods
Prep‑l | N‑mpc | 1cs
3809 [e]

לָ֤א
not
Adv‑NegPrt
383 [e]
’î·ṯê·ḵō·wn
אִֽיתֵיכוֹן֙
[you] are
Adv | 2mp
6399 [e]
pā·lə·ḥîn,
פָּֽלְחִ֔ין
[that] serving
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6755 [e]
ū·lə·ṣe·lem
וּלְצֶ֧לֶם
or image
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֛א
gold the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
which
Pro‑r
  
 
؟
 
 
 6966 [e]
hă·qê·meṯ
הֲקֵ֖ימֶת
I have set up
V‑Hifil‑Perf‑1cs
3809 [e]

לָ֥א
nor
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5457 [e]
sā·ḡə·ḏîn.
סָֽגְדִֽין׃
worship
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3705 [e]   15
kə·‘an   15
כְּעַ֞ן   15
Now   15
Adv   15
2006 [e]
hên
הֵ֧ן
if
Conj
383 [e]
’î·ṯê·ḵō·wn
אִֽיתֵיכ֣וֹן
[you] are
Adv | 2mp
6263 [e]
‘ă·ṯî·ḏîn,
עֲתִידִ֗ין
ready
Adj‑mp
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
5732 [e]
ḇə·‘id·dā·nā
בְעִדָּנָ֡א
at time the
Prep‑b | N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
which
Pro‑r
8086 [e]
ṯiš·mə·‘ūn
תִשְׁמְע֡וּן
you hear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
7032 [e]
qāl
קָ֣ל
the sound
N‑msc
  
 

 
 
 7162 [e]
qar·nā
קַרְנָ֣א
of horn the
N‑fsd
  
 

 
 
 4953 [e]
maš·rō·w·qî·ṯā
מַשְׁרוֹקִיתָ֣א
flute
N‑fsd
 
qî·ṯā·rōs
[קיתרס]
 - 
N‑ms
  
 

 
 
 7030 [e]
qaṯ·rō·ws
(קַתְר֣וֹס‪‬)
harp
N‑ms
  
 

 
 
 5443 [e]
śab·bə·ḵā
שַׂבְּכָ֡א
lyre
N‑fs
  
 

 
 
 6460 [e]
pə·san·tê·rîn
פְּסַנְתֵּרִין֩
[and] psaltery
N‑ms
  
 

 
 
 5481 [e]
wə·sū·mə·pō·nə·yāh
וְסוּמְפֹּ֨נְיָ֜ה
and in symphony with
Conj‑w | N‑fs
3606 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֣ל ׀
and all
Conj‑w | N‑msc
2178 [e]
zə·nê
זְנֵ֣י
kinds
N‑mpc
  
 

 
 
 2170 [e]
zə·mā·rā,
זְמָרָ֗א
of music
N‑msd
5308 [e]
tip·pə·lūn
תִּפְּל֣וּן
and you fall down
V‑Qal‑Imperf‑2mp
5457 [e]
wə·ṯis·gə·ḏūn
וְתִסְגְּדוּן֮
and worship
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑2mp
6755 [e]
lə·ṣal·mā
לְצַלְמָ֣א
image the
Prep‑l | N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
which
Pro‑r
  
 

 
 
 5648 [e]
‘aḇ·ḏêṯ
עַבְדֵת֒
I have made
V‑Qal‑Perf‑1cs
2006 [e]
wə·hên
וְהֵן֙
and [good] but if
Conj‑w | Conj
  
 

 
 
 3809 [e]

לָ֣א
not
Adv‑NegPrt
5457 [e]
ṯis·gə·ḏūn,
תִסְגְּד֔וּן
you do worship
V‑Qal‑Imperf‑2mp
 
bah-
בַּהּ־
in
Prep | 3fs
8160 [e]
ša·‘ă·ṯāh
שַׁעֲתָ֣ה
immediately
N‑fsd
7412 [e]
ṯiṯ·rə·mō·wn,
תִתְרְמ֔וֹן
you shall be cast
V‑Hitpael‑Imperf‑2mp
1459 [e]
lə·ḡō·w-
לְגֽוֹא־
into the midst
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 861 [e]
’at·tūn
אַתּ֥וּן
of a furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֖א
fiery
N‑csd
3345 [e]
yā·qiḏ·tā;
יָקִֽדְתָּ֑א
burning
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
4479 [e]
ū·man-
וּמַן־
and who
Conj‑w | Interrog
1932 [e]

ה֣וּא
is
Pro‑3ms
426 [e]
’ĕ·lāh,
אֱלָ֔הּ
the god
N‑ms
1768 [e]

דֵּ֥י‪‬
who
Pro‑r
7804 [e]
yə·šê·zə·ḇin·ḵō·wn
יְשֵֽׁיזְבִנְכ֖וֹן
will deliver you
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 2mpe
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 
؟
 
 
 3028 [e]
yə·ḏāy.
יְדָֽי׃
my hands
N‑fpc | 1cs
6032 [e]   16
‘ă·nōw,   16
עֲנ֗וֹ   16
answered   16
V‑Qal‑Perf‑3mp   16
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֤ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁךְ֙
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw,
נְג֔וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
560 [e]
wə·’ā·mə·rîn
וְאָמְרִ֖ין
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā;
לְמַלְכָּ֑א
to king the
Prep‑l | N‑msd
  
 

 
 
 5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar,
נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
3809 [e]
lā-
לָֽא־
no
Adv‑NegPrt
2818 [e]
ḥaš·ḥîn
חַשְׁחִ֨ין
have need
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
586 [e]
’ă·naḥ·nāh
אֲנַ֧חְנָה
we
Pro‑1cp
5922 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֛ה
this
Pro‑ms
6600 [e]
piṯ·ḡām
פִּתְגָ֖ם
matter
N‑ms
  
 
.
 
 
 8421 [e]
la·hă·ṯā·ḇū·ṯāḵ.
לַהֲתָבוּתָֽךְ׃
to answer you
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 2ms
2006 [e]   17
hên   17
הֵ֣ן   17
If   17
Conj   17
383 [e]
’î·ṯay,
אִיתַ֗י
[that] is [the case]
Adv
426 [e]
’ĕ·lā·ha·nā
אֱלָהַ֙נָא֙
our God
N‑msc | 1cp
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
whom
Pro‑r
586 [e]
’ă·naḥ·nā
אֲנַ֣חְנָא
we
Pro‑1cp
6399 [e]
p̄ā·lə·ḥîn,
פָֽלְחִ֔ין
serve
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3202 [e]
yā·ḵil
יָכִ֖ל
is able
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7804 [e]
lə·šê·zā·ḇū·ṯa·nā;
לְשֵׁיזָבוּתַ֑נָא
to deliver us
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 1cp
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 861 [e]
’at·tūn
אַתּ֨וּן
furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֧א
fiery
N‑csd
3345 [e]
yā·qiḏ·tā
יָקִֽדְתָּ֛א
burning the
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
4481 [e]
ū·min-
וּמִן־
and from
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 3028 [e]
yə·ḏāḵ
יְדָ֥ךְ
your hand
N‑fsc | 2ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
king
N‑msd
  
 
.
 
 
 7804 [e]
yə·šê·ziḇ.
יְשֵׁיזִֽב׃
He will deliver [us]
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
2006 [e]   18
wə·hên   18
וְהֵ֣ן   18
But if   18
Conj‑w | Conj   18
  
 

 
 
 3809 [e]
lā,
לָ֔א
not
Adv‑NegPrt
3046 [e]
yə·ḏî·a‘
יְדִ֥יעַ
be known
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
1934 [e]
le·hĕ·wê-
לֶהֱוֵא־
let it
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
lāḵ
לָ֖ךְ
to you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king
N‑msd
1768 [e]

דִּ֤י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 426 [e]
lê·lā·hā·yiḵ
[לאלהיך]
your gods
Prep‑l | N‑mpc | 2ms
3809 [e]
lā-
לָא־
not
Adv‑NegPrt
 
’î·ṯay·nā
[איתינא]
are
Adv | 1cp
383 [e]
’î·ṯa·nā
(אִיתַ֣נָא)
[we] are
Adv | 1cp
6399 [e]
p̄ā·lə·ḥîn,
פָֽלְחִ֔ין
serving
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6755 [e]
ū·lə·ṣe·lem
וּלְצֶ֧לֶם
and image
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֛א
gold the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6966 [e]
hă·qê·mə·tā
הֲקֵ֖ימְתָּ
you have set up
V‑Hifil‑Perf‑2ms
3809 [e]

לָ֥א
Nor
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5457 [e]
nis·guḏ.
נִסְגֻּֽד׃
will we worship
V‑Qal‑Imperf‑1cp
 
s
ס
 - 
Punc
The Fiery Furnace
116 [e]   19
bê·ḏa·yin   19
בֵּאדַ֨יִן   19
Then   19
Prep‑b | Adv   19
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
4391 [e]
hiṯ·mə·lî
הִתְמְלִ֣י
was full
V‑Hitpael‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2528 [e]
ḥĕ·mā,
חֱמָ֗א
of fury
N‑fs
6755 [e]
ū·ṣə·lêm
וּצְלֵ֤ם
and the expression on
Conj‑w | N‑msc
600 [e]
’an·pō·w·hî
אַנְפּ֙וֹהִי֙
his face
N‑mpc | 3ms
 
’eš·tan·nū
[אשתנו]
 - 
V‑Hitpael‑Perf‑3mp
8133 [e]
’eš·tan·nî,
(אֶשְׁתַּנִּ֔י)
changed
V‑Hitpael‑Perf‑3ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
toward
Prep
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֖ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 
.
 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw;
נְג֑וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֤ה
He spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַר֙
and commanded
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
228 [e]
lə·mê·zê
לְמֵזֵ֣א
that they heat
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
861 [e]
lə·’at·tū·nā,
לְאַתּוּנָ֔א
furnace the
Prep‑l | N‑msd
2298 [e]
ḥaḏ-
חַ֨ד־
times
Number‑ms
7655 [e]
šiḇ·‘āh,
שִׁבְעָ֔ה
seven
Number‑ms
5922 [e]
‘al
עַ֛ל
more
Prep
1768 [e]

דִּ֥י
than
Pro‑r
2370 [e]
ḥă·zêh
חֲזֵ֖ה
it usually
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 228 [e]
lə·mê·zə·yêh.
לְמֵזְיֵֽהּ׃
was heated
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3ms
1400 [e]   20
ū·lə·ḡuḇ·rîn   20
וּלְגֻבְרִ֤ין   20
And certain men   20
Conj‑w, Prep‑l | N‑mp   20
1401 [e]
gib·bā·rê-
גִּבָּֽרֵי־
mighty
N‑mpc
2429 [e]
ḥa·yil
חַ֙יִל֙
of valor
N‑ms
1768 [e]

דִּ֣י
who [were]
Pro‑r
2429 [e]
ḇə·ḥay·lêh,
בְחַיְלֵ֔הּ
in his army
Prep‑b | N‑msc | 3ms
560 [e]
’ă·mar
אֲמַר֙
he commanded
V‑Qal‑Perf‑3ms
3729 [e]
lə·ḵap·pā·ṯāh,
לְכַפָּתָ֔ה
to bind
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 7715 [e]
lə·šaḏ·raḵ
לְשַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֖ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw;
נְג֑וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
7412 [e]
lə·mir·mê
לְמִרְמֵ֕א
[and] cast [them]
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
861 [e]
lə·’at·tūn
לְאַתּ֥וּן
into furnace
Prep‑l | N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֖א
fiery
N‑csd
  
 
.
 
 
 3345 [e]
yā·qiḏ·tā.
יָקִֽדְתָּֽא׃
burning the
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
116 [e]   21
bê·ḏa·yin   21
בֵּאדַ֜יִן   21
Then   21
Prep‑b | Adv   21
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֣א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֗ךְ
these
Pro‑cp
3729 [e]
kə·p̄i·ṯū
כְּפִ֙תוּ֙
were bound
V‑Nifal‑Perf‑3mp
  
 

 
 
 5622 [e]
bə·sar·bā·lê·hō·wn
בְּסַרְבָּלֵיהוֹן֙
in their coats
Prep‑b | N‑mpc | 3mp
 
paṭ·ṭî·šê·hō·wn
[פטישיהון]
 - 
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 6361 [e]
paṭ·ṭə·šê·hō·wn,
(פַּטְּשֵׁיה֔וֹן‪‬)
their trousers
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 3737 [e]
wə·ḵar·bə·lā·ṯə·hō·wn
וְכַרְבְּלָתְה֖וֹן
and their turbans
Conj‑w | N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 3831 [e]
ū·lə·ḇu·šê·hō·wn;
וּלְבֻשֵׁיה֑וֹן
and their [other] garments
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
7412 [e]
ū·rə·mîw
וּרְמִ֕יו
and were cast
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3mp
1459 [e]
lə·ḡō·w-
לְגֽוֹא־
into the midst
Prep‑l | N‑msc
861 [e]
’at·tūn
אַתּ֥וּן
of furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֖א
fiery
N‑csd
  
 
.
 
 
 3345 [e]
yā·qiḏ·tā.
יָקִֽדְתָּֽא׃
burning the
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
3606 [e]   22
kāl-   22
כָּל־   22
Reason   22
N‑msc   22
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֣ל
For
Prep
1836 [e]
də·nāh,
דְּנָ֗ה
therefore
Pro‑ms
4481 [e]
min-
מִן־
upon
Prep
1768 [e]

דִּ֞י
that
Pro‑r
4406 [e]
mil·laṯ
מִלַּ֤ת
command
N‑fsc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king's the
N‑msd
  
 

 
 
 2685 [e]
maḥ·ṣə·p̄āh,
מַחְצְפָ֔ה
was urgent
V‑Hifil‑Prtcpl‑fs
861 [e]
wə·’at·tū·nā
וְאַתּוּנָ֖א
and furnace the
Conj‑w | N‑msd
  
 

 
 
 228 [e]
’ê·zêh
אֵזֵ֣ה
hot
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
3493 [e]
yat·tî·rā;
יַתִּ֑ירָא
exceedingly
Adj‑fs
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֣א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֗ךְ
these
Pro‑cp
1768 [e]

דִּ֤י
who
Pro‑r
5267 [e]
has·si·qū
הַסִּ֙קוּ֙
took up
V‑Hifil‑Perf‑3mp
  
 

 
 
 7715 [e]
lə·šaḏ·raḵ
לְשַׁדְרַ֤ךְ
Shadrach
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁךְ֙
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 
.
 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw,
נְג֔וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
6992 [e]
qaṭ·ṭil
קַטִּ֣ל
Killed
V‑Piel‑Perf‑3ms
1994 [e]
him·mō·wn,
הִמּ֔וֹן
them
Pro‑3mp
7631 [e]
šə·ḇî·ḇā
שְׁבִיבָ֖א
flame the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֥י
of
Pro‑r
  
 
.
 
 
 5135 [e]
nū·rā.
נוּרָֽא׃
fire the
N‑csd
  
 

 
 
 1400 [e]   23
wə·ḡuḇ·ray·yā   23
וְגֻבְרַיָּ֤א   23
And men   23
Conj‑w | N‑mpd   23
479 [e]
’il·lêḵ
אִלֵּךְ֙
these
Pro‑cp
8532 [e]
tə·lāt·tê·hō·wn,
תְּלָ֣תֵּה֔וֹן
three
Number‑msc | 3mp
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֖ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw;
נְג֑וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
5308 [e]
nə·p̄a·lū
נְפַ֛לוּ
fell down
V‑Qal‑Perf‑3mp
1459 [e]
lə·ḡō·w-
לְגֽוֹא־
into the midst
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 861 [e]
’at·tūn-
אַתּוּן־
of furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֥א
Fiery
N‑csd
3345 [e]
yā·qiḏ·tā
יָֽקִדְתָּ֖א
burning the
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
  
 
.
 
 
 3729 [e]
mə·ḵap·pə·ṯîn.
מְכַפְּתִֽין׃
bound
V‑Piel‑QalPassPrtcpl‑mp
 

פ
 - 
Punc
116 [e]   24
’ĕ·ḏa·yin   24
אֱדַ֙יִן֙   24
Then   24
Adv   24
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king
N‑msd
  
 

 
 
 8429 [e]
tə·wah
תְּוַ֖הּ
was astonished
V‑Qal‑Perf‑3ms
6966 [e]
wə·qām
וְקָ֣ם
and he rose
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 927 [e]
bə·hiṯ·bə·hā·lāh;
בְּהִתְבְּהָלָ֑ה
in haste
Prep‑b | V‑Hitpael‑Inf
  
 

 
 
 6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
[and] spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֜ר
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1907 [e]
lə·had·dā·ḇə·rō·w·hî,
לְהַדָּֽבְר֗וֹהִי
to his counselors
Prep‑l | N‑mpc | 3ms
3809 [e]
hă·lā
הֲלָא֩
not
Adv‑NegPrt
1400 [e]
ḡuḇ·rîn
גֻבְרִ֨ין
men
N‑mp
8532 [e]
tə·lā·ṯā
תְּלָתָ֜א
three
Number‑ms
7412 [e]
rə·mê·nā
רְמֵ֤ינָא
did we cast
V‑Qal‑Perf‑1cp
1459 [e]
lə·ḡō·w-
לְגוֹא־
into the midst
Prep‑l | N‑msc
  
 
؟
 
 
 5135 [e]
nū·rā
נוּרָא֙
of fire the
N‑csd
3729 [e]
mə·ḵap·pə·ṯîn,
מְכַפְּתִ֔ין
bound
V‑Piel‑QalPassPrtcpl‑mp
6032 [e]
‘ā·na·yin
עָנַ֤יִן
they answered
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
560 [e]
wə·’ā·mə·rîn
וְאָמְרִין֙
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā,
לְמַלְכָּ֔א
to king the
Prep‑l | N‑msd
  
 

 
 
 3330 [e]
yaṣ·ṣî·ḇā
יַצִּיבָ֖א
TRUE
Adj‑fs
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
King
N‑msd
6032 [e]   25
‘ā·nêh   25
עָנֵ֣ה   25
He answered   25
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   25
  
 

 
 
 560 [e]
wə·’ā·mar,
וְאָמַ֗ר
and
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1888 [e]
hā-
הָֽא־
Look
Interjection
576 [e]
’ă·nāh
אֲנָ֨ה
I
Pro‑1cs
2370 [e]
ḥā·zêh
חָזֵ֜ה
see
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1400 [e]
guḇ·rîn
גֻּבְרִ֣ין
men
N‑mp
703 [e]
’ar·bə·‘āh,
אַרְבְּעָ֗ה
four
Number‑ms
  
 

 
 
 8271 [e]
šə·ra·yin
שְׁרַ֙יִן֙
loose
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
1981 [e]
mah·lə·ḵîn
מַהְלְכִ֣ין
walking
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
1459 [e]
bə·ḡō·w-
בְּגֽוֹא־
in the midst
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5135 [e]
nū·rā,
נוּרָ֔א
of fire the
N‑csd
  
 

 
 
 2257 [e]
wa·ḥă·ḇāl
וַחֲבָ֖ל
and hurt
Conj‑w | N‑ms
3809 [e]
lā-
לָא־
not
Adv‑NegPrt
383 [e]
’î·ṯay
אִיתַ֣י
are
Adv
 
bə·hō·wn;
בְּה֑וֹן
they
Prep | 3mp
7299 [e]
wə·rê·wêh
וְרֵוֵהּ֙
and the form
Conj‑w | N‑msc | 3ms
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
 
rə·ḇî·‘ā·yā
[רביעיא]
fourth
Number‑omsd
7244 [e]
rə·ḇî·‘ā·’āh,
(רְֽבִיעָאָ֔ה)
fourth the
Number‑omsd
1821 [e]
dā·mêh
דָּמֵ֖ה
is like
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1247 [e]
lə·ḇar-
לְבַר־
the Son
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hîn.
אֱלָהִֽין׃
of God
N‑mp
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   26
bê·ḏa·yin   26
בֵּאדַ֜יִן   26
Then   26
Prep‑b | Adv   26
7127 [e]
qə·rêḇ
קְרֵ֣ב
went near
V‑Qal‑Perf‑3ms
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar,
נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
8651 [e]
liṯ·ra‘
לִתְרַע֮
the mouth
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 861 [e]
’at·tūn
אַתּ֣וּן
of furnace
N‑msc
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֣א
fiery
N‑csd
3345 [e]
yā·qiḏ·tā
יָקִֽדְתָּא֒
burning the
V‑Qal‑Prtcpl‑fsd
  
 

 
 
 6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֣ה
[and] spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 560 [e]
wə·’ā·mar,
וְאָמַ֗ר
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֨ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֧ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ-
וַעֲבֵד־
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw
נְג֛וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
5649 [e]
‘aḇ·ḏō·w·hî
עַבְד֛וֹהִי
servants
N‑mpc | 3ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Pro‑r
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
God
N‑msd
 
‘il·lā·yā
[עליא]
 - 
Adj‑msd
5943 [e]
‘il·lā·’āh
(עִלָּאָ֖ה)
Most High the
Adj‑msd
  
 

 
 
 5312 [e]
pu·qū
פֻּ֣קוּ
come out
V‑Qal‑Imp‑mp
858 [e]
we·’ĕ·ṯōw;
וֶאֱת֑וֹ
and come [here]
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
116 [e]
bê·ḏa·yin
בֵּאדַ֣יִן
then
Prep‑b | Adv
5312 [e]
nā·p̄ə·qîn,
נָֽפְקִ֗ין
came
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֛ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֥ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw
נְג֖וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1459 [e]
gō·w
גּ֥וֹא
the midst
N‑msc
  
 
.
 
 
 5135 [e]
nū·rā.
נוּרָֽא׃
of fire the
N‑csd
  
 

 
 
 3673 [e]   27
ū·miṯ·kan·nə·šîn   27
וּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁין   27
And gathered together   27
Conj‑w | V‑Hitpael‑Prtcpl‑mp   27
  
 

 
 
 324 [e]
’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞א
satraps the
N‑mpd
  
 

 
 
 5460 [e]
siḡ·nay·yā
סִגְנַיָּ֣א
administrators
N‑mpd
  
 

 
 
 6347 [e]
ū·p̄a·ḥă·wā·ṯā
וּפַחֲוָתָא֮
and governors
Conj‑w | N‑mpd
  
 

 
 
 1907 [e]
wə·had·dā·ḇə·rê
וְהַדָּבְרֵ֣י
and counselors
Conj‑w | N‑mpc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֒
king's the
N‑msd
2370 [e]
ḥā·za·yin
חָזַ֣יִן
and they saw
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 1400 [e]
lə·ḡuḇ·ray·yā
לְגֻבְרַיָּ֣א
men
Prep‑l | N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ
אִלֵּ֡ךְ
these
Pro‑cp
1768 [e]

דִּי֩
on whose
Pro‑r
3809 [e]
lā-
לָֽא־
no
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 7981 [e]
šə·lêṭ
שְׁלֵ֨ט
had power
V‑Qal‑Perf‑3ms
5135 [e]
nū·rā
נוּרָ֜א
fire the
N‑csd
1655 [e]
bə·ḡeš·mə·hō·wn,
בְּגֶשְׁמְה֗וֹן
on whose bodies
Prep‑b | N‑msc | 3mp
8177 [e]
ū·śə·‘ar
וּשְׂעַ֤ר
and the hair
Conj‑w | N‑msc
7217 [e]
rê·šə·hō·wn
רֵֽאשְׁהוֹן֙
of their head
N‑msc | 3mp
3809 [e]

לָ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 2761 [e]
hiṯ·ḥā·raḵ,
הִתְחָרַ֔ךְ
was singed
V‑Hitpael‑Perf‑3ms
5622 [e]
wə·sā·rə·bā·lê·hō·wn
וְסָרְבָּלֵיה֖וֹן
and their garments
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
3809 [e]

לָ֣א
nor
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 8133 [e]
šə·nōw;
שְׁנ֑וֹ
were affected
V‑Qal‑Perf‑3mp
7382 [e]
wə·rê·aḥ
וְרֵ֣יחַ
and the smell
Conj‑w | N‑msc
5135 [e]
nūr,
נ֔וּר
of fire
N‑cs
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
5709 [e]
‘ă·ḏāṯ
עֲדָ֖ת
was
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
  
bə·hō·wn.
בְּהֽוֹן׃
on them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 6032 [e]   28
‘ā·nêh   28
עָנֵ֨ה   28
Spoke   28
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   28
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 560 [e]
wə·’ā·mar,
וְאָמַ֗ר
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1289 [e]
bə·rîḵ
בְּרִ֤יךְ
Blessed be
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
426 [e]
’ĕ·lā·hă·hō·wn
אֱלָהֲהוֹן֙
the God
N‑msc | 3mp
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Pro‑r
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֤ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁךְ֙
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw,
נְג֔וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
7972 [e]
šə·laḥ
שְׁלַ֤ח
sent
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4398 [e]
mal·’ă·ḵêh
מַלְאֲכֵהּ֙
His Angel
N‑msc | 3ms
7804 [e]
wə·šê·ziḇ
וְשֵׁיזִ֣ב
and delivered
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
5649 [e]
lə·‘aḇ·ḏō·w·hî,
לְעַבְד֔וֹהִי
His servants
Prep‑l | N‑mpc | 3ms
1768 [e]

דִּ֥י
who
Pro‑r
7365 [e]
hiṯ·rə·ḥi·ṣū
הִתְרְחִ֖צוּ
trusted
V‑Hitpael‑Perf‑3mp
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî;
עֲל֑וֹהִי
in Him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 4406 [e]
ū·mil·laṯ
וּמִלַּ֤ת
and word
Conj‑w | N‑fsc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king's the
N‑msd
8133 [e]
šan·nîw,
שַׁנִּ֔יו
they have frustrated
V‑Piel‑Perf‑3mp
3052 [e]
wî·ha·ḇū
וִיהַ֣בוּ
and yielded
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3mp
 
ḡeš·mê·hō·wn
[גשמיהון]
 - 
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 1655 [e]
ḡeš·mə·hō·wn,
(גֶשְׁמְה֗וֹן‪‬)
their bodies
N‑msc | 3mp
1768 [e]

דִּ֠י
that
Pro‑r
3809 [e]
lā-
לָֽא־
not
Adv‑NegPrt
6399 [e]
yip̄·lə·ḥūn
יִפְלְח֤וּן
they should serve
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3809 [e]
wə·lā-
וְלָֽא־
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5457 [e]
yis·gə·ḏūn
יִסְגְּדוּן֙
worship
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3606 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
any
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lāh,
אֱלָ֔הּ
god
N‑ms
3861 [e]
lā·hên
לָהֵ֖ן
except
Conj
  
 
.
 
 
 426 [e]
lê·lā·hă·hō·wn.
לֵאלָֽהֲהֽוֹן׃
their own God
Prep‑l | N‑msc | 3mp
4481 [e]   29
ū·min·nî   29
וּמִנִּי֮   29
Therefore I   29
Conj‑w | Prep | 1cs   29
7761 [e]
śîm
שִׂ֣ים
make
V‑Nifal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2942 [e]
ṭə·‘êm
טְעֵם֒
a decree
N‑ms
1768 [e]

דִּי֩
that
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
any
N‑msc
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am
עַ֨ם
people
N‑ms
  
 

 
 
 524 [e]
’um·māh
אֻמָּ֜ה
nation
N‑fs
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šān,
וְלִשָּׁ֗ן
or language
Conj‑w | N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
which
Pro‑r
560 [e]
yê·mar
יֵאמַ֤ר
speaks
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
šê·lāh
[שלה]
anything amiss
N‑fs
7955 [e]
šā·lū
(שָׁלוּ֙)
amiss
N‑fs
5922 [e]
‘al
עַ֣ל
against
Prep
426 [e]
’ĕ·lā·hă·hō·wn,
אֱלָהֲה֗וֹן
the God
N‑msc | 3mp
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Pro‑r
  
 

 
 
 7715 [e]
šaḏ·raḵ
שַׁדְרַ֤ךְ
Shadrach
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁךְ֙
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֣ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡō·w,
נְג֔וֹא
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1917 [e]
had·dā·mîn
הַדָּמִ֣ין
in pieces
N‑mp
5648 [e]
yiṯ·‘ă·ḇêḏ,
יִתְעֲבֵ֔ד
shall be cut
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
1005 [e]
ū·ḇay·ṯêh
וּבַיְתֵ֖הּ
and their houses
Conj‑w | N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5122 [e]
nə·wā·lî
נְוָלִ֣י
an ash heap
N‑fs
7739 [e]
yiš·taw·wêh;
יִשְׁתַּוֵּ֑ה
shall be made
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6903 [e]
qo·ḇêl,
קֳבֵ֗ל
according to
Prep
1768 [e]

דִּ֣י
because
Pro‑r
3809 [e]

לָ֤א
no
Adv‑NegPrt
383 [e]
’î·ṯay
אִיתַי֙
[there] is
Adv
426 [e]
’ĕ·lāh
אֱלָ֣ה
God
N‑ms
321 [e]
’ā·ḥo·rān,
אָחֳרָ֔ן
other
Adj‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
3202 [e]
yik·kul
יִכֻּ֥ל
can
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5338 [e]
lə·haṣ·ṣā·lāh
לְהַצָּלָ֖ה
deliver
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 
.
 
 
 1836 [e]
kiḏ·nāh.
כִּדְנָֽה׃
like this
Prep‑k | Pro‑ms
116 [e]   30
bê·ḏa·yin   30
בֵּאדַ֣יִן   30
Then   30
Prep‑b | Adv   30
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
king the
N‑msd
6744 [e]
haṣ·laḥ
הַצְלַ֛ח
promoted
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 7715 [e]
lə·šaḏ·raḵ
לְשַׁדְרַ֥ךְ
Shadrach
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4336 [e]
mê·šaḵ
מֵישַׁ֛ךְ
Meshach
N‑proper‑ms
 
wa·‘ă·ḇêḏ
וַעֲבֵ֥ד
and
 
  
 

 
 
 5665 [e]
nə·ḡōw
נְג֖וֹ
Abed-nego
Conj‑w | N‑proper‑ms
4083 [e]
bim·ḏî·naṯ
בִּמְדִינַ֥ת
in the province
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 895 [e]
bā·ḇel.
בָּבֶֽל׃
of Babylon
N‑proper‑fs
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Daniel 2
Top of Page
Top of Page