Daniel 3:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5732 [e]בְּעִדָּנָ֡א
bə-‘id-dā-nā
[that] at time thePrep-b | N-msd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
whichPro-r
8086 [e]תִשְׁמְע֡וּן
ṯiš-mə-‘ūn
you hearV-Qal-Imperf-2mp
7032 [e]קָ֣ל
qāl
the soundN-msc
7162 [e]קַרְנָ֣א
qar-nā
of horn theN-fsd
4953 [e]מַ֠שְׁרוֹקִיתָא
maš-rō-w-qî-ṯā
fluteN-fsd
  [קיתרוס]
[qî-ṯā-rō-ws
-Noun - masculine singular N-ms
 
ḵ]
 
7030 [e](קַתְר֨וֹס)
(qaṯ-rō-ws
harpN-ms
 
q)
 
5443 [e]סַבְּכָ֤א
sab-bə-ḵā
lyreN-fs
6460 [e]פְּסַנְתֵּרִין֙
pə-san-tê-rîn
[and] psalteryN-ms
5481 [e]סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה
sū-mə-pō-nə-yāh,
in symphony withN-fs
3606 [e]וְכֹ֖ל
wə-ḵōl
and allConj-w | N-msc
2178 [e]זְנֵ֣י
zə-nê
kindsN-mpc
2170 [e]זְמָרָ֑א
zə-mā-rā;
of musicN-msd
5308 [e]תִּפְּל֤וּן
tip-pə-lūn
you shall fall downV-Qal-Imperf-2mp
5457 [e]וְתִסְגְּדוּן֙
wə-ṯis-gə-ḏūn
and worshipConj-w | V-Qal-ConjImperf-2mp
6755 [e]לְצֶ֣לֶם
lə-ṣe-lem
imagePrep-l | N-msc
1722 [e]דַּהֲבָ֔א
da-hă-ḇā,
gold theN-msd
1768 [e]דִּ֥י
thatPro-r
6966 [e]הֲקֵ֖ים
hă-qêm
has set upV-Hifil-Perf-3ms
5020 [e]נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar
NebuchadnezzarN-proper-ms
4430 [e]מַלְכָּֽא׃
mal-kā.
KingN-msd
4479 [e]וּמַן־
ū-man-
And [he] whoConj-w | Interrog
1768 [e]דִּי־
dî-
downPro-r

Hebrew Texts
דניאל 3:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרֹוקִיתָא [קִיתָרֹוס כ] (קַתְרֹ֨וס ק) סַבְּכָ֤א פְּסַנְתֵּרִין֙ סוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א תִּפְּל֤וּן וְתִסְגְּדוּן֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃

דניאל 3:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בעדנא די־תשמעון קל קרנא משרוקיתא [קיתרוס כ] (קתרוס ק) סבכא פסנתרין סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

דניאל 3:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בעדנא די־תשמעון קל קרנא משרוקיתא [קיתרוס כ] (קתרוס ק) סבכא פסנתרין סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

דניאל 3:5 Hebrew Bible
בעדנא די תשמעון קל קרנא משרוקיתא קיתרס סבכא פסנתרין סומפניה וכל זני זמרא תפלון ותסגדון לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
that at the moment you hear the sound of the horn, flute, lyre, trigon, psaltery, bagpipe and all kinds of music, you are to fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up.

King James Bible
That at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, dulcimer, and all kinds of musick, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king hath set up:

Holman Christian Standard Bible
When you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, drum, and every kind of music, you are to fall down and worship the gold statue that King Nebuchadnezzar has set up.
Treasury of Scripture Knowledge

the cornet. Karna, the horn.

Daniel 3:10,15 You, O king, have made a decree, that every man that shall hear the …

flute.
dulcimer. or, singing. Chal. symphony.

Links
Daniel 3:5Daniel 3:5 NIVDaniel 3:5 NLTDaniel 3:5 ESVDaniel 3:5 NASBDaniel 3:5 KJVDaniel 3:5 Bible AppsDaniel 3:5 Biblia ParalelaDaniel 3:5 Chinese BibleDaniel 3:5 French BibleDaniel 3:5 German BibleBible Hub
Daniel 3:4
Top of Page
Top of Page