Daniel 5
Interlinear Bible
Belshazzar's Impious Feast
1113 [e]   1
bê·lə·šaṣ·ṣar   1
בֵּלְשַׁאצַּ֣ר   1
Belshazzar   1
N‑proper‑ms   1
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
king the
N‑msd
5648 [e]
‘ă·ḇaḏ
עֲבַד֙
made
V‑Qal‑Perf‑3ms
3900 [e]
lə·ḥem
לְחֶ֣ם
a feast
N‑ms
7229 [e]
raḇ,
רַ֔ב
great
Adj‑ms
  
 

 
 
 7261 [e]
lə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî
לְרַבְרְבָנ֖וֹהִי
for his lords
Prep‑l | N‑mpc | 3ms
506 [e]
’ă·lap̄;
אֲלַ֑ף
a thousand
Number‑ms
6903 [e]
wə·lā·qo·ḇêl
וְלָקֳבֵ֥ל
and in the presence
Conj‑w, Prep‑l
506 [e]
’al·pā
אַלְפָּ֖א
of thousand the
Number‑msd
2562 [e]
ḥam·rā
חַמְרָ֥א
wine
N‑msd
  
 
.
 
 
 8355 [e]
šā·ṯêh.
שָׁתֵֽה׃
drank
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1113 [e]   2
bê·lə·šaṣ·ṣar   2
בֵּלְשַׁאצַּ֞ר   2
Belshazzar   2
N‑proper‑ms   2
560 [e]
’ă·mar
אֲמַ֣ר ׀
gave the command
V‑Qal‑Perf‑3ms
2939 [e]
biṭ·‘êm
בִּטְעֵ֣ם
while he tasted
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 2562 [e]
ḥam·rā,
חַמְרָ֗א
wine the
N‑msd
858 [e]
lə·hay·ṯā·yāh
לְהַיְתָיָה֙
to bring
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
3984 [e]
lə·mā·nê
לְמָאנֵי֙
vessels
Prep‑l | N‑mpc
1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֣א
gold the
N‑msd
3702 [e]
wə·ḵas·pā,
וְכַסְפָּ֔א
and silver
Conj‑w | N‑msd
1768 [e]

דִּ֤י
which
Pro‑r
5312 [e]
han·pêq
הַנְפֵּק֙
had taken
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5020 [e]
nə·ḇū·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבוּכַדְנֶצַּ֣ר
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
2 [e]
’ă·ḇū·hî,
אֲב֔וּהִי
his father
N‑msc | 3ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵיכְלָ֖א
temple the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
which [had been]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
8355 [e]
wə·yiš·tō·wn
וְיִשְׁתּ֣וֹן
that might drink
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
 
bə·hō·wn,
בְּה֗וֹן
from them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king the
N‑msd
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
and his lords
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 7695 [e]
šê·ḡə·lā·ṯêh
שֵׁגְלָתֵ֖הּ
his wives
N‑fpc | 3ms
  
 

 
 
 3904 [e]
ū·lə·ḥê·nā·ṯêh.
וּלְחֵנָתֵֽהּ׃
and his concubines
Conj‑w | N‑fpc | 3ms
116 [e]   3
bê·ḏa·yin,   3
בֵּאדַ֗יִן   3
then   3
Prep‑b | Adv   3
858 [e]
hay·ṯîw
הַיְתִיו֙
they brought
V‑Hifil‑Perf‑3mp
3984 [e]
mā·nê
מָאנֵ֣י
vessels
N‑mpc
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā,
דַהֲבָ֔א
gold the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
5312 [e]
han·pi·qū,
הַנְפִּ֗קוּ
had been taken
V‑Hifil‑Perf‑3mp
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵֽיכְלָ֛א
temple the
N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Pro‑r
1005 [e]
ḇêṯ
בֵ֥ית
house
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֖א
of God the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
which [had been]
Pro‑r
  
 

 
 
 3390 [e]
ḇî·rū·šə·lem;
בִירֽוּשְׁלֶ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
8355 [e]
wə·’iš·tîw
וְאִשְׁתִּ֣יו
and drank
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3mp
 
bə·hō·wn,
בְּה֗וֹן
from them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king the
N‑msd
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
and his lords
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 7695 [e]
šê·ḡə·lā·ṯêh
שֵׁגְלָתֵ֖הּ
his wives
N‑fpc | 3ms
  
 

 
 
 3904 [e]
ū·lə·ḥê·nā·ṯêh.
וּלְחֵנָתֵֽהּ׃
and his concubines
Conj‑w | N‑fpc | 3ms
8355 [e]   4
’iš·tîw   4
אִשְׁתִּ֖יו   4
they drank   4
V‑Qal‑Perf‑3mp   4
  
 

 
 
 2562 [e]
ḥam·rā;
חַמְרָ֑א
wine
N‑msd
7624 [e]
wə·šab·ba·ḥū
וְ֠שַׁבַּחוּ
and praised
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3mp
426 [e]
lê·lā·hê
לֵֽאלָהֵ֞י
gods
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 1722 [e]
da·hă·ḇā
דַּהֲבָ֧א
of gold the
N‑msd
  
 

 
 
 3702 [e]
wə·ḵas·pā
וְכַסְפָּ֛א
and silver
Conj‑w | N‑msd
  
 

 
 
 5174 [e]
nə·ḥā·šā
נְחָשָׁ֥א
bronze
N‑msd
  
 

 
 
 6523 [e]
p̄ar·zə·lā
פַרְזְלָ֖א
and iron
N‑msd
  
 

 
 
 636 [e]
’ā·‘ā
אָעָ֥א
wood
N‑msd
  
 
.
 
 
 69 [e]
wə·’aḇ·nā.
וְאַבְנָֽא׃
and stone
Conj‑w | N‑fsd
The Handwriting on the Wall
    5
bah-   5
בַּהּ־   5
In   5
Prep | 3fs   5
8160 [e]
ša·‘ă·ṯāh,
שַׁעֲתָ֗ה
same hour the
N‑fsd
 
nə·p̄a·qū
[נפקו]
 - 
V‑Qal‑Perf‑3mp
5312 [e]
nə·p̄a·qāh
(נְפַ֙קָה֙)
appeared
V‑Qal‑Perf‑3fp
677 [e]
’eṣ·bə·‘ān
אֶצְבְּעָן֙
the fingers
N‑fp
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
  
 

 
 
 3028 [e]
yaḏ-
יַד־
a hand
N‑fsc
606 [e]
’ĕ·nāš,
אֱנָ֔שׁ
of man
N‑ms
3790 [e]
wə·ḵā·ṯə·ḇān
וְכָֽתְבָן֙
and wrote
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑fp
6903 [e]
lā·qo·ḇêl
לָקֳבֵ֣ל
opposite
Prep‑l
5043 [e]
neḇ·raš·tā,
נֶבְרַשְׁתָּ֔א
the lampstand
N‑fsd
5922 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
1528 [e]
gî·rā
גִּירָ֕א
plaster the
N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
of
Pro‑r
3797 [e]
ḵə·ṯal
כְתַ֥ל
wall
N‑msc
  
 

 
 
 1965 [e]
hê·ḵə·lā
הֵיכְלָ֖א
palace the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king's the
N‑msd
4430 [e]
ū·mal·kā
וּמַלְכָּ֣א
and king the
Conj‑w | N‑msd
2370 [e]
ḥā·zêh,
חָזֵ֔ה
saw
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6447 [e]
pas
פַּ֥ס
the part
N‑msc
3028 [e]
yə·ḏāh
יְדָ֖ה
of hand the
N‑fsd
1768 [e]

דִּ֥י
that
Pro‑r
  
 
.
 
 
 3790 [e]
ḵā·ṯə·ḇāh.
כָתְבָֽה׃
wrote
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
116 [e]   6
’ĕ·ḏa·yin   6
אֱדַ֤יִן   6
Then   6
Adv   6
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king's the
N‑msd
2122 [e]
zi·yō·hî
זִיוֺ֣הִי
countenance
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 8133 [e]
šə·nō·w·hî,
שְׁנ֔וֹהִי
changed
V‑Qal‑Perf‑3mp | 3ms
7476 [e]
wə·ra·‘·yō·nō·hî
וְרַעיֹנֹ֖הִי‪‬
and his thoughts
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
927 [e]
yə·ḇa·hă·lūn·nêh;
יְבַהֲלוּנֵּ֑הּ
troubled him
V‑Piel‑Imperf‑3mp | 3mse
7001 [e]
wə·qiṭ·rê
וְקִטְרֵ֤י
so that the joints
Conj‑w | N‑mpc
2783 [e]
ḥar·ṣêh
חַרְצֵהּ֙
of his hips
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 8271 [e]
miš·tā·ra·yin,
מִשְׁתָּרַ֔יִן
were loosened
V‑Hitpael‑Prtcpl‑mp
755 [e]
wə·’ar·ḵub·bā·ṯêh,
וְאַ֨רְכֻבָּתֵ֔הּ
and his knees
Conj‑w | N‑fpc | 3ms
1668 [e]

דָּ֥א
this
Adj‑fs
1668 [e]
lə·ḏā
לְדָ֖א
against this
Prep‑l | Adj‑fs
  
 
.
 
 
 5368 [e]
nā·qə·šān.
נָֽקְשָֽׁן׃
knocked
V‑Qal‑Prtcpl‑fp
7123 [e]   7
qā·rê   7
קָרֵ֤א   7
Cried   7
V‑Qal‑Prtcpl‑ms   7
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king the
N‑msd
2429 [e]
bə·ḥa·yil,
בְּחַ֔יִל
aloud
Prep‑b | N‑ms
5954 [e]
lə·he·‘ā·lāh
לְהֶֽעָלָה֙
to bring in
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 

 
 
 826 [e]
lə·’ā·šə·p̄ay·yā,
לְאָ֣שְׁפַיָּ֔א
astrologers the
Prep‑l | N‑mpd
 
kaś·dā·yê
[כשדיא]
Chaldean
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3779 [e]
kaś·dā·’ê
(כַּשְׂדָּאֵ֖י)
Chaldeans the
N‑proper‑mp
  
 
.
 
 
 1505 [e]
wə·ḡā·zə·ray·yā;
וְגָזְרַיָּ֑א
and soothsayers the
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mpd
  
 

 
 
 6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
Spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
king the
N‑msd
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר ׀
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
2445 [e]
lə·ḥak·kî·mê
לְחַכִּימֵ֣י
to the wise [men]
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 895 [e]
ḇā·ḇel,
בָבֶ֗ל
of Babylon
N‑proper‑fs
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
any
N‑msc
606 [e]
’ĕ·nāš
אֱ֠נָשׁ
man
N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
7123 [e]
yiq·rêh
יִקְרֵ֞ה
reads
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇāh
כְּתָבָ֣ה
writing
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh,
דְנָ֗ה
this
Pro‑ms
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
וּפִשְׁרֵהּ֙
and its interpretation
Conj‑w | N‑msc | 3ms
2324 [e]
yə·ḥaw·win·na·nî,
יְחַוִּנַּ֔נִי
tells me
V‑Piel‑Imperf‑3ms | 1cse
  
 

 
 
 711 [e]
’ar·gə·wā·nā
אַרְגְּוָנָ֣א
with purple
N‑msd
3848 [e]
yil·baš,
יִלְבַּ֗שׁ
shall be clothed
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
wə·ham·mō·wn·ḵā
[והמונכא]
 - 
Conj‑w | N‑msd
2002 [e]
wə·ham·nî·ḵā
(וְהַֽמְנִיכָ֤א‪‬)
and [have] a chain
Conj‑w | N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā
דַהֲבָא֙
gold
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
around
Prep
  
 

 
 
 6676 [e]
ṣaw·wə·rêh,
צַוְּארֵ֔הּ
his neck
N‑msc | 3ms
8523 [e]
wə·ṯal·tî
וְתַלְתִּ֥י
and the third
Conj‑w | Adj‑ms
4437 [e]
ḇə·mal·ḵū·ṯā
בְמַלְכוּתָ֖א
in kingdom the
Prep‑b | N‑fsd
  
 
.
 
 
 7981 [e]
yiš·laṭ.
יִשְׁלַֽט׃
he shall be ruler
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   8
’ĕ·ḏa·yin   8
אֱדַ֙יִן֙   8
Then   8
Adv   8
 
‘ā·lă·lîn
[עללין]
 - 
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5954 [e]
‘āl·lîn,
(עָֽלִּ֔ין)
came
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3606 [e]
kōl
כֹּ֖ל
all
N‑msc
2445 [e]
ḥak·kî·mê
חַכִּימֵ֣י
wise [men]
N‑mpc
4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king's the
N‑msd
3809 [e]
wə·lā-
וְלָֽא־
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3546 [e]
ḵā·hă·lîn
כָהֲלִ֤ין
they could
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָא֙
writing the
N‑msd
7123 [e]
lə·miq·rê,
לְמִקְרֵ֔א
read
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
 
ū·p̄iš·rā
[ופשרא]
 - 
Conj‑w | N‑msd
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
(וּפִשְׁרֵ֖הּ)
or its interpretation
Conj‑w | N‑msc | 3ms
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘āh
לְהוֹדָעָ֥ה
make known
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 
.
 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā.
לְמַלְכָּֽא׃
to king the
Prep‑l | N‑msd
116 [e]   9
’ĕ·ḏa·yin   9
אֱ֠דַיִן   9
Then   9
Adv   9
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֤א
King
N‑msd
1113 [e]
ḇê·lə·šaṣ·ṣar
בֵלְשַׁאצַּר֙
Belshazzar
N‑proper‑ms
7690 [e]
śag·gî
שַׂגִּ֣יא
greatly
Adj‑ms
  
 

 
 
 927 [e]
miṯ·bā·hal,
מִתְבָּהַ֔ל
was troubled
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
2122 [e]
wə·zi·yō·hî
וְזִיוֺ֖הִי
and his countenance
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
8133 [e]
šā·na·yin
שָׁנַ֣יִן
was changed
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî;
עֲל֑וֹהִי
in him
Prep | 3ms
7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî
וְרַבְרְבָנ֖וֹהִי
and his lords
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 7672 [e]
miš·tab·bə·šîn.
מִֽשְׁתַּבְּשִֽׁין׃
were astonished
V‑Hitpael‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 4433 [e]   10
mal·kə·ṯā   10
מַלְכְּתָ֕א   10
The queen   10
N‑fsd   10
6903 [e]
lā·qo·ḇêl
לָקֳבֵ֨ל
because
Prep‑l
4406 [e]
mil·lê
מִלֵּ֤י
of the words
N‑fpc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
of king the
N‑msd
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
וְרַבְרְבָנ֔וֹהִי
and his lords
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 1005 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
to hall
Prep‑l | N‑msc
4961 [e]
miš·tə·yā
מִשְׁתְּיָ֖א
banquet the
N‑msd
 
‘a·lă·laṯ
[עללת]
 - 
V‑Qal‑Perf‑3fs
5954 [e]
‘al·laṯ;
(עַלַּ֑ת)
came
V‑Qal‑Perf‑3fs
6032 [e]
‘ă·nāṯ
עֲנָ֨ת
spoke
V‑Qal‑Perf‑3fs
4433 [e]
mal·kə·ṯā
מַלְכְּתָ֜א
queen the
N‑fsd
  
 

 
 
 560 [e]
wa·’ă·me·reṯ,
וַאֲמֶ֗רֶת
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king
N‑msd
  
 
!
 
 
 5957 [e]
lə·‘ā·lə·mîn
לְעָלְמִ֣ין
forever
Prep‑l | N‑mp
2418 [e]
ḥĕ·yî,
חֱיִ֔י
live
V‑Qal‑Imp‑ms
409 [e]
’al-
אַֽל־
not
Adv‑NegPrt
927 [e]
yə·ḇa·hă·lūḵ
יְבַהֲלוּךְ֙
do let trouble you
V‑Piel‑Imperf.Jus‑3mp | 2ms
7476 [e]
ra‘·yō·w·nāḵ,
רַעְיוֹנָ֔ךְ
your thoughts
N‑msc | 2ms
2122 [e]
wə·zî·wāyḵ
וְזִיוָ֖יךְ
and your countenance
Conj‑w | N‑mpc | 2ms
409 [e]
’al-
אַל־
nor
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 8133 [e]
yiš·tan·nōw.
יִשְׁתַּנּֽוֹ׃
let change
V‑Hitpael‑Imperf.Jus‑3mp
383 [e]   11
’î·ṯay   11
אִיתַ֨י   11
[There] is   11
Adv   11
1400 [e]
gə·ḇar
גְּבַ֜ר
a man
N‑ms
  
 

 
 
 4437 [e]
bə·mal·ḵū·ṯāḵ,
בְּמַלְכוּתָ֗ךְ
in your kingdom
Prep‑b | N‑fsc | 2ms
1768 [e]

דִּ֠י
in whom [is]
Pro‑r
7308 [e]
rū·aḥ
ר֣וּחַ
the Spirit
N‑csc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hîn
אֱלָהִ֣ין
of God
N‑mp
6922 [e]
qad·dî·šîn
קַדִּישִׁין֮
the Holy
Adj‑mp
 
bêh
בֵּהּ֒
in
Prep | 3ms
3118 [e]
ū·ḇə·yō·w·mê
וּבְיוֹמֵ֣י
and in the days
Conj‑w, Prep‑b | N‑mpc
2 [e]
’ă·ḇūḵ,
אֲב֗וּךְ
of your father
N‑msc | 2ms
5094 [e]
na·hî·rū
נַהִיר֧וּ
light
N‑fs
7924 [e]
wə·śā·ḵə·lə·ṯā·nū
וְשָׂכְלְתָנ֛וּ
and understanding
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 2452 [e]
wə·ḥā·ḵə·māh
וְחָכְמָ֥ה
and wisdom
Conj‑w | N‑fs
2452 [e]
kə·ḥā·ḵə·maṯ-
כְּחָכְמַת־
like the wisdom
Prep‑k | N‑fsc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hîn
אֱלָהִ֖ין
of the gods
N‑mp
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֣חַת
were found
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
 
bêh;
בֵּ֑הּ
in him
Prep | 3ms
4430 [e]
ū·mal·kā
וּמַלְכָּ֤א
and King
Conj‑w | N‑msd
5020 [e]
nə·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar
נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙
Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2 [e]
’ă·ḇūḵ,
אֲב֔וּךְ
your father
N‑msc | 2ms
7229 [e]
raḇ
רַ֧ב
chief
Adj‑msc
  
 

 
 
 2749 [e]
ḥar·ṭum·mîn
חַרְטֻמִּ֣ין
of the magicians
N‑mp
  
 

 
 
 826 [e]
’ā·šə·p̄în,
אָֽשְׁפִ֗ין
astrologers
N‑mp
  
 

 
 
 3779 [e]
kaś·dā·’în
כַּשְׂדָּאִין֙
Chaldeans
N‑proper‑mp
  
 

 
 
 1505 [e]
gā·zə·rîn,
גָּזְרִ֔ין
[and] soothsayers
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6966 [e]
hă·qî·mêh
הֲקִימֵ֖הּ
made him
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 3ms
  
 

 
 
 2 [e]
’ă·ḇūḵ
אֲב֥וּךְ
your father
N‑msc | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā.
מַלְכָּֽא׃
king the
N‑msd
3606 [e]   12
kāl-   12
כָּל־   12
 -    12
N‑msc   12
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֡ל
according to
Prep
1768 [e]

דִּ֣י
Inasmuch as
Pro‑r
  
 

 
 
 7308 [e]
rū·aḥ
ר֣וּחַ ׀
spirit
N‑cs
3493 [e]
yat·tî·rāh
יַתִּירָ֡ה
an excellent
Adj‑fs
  
 

 
 
 4486 [e]
ū·man·da‘
וּמַנְדַּ֡ע
and knowledge
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 7924 [e]
wə·śā·ḵə·lə·ṯā·nū
וְשָׂכְלְתָנ֡וּ
and understanding
Conj‑w | N‑fs
6590 [e]
mə·p̄aš·šar
מְפַשַּׁ֣ר
interpretation
V‑Piel‑Prtcpl‑msc
  
 

 
 
 2493 [e]
ḥel·mîn
חֶלְמִין֩
of dreams
N‑mp
263 [e]
wa·’a·ḥă·wā·yaṯ
וַֽאַֽחֲוָיַ֨ת
and solution
Conj‑w | N‑fsc
  
 

 
 
 280 [e]
’ă·ḥî·ḏān
אֲחִידָ֜ן
of riddles
N‑mp
8271 [e]
ū·mə·šā·rê
וּמְשָׁרֵ֣א
and explaining
Conj‑w | V‑Piel‑Prtcpl‑msc
  
 

 
 
 7001 [e]
qiṭ·rîn,
קִטְרִ֗ין
enigmas
N‑mp
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֤חַת
were found
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
 
bêh
בֵּהּ֙
in this
Prep | 3ms
  
 

 
 
 1841 [e]
bə·ḏā·nî·yêl,
בְּדָ֣נִיֵּ֔אל
Daniel
Prep‑b | N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
whom
Pro‑r
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
king the
N‑msd
7761 [e]
śām-
שָׂם־
named
V‑Qal‑Perf‑3ms
8036 [e]
šə·mêh
שְׁמֵ֖הּ
named
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 1096 [e]
bê·lə·ṭə·šaṣ·ṣar;
בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר
Belteshazzar
N‑proper‑ms
3705 [e]
kə·‘an
כְּעַ֛ן
Now
Adv
1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּנִיֵּ֥אל
Daniel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7123 [e]
yiṯ·qə·rê
יִתְקְרֵ֖י
let be called
V‑Hitpael‑Imperf.Jus‑3ms
6591 [e]
ū·p̄iš·rāh
וּפִשְׁרָ֥ה
and interpretation the
Conj‑w | N‑msd
  
 
.
 
 
 2324 [e]
yə·ha·ḥă·wêh.
יְהַֽחֲוֵֽה׃
he will give
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
 

פ
 - 
Punc
Daniel Interprets the Handwriting
116 [e]   13
bê·ḏa·yin   13
בֵּאדַ֙יִן֙   13
Then   13
Prep‑b | Adv   13
1841 [e]
dā·nî·yêl,
דָּֽנִיֵּ֔אל
Daniel
N‑proper‑ms
5954 [e]
hu·‘al
הֻעַ֖ל
was brought in
V‑Hofal‑Perf‑3ms
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
before
Prep
  
 
.
 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king the
N‑msd
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
Spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
king the
N‑msd
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָנִיֵּ֗אל
to Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
 
’an·tāh
[אנתה־]
you
Pro‑2ms
607 [e]
’ant-
(אַנְתְּ־)
[Are] you
Pro‑2ms
607 [e]

ה֤וּא
that
Pro‑3ms
  
 

 
 
 1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָנִיֵּאל֙
Daniel
N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who is
Pro‑r
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1123 [e]
bə·nê
בְּנֵ֤י
one
N‑mpc
1547 [e]
ḡā·lū·ṯā
גָלוּתָא֙
of captives the
N‑fsd
1768 [e]

דִּ֣י
from
Pro‑r
  
 

 
 
 3061 [e]
yə·hūḏ,
יְה֔וּד
Judah
N‑proper‑fs
1768 [e]

דִּ֥י
whom
Pro‑r
858 [e]
hay·ṯî
הַיְתִ֛י
brought
V‑Hifil‑Perf‑3ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
king the
N‑msd
2 [e]
’a·ḇî
אַ֖בִי
my father
N‑msc | 1cs
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 
؟
 
 
 3061 [e]
yə·hūḏ.
יְהֽוּד׃
Judah
N‑proper‑fs
8086 [e]   14
wə·šim·‘êṯ   14
וְשִׁמְעֵ֣ת   14
and I have heard   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑1cs   14
 
‘ă·la·yiḵ
[עליך]
 - 
Prep | 2ms
5921 [e]
‘ă·lāḵ,
(עֲלָ֔ךְ)
of you
Prep | 2ms
1768 [e]

דִּ֛י
that
Pro‑r
7308 [e]
rū·aḥ
ר֥וּחַ
the Spirit
N‑csc
426 [e]
’ĕ·lā·hîn
אֱלָהִ֖ין
of God
N‑mp
 
bāḵ;
בָּ֑ךְ
[is] in you
Prep | 2ms
5094 [e]
wə·na·hî·rū
וְנַהִיר֧וּ
and [that] light
Conj‑w | N‑fs
7924 [e]
wə·śā·ḵə·lə·ṯā·nū
וְשָׂכְלְתָנ֛וּ
and understanding
Conj‑w | N‑fs
2452 [e]
wə·ḥā·ḵə·māh
וְחָכְמָ֥ה
and wisdom
Conj‑w | N‑fs
3493 [e]
yat·tî·rāh
יַתִּירָ֖ה
excellent
Adj‑fs
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֥חַת
are found
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
  
bāḵ.
בָּֽךְ׃
in you
Prep | 2ms
3705 [e]   15
ū·ḵə·‘an   15
וּכְעַ֞ן   15
Now   15
Conj‑w | Adv   15
5954 [e]
hu·‘al·lū
הֻעַ֣לּוּ
have been brought in
V‑Hofal‑Perf‑3mp
6925 [e]
qā·ḏā·may,
קָֽדָמַ֗י
before me
Prep | 1cs
2445 [e]
ḥak·kî·may·yā
חַכִּֽימַיָּא֙
wise [men] the
N‑mpd
  
 

 
 
 826 [e]
’ā·šə·p̄ay·yā,
אָֽשְׁפַיָּ֔א
astrologers the
N‑mpd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
  
 

 
 
 3792 [e]
ḵə·ṯā·ḇāh
כְתָבָ֤ה
writing
N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָה֙
this
Pro‑ms
7123 [e]
yiq·rō·wn,
יִקְר֔וֹן
they should read
V‑Qal‑Imperf‑3mp
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
וּפִשְׁרֵ֖הּ
and its interpretation
Conj‑w | N‑msc | 3ms
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘u·ṯa·nî;
לְהוֹדָעֻתַ֑נִי
make known to me
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 1cs
3809 [e]
wə·lā-
וְלָֽא־
but not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3546 [e]
ḵā·hă·lîn
כָהֲלִ֥ין
they could
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6591 [e]
pə·šar-
פְּשַֽׁר־
the interpretation of
N‑msc
4406 [e]
mil·lə·ṯā
מִלְּתָ֖א
thing the
N‑fsd
  
 
.
 
 
 2324 [e]
lə·ha·ḥă·wā·yāh.
לְהַחֲוָיָֽה׃
give
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
576 [e]   16
wa·’ă·nāh   16
וַאֲנָה֙   16
And I   16
Conj‑w | Pro‑1cs   16
8086 [e]
šim·‘êṯ
שִׁמְעֵ֣ת
have heard
V‑Qal‑Perf‑1cs
 
‘ă·la·yiḵ
[עליך]
 - 
Prep | 2ms
5921 [e]
‘ă·lāḵ,
(עֲלָ֔ךְ)
of you
Prep | 2ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
 
ṯū·ḵal
[תוכל]
 - 
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3202 [e]
ṯî·kūl
(תִיכּ֥וּל‪‬)
you can
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 6591 [e]
piš·rîn
פִּשְׁרִ֛ין
interpretations
N‑mp
6590 [e]
lə·mip̄·šar
לְמִפְשַׁ֖ר
give
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 7001 [e]
wə·qiṭ·rîn
וְקִטְרִ֣ין
and enigmas
Conj‑w | N‑mp
8271 [e]
lə·miš·rê;
לְמִשְׁרֵ֑א
explain
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3705 [e]
kə·‘an
כְּעַ֡ן
now
Adv
2006 [e]
hên
הֵן֩
if
Conj
 
tū·ḵal
[תוכל]
 - 
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3202 [e]
ti·ḵūl
(תִּכ֨וּל)
you can
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָ֜א
writing the
N‑msd
7123 [e]
lə·miq·rê,
לְמִקְרֵ֗א
read
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6591 [e]
ū·p̄iš·rêh
וּפִשְׁרֵהּ֙
and its interpretation
Conj‑w | N‑msc | 3ms
3046 [e]
lə·hō·w·ḏā·‘u·ṯa·nî,
לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִי
make known to me
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 1cs
  
 

 
 
 711 [e]
’ar·gə·wā·nā
אַרְגְּוָנָ֣א
with purple
N‑msd
3848 [e]
ṯil·baš,
תִלְבַּ֗שׁ
you shall be clothed
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 
wə·ham·mō·wn·ḵā
[והמונכא]
 - 
Conj‑w | N‑msd
2002 [e]
wə·ham·nî·ḵā
(וְהַֽמְנִיכָ֤א‪‬)
and [have] a chain
Conj‑w | N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā
דַהֲבָא֙
gold
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
around
Prep
  
 

 
 
 6676 [e]
ṣaw·wə·rāḵ,
צַוְּארָ֔ךְ
your neck
N‑msc | 2ms
8531 [e]
wə·ṯal·tā
וְתַלְתָּ֥א
and the third
Conj‑w | Adj‑ms
4437 [e]
ḇə·mal·ḵū·ṯā
בְמַלְכוּתָ֖א
in kingdom the
Prep‑b | N‑fsd
  
 
.
 
 
 7981 [e]
tiš·laṭ.
תִּשְׁלַֽט׃
shall be ruler
V‑Qal‑Imperf‑2ms
 

פ
 - 
Punc
116 [e]   17
bê·ḏa·yin   17
בֵּאדַ֜יִן   17
Then   17
Prep‑b | Adv   17
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֣ה
answered
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1841 [e]
ḏā·nî·yêl,
דָנִיֵּ֗אל
Daniel
N‑proper‑ms
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַר֙
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
before
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king the
N‑msd
4978 [e]
mat·tə·nā·ṯāḵ
מַתְּנָתָךְ֙
your gifts
N‑fpc | 2ms
 
lāḵ
לָ֣ךְ
for yourself
Prep | 2ms
1934 [e]
le·hew·yān,
לֶֽהֶוְיָ֔ן
let be
V‑Qal‑Imperf‑3fp
5023 [e]
ū·nə·ḇā·zə·bə·yā·ṯāḵ
וּנְבָ֥זְבְּיָתָ֖ךְ
and your rewards
Conj‑w | N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 321 [e]
lə·’ā·ḥo·rān
לְאָחֳרָ֣ן
to another
Prep‑l | Adj‑ms
3052 [e]
haḇ;
הַ֑ב
give
V‑Qal‑Imp‑ms
1297 [e]
bə·ram,
בְּרַ֗ם
yet
Conj
3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָא֙
writing the
N‑msd
7123 [e]
’eq·rê
אֶקְרֵ֣א
I will read
V‑Qal‑Imperf‑1cs
  
 

 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā,
לְמַלְכָּ֔א
to king the
Prep‑l | N‑msd
6591 [e]
ū·p̄iš·rā
וּפִשְׁרָ֖א
and interpretation the
Conj‑w | N‑msd
  
 
.
 
 
 3046 [e]
’ă·hō·wḏ·‘in·nêh.
אֲהוֹדְעִנֵּֽהּ׃
make known to him
V‑Hifil‑Imperf‑1cs | 3mse
    18
’an·tāh   18
[אנתה]   18
You   18
Pro‑2ms   18
607 [e]
’ant
(אַ֖נְתְּ)
You
Pro‑2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king
N‑msd
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָא֙
God
N‑msd
 
‘il·lā·yā
[עליא]
 - 
Adj‑msd
5943 [e]
‘il·lā·’āh,
(עִלָּאָ֔ה)
Most High the
Adj‑msd
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā
מַלְכוּתָ֤א
a kingdom
N‑fsd
  
 

 
 
 7238 [e]
ū·rə·ḇū·ṯā
וּרְבוּתָא֙
and majesty
Conj‑w | N‑fsd
  
 

 
 
 3367 [e]
wî·qā·rā
וִיקָרָ֣א
glory
Conj‑w | N‑msd
  
 

 
 
 1923 [e]
wə·haḏ·rāh,
וְהַדְרָ֔ה
and honor
Conj‑w | N‑msd
3052 [e]
yə·haḇ
יְהַ֖ב
gave
V‑Qal‑Perf‑3ms
5020 [e]
lin·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar
לִנְבֻכַדְנֶצַּ֥ר
Nebuchadnezzar
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 2 [e]
’ă·ḇūḵ.
אֲבֽוּךְ׃
your father
N‑msc | 2ms
4481 [e]   19
ū·min-   19
וּמִן־   19
And because   19
Conj‑w | Prep   19
7238 [e]
rə·ḇū·ṯā
רְבוּתָא֙
of majesty the
N‑fsd
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
3052 [e]
yə·haḇ-
יְהַב־
He gave
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lêh,
לֵ֔הּ
him
Prep | 3ms
3606 [e]
kōl
כֹּ֣ל
all
N‑msc
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am·may·yā,
עַֽמְמַיָּ֗א
peoples
N‑mpd
  
 

 
 
 524 [e]
’u·may·yā
אֻמַיָּא֙
nations
N‑fpd
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šā·nay·yā,
וְלִשָּׁ֣נַיָּ֔א
and languages
Conj‑w | N‑mpd
1934 [e]
hă·wōw
הֲו֛וֹ
trembled
V‑Qal‑Perf‑3mp
 
zā·’ă·‘în
[זאעין]
 - 
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
2112 [e]
zā·yə·‘în
(זָיְעִ֥ין)
trembled
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1763 [e]
wə·ḏā·ḥă·lîn
וְדָחֲלִ֖ין
and feared
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
6925 [e]
qo·ḏā·mō·w·hî;
קֳדָמ֑וֹהִי
the face of him
Prep | 3ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
Whomever
Pro‑r
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֨ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵ֜א
wished
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1934 [e]
hă·wā
הֲוָ֣א
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 6992 [e]
qā·ṭêl,
קָטֵ֗ל
executed
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1768 [e]
wə·ḏî-
וְדִֽי־
and whomever
Conj‑w | Pro‑r
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֤ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵא֙
wished
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֣ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2418 [e]
ma·ḥê,
מַחֵ֔א
kept alive
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
1768 [e]
wə·ḏî-
וְדִֽי־
and whomever
Conj‑w | Pro‑r
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֤ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵא֙
wished
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֣ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 7313 [e]
mā·rîm,
מָרִ֔ים
set up
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
1768 [e]
wə·ḏî-
וְדִֽי־
and whomever
Conj‑w | Pro‑r
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֥ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
6634 [e]
ṣā·ḇê
צָבֵ֖א
wished
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1934 [e]
hă·wāh
הֲוָ֥ה
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 8214 [e]
maš·pîl.
מַשְׁפִּֽיל׃
put down
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
1768 [e]   20
ū·ḵə·ḏî   20
וּכְדִי֙   20
But when   20
Conj‑w, Prep‑k | Pro‑r   20
  
 

 
 
 7313 [e]
rim
רִ֣ם
was lifted up
V‑Qal‑Perf‑3ms
3825 [e]
liḇ·ḇêh,
לִבְבֵ֔הּ
his heart
N‑msc | 3ms
7308 [e]
wə·rū·ḥêh
וְרוּחֵ֖הּ
and his spirit
Conj‑w | N‑csc | 3ms
8631 [e]
tiq·p̄aṯ
תִּֽקְפַ֣ת
was hardened
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 2103 [e]
la·hă·zā·ḏāh;
לַהֲזָדָ֑ה
in pride
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
5182 [e]
hā·nə·ḥaṯ
הָנְחַת֙
he was deposed
V‑Hofal‑Perf‑3ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 3764 [e]
kā·rə·sê
כָּרְסֵ֣א
throne
N‑msc
4437 [e]
mal·ḵū·ṯêh,
מַלְכוּתֵ֔הּ
his kingly
N‑fsc | 3ms
3367 [e]
wî·qā·rāh
וִֽיקָרָ֖ה
and his glory
Conj‑w | N‑msd
5709 [e]
he‘·di·yū
הֶעְדִּ֥יוּ
they took
V‑Hifil‑Perf‑3mp
  
 
.
 
 
 4481 [e]
min·nêh.
מִנֵּֽהּ׃
from him
Prep | 3ms
4481 [e]   21
ū·min-   21
וּמִן־   21
And from   21
Conj‑w | Prep   21
1123 [e]
bə·nê
בְּנֵי֩
sons
N‑mpc
  
 

 
 
 606 [e]
’ă·nā·šā
אֲנָשָׁ֨א
of men the
N‑msd
2957 [e]
ṭə·rîḏ
טְרִ֜יד
he was driven
V‑Nifal‑Perf‑3ms
3825 [e]
wə·liḇ·ḇêh
וְלִבְבֵ֣הּ ׀
and his heart
Conj‑w | N‑msc | 3ms
5974 [e]
‘im-
עִם־
like
Prep
  
 

 
 
 2423 [e]
ḥê·wə·ṯā
חֵיוְתָ֣א
beasts the
N‑fsd
 
šə·wî
[שוי]
 - 
V‑Nifal‑Perf‑3ms
7739 [e]
šaw·wiyw,
(שַׁוִּ֗יְו‪‬)
was made
V‑Piel‑Perf‑3mp
5974 [e]
wə·‘im-
וְעִם־
and with
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 6167 [e]
‘ă·rā·ḏay·yā
עֲרָֽדַיָּא֙
wild donkeys the
N‑mpd
4070 [e]
mə·ḏō·w·rêh,
מְדוֹרֵ֔הּ
his dwelling [was]
N‑msc | 3ms
6211 [e]
‘iś·bā
עִשְׂבָּ֤א
with grass
N‑msd
  
 

 
 
 8450 [e]
ḵə·ṯō·w·rîn
כְתוֹרִין֙
like oxen
Prep‑k | N‑mp
2939 [e]
yə·ṭa·‘ă·mūn·nêh,
יְטַ֣עֲמוּנֵּ֔הּ
they fed him
V‑Piel‑Imperf‑3mp | 3mse
2920 [e]
ū·miṭ·ṭal
וּמִטַּ֥ל
and with dew
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā
שְׁמַיָּ֖א
of heaven the
N‑mdd
1655 [e]
giš·mêh
גִּשְׁמֵ֣הּ
his body
N‑msc | 3ms
6647 [e]
yiṣ·ṭab·ba‘;
יִצְטַבַּ֑ע
was wet
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
5705 [e]
‘aḏ
עַ֣ד
until
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
till
Pro‑r
3046 [e]
yə·ḏa‘,
יְדַ֗ע
he knew
V‑Qal‑Perf‑3ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
7990 [e]
šal·lîṭ
שַׁלִּ֞יט
rules
Adj‑ms
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֤א
God
N‑msd
 
‘il·lā·yā
[עליא]
 - 
Adj‑msd
5943 [e]
‘il·lā·’āh
(עִלָּאָה֙)
Most High the
Adj‑msd
4437 [e]
bə·mal·ḵūṯ
בְּמַלְכ֣וּת
in kingdom
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 606 [e]
’ă·nā·šā,
אֲנָשָׁ֔א
of men the
N‑msd
4479 [e]
ū·lə·man-
וּלְמַן־
and [he] whom
Conj‑w, Prep‑l | Interrog
1768 [e]

דִּ֥י
 - 
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6634 [e]
yiṣ·bêh
יִצְבֵּ֖ה
He chooses
V‑Qal‑Imperf‑3ms
6966 [e]
yə·hā·qêm
יְהָקֵ֥ים
Appoints
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
 
‘ă·la·yêh
[עליה]
 - 
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ă·lah.
(עֲלַֽהּ׃)
over it
Prep | 3fs
    22
wə·’an·tāh   22
[ואנתה]   22
You   22
Conj‑w | Pro‑2ms   22
607 [e]
wə·’ant
(וְאַ֤נְתְּ)
but you
Conj‑w | Pro‑2ms
  
 

 
 
 1247 [e]
bə·rêh
בְּרֵהּ֙
his son
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 1113 [e]
bê·lə·šaṣ·ṣar,
בֵּלְשַׁאצַּ֔ר
Belshazzar
N‑proper‑ms
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
8214 [e]
haš·pê·lət
הַשְׁפֵּ֖לְתְּ
have humbled
V‑Hifil‑Perf‑2ms
  
 

 
 
 3825 [e]
liḇ·ḇāḵ;
לִבְבָ֑ךְ
your heart
N‑msc | 2ms
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֕ל
though
Prep
1768 [e]

דִּ֥י
although
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֖ה
this
Pro‑ms
  
 
.
 
 
 3046 [e]
yə·ḏa‘·tā.
יְדַֽעְתָּ׃
you knew
V‑Qal‑Perf‑2ms
5922 [e]   23
wə·‘al   23
וְעַ֣ל   23
And against   23
Conj‑w | Prep   23
4756 [e]
mā·rê-
מָרֵֽא־
Lord
N‑msc
  
 

 
 
 8065 [e]
šə·may·yā
שְׁמַיָּ֣א ׀
of heaven the
N‑mdd
7313 [e]
hiṯ·rō·w·mam·tā
הִתְרוֹמַ֡מְתָּ
you have lifted yourself up
V‑Hitpael‑Perf‑2ms
3984 [e]
ū·lə·mā·nay·yā
וּלְמָֽאנַיָּ֨א
and vessels the
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
1005 [e]
ḇay·ṯêh
בַיְתֵ֜הּ
His house
N‑msc | 3ms
858 [e]
hay·ṯîw
הַיְתִ֣יו
they have brought
V‑Hifil‑Perf‑3mp
 
qā·ḏā·ma·yiḵ
[קדמיך]
 - 
Prep | 2ms
6925 [e]
qā·ḏā·māḵ,
(קָֽדָמָ֗ךְ)
before you
Prep | 2ms
 
wə·’an·tāh
[ואנתה]
you
Conj‑w | Pro‑2ms
  
 

 
 
 607 [e]
wə·’ant
(וְאַ֨נְתְּ)
and you
Conj‑w | Pro‑2ms
 
wə·raḇ·rə·ḇā·na·yiḵ
[ורברבניך]
 - 
Conj‑w | N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 7261 [e]
wə·raḇ·rə·ḇā·nāḵ
(וְרַבְרְבָנָ֜ךְ‪‬)
and your lords
Conj‑w | N‑mpc | 2ms
  
 

 
 
 7695 [e]
šê·ḡə·lā·ṯāḵ
שֵֽׁגְלָתָ֣ךְ
your wives
N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 3904 [e]
ū·lə·ḥê·nā·ṯāḵ
וּלְחֵנָתָךְ֮
and your concubines
Conj‑w | N‑fpc | 2ms
2562 [e]
ḥam·rā
חַמְרָא֮
wine
N‑msd
8355 [e]
šā·ṯa·yin
שָׁתַ֣יִן
have drunk
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
 
bə·hō·wn
בְּהוֹן֒
from them
Prep | 3mp
426 [e]
wə·lê·lā·hê
וְלֵֽאלָהֵ֣י
and gods
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 3702 [e]
ḵas·pā-
כַסְפָּֽא־
of silver the
N‑msd
  
 

 
 
 1722 [e]
wə·ḏa·hă·ḇā
וְ֠דַהֲבָא
and gold
Conj‑w | N‑msd
  
 

 
 
 5174 [e]
nə·ḥā·šā
נְחָשָׁ֨א
bronze
N‑msd
  
 

 
 
 6523 [e]
p̄ar·zə·lā
פַרְזְלָ֜א
and iron
N‑msd
  
 

 
 
 636 [e]
’ā·‘ā
אָעָ֣א
wood
N‑msd
  
 

 
 
 69 [e]
wə·’aḇ·nā,
וְאַבְנָ֗א
and stone
Conj‑w | N‑fsd
1768 [e]

דִּ֠י
which
Pro‑r
  
 

 
 
 3809 [e]
lā-
לָֽא־
not
Adv‑NegPrt
2370 [e]
ḥā·za·yin
חָזַ֧יִן
do see
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3809 [e]
wə·lā-
וְלָא־
or
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 8086 [e]
šā·mə·‘în
שָׁמְעִ֛ין
hear
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3809 [e]
wə·lā
וְלָ֥א
or
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 3046 [e]
yā·ḏə·‘în
יָדְעִ֖ין
know
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
7624 [e]
šab·baḥ·tā;
שַׁבַּ֑חְתָּ
You have praised
V‑Piel‑Perf‑2ms
426 [e]
wə·lê·lā·hā
וְלֵֽאלָהָ֞א
and God the
Conj‑w, Prep‑l | N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who [holds]
Pro‑r
5396 [e]
niš·mə·ṯāḵ
נִשְׁמְתָ֥ךְ
your breath
N‑fsc | 2ms
3028 [e]
bî·ḏêh
בִּידֵ֛הּ
in His hand
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
3606 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 735 [e]
’ō·rə·ḥā·ṯāḵ
אֹרְחָתָ֥ךְ
your ways
N‑fpc | 2ms
 
lêh
לֵ֖הּ
owns
Prep | 3ms
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 1922 [e]
had·dar·tā.
הַדַּֽרְתָּ׃
you have glorified
V‑Piel‑Perf‑2ms
116 [e]   24
bê·ḏa·yin   24
בֵּאדַ֙יִן֙   24
Then   24
Prep‑b | Adv   24
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
6925 [e]
qo·ḏā·mō·w·hî,
קֳדָמ֔וֹהִי
Him
Prep | 3ms
7972 [e]
šə·li·ya·aḥ
שְׁלִ֖יַחַ‪‬
were sent
V‑Nifal‑Perf‑3ms
6447 [e]
pas·sā
פַּסָּ֣א
fingers the
N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
3028 [e]
yə·ḏā;
יְדָ֑א
hand the
N‑fsd
3792 [e]
ū·ḵə·ṯā·ḇā
וּכְתָבָ֥א
and writing
Conj‑w | N‑msd
1836 [e]
ḏə·nāh
דְנָ֖ה
this
Pro‑ms
  
 
.
 
 
 7560 [e]
rə·šîm.
רְשִֽׁים׃
was written
V‑Nifal‑Perf‑3ms
1836 [e]   25
ū·ḏə·nāh   25
וּדְנָ֥ה   25
And this [is]   25
Conj‑w | Pro‑ms   25
3792 [e]
ḵə·ṯā·ḇā
כְתָבָ֖א
inscription the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 7560 [e]
rə·šîm;
רְשִׁ֑ים
was written
V‑Nifal‑Perf‑3ms
4484 [e]
mə·nê
מְנֵ֥א
MENE
N‑ms
  
 

 
 
 4484 [e]
mə·nê
מְנֵ֖א
MENE
N‑ms
  
 

 
 
 8625 [e]
tə·qêl
תְּקֵ֥ל
TEKEL
N‑ms
  
 
.
 
 
 6537 [e]
ū·p̄ar·sîn.
וּפַרְסִֽין׃
and UPHARSIN
Conj‑w | N‑mp
1836 [e]   26
də·nāh   26
דְּנָ֖ה   26
This [is]   26
Pro‑ms   26
6591 [e]
pə·šar-
פְּשַֽׁר־
the interpretation
N‑msc
  
 

 
 
 4406 [e]
mil·lə·ṯā;
מִלְּתָ֑א
of [each] word
N‑fsd
  
 

 
 
 4484 [e]
mə·nê
מְנֵ֕א
MENE
N‑ms
4483 [e]
mə·nāh-
מְנָֽה־
has numbered
V‑Qal‑Perf‑3ms
426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֥א
God
N‑msd
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯāḵ
מַלְכוּתָ֖ךְ
your kingdom
N‑fsc | 2ms
  
 
.
 
 
 8000 [e]
wə·haš·lə·mah.
וְהַשְׁלְמַֽהּ׃
and finished it
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms | 3fs
  
 

 
 
 8625 [e]   27
tə·qêl;   27
תְּקֵ֑ל   27
TEKEL   27
N‑ms   27
8625 [e]
tə·qî·lə·tāh
תְּקִ֥ילְתָּה
You have been weighed
V‑Nifal‑Perf‑2ms
  
 

 
 
 3977 [e]
ḇə·mō·zan·yā
בְמֹֽאזַנְיָ֖א
in balances the
Prep‑b | N‑mpd
7912 [e]
wə·hiš·tə·ḵa·ḥat
וְהִשְׁתְּכַ֥חַתְּ
and found
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjPerf‑2ms
  
 
.
 
 
 2627 [e]
ḥas·sîr.
חַסִּֽיר׃
wanting
Adj‑ms
  
 

 
 
 6537 [e]   28
pə·rês;   28
פְּרֵ֑ס   28
PERES   28
N‑ms   28
  
 

 
 
 6537 [e]
pə·rî·saṯ
פְּרִיסַת֙
has been divided
V‑Nifal‑Perf‑3fs
4437 [e]
mal·ḵū·ṯāḵ,
מַלְכוּתָ֔ךְ
Your kingdom
N‑fsc | 2ms
3052 [e]
wî·hî·ḇaṯ
וִיהִיבַ֖ת
and given
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
4076 [e]
lə·mā·ḏay
לְמָדַ֥י
to the Mede
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 6540 [e]
ū·p̄ā·rās.
וּפָרָֽס׃
and Persian
Conj‑w | N‑proper‑ms
116 [e]   29
bê·ḏa·yin   29
בֵּאדַ֣יִן ׀   29
Then   29
Prep‑b | Adv   29
560 [e]
’ă·mar
אֲמַ֣ר
gave the command
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 1113 [e]
bê·lə·šaṣ·ṣar,
בֵּלְשַׁאצַּ֗ר
Belshazzar
N‑proper‑ms
3848 [e]
wə·hal·bî·šū
וְהַלְבִּ֤ישׁוּ
and they clothed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp
1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl
לְדָֽנִיֵּאל֙
Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 711 [e]
’ar·gə·wā·nā,
אַרְגְּוָנָ֔א
with purple
N‑msd
 
wə·ham·mō·wn·ḵā
[והמונכא]
 - 
Conj‑w | N‑msd
2002 [e]
wə·ham·nî·ḵā
(וְהַֽמְנִיכָ֥א)
and [put] a chain
Conj‑w | N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
1722 [e]
ḏa·hă·ḇā
דַהֲבָ֖א
gold
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַֽל־
around
Prep
  
 

 
 
 6676 [e]
ṣaw·wə·rêh;
צַוְּארֵ֑הּ
his neck
N‑msc | 3ms
3745 [e]
wə·haḵ·ri·zū
וְהַכְרִ֣זֽוּ
and made a proclamation
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî,
עֲל֔וֹהִי
concerning him
Prep | 3ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
1934 [e]
le·hĕ·wê
לֶהֱוֵ֥א
he should be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7990 [e]
šal·lîṭ
שַׁלִּ֛יט
ruler
Adj‑msc
8531 [e]
tal·tā
תַּלְתָּ֖א
the third
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 4437 [e]
bə·mal·ḵū·ṯā.
בְּמַלְכוּתָֽא׃
in kingdom the
Prep‑b | N‑fsd
    30
bêh   30
בֵּ֚הּ   30
In [that]   30
Prep | 3ms   30
3916 [e]
bə·lê·lə·yā,
בְּלֵ֣ילְיָ֔א
night
Prep‑b | N‑msd
  
 
.
 
 
 6992 [e]
qə·ṭîl
קְטִ֕יל
was slain
V‑Nifal‑Perf‑3ms
1113 [e]
bê·lə·šaṣ·ṣar
בֵּלְאשַׁצַּ֖ר
Belshazzar
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
king
N‑msd
 
ḵaś·dā·yā
[כשדיא]
of Chaldean
N‑proper‑ms
3779 [e]
ḵaś·dā·’āh.
(כַשְׂדָּאָֽה׃)
Chaldeans the
N‑proper‑mp
 

פ
 - 
Punc
1868 [e]   31
wə·ḏā·rə·yā·weš   31
וְדָרְיָ֙וֶשׁ֙   31
and Darius   31
Conj‑w | N‑proper‑ms   31
 
mā·ḏā·yā
מָֽדָיָ֔א‪‬‪‬
Mede
N‑proper‑ms
6902 [e]
qab·bêl
קַבֵּ֖ל
received
V‑Piel‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā;
מַלְכוּתָ֑א
kingdom the
N‑fsd
  
 
.
 
 
 1247 [e]
kə·ḇar
כְּבַ֥ר
[being] about old
Prep‑k | N‑msc
8140 [e]
šə·nîn
שְׁנִ֖ין
Years
N‑fp
8361 [e]
šit·tîn
שִׁתִּ֥ין
sixty
Number‑cp
  
 
.
 
 
 8648 [e]
wə·ṯar·tên.
וְתַרְתֵּֽין׃
and two
Conj‑w | Number‑fs
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Daniel 4
Top of Page
Top of Page