7624. שְׁבַח (shebach)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 7624. שְׁבַח (shebach) — 5 Occurrences

Daniel 2:23
HEB: אֲבָהָתִ֗י מְהוֹדֵ֤א וּמְשַׁבַּח֙ אֲנָ֔ה דִּ֧י
NAS: I give thanks and praise, For You have given
KJV: thank thee, and praise thee, O thou God
INT: of my fathers give and praise I what

Daniel 4:34
HEB: וּלְחַ֥י עָלְמָ֖א שַׁבְּחֵ֣ת וְהַדְּרֵ֑ת דִּ֤י
NAS: the Most High and praised and honored
KJV: the most High, and I praised and honoured
INT: who forever and praised and honored For

Daniel 4:37
HEB: אֲנָ֣ה נְבוּכַדְנֶצַּ֗ר מְשַׁבַּ֨ח וּמְרוֹמֵ֤ם וּמְהַדַּר֙
NAS: I, Nebuchadnezzar, praise, exalt
KJV: Nebuchadnezzar praise and extol
INT: I Nebuchadnezzar praise exalt and honor

Daniel 5:4
HEB: אִשְׁתִּ֖יו חַמְרָ֑א וְ֠שַׁבַּחוּ לֵֽאלָהֵ֞י דַּהֲבָ֧א
NAS: the wine and praised the gods
KJV: wine, and praised the gods
INT: drank the wine and praised the gods of gold

Daniel 5:23
HEB: וְלָ֥א יָדְעִ֖ין שַׁבַּ֑חְתָּ וְלֵֽאלָהָ֞א דִּֽי־
NAS: wine from them; and you have praised the gods
KJV: wine in them; and thou hast praised the gods
INT: nor understand have praised the God which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page