3118. יוֹם (yom)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 3118. יוֹם (yom) — 16 Occurrences

Ezra 4:15
HEB: בְּגַוַּ֔הּ מִן־ יוֹמָ֖ת עָלְמָ֑א עַ֨ל־
NAS: it in past days; therefore
KJV: of old time: for which
INT: within of days past for

Ezra 4:19
HEB: דָ֔ךְ מִן־ יוֹמָת֙ עָֽלְמָ֔א עַל־
NAS: in past days, that rebellion
KJV: old time hath made insurrection
INT: this of days past against

Ezra 6:9
HEB: מִתְיְהֵ֥ב לְהֹ֛ם י֥וֹם ׀ בְּי֖וֹם דִּי־
NAS: [it] is to be given to them daily without
KJV: given them day by day
INT: be is to be given daily daily forasmuch

Ezra 6:9
HEB: לְהֹ֛ם י֥וֹם ׀ בְּי֖וֹם דִּי־ לָ֥א
KJV: given them day by day without fail:
INT: is to be given daily daily forasmuch without

Ezra 6:15
HEB: דְנָ֔ה עַ֛ד י֥וֹם תְּלָתָ֖ה לִירַ֣ח
NAS: on the third day of the month
KJV: on the third day of the month Adar,
INT: This on day the third of the month

Daniel 2:28
HEB: לֶהֱוֵ֖א בְּאַחֲרִ֣ית יוֹמַיָּ֑א חֶלְמָ֨ךְ וְחֶזְוֵ֥י
NAS: in the latter days. This
KJV: in the latter days. Thy dream,
INT: will take the latter days was your dream and the visions

Daniel 2:44
HEB: וּֽבְיוֹמֵיה֞וֹן דִּ֧י מַלְכַיָּ֣א
NAS: In the days of those kings
KJV: And in the days of these kings
INT: the days which kings

Daniel 4:34
HEB: וְלִקְצָ֣ת יֽוֹמַיָּה֩ אֲנָ֨ה נְבוּכַדְנֶצַּ֜ר
NAS: But at the end of that period, I, Nebuchadnezzar,
KJV: And at the end of the days I
INT: the end period I Nebuchadnezzar

Daniel 5:11
HEB: קַדִּישִׁין֮ בֵּהּ֒ וּבְיוֹמֵ֣י אֲב֗וּךְ נַהִיר֧וּ
NAS: gods; and in the days of your father,
KJV: gods; and in the days of thy father
INT: gods of the holy the days of your father illumination

Daniel 6:7
HEB: וֶֽאֱנָ֜שׁ עַד־ יוֹמִ֣ין תְּלָתִ֗ין לָהֵן֙
NAS: for thirty days, shall be cast
KJV: for thirty days, save of thee,
INT: man for days thirty save

Daniel 6:10
HEB: וְזִמְנִין֩ תְּלָתָ֨ה בְיוֹמָ֜א ה֣וּא ׀ בָּרֵ֣ךְ
NAS: times a day, praying
KJV: times a day, and prayed,
INT: times three A day he kneeled

Daniel 6:12
HEB: וֶֽאֱנָ֜שׁ עַד־ יוֹמִ֣ין תְּלָתִ֗ין לָהֵן֙
NAS: for thirty days, is to be cast
KJV: within thirty days, save of thee,
INT: man within days thirty save

Daniel 6:13
HEB: וְזִמְנִ֤ין תְּלָתָה֙ בְּיוֹמָ֔א בָּעֵ֖א בָּעוּתֵֽהּ׃
NAS: three times a day.
KJV: three times a day.
INT: times three A day making his petition

Daniel 7:9
HEB: רְמִ֔יו וְעַתִּ֥יק יוֹמִ֖ין יְתִ֑ב לְבוּשֵׁ֣הּ ׀
NAS: up, And the Ancient of Days took [His] seat;
KJV: and the Ancient of days did sit,
INT: were set and the Ancient of Days took his vesture

Daniel 7:13
HEB: וְעַד־ עַתִּ֤יק יֽוֹמַיָּא֙ מְטָ֔ה וּקְדָמ֖וֹהִי
NAS: up to the Ancient of Days And was presented
KJV: the Ancient of days, and they brought him near
INT: to to the Ancient of Days came before

Daniel 7:22
HEB: אֲתָ֗ה עַתִּיק֙ יֽוֹמַיָּ֔א וְדִינָ֣א יְהִ֔ב
NAS: the Ancient of Days came
KJV: the Ancient of days came,
INT: came the Ancient of Days and judgment was passed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page