Ezra 4:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1768 [e]דִּ֡י
thatPro-r
1240 [e]יְבַקַּר֩
yə-ḇaq-qar
search may be madeV-Piel-Imperf-3ms
5609 [e]בִּֽסְפַר־
bis-p̄ar-
in the bookPrep-b | N-msc
1799 [e]דָּכְרָ֨נַיָּ֜א
dā-ḵə-rā-nay-yā
of records theN-mpd
1768 [e]דִּ֣י
ofPro-r
2 [e]אֲבָהָתָ֗ךְ
’ă-ḇā-hā-ṯāḵ,
your fathersN-mpc | 2ms
7912 [e]וּ֠תְהַשְׁכַּח
ū-ṯə-haš-kaḥ
And you will findConj-w | V-Hifil-ConjImperf-2ms
5609 [e]בִּסְפַ֣ר
bis-p̄ar
in the bookPrep-b | N-msc
1799 [e]דָּכְרָנַיָּא֮
dā-ḵə-rā-nay-yā
of records theN-mpd
3046 [e]וְתִנְדַּע֒
wə-ṯin-da‘
and knowConj-w | V-Qal-ConjImperf-2ms
1768 [e]דִּי֩
thatPro-r
7149 [e]קִרְיְתָ֨א
qir-yə-ṯā
city [is]N-fsd
1791 [e]דָ֜ךְ
ḏāḵ
thisPro-fs
7149 [e]קִרְיָ֣א
qir-yā
a cityN-fs
4779 [e]מָֽרָדָ֗א
mā-rā-ḏā,
rebelliousAdj-fs
5142 [e]וּֽמְהַנְזְקַ֤ת
ū-mə-han-zə-qaṯ
and harmful toConj-w | V-Hifil-Prtcpl-fsc
4430 [e]מַלְכִין֙
mal-ḵîn
kingsN-mp
4083 [e]וּמְדִנָ֔ן
ū-mə-ḏi-nān,
and provincesConj-w | N-fp
849 [e]וְאֶשְׁתַּדּוּר֙
wə-’eš-tad-dūr
that seditionConj-w | N-ms
5648 [e]עָבְדִ֣ין
‘ā-ḇə-ḏîn
they have incitedV-Qal-Prtcpl-mp
1459 [e]בְּגַוַּ֔הּ
bə-ḡaw-wah,
within the cityPrep-b | N-msc | 3fs
4481 [e]מִן־
min-
inPrep
3118 [e]יוֹמָ֖ת
yō-w-māṯ
timesN-mpc
5957 [e]עָלְמָ֑א
‘ā-lə-mā;
formerN-msd
5922 [e]עַ֨ל־
‘al-
on accountPrep
1836 [e]דְּנָ֔ה
də-nāh,
of thisPro-ms
7149 [e]קִרְיְתָ֥א
qir-yə-ṯā
cityN-fsd
1791 [e]דָ֖ךְ
ḏāḵ
thisPro-fs
2718 [e]הָֽחָרְבַֽת׃
hā-ḥā-rə-ḇaṯ.
was destroyedV-Hofal-Perf-3fs

Hebrew Texts
עזרא 4:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
דִּ֡י יְבַקַּר֩ בִּֽסְפַר־דָּכְרָ֨נַיָּ֜א דִּ֣י אֲבָהָתָ֗ךְ וּ֠תְהַשְׁכַּח בִּסְפַ֣ר דָּכְרָנַיָּא֮ וְתִנְדַּע֒ דִּי֩ קִרְיְתָ֨א דָ֜ךְ קִרְיָ֣א מָֽרָדָ֗א וּֽמְהַנְזְקַ֤ת מַלְכִין֙ וּמְדִנָ֔ן וְאֶשְׁתַּדּוּר֙ עָבְדִ֣ין בְּגַוַּ֔הּ מִן־יֹומָ֖ת עָלְמָ֑א עַ֨ל־דְּנָ֔ה קִרְיְתָ֥א דָ֖ךְ הָֽחָרְבַֽת׃

עזרא 4:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
די יבקר בספר־דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן־יומת עלמא על־דנה קריתא דך החרבת׃

עזרא 4:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
די יבקר בספר־דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן־יומת עלמא על־דנה קריתא דך החרבת׃

עזרא 4:15 Hebrew Bible
די יבקר בספר דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן יומת עלמא על דנה קריתא דך החרבת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
so that a search may be made in the record books of your fathers. And you will discover in the record books and learn that that city is a rebellious city and damaging to kings and provinces, and that they have incited revolt within it in past days; therefore that city was laid waste.

King James Bible
That search may be made in the book of the records of thy fathers: so shalt thou find in the book of the records, and know that this city is a rebellious city, and hurtful unto kings and provinces, and that they have moved sedition within the same of old time: for which cause was this city destroyed.

Holman Christian Standard Bible
that a search should be made in your fathers' record books. In these record books you will discover and verify that the city is a rebellious city, harmful to kings and provinces. There have been revolts in it since ancient times. That is why this city was destroyed.
Treasury of Scripture Knowledge

this city

Ezra 4:12 Be it known to the king, that the Jews which came up from you to …

Nehemiah 2:19 But when Sanballat the Horonite, and Tobiah the servant, the Ammonite, …

Nehemiah 6:6 Wherein was written, It is reported among the heathen, and Gashmu …

Esther 3:5-8 And when Haman saw that Mordecai bowed not, nor did him reverence, …

Daniel 6:4-13 Then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel …

Acts 17:6,7 And when they found them not, they drew Jason and certain brothers …

moved. Chal. made. within the same. Chal in the midst thereof. for which

2 Kings 24:20 For through the anger of the LORD it came to pass in Jerusalem and …

2 Kings 25:1,4 And it came to pass in the ninth year of his reign, in the tenth …

Jeremiah 52:3 For through the anger of the LORD it came to pass in Jerusalem and …

Links
Ezra 4:15Ezra 4:15 NIVEzra 4:15 NLTEzra 4:15 ESVEzra 4:15 NASBEzra 4:15 KJVEzra 4:15 Bible AppsEzra 4:15 Biblia ParalelaEzra 4:15 Chinese BibleEzra 4:15 French BibleEzra 4:15 German BibleBible Hub
Ezra 4:14
Top of Page
Top of Page