Daniel 6
Interlinear Bible
The Plot against Daniel
8232 [e]   1
šə·p̄ar   1
שְׁפַר֙   1
It seemed   1
V‑Qal‑Perf‑3ms   1
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
it pleased
Prep
1868 [e]
dā·rə·yā·weš,
דָּרְיָ֔וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
6966 [e]
wa·hă·qîm
וַהֲקִים֙
and to set
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
4437 [e]
mal·ḵū·ṯā,
מַלְכוּתָ֔א
kingdom the
N‑fsd
  
 

 
 
 324 [e]
la·’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֖א
satraps
Prep‑l | N‑mpd
3969 [e]
mə·’āh
מְאָ֣ה
a hundred
Number‑fs
6243 [e]
wə·‘eś·rîn;
וְעֶשְׂרִ֑ין
and twenty
Conj‑w | Number‑cp
1768 [e]

דִּ֥י
that
Pro‑r
1934 [e]
le·hĕ·wōn
לֶהֱוֺ֖ן
to be
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3606 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
over whole
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā.
מַלְכוּתָֽא׃
kingdom the
N‑fsd
5924 [e]   2
wə·‘êl·lā   2
וְעֵ֤לָּא   2
and over   2
Conj‑w | Adv   2
4481 [e]
min·nə·hō·wn
מִנְּהוֹן֙
these
Prep | 3mp
  
 

 
 
 5632 [e]
sā·rə·ḵîn
סָרְכִ֣ין
governors
N‑mp
8532 [e]
tə·lā·ṯā,
תְּלָתָ֔א
three
Number‑ms
1768 [e]

דִּ֥י
of whom
Pro‑r
1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָנִיֵּ֖אל
Daniel [was]
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2298 [e]
ḥaḏ-
חַֽד־
one
Number‑ms
4481 [e]
min·nə·hō·wn;
מִנְּה֑וֹן
of whom
Prep | 3mp
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
1934 [e]
le·hĕ·wōn
לֶהֱוֺ֞ן
might
V‑Qal‑Imperf‑3mp
324 [e]
’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֣א
satraps
N‑mpd
459 [e]
’il·lên,
אִלֵּ֗ין
these
Pro‑cp
3052 [e]
yā·hă·ḇîn
יָהֲבִ֤ין
give
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
 
lə·hō·wn
לְהוֹן֙
to them
Prep | 3mp
2941 [e]
ṭa‘·mā,
טַעְמָ֔א
account
N‑msd
4430 [e]
ū·mal·kā
וּמַלְכָּ֖א
so that king the
Conj‑w | N‑msd
3809 [e]
lā-
לָֽא־
no
Adv‑NegPrt
1934 [e]
le·hĕ·wê
לֶהֱוֵ֥א
would
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 5142 [e]
nā·ziq.
נָזִֽק׃
suffer loss
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
116 [e]   3
’ĕ·ḏa·yin   3
אֱדַ֙יִן֙   3
Then   3
Adv   3
1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּנִיֵּ֣אל
Daniel
N‑proper‑ms
1836 [e]
də·nāh,
דְּנָ֔ה
this
Pro‑ms
1934 [e]
hă·wā
הֲוָ֣א
was
V‑Qal‑Perf‑3ms
5330 [e]
miṯ·naṣ·ṣaḥ,
מִתְנַצַּ֔ח
distinguished himself
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
above
Prep
5632 [e]
sā·rə·ḵay·yā
סָרְכַיָּ֖א
governors the
N‑mpd
  
 

 
 
 324 [e]
wa·’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā;
וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֑א
and satraps
Conj‑w | N‑mpd
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6903 [e]
qo·ḇêl,
קֳבֵ֗ל
according to
Prep
1768 [e]

דִּ֣י
because
Pro‑r
7308 [e]
rū·aḥ
ר֤וּחַ
spirit [was]
N‑cs
3493 [e]
yat·tî·rā
יַתִּירָא֙
an excellent
Adj‑fs
 
bêh,
בֵּ֔הּ
in him
Prep | 3ms
4430 [e]
ū·mal·kā
וּמַלְכָּ֣א
and king the
Conj‑w | N‑msd
6246 [e]
‘ă·šîṯ,
עֲשִׁ֔ית
gave thought
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
6966 [e]
la·hă·qā·mū·ṯêh
לַהֲקָמוּתֵ֖הּ
to setting him
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 3ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
whole
N‑msc
  
 
.
 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā.
מַלְכוּתָֽא׃
realm the
N‑fsd
116 [e]   4
’ĕ·ḏa·yin   4
אֱדַ֨יִן   4
Then   4
Adv   4
5632 [e]
sā·rə·ḵay·yā
סָֽרְכַיָּ֜א
governors the
N‑mpd
324 [e]
wa·’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā,
וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֗א
and satraps
Conj‑w | N‑mpd
1934 [e]
hă·wōw
הֲו֨וֹ
sought
V‑Qal‑Perf‑3mp
1156 [e]
ḇā·‘a·yin
בָעַ֧יִן
 - 
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5931 [e]
‘il·lāh
עִלָּ֛ה
[some] charge
N‑fs
7912 [e]
lə·haš·kā·ḥāh
לְהַשְׁכָּחָ֥ה
to find
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl
לְדָנִיֵּ֖אל
against Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
6655 [e]
miṣ·ṣaḏ
מִצַּ֣ד
concerning
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā;
מַלְכוּתָ֑א
kingdom the
N‑fsd
3606 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
but
Conj‑w | N‑msc
5931 [e]
‘il·lāh
עִלָּ֨ה
charge
N‑fs
  
 

 
 
 7844 [e]
ū·šə·ḥî·ṯāh
וּשְׁחִיתָ֜ה
or fault
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
3809 [e]
lā-
לָא־
no
Adv‑NegPrt
3202 [e]
yā·ḵə·lîn
יָכְלִ֣ין
they could
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
7912 [e]
lə·haš·kā·ḥāh,
לְהַשְׁכָּחָ֗ה
find
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵל֙
forasmuch
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
because
Pro‑r
  
 

 
 
 540 [e]
mə·hê·man
מְהֵימַ֣ן
faithful
V‑Hifil‑QalPassPrtcpl‑ms
1932 [e]
hū,
ה֔וּא
he [was]
Pro‑3ms
3606 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and was there any
Conj‑w | N‑msc
7960 [e]
šā·lū
שָׁלוּ֙
error
N‑fs
7844 [e]
ū·šə·ḥî·ṯāh,
וּשְׁחִיתָ֔ה
or fault
Conj‑w | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
3809 [e]

לָ֥א
nor
Adv‑NegPrt
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֖חַת
was there found
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
 5922 [e]
‘ă·lō·w·hî.
עֲלֽוֹהִי׃
in him
Prep | 3ms
116 [e]   5
’ĕ·ḏa·yin   5
אֱ֠דַיִן   5
Then   5
Adv   5
  
 

 
 
 1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֤א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ
אִלֵּךְ֙
these
Pro‑cp
560 [e]
’ā·mə·rîn,
אָֽמְרִ֔ין
said
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1768 [e]

דִּ֣י
which
Pro‑r
3809 [e]

לָ֧א
not
Adv‑NegPrt
7912 [e]
nə·haš·kaḥ
נְהַשְׁכַּ֛ח
we shall find
V‑Hifil‑Imperf‑1cp
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl
לְדָנִיֵּ֥אל
against Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
1836 [e]
də·nāh
דְּנָ֖ה
this
Pro‑ms
3606 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
5931 [e]
‘il·lā;
עִלָּ֑א
charge
N‑fs
3861 [e]
lā·hên
לָהֵ֕ן
unless
Conj
7912 [e]
haš·kaḥ·nāh
הַשְׁכַּ֥חְנָֽה
we find [it]
V‑Hifil‑Perf‑1cp
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî
עֲל֖וֹהִי
against him
Prep | 3ms
1882 [e]
bə·ḏāṯ
בְּדָ֥ת
concerning the law
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hêh.
אֱלָהֵֽהּ׃
of his God
N‑msc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   6
’ĕ·ḏa·yin   6
אֱ֠דַיִן   6
Then   6
Adv   6
5632 [e]
sā·rə·ḵay·yā
סָרְכַיָּ֤א
governors
N‑mpd
324 [e]
wa·’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
וַאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא֙
and satraps
Conj‑w | N‑mpd
459 [e]
’il·lên,
אִלֵּ֔ן
these
Pro‑cp
7284 [e]
har·gi·šū
הַרְגִּ֖שׁוּ
thronged
V‑Hifil‑Perf‑3mp
5922 [e]
‘al-
עַל־
before
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king the
N‑msd
3652 [e]
wə·ḵên
וְכֵן֙
and thus
Conj‑w | Adv
560 [e]
’ā·mə·rîn
אָמְרִ֣ין
said
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
 
lêh,
לֵ֔הּ
to him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 1868 [e]
dā·rə·yā·weš
דָּרְיָ֥וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
King
N‑msd
5957 [e]
lə·‘ā·lə·mîn
לְעָלְמִ֥ין
forever
Prep‑l | N‑mp
  
 
.
 
 
 2418 [e]
ḥĕ·yî.
חֱיִֽי׃
live
V‑Qal‑Imp‑ms
3272 [e]   7
’iṯ·yā·‘a·ṭū   7
אִתְיָעַ֜טוּ   7
Have consulted together   7
V‑Hitpael‑Perf‑3mp   7
3606 [e]
kōl
כֹּ֣ל ׀
all
N‑msc
5632 [e]
sā·rə·ḵê
סָרְכֵ֣י
the governors
N‑mpc
  
 

 
 
 4437 [e]
mal·ḵū·ṯā,
מַלְכוּתָ֗א
of kingdom the
N‑fsd
  
 

 
 
 5460 [e]
siḡ·nay·yā
סִגְנַיָּ֤א
administrators the
N‑mpd
  
 

 
 
 324 [e]
wa·’ă·ḥaš·dar·pə·nay·yā
וַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּא֙
and satraps
Conj‑w | N‑mpd
  
 

 
 
 1907 [e]
had·dā·ḇə·ray·yā
הַדָּֽבְרַיָּ֣א
counselors the
N‑mpd
  
 

 
 
 6347 [e]
ū·p̄a·ḥă·wā·ṯā,
וּפַחֲוָתָ֔א
and advisors
Conj‑w | N‑mpd
6966 [e]
lə·qay·yā·māh
לְקַיָּמָ֤ה
to establish
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 7010 [e]
qə·yām
קְיָם֙
a statute
N‑msc
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
royal
N‑msd
8631 [e]
ū·lə·ṯaq·qā·p̄āh
וּלְתַקָּפָ֖ה
and to make a firm
Conj‑w, Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 

 
 
 633 [e]
’ĕ·sār;
אֱסָ֑ר
decree
N‑ms
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
to any
N‑msc
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
whoever
Pro‑r
1156 [e]
yiḇ·‘êh
יִבְעֵ֣ה
petitions
V‑Qal‑Imperf‑3ms
1159 [e]
ḇā·‘ū
בָ֠עוּ
a petition
N‑fs
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lāh
אֱלָ֨הּ
god
N‑ms
606 [e]
we·’ĕ·nāš
וֶֽאֱנָ֜שׁ
or man
Conj‑w | N‑ms
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
for
Prep
  
 

 
 
 3118 [e]
yō·w·mîn
יוֹמִ֣ין
days
N‑mp
8533 [e]
tə·lā·ṯîn,
תְּלָתִ֗ין
thirty
Number‑cp
3861 [e]
lā·hên
לָהֵן֙
except
Conj
4481 [e]
min·nāḵ
מִנָּ֣ךְ
you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king
N‑msd
7412 [e]
yiṯ·rə·mê
יִתְרְמֵ֕א
shall be cast
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
1358 [e]
lə·ḡōḇ
לְגֹ֖ב
into the den
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā.
אַרְיָוָתָֽא׃
of lions
N‑mpd
  
 

 
 
 3705 [e]   8
kə·‘an   8
כְּעַ֣ן   8
Now   8
Adv   8
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king
N‑msd
6966 [e]
tə·qîm
תְּקִ֥ים
establish
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
  
 

 
 
 633 [e]
’ĕ·sā·rā
אֱסָרָ֖א
decree the
N‑msd
7560 [e]
wə·ṯir·šum
וְתִרְשֻׁ֣ם
and sign
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑2ms
  
 

 
 
 3792 [e]
kə·ṯā·ḇā;
כְּתָבָ֑א
writing the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
so that
Pro‑r
3809 [e]

לָ֧א
cannot
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 8133 [e]
lə·haš·nā·yāh
לְהַשְׁנָיָ֛ה
it be changed
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
1882 [e]
kə·ḏāṯ-
כְּדָת־
according to the law
Prep‑k | N‑fsc
4076 [e]
mā·ḏay
מָדַ֥י
of the Mede
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6540 [e]
ū·p̄ā·ras
וּפָרַ֖ס
and Persian
Conj‑w | N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּי־
which
Pro‑r
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5709 [e]
ṯe‘·dê.
תֶעְדֵּֽא׃
does alter
V‑Qal‑Imperf‑3fs
3606 [e]   9
kāl-   9
כָּל־   9
Therefore   9
N‑msc   9
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵ֖ל
according to
Prep
1836 [e]
də·nāh;
דְּנָ֑ה
therefore
Pro‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
King
N‑msd
1868 [e]
dā·rə·yā·weš,
דָּֽרְיָ֔וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
7560 [e]
rə·šam
רְשַׁ֥ם
signed
V‑Qal‑Perf‑3ms
3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָ֖א
written
N‑msd
  
 
.
 
 
 633 [e]
we·’ĕ·sā·rā.
וֶאֱסָרָֽא׃
and decree the
Conj‑w | N‑msd
Daniel in the Lions' Den
1841 [e]   10
wə·ḏā·nî·yêl   10
וְ֠דָנִיֵּאל   10
And Daniel   10
Conj‑w | N‑proper‑ms   10
1768 [e]
kə·ḏî
כְּדִ֨י
when
Prep‑k | Pro‑r
3046 [e]
yə·ḏa‘
יְדַ֜ע
knew
V‑Qal‑Perf‑3ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
  
 

 
 
 7560 [e]
rə·šîm
רְשִׁ֤ים
was signed
V‑Nifal‑Perf‑3ms
3792 [e]
kə·ṯā·ḇā
כְּתָבָא֙
writing the
N‑msd
5954 [e]
‘al
עַ֣ל
he went
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 1005 [e]
lə·ḇay·ṯêh,
לְבַיְתֵ֔הּ
home
Prep‑l | N‑msc | 3ms
3551 [e]
wə·ḵaw·wîn
וְכַוִּ֨ין
and with windows
Conj‑w | N‑fp
6606 [e]
pə·ṯî·ḥān
פְּתִיחָ֥ן
open
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fp
 
lêh
לֵהּ֙
his
Prep | 3ms
5952 [e]
bə·‘il·lî·ṯêh,
בְּעִלִּיתֵ֔הּ
in his upper room
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
5049 [e]
ne·ḡeḏ
נֶ֖גֶד
toward
Prep
  
 

 
 
 3390 [e]
yə·rū·šə·lem;
יְרוּשְׁלֶ֑ם
Jerusalem
N‑proper‑fs
2166 [e]
wə·zim·nîn
וְזִמְנִין֩
and times
Conj‑w | N‑mp
8532 [e]
tə·lā·ṯāh
תְּלָתָ֨ה
three
Number‑ms
  
 

 
 
 3118 [e]
ḇə·yō·w·mā
בְיוֹמָ֜א
in day the
Prep‑b | N‑msd
1932 [e]

ה֣וּא ׀
he
Pro‑3ms
1289 [e]
bā·rêḵ
בָּרֵ֣ךְ
knelt down
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5922 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
1291 [e]
bir·ḵō·w·hî,
בִּרְכ֗וֹהִי
his knees
N‑fpc | 3ms
  
 

 
 
 6739 [e]
ū·mə·ṣal·lê
וּמְצַלֵּ֤א
and prayed
Conj‑w | V‑Piel‑Prtcpl‑ms
3029 [e]
ū·mō·w·ḏê
וּמוֹדֵא֙
and gave thanks
Conj‑w | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
before
Prep
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hêh,
אֱלָהֵ֔הּ
his God
N‑msc | 3ms
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6903 [e]
qo·ḇêl
קֳבֵל֙
according to
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
as
Pro‑r
1934 [e]
hă·wā
הֲוָ֣א
was
V‑Qal‑Perf‑3ms
5648 [e]
‘ā·ḇêḏ,
עָבֵ֔ד
his custom
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 4481 [e]
min-
מִן־
since
Prep
6928 [e]
qaḏ·maṯ
קַדְמַ֖ת
Former time
N‑fsc
  
 
.
 
 
 1836 [e]
də·nāh.
דְּנָֽה׃
this
Pro‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
116 [e]   11
’ĕ·ḏa·yin   11
אֱ֠דַיִן   11
Then   11
Adv   11
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֤א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ
אִלֵּךְ֙
these
Pro‑cp
  
 

 
 
 7284 [e]
har·gi·šū,
הַרְגִּ֔שׁוּ
assembled
V‑Hifil‑Perf‑3mp
7912 [e]
wə·haš·ka·ḥū
וְהַשְׁכַּ֖חוּ
and found
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp
1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl;
לְדָנִיֵּ֑אל
Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
1156 [e]
bā·‘ê
בָּעֵ֥א
praying
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
2604 [e]
ū·miṯ·ḥan·nan
וּמִתְחַנַּ֖ן
and making supplication
Conj‑w | V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֥ם
before
Prep
  
 
.
 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hêh.
אֱלָהֵֽהּ׃
his God
N‑msc | 3ms
116 [e]   12
bê·ḏa·yin   12
בֵּ֠אדַיִן   12
Then   12
Prep‑b | Adv   12
  
 

 
 
 7127 [e]
qə·rî·ḇū
קְרִ֨יבוּ
they went
V‑Qal‑Perf‑3mp
560 [e]
wə·’ā·mə·rîn
וְאָמְרִ֥ין
and spoke
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6925 [e]
qo·ḏām-
קֳדָם־
before
Prep
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֮
king the
N‑msd
5922 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
  
 

 
 
 633 [e]
’ĕ·sār
אֱסָ֣ר
decree
N‑msc
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֒
king's the
N‑msd
3809 [e]
hă·lā
הֲלָ֧א
have not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 633 [e]
’ĕ·sār
אֱסָ֣ר
a decree
N‑ms
7560 [e]
rə·šam·tā,
רְשַׁ֗מְתָּ
you signed
V‑Qal‑Perf‑2ms
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
every
N‑msc
606 [e]
’ĕ·nāš
אֱנָ֡שׁ
man
N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
1156 [e]
yiḇ·‘êh
יִבְעֵה֩
petitions
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4481 [e]
min-
מִן־
 - 
Prep
3606 [e]
kāl-
כָּל־
any
N‑msc
426 [e]
’ĕ·lāh
אֱלָ֨הּ
god
N‑ms
606 [e]
we·’ĕ·nāš
וֶֽאֱנָ֜שׁ
or man
Conj‑w | N‑ms
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
within
Prep
  
 

 
 
 3118 [e]
yō·w·mîn
יוֹמִ֣ין
days
N‑mp
8533 [e]
tə·lā·ṯîn,
תְּלָתִ֗ין
thirty
Number‑cp
3861 [e]
lā·hên
לָהֵן֙
except
Conj
4481 [e]
min·nāḵ
מִנָּ֣ךְ
you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king
N‑msd
7412 [e]
yiṯ·rə·mê
יִתְרְמֵ֕א
shall be cast
V‑Hitpael‑Imperf‑3ms
1358 [e]
lə·ḡō·wḇ
לְג֖וֹב
into the den
Prep‑l | N‑msc
  
 
؟
 
 
 744 [e]
’ar·yā·w·ṯā;
אַרְיָותָ֑א
of lions
N‑mpd
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
answered
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
king the
N‑msd
  
 

 
 
 560 [e]
wə·’ā·mar,
וְאָמַ֗ר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3330 [e]
yaṣ·ṣî·ḇā
יַצִּיבָ֧א
TRUE
Adj‑fs
4406 [e]
mil·lə·ṯā
מִלְּתָ֛א
thing [is] the
N‑fsd
1882 [e]
kə·ḏāṯ-
כְּדָת־
according to the law
Prep‑k | N‑fsc
4076 [e]
mā·ḏay
מָדַ֥י
of the Mede
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6540 [e]
ū·p̄ā·ras
וּפָרַ֖ס
and Persian
Conj‑w | N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּי־
which
Pro‑r
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5709 [e]
ṯe‘·dê.
תֶעְדֵּֽא׃
does alter
V‑Qal‑Imperf‑3fs
116 [e]   13
bê·ḏa·yin   13
בֵּ֠אדַיִן   13
Then   13
Prep‑b | Adv   13
6032 [e]
‘ă·nōw
עֲנ֣וֹ
they answered
V‑Qal‑Perf‑3mp
560 [e]
wə·’ā·mə·rîn
וְאָמְרִין֮
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֣ם
before
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֒
king the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 1841 [e]
ḏā·nî·yêl
דָנִיֵּ֡אל
Daniel
N‑proper‑ms
1768 [e]

דִּי֩
who is
Pro‑r
4481 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1123 [e]
bə·nê
בְּנֵ֨י
one
N‑mpc
1547 [e]
ḡā·lū·ṯā
גָלוּתָ֜א
of captives the
N‑fsd
1768 [e]

דִּ֣י
from
Pro‑r
  
 

 
 
 3061 [e]
yə·hūḏ,
יְה֗וּד
Judah
N‑proper‑fs
3809 [e]
lā-
לָא־
not
Adv‑NegPrt
7761 [e]
śām
שָׂ֨ם
does show due regard
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
‘ă·la·yiḵ
[עליך]
 - 
Prep | 2ms
5921 [e]
‘ă·lāḵ
(עֲלָ֤ךְ)
for you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king
N‑msd
2942 [e]
ṭə·‘êm,
טְעֵ֔ם
chancellor
N‑ms
5922 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
or for
Conj‑w | Prep
633 [e]
’ĕ·sā·rā
אֱסָרָ֖א
decree the
N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
that
Pro‑r
  
 

 
 
 7560 [e]
rə·šam·tā;
רְשַׁ֑מְתָּ
you have signed
V‑Qal‑Perf‑2ms
2166 [e]
wə·zim·nîn
וְזִמְנִ֤ין
but times
Conj‑w | N‑mp
8532 [e]
tə·lā·ṯāh
תְּלָתָה֙
three
Number‑ms
3118 [e]
bə·yō·w·mā,
בְּיוֹמָ֔א
a day
Prep‑b | N‑msd
1156 [e]
bā·‘ê
בָּעֵ֖א
makes
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 1159 [e]
bā·‘ū·ṯêh.
בָּעוּתֵֽהּ׃
his petition
N‑fsc | 3ms
116 [e]   14
’ĕ·ḏa·yin   14
אֱדַ֨יִן   14
Then   14
Adv   14
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
king the
N‑msd
1768 [e]
kə·ḏî
כְּדִ֧י
when
Prep‑k | Pro‑r
  
 

 
 
 4406 [e]
mil·lə·ṯā
מִלְּתָ֣א
[these] words
N‑fsd
8086 [e]
šə·ma‘,
שְׁמַ֗ע
he heard
V‑Qal‑Perf‑3ms
7690 [e]
śag·gî
שַׂגִּיא֙
greatly
Adj‑ms
888 [e]
bə·’êš
בְּאֵ֣שׁ
was displeased
V‑Qal‑Perf‑3ms
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî,
עֲל֔וֹהִי
with himself
Prep | 3ms
5922 [e]
wə·‘al
וְעַ֧ל
and on
Conj‑w | Prep
1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּנִיֵּ֛אל
Daniel
N‑proper‑ms
7761 [e]
śām
שָׂ֥ם
set
V‑Qal‑Perf‑3ms
1079 [e]
bāl
בָּ֖ל
[his] heart
N‑ms
7804 [e]
lə·šê·zā·ḇū·ṯêh;
לְשֵׁיזָבוּתֵ֑הּ
to deliver him
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 3ms
5705 [e]
wə·‘aḏ
וְעַד֙
and till
Conj‑w | Prep
4606 [e]
me·‘ā·lê
מֶֽעָלֵ֣י
the going down
N‑mpc
8122 [e]
šim·šā,
שִׁמְשָׁ֔א
of sun the
N‑msd
1934 [e]
hă·wā
הֲוָ֥א
he
V‑Qal‑Perf‑3ms
7712 [e]
miš·tad·dar
מִשְׁתַּדַּ֖ר
labored
V‑Hitpael‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 5338 [e]
lə·haṣ·ṣā·lū·ṯêh.
לְהַצָּלוּתֵֽהּ׃
to deliver him
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 3ms
116 [e]   15
bê·ḏa·yin   15
בֵּאדַ֙יִן֙   15
Then   15
Prep‑b | Adv   15
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֣א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ,
אִלֵּ֔ךְ
these
Pro‑cp
7284 [e]
har·gi·šū
הַרְגִּ֖שׁוּ
approached
V‑Hifil‑Perf‑3mp
5922 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā;
מַלְכָּ֑א
king the
N‑msd
560 [e]
wə·’ā·mə·rîn
וְאָמְרִ֣ין
and said
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 4430 [e]
lə·mal·kā,
לְמַלְכָּ֗א
to king the
Prep‑l | N‑msd
  
 

 
 
 3046 [e]
da‘
דַּ֤ע
Know
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king
N‑msd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
1882 [e]
ḏāṯ
דָת֙
[it is] the law
N‑fs
4076 [e]
lə·mā·ḏay
לְמָדַ֣י
of the Mede
Prep‑l | N‑proper‑ms
6540 [e]
ū·p̄ā·ras,
וּפָרַ֔ס
and Persian
Conj‑w | N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
3606 [e]
ḵāl
כָל־
not
N‑msc
633 [e]
’ĕ·sār
אֱסָ֥ר
no decree
N‑ms
7010 [e]
ū·qə·yām
וּקְיָ֛ם
or statute
Conj‑w | N‑ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
which
Pro‑r
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֥א
king the
N‑msd
6966 [e]
yə·hā·qêm
יְהָקֵ֖ים
establishes
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
3809 [e]

לָ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 8133 [e]
lə·haš·nā·yāh.
לְהַשְׁנָיָֽה׃
may be changed
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
116 [e]   16
bê·ḏa·yin   16
בֵּאדַ֜יִן   16
Then   16
Prep‑b | Adv   16
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֣א
king the
N‑msd
  
 

 
 
 560 [e]
’ă·mar,
אֲמַ֗ר
gave the command
V‑Qal‑Perf‑3ms
858 [e]
wə·hay·ṯîw
וְהַיְתִיו֙
and they brought
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָ֣נִיֵּ֔אל
Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
7412 [e]
ū·rə·mōw
וּרְמ֕וֹ
and cast [him]
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3mp
1358 [e]
lə·ḡub·bā
לְגֻבָּ֖א
into the den
Prep‑l | N‑msd
1768 [e]

דִּ֣י
of
Pro‑r
  
 
.
 
 
 744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā;
אַרְיָוָתָ֑א
lions
N‑mpd
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֤ה
[But] spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּא֙
king the
N‑msd
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָנִיֵּ֔אל
to Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
426 [e]
’ĕ·lā·hāḵ,
אֱלָהָ֗ךְ
Your God
N‑msc | 2ms
1768 [e]

דִּ֣י
whom
Pro‑r
 
’an·tāh
[אנתה]
you
Pro‑2ms
607 [e]
’ant
(אַ֤נְתְּ)
you
Pro‑2ms
6399 [e]
pā·laḥ-
פָּֽלַֽח־
serve
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
lêh
לֵהּ֙
to
Prep | 3ms
  
 

 
 
 8411 [e]
biṯ·ḏî·rā,
בִּתְדִירָ֔א
continually
Prep‑b | N‑fsd
1932 [e]

ה֖וּא
He
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 7804 [e]
yə·šê·zə·ḇin·nāḵ.
יְשֵׁיזְבִנָּֽךְ׃
will deliver you
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 2mse
  
 

 
 
 858 [e]   17
wə·hê·ṯā·yiṯ   17
וְהֵיתָ֙יִת֙   17
And was brought   17
Conj‑w | V‑Hofal‑ConjPerf‑3fs   17
69 [e]
’e·ḇen
אֶ֣בֶן
stone
N‑fs
2298 [e]
ḥă·ḏāh,
חֲדָ֔ה
a
Number‑fs
7761 [e]
wə·śu·maṯ
וְשֻׂמַ֖ת
and laid
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3fs
5922 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6433 [e]
pum
פֻּ֣ם
the mouth
N‑msc
  
 

 
 
 1358 [e]
gub·bā;
גֻּבָּ֑א
of den the
N‑msd
2857 [e]
wə·ḥaṯ·mah
וְחַתְמַ֨הּ
and sealed it
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms | 3fs
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
king the
N‑msd
  
 

 
 
 5824 [e]
bə·‘iz·qə·ṯêh,
בְּעִזְקְתֵ֗הּ
with his own signet ring
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
5824 [e]
ū·ḇə·‘iz·qāṯ
וּבְעִזְקָת֙
and with the signets
Conj‑w, Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 7261 [e]
raḇ·rə·ḇā·nō·w·hî,
רַבְרְבָנ֔וֹהִי
of his lords
N‑mpc | 3ms
1768 [e]

דִּ֛י
that
Pro‑r
3809 [e]
lā-
לָא־
not
Adv‑NegPrt
8133 [e]
ṯiš·nê
תִשְׁנֵ֥א
might be changed
V‑Qal‑Imperf‑3fs
6640 [e]
ṣə·ḇū
צְב֖וּ
the purpose
N‑fs
  
 
.
 
 
 1841 [e]
bə·ḏā·nî·yêl.
בְּדָנִיֵּֽאל׃
concerning Daniel
Prep‑b | N‑proper‑ms
116 [e]   18
’ĕ·ḏa·yin   18
אֱ֠דַיִן   18
Then   18
Adv   18
236 [e]
’ă·zal
אֲזַ֨ל
went
V‑Qal‑Perf‑3ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֤א
king the
N‑msd
  
 

 
 
 1965 [e]
lə·hê·ḵə·lêh
לְהֵֽיכְלֵהּ֙
to his palace
Prep‑l | N‑msc | 3ms
956 [e]
ū·ḇāṯ
וּבָ֣ת
and spent the night
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 2908 [e]
ṭə·wāṯ,
טְוָ֔ת
fasting
Adv
1761 [e]
wə·ḏa·ḥă·wān
וְדַחֲוָ֖ן
and musicians
Conj‑w | N‑fp
3809 [e]
lā-
לָא־
no
Adv‑NegPrt
5954 [e]
han·‘êl
הַנְעֵ֣ל
were brought
V‑Hifil‑Perf‑3ms
6925 [e]
qā·ḏā·mō·w·hî;
קָֽדָמ֑וֹהִי
before him
Prep | 3ms
8139 [e]
wə·šin·têh
וְשִׁנְתֵּ֖הּ
and his sleep
Conj‑w | N‑fsc | 3ms
5075 [e]
nad·daṯ
נַדַּ֥ת
went
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
 5922 [e]
‘ă·lō·w·hî.
עֲלֽוֹהִי׃
from him
Prep | 3ms
116 [e]   19
bê·ḏa·yin   19
בֵּאדַ֣יִן   19
Then   19
Prep‑b | Adv   19
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king the
N‑msd
  
 

 
 
 8238 [e]
biš·par·pā·rā
בִּשְׁפַּרְפָּרָ֖א
in morning the
Prep‑b | N‑msd
6966 [e]
yə·qūm
יְק֣וּם
arose
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5053 [e]
bə·nā·ḡə·hā;
בְּנָגְהָ֑א
very early
Prep‑b | N‑msd
927 [e]
ū·ḇə·hiṯ·bə·hā·lāh,
וּבְהִ֨תְבְּהָלָ֔ה
and in haste
Conj‑w, Prep‑b | V‑Hitpael‑Inf
1358 [e]
lə·ḡub·bā
לְגֻבָּ֥א
to den the
Prep‑l | N‑msd
1768 [e]
ḏî-
דִֽי־
of
Pro‑r
744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā
אַרְיָוָתָ֖א
lions
N‑mpd
  
 
.
 
 
 236 [e]
’ă·zal.
אֲזַֽל׃
went
V‑Qal‑Perf‑3ms
7127 [e]   20
ū·ḵə·miq·rə·ḇêh   20
וּכְמִקְרְבֵ֣הּ   20
And when he came   20
Conj‑w, Prep‑k | V‑Qal‑Inf | 3ms   20
  
 

 
 
 1358 [e]
lə·ḡub·bā,
לְגֻבָּ֔א
to den the
Prep‑l | N‑msd
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָ֣נִיֵּ֔אל
to Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
7032 [e]
bə·qāl
בְּקָ֥ל
with a voice
Prep‑b | N‑ms
6088 [e]
‘ă·ṣîḇ
עֲצִ֖יב
lamenting
Adj‑ms
2200 [e]
zə·‘iq;
זְעִ֑ק
he cried out
V‑Qal‑Perf‑3ms
6032 [e]
‘ā·nêh
עָנֵ֨ה
spoke
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֜א
king the
N‑msd
560 [e]
wə·’ā·mar
וְאָמַ֣ר
and saying
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָנִיֵּ֗אל
to Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּֽנִיֵּאל֙
Daniel
N‑proper‑ms
5649 [e]
‘ă·ḇêḏ
עֲבֵד֙
servant
N‑msc
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
of God the
N‑msd
2417 [e]
ḥay·yā,
חַיָּ֔א
living
Adj‑msd
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hāḵ,
אֱלָהָ֗ךְ
your God
N‑msc | 2ms
1768 [e]

דִּ֣י
whom
Pro‑r
 
’an·tāh
[אנתה]
you
Pro‑2ms
607 [e]
’ant
(אַ֤נְתְּ)
you
Pro‑2ms
6399 [e]
pā·laḥ-
פָּֽלַֽח־
serve
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
lêh
לֵהּ֙
to
Prep | 3ms
  
 

 
 
 8411 [e]
biṯ·ḏî·rā,
בִּתְדִירָ֔א
continually
Prep‑b | N‑fsd
3202 [e]
hay·ḵil
הַיְכִ֥ל
has been able
V‑Qal‑Perf‑3ms
7804 [e]
lə·šê·zā·ḇū·ṯāḵ
לְשֵׁיזָבוּתָ֖ךְ
to deliver you
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 2ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 
؟
 
 
 744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā.
אַרְיָוָתָֽא׃
lions the
N‑mpd
116 [e]   21
’ĕ·ḏa·yin   21
אֱדַ֙יִן֙   21
then   21
Adv   21
1841 [e]
dā·nî·yel,
דָּנִיֶּ֔אל
Daniel
N‑proper‑ms
5974 [e]
‘im-
עִם־
to
Prep
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
king the
N‑msd
4449 [e]
mal·lil;
מַלִּ֑ל
said
V‑Piel‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā
מַלְכָּ֖א
king
N‑msd
5957 [e]
lə·‘ā·lə·mîn
לְעָלְמִ֥ין
forever
Prep‑l | N‑mp
  
 
.
 
 
 2418 [e]
ḥĕ·yî.
חֱיִֽי׃
live
V‑Qal‑Imp‑ms
426 [e]   22
’ĕ·lā·hî   22
אֱלָהִ֞י   22
My God   22
N‑msc | 1cs   22
7972 [e]
šə·laḥ
שְׁלַ֣ח
sent
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4398 [e]
mal·’ă·ḵêh,
מַלְאֲכֵ֗הּ
His angel
N‑msc | 3ms
5463 [e]
ū·să·ḡar
וּֽסֲגַ֛ר
and shut
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 6433 [e]
pum
פֻּ֥ם
the mouths
N‑msc
744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā
אַרְיָוָתָ֖א
lions'
N‑mpd
3809 [e]
wə·lā
וְלָ֣א
so that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
2255 [e]
ḥab·bə·lū·nî;
חַבְּל֑וּנִי
they have hurt me
V‑Piel‑Perf‑3mp | 1cs
3606 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6903 [e]
qo·ḇêl,
קֳבֵ֗ל
according to
Prep
1768 [e]

דִּ֤י
because
Pro‑r
6925 [e]
qā·ḏā·mō·w·hî
קָֽדָמ֙וֹהִי֙
before Him
Prep | 3ms
2136 [e]
zā·ḵū
זָכוּ֙
innocent
N‑fs
7912 [e]
hiš·tə·ḵa·ḥaṯ
הִשְׁתְּכַ֣חַת
was found
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
 
lî,
לִ֔י
I
Prep | 1cs
638 [e]
wə·’ap̄
וְאַ֤ף
and also
Conj‑w | Conj
 
qā·ḏā·ma·yiḵ
[קדמיך]
 - 
Prep | 2ms
6925 [e]
qā·ḏā·māḵ
(קָֽדָמָךְ֙)
before you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֔א
king
N‑msd
2248 [e]
ḥă·ḇū·lāh
חֲבוּלָ֖ה
wrong
N‑fs
3809 [e]

לָ֥א
no
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 5648 [e]
‘aḇ·ḏêṯ.
עַבְדֵֽת׃
I have done
V‑Qal‑Perf‑1cs
116 [e]   23
bê·ḏa·yin   23
בֵּאדַ֣יִן   23
Then   23
Prep‑b | Adv   23
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
king the
N‑msd
7690 [e]
śag·gî
שַׂגִּיא֙
exceedingly
Adj‑ms
2868 [e]
ṭə·’êḇ
טְאֵ֣ב
was glad
V‑Qal‑Perf‑3ms
5922 [e]
‘ă·lō·w·hî,
עֲל֔וֹהִי
for him
Prep | 3ms
1841 [e]
ū·lə·ḏā·nî·yêl,
וּלְדָ֣נִיֵּ֔אל
and Daniel
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms
560 [e]
’ă·mar
אֲמַ֖ר
commanded
V‑Qal‑Perf‑3ms
5267 [e]
lə·han·sā·qāh
לְהַנְסָקָ֣ה
that they should take up
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
4481 [e]
min-
מִן־
out
Prep
  
 
.
 
 
 1358 [e]
gub·bā;
גֻּבָּ֑א
of den the
N‑msd
5267 [e]
wə·hus·saq
וְהֻסַּ֨ק
So was taken up
Conj‑w | V‑Hofal‑ConjPerf‑3ms
1841 [e]
dā·nî·yêl
דָּנִיֵּ֜אל
Daniel
N‑proper‑ms
4481 [e]
min-
מִן־
out
Prep
  
 

 
 
 1358 [e]
gub·bā,
גֻּבָּ֗א
of den the
N‑msd
3606 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and
Conj‑w | N‑msc
2257 [e]
ḥă·ḇāl
חֲבָל֙
injury whatever
N‑ms
3809 [e]
lā-
לָא־
no
Adv‑NegPrt
7912 [e]
hiš·tə·ḵaḥ
הִשְׁתְּכַ֣ח
was found
V‑Hitpael‑Perf‑3ms
 
bêh,
בֵּ֔הּ
on him
Prep | 3ms
1768 [e]

דִּ֖י
because
Pro‑r
540 [e]
hê·min
הֵימִ֥ן
he believed
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 426 [e]
bê·lā·hêh.
בֵּאלָהֵֽהּ׃
in his God
Prep‑b | N‑msc | 3ms
The King's Decree
  
 

 
 
 560 [e]   24
wa·’ă·mar   24
וַאֲמַ֣ר   24
And gave the command   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   24
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
king the
N‑msd
858 [e]
wə·hay·ṯîw
וְהַיְתִ֞יו
and they brought
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3mp
1400 [e]
guḇ·ray·yā
גֻּבְרַיָּ֤א
men
N‑mpd
479 [e]
’il·lêḵ
אִלֵּךְ֙
these
Pro‑cp
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
who
Pro‑r
399 [e]
’ă·ḵa·lū
אֲכַ֤לוּ
had accused
V‑Qal‑Perf‑3mp
7170 [e]
qar·ṣō·w·hî
קַרְצ֙וֹהִי֙
had accused
N‑mpc | 3ms
1768 [e]

דִּ֣י
who
Pro‑r
1841 [e]
ḏā·nî·yêl,
דָֽנִיֵּ֔אל
Daniel
N‑proper‑ms
1358 [e]
ū·lə·ḡōḇ
וּלְגֹ֤ב
and into den
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā
אַרְיָוָתָא֙
of lions the
N‑mpd
7412 [e]
rə·mōw,
רְמ֔וֹ
they cast [them]
V‑Qal‑Perf‑3mp
  
 

 
 
 581 [e]
’in·nūn
אִנּ֖וּן
them
Pro‑3mp
  
 

 
 
 1123 [e]
bə·nê·hō·wn
בְּנֵיה֣וֹן
their children
N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 5389 [e]
ū·nə·šê·hō·wn;
וּנְשֵׁיה֑וֹן
and their wives
Conj‑w | N‑fpc | 3mp
3809 [e]
wə·lā-
וְלָֽא־
and
Conj‑w | Adv‑NegPrt
4291 [e]
mə·ṭōw
מְט֞וֹ
they came
V‑Qal‑Perf‑3mp
773 [e]
lə·’ar·‘îṯ
לְאַרְעִ֣ית
to the bottom
Prep‑l | N‑fsc
  
 
.
 
 
 1358 [e]
gub·bā,
גֻּבָּ֗א
of den the
N‑msd
5705 [e]
‘aḏ
עַ֠ד
Before
Prep
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
ever
Pro‑r
7981 [e]
šə·li·ṭū
שְׁלִ֤טֽוּ
and overpowered
V‑Qal‑Perf‑3mp
 
ḇə·hō·wn
בְהוֹן֙
them
Prep | 3mp
744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā,
אַרְיָ֣וָתָ֔א
lions the
N‑mpd
3606 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Conj‑w | N‑msc
1635 [e]
gar·mê·hō·wn
גַּרְמֵיה֖וֹן
their bones
N‑mpc | 3mp
  
 
.
 
 
 1855 [e]
had·di·qū.
הַדִּֽקוּ׃
broke in pieces
V‑Hifil‑Perf‑3mp
116 [e]   25
bê·ḏa·yin   25
בֵּאדַ֜יִן   25
Then   25
Prep‑b | Adv   25
1868 [e]
dā·rə·yā·weš
דָּרְיָ֣וֶשׁ
Darius
N‑proper‑ms
4430 [e]
mal·kā,
מַלְכָּ֗א
King
N‑msd
3790 [e]
kə·ṯaḇ
כְּ֠תַב
wrote
V‑Qal‑Perf‑3ms
3606 [e]
lə·ḵāl
לְֽכָל־
to all
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 5972 [e]
‘am·may·yā
עַֽמְמַיָּ֞א
peoples
N‑mpd
  
 

 
 
 524 [e]
’u·may·yā
אֻמַיָּ֧א
nations
N‑fpd
  
 

 
 
 3961 [e]
wə·liš·šā·nay·yā
וְלִשָּׁנַיָּ֛א
and languages
Conj‑w | N‑mpd
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
that
Pro‑r
 
ḏā·’ă·rîn
[דארין]
 - 
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1753 [e]
ḏā·yə·rîn
(דָיְרִ֥ין)
dwell
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3606 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 772 [e]
’ar·‘ā
אַרְעָ֖א
earth the
N‑fsd
8001 [e]
šə·lā·mə·ḵō·wn
שְׁלָמְכ֥וֹן
Peace to you
N‑msc | 2mp
  
 
.
 
 
 7680 [e]
yiś·gê.
יִשְׂגֵּֽא׃
be multiplied
V‑Qal‑Imperf‑3ms
4481 [e]   26
min-   26
מִן־   26
From   26
Prep   26
6925 [e]
qo·ḏā·may
קֳדָמַי֮
I
Prep | 1cs
7761 [e]
śîm
שִׂ֣ים
make
V‑Nifal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 2942 [e]
ṭə·‘êm
טְעֵם֒
a decree
N‑ms
1768 [e]

דִּ֣י ׀
that
Pro‑r
3606 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in every
Prep‑b | N‑msc
7985 [e]
šā·lə·ṭān
שָׁלְטָ֣ן
dominion
N‑msc
4437 [e]
mal·ḵū·ṯî,
מַלְכוּתִ֗י
of my kingdom
N‑fsc | 1cs
1934 [e]
le·hĕ·wōn
לֶהֱוֺ֤ן
tremble
V‑Qal‑Imperf‑3mp
 
zā·’ă·‘în
[זאעין]
 - 
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
2112 [e]
zā·yə·‘în
(זָיְעִין֙)
[men must] tremble
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1763 [e]
wə·ḏā·ḥă·lîn,
וְדָ֣חֲלִ֔ין
and fear
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
6925 [e]
qo·ḏām
קֳדָ֖ם
before
Prep
426 [e]
’ĕ·lā·hêh
אֱלָהֵ֣הּ
the God
N‑msc | 3ms
1768 [e]
dî-
דִּי־
of
Pro‑r
  
 

 
 
 1841 [e]
ḏā·nî·yêl;
דָֽנִיֵּ֑אל
Daniel
N‑proper‑ms
1768 [e]
dî-
דִּי־
for
Pro‑r
1932 [e]

ה֣וּא ׀
He [is]
Pro‑3ms
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
God the
N‑msd
2417 [e]
ḥay·yā,
חַיָּ֗א
living
Adj‑msd
7011 [e]
wə·qay·yām
וְקַיָּם֙
and steadfast
Conj‑w | N‑fs
  
 

 
 
 5957 [e]
lə·‘ā·lə·mîn,
לְעָ֣לְמִ֔ין
forever
Prep‑l | N‑mp
4437 [e]
ū·mal·ḵū·ṯêh
וּמַלְכוּתֵהּ֙
and His kingdom [is the one]
Conj‑w | N‑fsc | 3ms
1768 [e]
dî-
דִּֽי־
which
Pro‑r
3809 [e]

לָ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 2255 [e]
ṯiṯ·ḥab·bal,
תִתְחַבַּ֔ל
shall be destroyed
V‑Hitpael‑Imperf‑3fs
7985 [e]
wə·šā·lə·ṭā·nêh
וְשָׁלְטָנֵ֖הּ
and His dominion [shall endure]
Conj‑w | N‑msc | 3ms
5705 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 
.
 
 
 5491 [e]
sō·w·p̄ā.
סוֹפָֽא׃
end the
N‑msd
7804 [e]   27
mə·šê·ziḇ   27
מְשֵׁיזִ֣ב   27
He delivers   27
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms   27
  
 

 
 
 5338 [e]
ū·maṣ·ṣil,
וּמַצִּ֗ל
and rescues
Conj‑w | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
5648 [e]
wə·‘ā·ḇêḏ
וְעָבֵד֙
and He works
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
852 [e]
’ā·ṯîn
אָתִ֣ין
signs
N‑mp
8540 [e]
wə·ṯim·hîn,
וְתִמְהִ֔ין
and wonders
Conj‑w | N‑mp
8065 [e]
biš·may·yā
בִּשְׁמַיָּ֖א
in heaven
Prep‑b | N‑mdd
  
 

 
 
 772 [e]
ū·ḇə·’ar·‘ā;
וּבְאַרְעָ֑א
and on earth
Conj‑w, Prep‑b | N‑fsd
1768 [e]

דִּ֚י
who
Pro‑r
7804 [e]
šê·zîḇ
שֵׁיזִ֣יב
has delivered
V‑Hifil‑Perf‑3ms
1841 [e]
lə·ḏā·nî·yêl,
לְדָֽנִיֵּ֔אל
Daniel
Prep‑l | N‑proper‑ms
4481 [e]
min-
מִן־
from
Prep
3028 [e]
yaḏ
יַ֖ד
the power
N‑fsc
  
 
.
 
 
 744 [e]
’ar·yā·wā·ṯā.
אַרְיָוָתָֽא׃
of lions the
N‑mpd
1841 [e]   28
wə·ḏā·nî·yêl   28
וְדָנִיֵּ֣אל   28
So Daniel   28
Conj‑w | N‑proper‑ms   28
1836 [e]
də·nāh,
דְּנָ֔ה
this
Pro‑ms
6744 [e]
haṣ·laḥ
הַצְלַ֖ח
prospered
V‑Hifil‑Perf‑3ms
4437 [e]
bə·mal·ḵūṯ
בְּמַלְכ֣וּת
in the reign
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 1868 [e]
dā·rə·yā·weš;
דָּרְיָ֑וֶשׁ
of Darius
N‑proper‑ms
4437 [e]
ū·ḇə·mal·ḵūṯ
וּבְמַלְכ֖וּת
and in the reign
Conj‑w, Prep‑b | N‑fsc
3567 [e]
kō·w·reš
כּ֥וֹרֶשׁ
of Cyrus
N‑proper‑ms
 
pā·rə·sā·yā
[פרסיא]
Persian
N‑proper‑ms
6543 [e]
pā·rə·sā·’āh.
(פָּרְסָאָֽה׃)
Persian the
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Daniel 5
Top of Page
Top of Page