Daniel 6:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
116 [e]בֵּ֠אדַיִן
bê-ḏa-yin
ThenPrep-b | Adv
6032 [e]עֲנ֣וֹ
‘ă-nōw
they answeredV-Qal-Perf-3mp
560 [e]וְאָמְרִין֮
wə-’ā-mə-rîn
and saidConj-w | V-Qal-Prtcpl-mp
6925 [e]קֳדָ֣ם
qo-ḏām
beforePrep
4430 [e]מַלְכָּא֒
mal-kā
king theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
thatPro-r
1841 [e]דָנִיֵּ֡אל
ḏā-nî-yêl
DanielN-proper-ms
1768 [e]דִּי֩
who isPro-r
4481 [e]מִן־
min-
ofPrep
1123 [e]בְּנֵ֨י
bə-nê
oneN-mpc
1547 [e]גָלוּתָ֜א
ḡā-lū-ṯā
of captives theN-fsd
1768 [e]דִּ֣י
fromPro-r
3061 [e]יְה֗וּד
yə-hūḏ,
JudahN-proper-fs
3809 [e]לָא־
lā-
notAdv-NegPrt
7761 [e]שָׂ֨ם
śām
does show due regardV-Qal-Perf-3ms
  [עליך]
[‘ă-la-yiḵ
-Preposition :: second person masculine singular Prep | 2ms
 
ḵ]
 
5921 [e](עֲלָ֤ךְ)
(‘ă-lāḵ
for youPrep | 2ms
 
q)
 
4430 [e]מַלְכָּא֙
mal-kā
kingN-msd
2942 [e]טְעֵ֔ם
ṭə-‘êm,
chancellorN-ms
5922 [e]וְעַל־
wə-‘al-
or forConj-w | Prep
633 [e]אֱסָרָ֖א
’ĕ-sā-rā
decree theN-msd
1768 [e]דִּ֣י
thatPro-r
7560 [e]רְשַׁ֑מְתָּ
rə-šam-tā;
you have signedV-Qal-Perf-2ms
2166 [e]וְזִמְנִ֤ין
wə-zim-nîn
but timesConj-w | N-mp
8532 [e]תְּלָתָה֙
tə-lā-ṯāh
threeNumber-ms
3118 [e]בְּיוֹמָ֔א
bə-yō-w-mā,
a dayPrep-b | N-msd
1156 [e]בָּעֵ֖א
bā-‘ê
makesV-Qal-Prtcpl-ms
1159 [e]בָּעוּתֵֽהּ׃
bā-‘ū-ṯêh.
his petitionN-fsc | 3ms

Hebrew Texts
דניאל 6:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֵּ֠אדַיִן עֲנֹ֣ו וְאָמְרִין֮ קֳדָ֣ם מַלְכָּא֒ דִּ֣י דָנִיֵּ֡אל דִּי֩ מִן־בְּנֵ֨י גָלוּתָ֜א דִּ֣י יְה֗וּד לָא־שָׂ֨ם [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֤ךְ ק) מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם וְעַל־אֱסָרָ֖א דִּ֣י רְשַׁ֑מְתָּ וְזִמְנִ֤ין תְּלָתָה֙ בְּיֹומָ֔א בָּעֵ֖א בָּעוּתֵֽהּ׃

דניאל 6:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
באדין ענו ואמרין קדם מלכא די דניאל די מן־בני גלותא די יהוד לא־שם [עליך כ] (עלך ק) מלכא טעם ועל־אסרא די רשמת וזמנין תלתה ביומא בעא בעותה׃

דניאל 6:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
באדין ענו ואמרין קדם מלכא די דניאל די מן־בני גלותא די יהוד לא־שם [עליך כ] (עלך ק) מלכא טעם ועל־אסרא די רשמת וזמנין תלתה ביומא בעא בעותה׃

דניאל 6:13 Hebrew Bible
באדין ענו ואמרין קדם מלכא די דניאל די מן בני גלותא די יהוד לא שם עליך מלכא טעם ועל אסרא די רשמת וזמנין תלתה ביומא בעא בעותה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they answered and spoke before the king, "Daniel, who is one of the exiles from Judah, pays no attention to you, O king, or to the injunction which you signed, but keeps making his petition three times a day."

King James Bible
Then answered they and said before the king, That Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regardeth not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but maketh his petition three times a day.

Holman Christian Standard Bible
Then they replied to the king, "Daniel, one of the Judean exiles, has ignored you, the king, and the edict you signed, for he prays three times a day."
Treasury of Scripture Knowledge

That Daniel.

Daniel 1:6 Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, …

Daniel 2:25 Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said …

Daniel 5:13 Then was Daniel brought in before the king. And the king spoke and …

regardeth.

Daniel 3:12 There are certain Jews whom you have set over the affairs of the …

Esther 3:8 And Haman said to king Ahasuerus…

Acts 5:29 Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to …

Acts 17:7 Whom Jason has received: and these all do contrary to the decrees …

Links
Daniel 6:13Daniel 6:13 NIVDaniel 6:13 NLTDaniel 6:13 ESVDaniel 6:13 NASBDaniel 6:13 KJVDaniel 6:13 Bible AppsDaniel 6:13 Biblia ParalelaDaniel 6:13 Chinese BibleDaniel 6:13 French BibleDaniel 6:13 German BibleBible Hub
Daniel 6:12
Top of Page
Top of Page