Daniel 3:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3606 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
6903 [e]קֳבֵ֣ל
qo-ḇêl
according toPrep
1836 [e]דְּנָ֡ה
də-nāh
thereforePro-ms
  בֵּהּ־
bêh-
atPrep | 3ms
2166 [e]זִמְנָ֡א
zim-nā
that timeN-msd
1768 [e]כְּדִ֣י
kə-ḏî
whenPrep-k | Pro-r
8086 [e]שָֽׁמְעִ֣ין
šā-mə-‘în
heardV-Qal-Prtcpl-mp
3606 [e]כָּֽל־
kāl-
allN-msc
5972 [e]עַמְמַיָּ֡א
‘am-may-yā
people theN-mpd
7032 [e]קָ֣ל
qāl
the soundN-msc
7162 [e]קַרְנָא֩
qar-nā
of horn theN-fsd
4953 [e]מַשְׁר֨וֹקִיתָ֜א
maš-rō-w-qî-ṯā
fluteN-fsd
  [קיתרס]
[qî-ṯā-rōs
-Noun - masculine singular N-ms
 
ḵ]
 
7030 [e](קַתְר֤וֹס)
(qaṯ-rō-ws
harpN-ms
 
q)
 
5443 [e]שַׂבְּכָא֙
śab-bə-ḵā
[and] lyreN-fs
6460 [e]פְּסַנְטֵרִ֔ין
pə-san-ṭê-rîn,
in symphony withN-ms
3606 [e]וְכֹ֖ל
wə-ḵōl
and allConj-w | N-msc
2178 [e]זְנֵ֣י
zə-nê
kindsN-mpc
2170 [e]זְמָרָ֑א
zə-mā-rā;
of musicN-msd
5308 [e]נָֽפְלִ֨ין
nā-p̄ə-lîn
fell downV-Qal-Prtcpl-mp
3606 [e]כָּֽל־
kāl-
allN-msc
5972 [e]עַֽמְמַיָּ֜א
‘am-may-yā
people theN-mpd
524 [e]אֻמַיָּ֣א
’u-may-yā
nationsN-fpd
3961 [e]וְלִשָּׁנַיָּ֗א
wə-liš-šā-nay-yā,
and languagesConj-w | N-mpd
5457 [e]סָֽגְדִין֙
sā-ḡə-ḏîn
[and] worshipedV-Qal-Prtcpl-mp
6755 [e]לְצֶ֣לֶם
lə-ṣe-lem
imagePrep-l | N-msc
1722 [e]דַּהֲבָ֔א
da-hă-ḇā,
gold theN-msd
1768 [e]דִּ֥י
whichPro-r
6966 [e]הֲקֵ֖ים
hă-qêm
had set upV-Hifil-Perf-3ms
5020 [e]נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר
nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣar
NebuchadnezzarN-proper-ms
4430 [e]מַלְכָּֽא׃
mal-kā.
KingN-msd

Hebrew Texts
דניאל 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֡ה בֵּהּ־זִמְנָ֡א כְּדִ֣י שָֽׁמְעִ֣ין כָּֽל־עַמְמַיָּ֡א קָ֣ל קַרְנָא֩ מַשְׁרֹ֨וקִיתָ֜א [קִיתָרֹס כ] (קַתְרֹ֤וס ק) שַׂבְּכָא֙ פְּסַנְטֵרִ֔ין וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א נָֽפְלִ֨ין כָּֽל־עַֽמְמַיָּ֜א אֻמַיָּ֣א וְלִשָּׁנַיָּ֗א סָֽגְדִין֙ לְצֶ֣לֶם דַּהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא׃

דניאל 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־קבל דנה בה־זמנא כדי שמעין כל־עממיא קל קרנא משרוקיתא [קיתרס כ] (קתרוס ק) שבכא פסנטרין וכל זני זמרא נפלין כל־עממיא אמיא ולשניא סגדין לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

דניאל 3:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כל־קבל דנה בה־זמנא כדי שמעין כל־עממיא קל קרנא משרוקיתא [קיתרס כ] (קתרוס ק) שבכא פסנטרין וכל זני זמרא נפלין כל־עממיא אמיא ולשניא סגדין לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

דניאל 3:7 Hebrew Bible
כל קבל דנה בה זמנא כדי שמעין כל עממיא קל קרנא משרוקיתא קיתרס שבכא פסנטרין וכל זני זמרא נפלין כל עממיא אמיא ולשניא סגדין לצלם דהבא די הקים נבוכדנצר מלכא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore at that time, when all the peoples heard the sound of the horn, flute, lyre, trigon, psaltery, bagpipe and all kinds of music, all the peoples, nations and men of every language fell down and worshiped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.

King James Bible
Therefore at that time, when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of musick, all the people, the nations, and the languages, fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, when all the people heard the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, and every kind of music, people of every nation and language fell down and worshiped the gold statue that King Nebuchadnezzar had set up.
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Daniel 3:10 You, O king, have made a decree, that every man that shall hear the …

all the people.

Jeremiah 51:7 Babylon has been a golden cup in the LORD's hand, that made all the …

Acts 14:16 Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

1 John 5:19 And we know that we are of God, and the whole world lies in wickedness.

Revelation 12:9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, …

Revelation 13:3,8,14 And I saw one of his heads as it were wounded to death; and his deadly …

Revelation 17:8 The beast that you saw was, and is not; and shall ascend out of the …

Revelation 19:20 And the beast was taken, and with him the false prophet that worked …

Links
Daniel 3:7Daniel 3:7 NIVDaniel 3:7 NLTDaniel 3:7 ESVDaniel 3:7 NASBDaniel 3:7 KJVDaniel 3:7 Bible AppsDaniel 3:7 Biblia ParalelaDaniel 3:7 Chinese BibleDaniel 3:7 French BibleDaniel 3:7 German BibleBible Hub
Daniel 3:6
Top of Page
Top of Page