Daniel 5:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
576 [e]וַאֲנָה֙
wa-’ă-nāh
And IConj-w | Pro-1cs
8086 [e]שִׁמְעֵ֣ת
šim-‘êṯ
have heardV-Qal-Perf-1cs
  [עליך]
[‘ă-la-yiḵ
-Preposition :: second person masculine singular Prep | 2ms
 
ḵ]
 
5921 [e](עֲלָ֔ךְ)
(‘ă-lāḵ,
of youPrep | 2ms
 
q)
 
1768 [e]דִּֽי־
dî-
thatPro-r
  [תוכל]
[ṯū-ḵal
-Verb - Qal - Imperfect - second person masculine singular V-Qal-Imperf-2ms
 
ḵ]
 
3202 [e](תִיכּ֥וּל‪‬)
(ṯî-kūl
you canV-Qal-Imperf-2ms
 
q)
 
6591 [e]פִּשְׁרִ֛ין
piš-rîn
interpretationsN-mp
6590 [e]לְמִפְשַׁ֖ר
lə-mip̄-šar
givePrep-l | V-Qal-Inf
7001 [e]וְקִטְרִ֣ין
wə-qiṭ-rîn
and enigmasConj-w | N-mp
8271 [e]לְמִשְׁרֵ֑א
lə-miš-rê;
explainPrep-l | V-Qal-Inf
3705 [e]כְּעַ֡ן
kə-‘an
nowAdv
2006 [e]הֵן֩
hên
ifConj
  [תוכל]
[tū-ḵal
-Verb - Qal - Imperfect - second person masculine singular V-Qal-Imperf-2ms
 
ḵ]
 
3202 [e](תִּכ֨וּל)
(ti-ḵūl
you canV-Qal-Imperf-2ms
 
q)
 
3792 [e]כְּתָבָ֜א
kə-ṯā-ḇā
writing theN-msd
7123 [e]לְמִקְרֵ֗א
lə-miq-rê,
readPrep-l | V-Qal-Inf
6591 [e]וּפִשְׁרֵהּ֙
ū-p̄iš-rêh
and its interpretationConj-w | N-msc | 3ms
3046 [e]לְהוֹדָ֣עֻתַ֔נִי
lə-hō-w-ḏā-‘u-ṯa-nî,
make known to mePrep-l | V-Hifil-Inf | 1cs
711 [e]אַרְגְּוָנָ֣א
’ar-gə-wā-nā
with purpleN-msd
3848 [e]תִלְבַּ֗שׁ
ṯil-baš,
you shall be clothedV-Qal-Imperf-2ms
  [והמונכא]
[wə-ham-mō-wn-ḵā
-Conjunctive waw :: Noun - masculine singular determinate Conj-w | N-msd
 
ḵ]
 
2002 [e](וְהַֽמְנִיכָ֤א‪‬)
(wə-ham-nî-ḵā
and [have] a chainConj-w | N-msd
 
q)
 
1768 [e]דִֽי־
ḏî-
ofPro-r
1722 [e]דַהֲבָא֙
ḏa-hă-ḇā
goldN-msd
5922 [e]עַֽל־
‘al-
aroundPrep
6676 [e]צַוְּארָ֔ךְ
ṣaw-wə-rāḵ,
your neckN-msc | 2ms
8531 [e]וְתַלְתָּ֥א
wə-ṯal-tā
and the thirdConj-w | Adj-ms
4437 [e]בְמַלְכוּתָ֖א
ḇə-mal-ḵū-ṯā
in kingdom thePrep-b | N-fsd
7981 [e]תִּשְׁלַֽט׃
tiš-laṭ.
shall be rulerV-Qal-Imperf-2ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
דניאל 5:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַאֲנָה֙ שִׁמְעֵ֣ת [עֲלַיִךְ כ] (עֲלָ֔ךְ ק) דִּֽי־ [תוּכַל כ] (תִיכּ֥וּל ק) פִּשְׁרִ֛ין לְמִפְשַׁ֖ר וְקִטְרִ֣ין לְמִשְׁרֵ֑א כְּעַ֡ן הֵן֩ [תּוּכַל כ] (תִּכ֨וּל ק) כְּתָבָ֜א לְמִקְרֵ֗א וּפִשְׁרֵהּ֙ לְהֹודָ֣עֻתַ֔נִי אַרְגְּוָנָ֣א תִלְבַּ֗שׁ [וְהַמֹּונְכָא כ] (וְהַֽמְנִיכָ֤א ק) דִֽי־דַהֲבָא֙ עַֽל־צַוְּארָ֔ךְ וְתַלְתָּ֥א בְמַלְכוּתָ֖א תִּשְׁלַֽט׃ פ

דניאל 5:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואנה שמעת [עליך כ] (עלך ק) די־ [תוכל כ] (תיכול ק) פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן [תוכל כ] (תכול ק) כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש [והמונכא כ] (והמניכא ק) די־דהבא על־צוארך ותלתא במלכותא תשלט׃ פ

דניאל 5:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואנה שמעת [עליך כ] (עלך ק) די־ [תוכל כ] (תיכול ק) פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן [תוכל כ] (תכול ק) כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש [והמונכא כ] (והמניכא ק) די־דהבא על־צוארך ותלתא במלכותא תשלט׃ פ

דניאל 5:16 Hebrew Bible
ואנה שמעת עליך די תוכל פשרין למפשר וקטרין למשרא כען הן תוכל כתבא למקרא ופשרה להודעתני ארגונא תלבש והמונכא די דהבא על צוארך ותלתא במלכותא תשלט׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But I personally have heard about you, that you are able to give interpretations and solve difficult problems. Now if you are able to read the inscription and make its interpretation known to me, you will be clothed with purple and wear a necklace of gold around your neck, and you will have authority as the third ruler in the kingdom."

King James Bible
And I have heard of thee, that thou canst make interpretations, and dissolve doubts: now if thou canst read the writing, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have a chain of gold about thy neck, and shalt be the third ruler in the kingdom.

Holman Christian Standard Bible
However, I have heard about you that you can give interpretations and solve problems. Therefore, if you can read this inscription and give me its interpretation, you will be clothed in purple, have a gold chain around your neck, and have the third highest position in the kingdom."
Treasury of Scripture Knowledge

make. Chal. interpret.

Genesis 40:8 And they said to him, We have dreamed a dream, and there is no interpreter …

thou shalt.

Daniel 5:7 The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, …

Acts 8:18 And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands …

Links
Daniel 5:16Daniel 5:16 NIVDaniel 5:16 NLTDaniel 5:16 ESVDaniel 5:16 NASBDaniel 5:16 KJVDaniel 5:16 Bible AppsDaniel 5:16 Biblia ParalelaDaniel 5:16 Chinese BibleDaniel 5:16 French BibleDaniel 5:16 German BibleBible Hub
Daniel 5:15
Top of Page
Top of Page