Ezra 7:24 Interlinear: 'And to you we are making known, that upon any of the priests and Levites, singers, gatekeepers, Nethinim, and servants of the house of God, tribute and custom there is no authority to lift up.
Ezra 7:24
     24
ū·lə·ḵōm   24
וּלְכֹ֣ם   24
 -    24
    24
3046 [e]
mə·hō·wḏ·‘în,
מְהוֹדְעִ֗ין
Also we certify you
Verb
1768 [e]

דִּ֣י
that
Prt
3606 [e]
ḵāl
כָל־
touching any
Noun
3549 [e]
kā·hă·nay·yā
כָּהֲנַיָּ֣א
of the priests
Noun
  
 

 
 
 3879 [e]
wə·lê·wā·yê
וְ֠לֵוָיֵא
and Levites
Noun
  
 

 
 
 2171 [e]
zam·mā·ray·yā
זַמָּ֨רַיָּ֤א
singers
Noun
  
 

 
 
 8652 [e]
ṯā·rā·‘ay·yā
תָרָֽעַיָּא֙
porters
Noun
  
 

 
 
 5412 [e]
nə·ṯî·nay·yā,
נְתִ֣ינַיָּ֔א
Nethinims
Noun
6399 [e]
ū·p̄ā·lə·ḥê,
וּפָ֣לְחֵ֔י
or ministers
Verb
1005 [e]
bêṯ
בֵּ֖ית
house
Noun
  
 

 
 
 426 [e]
’ĕ·lā·hā
אֱלָהָ֣א
of God
Noun
1836 [e]
ḏə·nāh;
דְנָ֑ה
of this
Pro
  
 

 
 
 4061 [e]
min·dāh
מִנְדָּ֤ה
toll
Noun
  
 

 
 
 1093 [e]
ḇə·lōw
בְלוֹ֙
tribute
Noun
  
 

 
 
 1983 [e]
wa·hă·lāḵ,
וַהֲלָ֔ךְ
or custom
Noun
3809 [e]

לָ֥א
it shall
Adv
7990 [e]
šal·lîṭ
שַׁלִּ֖יט
be lawful
Adj
7412 [e]
lə·mir·mê
לְמִרְמֵ֥א
to impose
Verb
  
 
.
 
 
 5922 [e]
‘ă·lê·hōm.
עֲלֵיהֹֽם׃
on
Prep
Links
Ezra 7:24Ezra 7:24 Text AnalysisEzra 7:24 InterlinearEzra 7:24 MultilingualEzra 7:24 TSKEzra 7:24 Cross ReferencesEzra 7:24 Bible HubEzra 7:24 Biblia ParalelaEzra 7:24 Chinese BibleEzra 7:24 French BibleEzra 7:24 German Bible

Bible Hub
Ezra 7:23
Top of Page
Top of Page