Лука 2
Bulgarian
1А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. 2Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. 3И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. 4И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), 5за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. 6И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. 7И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.

8И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. 9И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. 10Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. 11Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. 12И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли. 13И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки:

14Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.

15Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си рекоха един на друг: Нека отидем тогава във Витлеем, и нека видим това, що е станало, което Господ ни изяви. 16И дойдоха бързо и намериха Мария и Иосифа, и Младенецът лежащ в яслите. 17И като видяха, разказаха каквото им беше известено за това детенце. 18И всички като чуха, се зачудиха за това, което овчарите им казаха. 19А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си. 20И овчарите се върнаха, славещи и хвалещи Бога за всичко, що бяха чули и видели, според както им беше казано.

21И като се навършиха осем дни [и трябваше] да обрежат [Детенцето], дадоха Му името Исус, както беше наречено от ангела преди да е било зачнато в утробата.

22Като се навършиха и дните за очистването им, според Моисеевия закон, занесоха Го в Ерусалим, за да Го представят пред Господа, 23(както е писано в Господния закон, че "всеки първороден младенец от мъжки пол ще бъде свет на Господа"), 24и да принесат жертва според казаното в Господния закон "две гургулици, и две гълъбчета".

25И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. 26Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен. 27И по [внушението] на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус за да сторят за Него по обичая на закона, 28той Го взе на ръцете си и благослови Бога, като каза:-

29Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си;

30Защото видяха очите ми спасението,

31Което си приготвил пред всички люде;

32Светлина да просвещава народите, И слава на Твоите люде Израил.

33А баща Му и майка Му се чудеха на това, което се говореше за Него. 34И Симеон ги благослови, и рече на майка Му Мария: Ето, това [детенце] е поставено за падане и ставане на мнозина в Израиля, и за белег, против който ще се говори; 35да! и на сама тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца.

36Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, 37и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, [дето] нощем и денем служеше [Богу] в пост и молитва. 38И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.

39И като свършиха всичко, що беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет. 40А Детенцето растеше, крепнеше, и се изпълваше с мъдрост; и Божията благодат бе на Него.

41И родителите Му ходеха всяка година в Ерусалим за празника на пасхата. 42И когато Той беше на дванадесет години, като отидоха по обичая на празника, 43и като изкараха дните и се връщаха, Момчето Исус остана в Ерусалим, без да знаят родителите Му. 44А те, понеже мислеха, че Той е с дружината, изминаха един ден път, като Го търсеха между роднините и познатите си. 45И като не Го намериха, върнаха се в Ерусалим и Го търсеха. 46И след три дни Го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. 47И всички, които Го слушаха, се учудваха на разума [Му] и на отговорите Му. 48И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко защо, постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсехме. 49А Той им рече: Защо да Ме търсите? Не знаете ли че трябва да се намеря около дома на Отца Ми? 50А те не разбраха думата, която им рече. 51И Той слезе с тях, и дойде в Назарет, и там им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

52А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Luke 1
Top of Page
Top of Page