Luke 2:48
New International Version
When his parents saw him, they were astonished. His mother said to him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for you."

New Living Translation
His parents didn't know what to think. "Son," his mother said to him, "why have you done this to us? Your father and I have been frantic, searching for you everywhere."

English Standard Version
And when his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, “Son, why have you treated us so? Behold, your father and I have been searching for you in great distress.”

New American Standard Bible
When they saw Him, they were astonished; and His mother said to Him, "Son, why have You treated us this way? Behold, Your father and I have been anxiously looking for You."

King James Bible
And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

Holman Christian Standard Bible
When His parents saw Him, they were astonished, and His mother said to Him, "Son, why have You treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for You."

International Standard Version
When Jesus' parents saw him, they were shocked. His mother asked him, "Son, why have you treated us like this? Your father and I have been worried sick looking for you!"

NET Bible
When his parents saw him, they were overwhelmed. His mother said to him, "Child, why have you treated us like this? Look, your father and I have been looking for you anxiously."

Aramaic Bible in Plain English
And when they saw him, they marveled, and his mother said to him, “My son, why have you done this to us? Look, your father and I were looking for you with great anxiety.”

GOD'S WORD® Translation
When his parents saw him, they were shocked. His mother asked him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been worried sick looking for you!"

Jubilee Bible 2000
And when they saw him, they were amazed; and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

King James 2000 Bible
And when they saw him, they were amazed: and his mother said unto him, Son, why have you thus dealt with us? behold, your father and I have sought you sorrowing.

American King James Version
And when they saw him, they were amazed: and his mother said to him, Son, why have you thus dealt with us? behold, your father and I have sought you sorrowing.

American Standard Version
And when they saw him, they were astonished; and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I sought thee sorrowing.

Douay-Rheims Bible
And seeing him, they wondered. And his mother said to him: Son, why hast thou done so to us? behold thy father and I have sought thee sorrowing.

Darby Bible Translation
And when they saw him they were amazed: and his mother said to him, Child, why hast thou dealt thus with us? behold, thy father and I have sought thee distressed.

English Revised Version
And when they saw him, they were astonished: and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I sought thee sorrowing.

Webster's Bible Translation
And when they saw him, they were amazed: and his mother said to him, Son, why hast thou thus dealt with us? behold, thy father and I have sought thee sorrowing.

Weymouth New Testament
When they saw Him, they were smitten with amazement, and His mother said to Him, "My child, why have you behaved thus to us? Your father and I have been searching for you in anguish."

World English Bible
When they saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you treated us this way? Behold, your father and I were anxiously looking for you."

Young's Literal Translation
And, having seen him, they were amazed, and his mother said unto him, 'Child, why didst thou thus to us? lo, thy father and I, sorrowing, were seeking thee.'

Lukas 2:48 Afrikaans PWL
Toe hulle Hom sien, was hulle verslae en Sy moeder sê vir Hom: “My Seun, waarom maak Jy so met ons? Let op, Jou vader en ek het Jou in benoudheid gesoek.”

Luka 2:48 Albanian
Dhe, kur ata e panë, mbetën të habitur, dhe e ëma i tha: ''Bir, pse na e bëre këtë? Ja, yt atë dhe unë, në ankth, po të kërkonim!''.

ﻟﻮﻗﺎ 2:48 Arabic: Smith & Van Dyke
فلما ابصراه اندهشا. وقالت له امه يا بنيّ لماذا فعلت بنا هكذا. هوذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 2:48 Armenian (Western): NT
Երբ տեսան զայն՝ ապշած մնացին, եւ մայրը ըսաւ անոր. «Որդեա՛կ, ինչո՞ւ ա՛յդպէս ըրիր մեզի. ահա՛ հայրդ ու ես կը փնտռէինք քեզ՝ չափազանց մորմոքած»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  2:48 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hura ikussiric spanta citecen: eta erran cieçón bere amác, Semé, cergatic horrela eguin draucuc? huná, hire aita eta ni keichuric hire bilha guiniabiltzán.

Dyr Laux 2:48 Bavarian
Wie n seine Ölttern saahend, gmainend s: "O mein o mein, Bue!", und sein Mueter grödt n an: "Bue, wie haast n üns dös grad antuen künnen?! Dein Vater und i habnd di voller Angst gsuecht."

Лука 2:48 Bulgarian
И като Го видяха, смаяха се; и рече Му майка Му: Синко защо, постъпи тъй с нас? Ето, баща Ти и аз наскърбени Те търсехме.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他的父母看見他,感到吃驚,他的母親就對他說:「孩子啊,為什麼對我們這樣做呢?你看,你父親和我一直在焦急地找你呢!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他的父母看见他,感到吃惊,他的母亲就对他说:“孩子啊,为什么对我们这样做呢?你看,你父亲和我一直在焦急地找你呢!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他父母看見就很稀奇。他母親對他說:「我兒,為什麼向我們這樣行呢?看哪,你父親和我傷心來找你!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他父母看见就很稀奇。他母亲对他说:“我儿,为什么向我们这样行呢?看哪,你父亲和我伤心来找你!”

路 加 福 音 2:48 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 父 母 看 見 就 很 希 奇 。 他 母 親 對 他 說 : 我 兒 ! 為 甚 麼 向 我 們 這 樣 行 呢 ? 看 哪 ! 你 父 親 和 我 傷 心 來 找 你 !

路 加 福 音 2:48 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 父 母 看 见 就 很 希 奇 。 他 母 亲 对 他 说 : 我 儿 ! 为 甚 麽 向 我 们 这 样 行 呢 ? 看 哪 ! 你 父 亲 和 我 伤 心 来 找 你 !

Evanðelje po Luki 2:48 Croatian Bible
Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.

Lukáš 2:48 Czech BKR
A uzřevše ho, ulekli se. I řekla matka jeho k němu: Synu, proč jsi nám tak učinil? Aj, otec tvůj a já s bolestí hledali jsme tebe.

Lukas 2:48 Danish
Og da de saa ham, bleve de forfærdede; og hans Moder sagde til ham: »Barn! hvorfor gjorde du saaledes imod os? Se, din Fader og jeg have ledt efter dig med Smerte.«

Lukas 2:48 Dutch Staten Vertaling
En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν σε.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου (καὶ) ἐγὼ / κἀγὼ ὀδυνώμενοι ζητοῦμέν / ἐζητοῦμέν σε.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν· καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἴπεν, Tέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; Ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε· Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ· τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν· καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν καὶ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν Τέκνον τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και ειπεν προς αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιησας ημιν ουτως ιδου ο πατηρ σου και εγω οδυνωμενοι ζητουμεν σε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και ειπεν προς αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιησας ημιν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε

Stephanus Textus Receptus 1550
και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και προς αυτον η μητηρ αυτου ειπεν τεκνον τι εποιησας ημιν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν· και προς αυτον η μητηρ αυτου ειπε, Τεκνον, τι εποιησας ημιν ουτως; ιδου, ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και προς αυτον η μητηρ αυτου ειπεν τεκνον τι εποιησας ημιν ουτως ιδου ο πατηρ σου καγω οδυνωμενοι εζητουμεν σε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ιδοντες αυτον εξεπλαγησαν και ειπεν προς αυτον η μητηρ αυτου τεκνον τι εποιησας ημιν ουτως ιδου ο πατηρ σου {VAR1: και εγω οδυνωμενοι ζητουμεν } {VAR2: καγω οδυνωμενοι εζητουμεν } σε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan, kai eipen pros auton hē mētēr autou Teknon, ti epoiēsas hēmin houtōs? idou ho patēr sou kagō odynōmenoi zētoumen se.

kai idontes auton exeplagesan, kai eipen pros auton he meter autou Teknon, ti epoiesas hemin houtos? idou ho pater sou kago odynomenoi zetoumen se.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan, kai eipen pros auton hē mētēr autou Teknon, ti epoiēsas hēmin houtōs? idou ho patēr sou kai egō odynōmenoi zētoumen se.

kai idontes auton exeplagesan, kai eipen pros auton he meter autou Teknon, ti epoiesas hemin houtos? idou ho pater sou kai ego odynomenoi zetoumen se.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan kai eipen pros auton ē mētēr autou teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odunōmenoi ezētoumen se

kai idontes auton exeplagEsan kai eipen pros auton E mEtEr autou teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou kagO odunOmenoi ezEtoumen se

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan kai pros auton ē mētēr autou eipen teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odunōmenoi ezētoumen se

kai idontes auton exeplagEsan kai pros auton E mEtEr autou eipen teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou kagO odunOmenoi ezEtoumen se

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan kai pros auton ē mētēr autou eipen teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odunōmenoi ezētoumen se

kai idontes auton exeplagEsan kai pros auton E mEtEr autou eipen teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou kagO odunOmenoi ezEtoumen se

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan kai pros auton ē mētēr autou eipen teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odunōmenoi ezētoumen se

kai idontes auton exeplagEsan kai pros auton E mEtEr autou eipen teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou kagO odunOmenoi ezEtoumen se

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Westcott/Hort - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan kai eipen pros auton ē mētēr autou teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kai egō odunōmenoi zētoumen se

kai idontes auton exeplagEsan kai eipen pros auton E mEtEr autou teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou kai egO odunOmenoi zEtoumen se

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2:48 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai idontes auton exeplagēsan kai eipen pros auton ē mētēr autou teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou {WH: kai egō odunōmenoi zētoumen } {UBS4: kagō odunōmenoi ezētoumen } se

kai idontes auton exeplagEsan kai eipen pros auton E mEtEr autou teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou {WH: kai egO odunOmenoi zEtoumen} {UBS4: kagO odunOmenoi ezEtoumen} se

Lukács 2:48 Hungarian: Karoli
És meglátván õt, elcsodálkozának, és monda néki az õ anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.

La evangelio laŭ Luko 2:48 Esperanto
Kaj ili miris, vidante lin, kaj lia patrino diris al li:Filo, kial vi tiel agis kontraux ni? jen via patro kaj mi sercxis vin kun malgxojo.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:48 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin he hänen näkivät, niin he hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: Poikani, miksis meille näin teit? katso, sinun isäs ja minä olemme murehtien etsineet sinua.

Luc 2:48 French: Darby
Et quand ils le virent, ils furent frappes d'etonnement, et sa mere lui dit: Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi? Voici, ton pere et moi nous te cherchions, etant en grande peine.

Luc 2:48 French: Louis Segond (1910)
Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.

Luc 2:48 French: Martin (1744)
Et quand ils le virent, ils en furent étonnés, et sa mère lui dit : mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi; voici, ton père et moi te cherchions étant en grande peine.

Lukas 2:48 German: Modernized
Und da sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.

Lukas 2:48 German: Luther (1912)
Und da sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Seine Mutter aber sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht.

Lukas 2:48 German: Textbibel (1899)
Und da sie ihn sahen, wurden sie betroffen, und seine Mutter sprach zu ihm: Kind, wie konntest du uns das thun? Siehe, dein Vater und ich suchen dich mit Schmerzen.

Luca 2:48 Italian: Riveduta Bible (1927)
E, vedutolo, sbigottirono; e sua madre gli disse: Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in gran pena.

Luca 2:48 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E quando essi lo videro, sbigottirono. E sua madre gli disse: Figliuolo, perchè ci hai fatto così? ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, essendo in gran travaglio.

LUKAS 2:48 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tercenganglah ibu bapa-Nya melihat Dia; lalu kata ibu-Nya kepada-Nya, "Hai anakku, apakah sebabnya Engkau berbuat demikian kepada kami? Tengoklah, bapa-Mu dengan aku mencari Engkau dengan bersusah payah."

Luke 2:48 Kabyle: NT
Mi t-walan imawlan-is, qqimen wehmen, dɣa tenna-yas yemma-s : A mmi, acuɣeṛ i ɣ-txedmeḍ akka ? Nekk d baba-k neṛwa aḥebbeṛ, acḥal i nqelleb fell-ak !

누가복음 2:48 Korean
그 부모가 보고 놀라며 그 모친은 가로되 `아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 ? 보라 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라'

Lucas 2:48 Latin: Vulgata Clementina
Et videntes admirati sunt. Et dixit mater ejus ad illum : Fili, quid fecisti nobis sic ? ecce pater tuus et ego dolentes quærebamus te.

Sv. Lūkass 2:48 Latvian New Testament
Un tie, Viņu ieraudzījuši, brīnījās. Un Viņa māte sacīja Viņam: Dēls, kāpēc Tu mums tā darīji? Lūk, Tavs tēvs un es ar sāpēm Tevi meklējām.

Evangelija pagal Lukà 2:48 Lithuanian
Pamatę Jį, jie labai nustebo, ir Jo motina Jam tarė: “Vaikeli, kodėl mums taip padarei? Štai Tavo tėvas ir aš sielvartaudami ieškojome Tavęs”.

Luke 2:48 Maori
A, no ka kite raua i a ia, ka tino miharo: ka mea tona whaea ki a ia, E tama, he aha koe i penei ai ki a maua? na, pouri noa iho maua ko tou papa, i a maua i rapu nei i a koe.

Lukas 2:48 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da de så ham, blev de forferdet, og hans mor sa til ham: Barn! hvorfor gjorde du oss dette? Se, din far og jeg har lett efter dig med smerte.

Lucas 2:48 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados; y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia.

Lucas 2:48 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando Sus padres Lo vieron, se quedaron maravillados; y Su madre Le dijo: "Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, Tu padre y yo Te hemos estado buscando llenos de angustia."

Lucas 2:48 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando le vieron, se asombraron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia.

Lucas 2:48 Spanish: Reina Valera 1909
Y cuando le vieron, se maravillaron; y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor.

Lucas 2:48 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor.

Lucas 2:48 Bíblia King James Atualizada Português
Assim que seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: “Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura!”

Lucas 2:48 Portugese Bible
Quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos.   

Luca 2:48 Romanian: Cornilescu
Cînd L-au văzut părinţii Lui, au rămas înmărmuriţi; şi mama Lui I -a zis: ,,Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi? Iată că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.``

От Луки 2:48 Russian: Synodal Translation (1876)
И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

От Луки 2:48 Russian koi8r
И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

Luke 2:48 Shuar New Testament
Ni Aparφsha Nukurφsha Tumßa pujan Wßinkiar, ti Enentßimprarmiayi. Tura ni nukuri chichaak Tφmiayi "Uchiru, ┐ausha urukamtai itiurchat Enentßimtikrurmam? Ame apasha wisha urukayik tusar ti eakjame" Tφmiayi.

Lukas 2:48 Swedish (1917)
När de nu fingo se honom där, förundrade de sig högeligen; och hans moder sade till honom: »Min son, varför gjorde du oss detta? Se, din fader och jag hava sökt efter dig med stor oro.»

Luka 2:48 Swahili NT
Wazazi wake walipomwona walishangaa. Maria, mama yake, akamwuliza, "Mwanangu, kwa nini umetutenda hivyo? Baba yako na mimi tumekuwa tukikutafuta kwa huzuni."

Lucas 2:48 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? narito, ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis.

ลูกา 2:48 Thai: from KJV
ฝ่ายเขาทั้งสองเมื่อเห็นพระกุมารแล้วก็ประหลาดใจ มารดาจึงถามพระกุมารว่า "ลูกเอ๋ย ทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหาเป็นทุกข์นัก"

Luka 2:48 Turkish
Annesiyle babası Onu görünce şaşırdılar. Annesi, ‹‹Çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak, babanla ben büyük kaygı içinde seni arayıp durduk›› dedi.

Лука 2:48 Ukrainian: NT
І, побачивши Його, здивувались вони, й сказала мати Його до Него: Дитино, що се зробив єси з нами? ось батько Твій і я, болїючи, шукали Тебе.

Luke 2:48 Uma New Testament
Konce tina pai' tuama-na mpohilo-i. Na'uli' tina-na: "Uto', napa-di-kona pai' nupohewa toe-kaie! Kai' tuama-nu, sese' -kai mpopali' -ko!"

Lu-ca 2:48 Vietnamese (1934)
Khi cha mẹ thấy Ngài, thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con.

Luke 2:47
Top of Page
Top of Page