Псалми 78
Bulgarian
1(По слав. 77). Асафово поучение. Слушайте, люде мои, поучението ми; Приклонете ушите си към думите на устата ми.

2Ще отворя устата си в притча, Ще произнеса гатанки от древността.

3Това, което чухме и научихме, И нашите бащи ни разказаха,

4Няма да [го] скрием от чадата им в идното поколение, Но ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши,

5Защото Той постави свидетелство в Якова, И положи закон в Израиля, За които заповяда на бащите ни Да ги възвестяват на чадата си,

6За да [ги] знае идното поколение, Децата, които щяха да се родят,- Които да настанат и да [ги] разказват на своите чада,

7За да възложат надеждата си на Бога, И да не забравят делата на Бога, Но да пазят Неговите заповеди,

8И да не станат като бащите си, Упорито и непокорно поколение, Поколение, което не утвърди сърцето си. И чийто дух не биде непоколебим за Бога.

9Ефремците, макар въоръжени и запъващи лъкове, Върнаха се назад в деня на боя.

10Не опазиха завета на Бога, И в закона Му не склониха да ходят,

11А забравиха Неговите деяния И чудесните дела, които им показа.

12Пред бащите им извърши чудеса В Египетската земя, в полето Танис.

13Раздвои морето и ги преведе, И направи водите да стоят като грамада.

14Води ги денем с облак, И цялата нощ с огнена виделина.

15Разцепи канари в пустинята, И [ги] напои изобилно като от бездни.

16И изведе потоци из канарата, И направи да протекат води като реки.

17Но те продължиха да Му съгрешават още И да огорчават Всевишния в безводната страна.

18Със сърцето си изпитаха Бога, Като искаха ястия за лакомството си,

19И говориха против Бога, казвайки: Може ли Бог да приготви трапеза в пустинята?

20Ето, Той удари канарата, та потекоха води и потоци преляха; А може ли и хляб да даде, или да достави месо за людете Си?

21Затова Господ чу и се разгневи, И огън пламна против Якова, А още и гняв обсипа Израиля;

22Защото не повярваха в Бога, Нито Му уповаха, че ще [ги] избави.

23При все това Той заповяда на облаците горе, И отвори небесните врати,

24Та им наваля манна да ядат И даде им небесно жито.

25Всеки ядеше ангелски хляб; Прати им храна до насита.

26Подигна източен вятър на небето, И със силата Си докара южния вятър.

27Наваля върху тях и месо [изобилно] като прах, И птици крилати [много] като морския пясък;

28И направи [ги] да падат всред стана им, Около жилищата им.

29И тъй, ядоха и се преситиха, Като им даде това, което желаеха.

30А докато още не бяха се отказали от лакомството си, И ястието им беше в устата им,

31Гневът Божий ги обсипа та изби по-тлъстите от тях, И повали отборните на Израиля.

32При всичко това, те следваха да съгрешават, И не вярваха поради чудесните Му дела.

33Затова Той изнуряваше дните им със суета, И годините им с ужас.

34Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за Него, Та изново търсеха Бога ревностно;

35И спомниха, че Бог им беше канара, И всевишният Бог техен изкупител.

36Но с устата си Го ласкаеха, И с езика си Го лъжеха;

37Защото сърцето им не беше право пред Него, Нито бяха верни на завета Му.

38Но Той, като многомилостив, прощаваше беззаконието [им] и не [ги] погубваше; Да! много пъти въздържаше гнева Си, И не подигаше всичкото Си негодувание;

39И си спомняше, че бяха плът, Вятър, който прехожда и не се връща.

40Колко пъти Го огорчаваха в пустинята И Го разгневяваха в безводната страна,

41Като изново изпитваха Бога, И предизвикваха Светия Израилев!

42Не си спомнюваха [силата на] ръката Му В деня, когато ги избави от противника,

43Как показа в Египет знаменията Си, И чудесата на полето Танис,

44И превърна вадите им в кръв, И потоците им, та не можаха да пият;

45[Как] прати върху тях рояци мухи, които ги изпоядоха, И жаби, които ги изпогубиха,

46И предаде произведенията им на гъсеници, И трудовете им на скакалци;

47[Как] порази с град лозята им, И със светкавици черниците им,

48И предаде на град добитъка им, И стадата им на мълнии;

49[Как] изля върху тях пламенния Си гняв, Негодуване, ярост и неволя,- Нашествие на ангелите на злощастието,-

50Изравни пътя за гнева Си, Не пощади от смърт душата им, Но предаде на мор живота им;

51[Как] порази всеки първороден заведе ги като стадо в Египет, Първака на силите [им] в шатрите на Хама,

52А людете Си изведе като овце и заведе ги като стадо в пустинята,

53И води ги безопасно, така щото не се бояха, А неприятелите им- морето [ги] покри;

54[Как] ги въведе в светия Си предел. В тая поляна, която десницата Му придоби,

55И изгони пред тях народите, Та им ги раздели за наследство с въже, И в шатрите им настани Израилевите племена.

56Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против [Него], И не пазеха наредбите Му,

57Но връщаха се назад, и обхождаха се невярно както бащите им; Измятаха се като неверен лък.

58Защото Го разгневяваха с високите си места, И с ваяните си идоли Го подбуждаха към ревност.

59Чу Бог и възнегодува, И много се погнуси от Израиля,

60Тъй че напусна скинията в Сило, Шатъра, който бе поставил между човеците,

61И предаде на пленение Силата Си, Славата Си в неприятелска ръка.

62Тоже и людете Си предаде на меч, Като се разгневи на наследството Си.

63Огън пояде момците им, И девиците им не се възпяваха с венчални песни.

64Свещениците им паднаха от нож; И вдовиците им не плакаха.

65Тогава се събуди Господ като от сън, Като силен мъж, който [ободрен] от вино, вика;

66И, като порази враговете Си, отблъсна ги назад, Та ги предаде на вечно посрамяване.

67При това Той се отказа от Иосифовия шатър, И Ефремовото племе не избра;

68Но избра Юдовото племе, Хълма Сион, който възлюби.

69Съгради светилището Си като [небесните] възвишения, Като земята, която е утвърдил за винаги.

70Избра и слугата Си Давида, И го взе от кошарите на овцете;

71Отподир дойните овци го доведе За да пасе людете Му Якова и наследството Му Израиля.

72Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си, И ги водеше с изкуството на ръцете си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 77
Top of Page
Top of Page