Псалми 77
Bulgarian
1(По слав. 76). За първия певец, по Едутуна, Асафов псалом. Викам към Бога с гласа си, Да! към Бога с гласа си; и Той ще ме послуша.

2В деня на неволята си търсих Господа, Нощем простирах ръката си [към Него] без да престана; Душата ми не искаше да се утеши.

3Спомням си за Бога, и се смущавам; Оплаквам се, и духът ми отпада. (Села).

4Удържаш очите ми в неспане; Смущавам се до толкоз щото не мога да продумам.

5Размислих за древните дни, За годините на старите времена.

6Спомням си за нощното си пеене; Размишлявам в сърцето си, И духът ми загрижено изпитва, [като казва]:

7Господ до века ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение?

8Престанала ли е милостта Му за винаги? Пропада ли обещанието Му за всякога?

9Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева Си е затворил Своите благи милости? (Села).

10Тогава рекох: Това е слабост за мене Да [мисля, че] десницата на Всевишния се изменява.

11Ще спомена делата Господни; Защото ще си спомня чудесата [извършени] от Тебе в древността,

12И ще размишлявам върху всичко що си сторил, И деянията Ти ще преговарям.

13Боже, в светост е Твоят път; Кой бог е велик, както [истинският] Бог?

14Ти си Бог, Който вършиш чудеса; Явил си между племената силата Си.

15Изкупил си с мишцата Си людете Си, Чадата Яковови и Иосифови, (Села.)

16Видяха Те водите, Боже, видяха Те водите и се уплашиха; Разтрепериха се и бездните.

17Облаците изляха поройни води; небесата издадоха глас; Тоже и стрелите Ти прелетяха.

18Гласът на гърма Ти бе във вихрушката; Светкавиците осветиха вселената; Земята се потресе и се разклати.

19През морето бе Твоят път, И стъпките Ти през големи води, И следите Ти не се познаваха.

20Водил си като стадо людете Си С ръката на Моисея и на Аарона.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 76
Top of Page
Top of Page