Деяния 7
Bulgarian
1Тогава първосвещеникът рече: Така ли е това?

2А той каза: Братя и бащи, слушайте- Бог на славата се яви на Отца ни Авраама, когато беше в Месопотамия, преди да се засели в Харан, и му рече: 3"Излез из отечеството си и из рода си, та дойди в земята, която ще ти покажа". 4Тогава той излезе от халдейската земя и се засели в Харан. И оттам, след смъртта на баща му, [Бог] го пресели в тая земя, в която вие сега живеете. 5И не му даде наследство в нея ни колкото една стъпка от нога, а обеща се да я даде за притежание нему и на потомството му след него, докато той още нямаше чадо. 6И Бог му говори в смисъл, че неговите потомци щяха да бъдат преселени в чужда земя, гдето щяха да ги поробят и притесняват четиристотин години. 7Но Аз, рече Бог, ще съдя народа, на който ще робуват; и подир това ще излязат и ще Ми служат на това място. 8И му даде в завет обрязването; и така [Авраам] роди Исаака, и обряза го в осмия ден; Исаак [роди] Якова, а Яков дванадесетте патриарси.

9А патриарсите завидяха на Иосифа та го продадоха в Египет; Бог, обаче, беше с него. 10и го избави от всичките му беди, и му даде благоволение и мъдрост пред египетския цар Фараона, който го постави управител над Египет и над целия си дом.

11И настана глад по цялата египетска и ханаанска земя, и голямо бедствие; и бащите ни не намираха прехрана. 12А Яков, като чу, че имало жито в Египет, изпрати първи път бащите ни; 13и на втори път Иосиф се откри на братята си, и Иосифовият род стана известен на Фараона. 14Иосиф прати да повикат баща му Якова и целия му род, седемдесет и пет души. 15И тъй, Яков слезе в Египет, гдето умря, той и бащите ни; 16и пренесоха ги в Сихем, та ги положиха в гроба в Сихем, който Авраам беше купил, с цена в сребро от синовете на Емора.

17А като наближаваше времето [да се изпълни] обещанието, което Бог беше утвърдил на Авраама, людете [бяха] нарасли и се умножили в Египет, 18докле се издигна друг цар над Египет, който не познаваше Иосифа. 19Той с коварно постъпване против нашия род [дотолкова] притесняваше бащите ни, [щото] да хвърля децата им, за да не остават живи. 20В това време се роди Моисей, който беше прекрасно [дете], и когото храниха три месеца в бащиния му дом. 21И когато го хвърлиха, Фараоновата дъщеря го взе и го отхрани за свой син. 22И Моисей беше научен на всичката египетска мъдрост, и бе силен в слово и в дело. 23А като навършваше четиридесетата си година, дойде му на сърце да посети братята си израилтяните. 24И виждайки един [от тях] онеправдан, защити го, и отмъсти за притеснения като порази египтянина, 25мислейки, че братята му ще разберат, че Бог чрез неговата ръка им дава избавление; но те не разбраха. 26На следния ден той им се яви, когато [двама от тях] се биеха, и като искаше да ги помири, каза: Човеци, вие сте братя; защо се онеправдавате един друг? 27А тоя, който онеправдаваше ближния си, го отблъсна, и рече: Кой те е поставил началник и съдия над нас? 28И мене ли искаш да убиеш както уби вчера египтянина? 29Поради тая дума, Моисей побягна и стана пришелец в мадиамската земя, гдето роди двама сина.

30И като се навършиха четиридесет години, яви му се ангел [Господен] в пустинята на Синайската планина, всред пламъка на една запалена къпина. 31А Моисей, като видя гледката, почуди й се; но когато се приближаваше да прегледа, дойде глас от Господа; 32"Аз съм Бог на бащите ти, Бог Авраамов, Исааков и Яковов". И Моисей се разтрепери и не смееше да погледне. 33И Господ му рече: "Изуй обущата от нозете си, защото мястото, на което стоиш, е света земя. 34Видях, видях злостраданието на людете Ми, които са в Египет, чух стенанието им, и слязох за да ги избавя. Дойди, прочее, и ще те изпратя в Египет".

35Този Моисей, когото бяха отказали [да приемат], като му рекоха: Кой те постави началник и съдия? него Бог, чрез ръката на ангела, който му се яви в къпината, прати и за началник и за избавител. 36Той ги изведе, като върши чудеса и знамения в Египет, в Червеното море и в пустинята през четиридесет години. 37Това е същият Моисей, който рече на израилтяните: "Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както [въздигна] и мене", 38Това е оня, който е бил в църквата в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи, да ги предаде на нас: 39когото нашите бащи не искаха да послушат, но го отхвърлиха, и се повърнаха със сърцата си в Египет, 40казвайки на Аарона: "Направи ни богове, които да ходят пред нас, защото тоя Моисей, който ни изведе из Египетската земя, не знаем що му стана". 41И през ония дни те [си] направиха теле, и принесоха жертва на идола и, се веселяха с това, което техните ръце бяха направили. 42Затова Бог се отвърна [от тях], и ги предаде да служат на небесното войнство, както е писано в книгата на пророците:- "Доме Израилев, на Мене ли принасяхте заклани животни и жертви Четиридесет години в пустинята? 43[Напротив], носехте скинията на Молоха, И звездата на бога Рефана, Изображенията, които [си] направихте, за да им се кланяте; [Затова], ще ви преселя оттатък Вавилон".

44Скинията на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда Оня, Който каза на Моисея да я направи по образа, който бе видял; 45която нашите бащи по реда си приеха и внесоха с Исуса Навиева във владенията на народите, които Бог изгони пред нашите бащи; [и така стоеше] до дните на Давида, 46който придоби Божието благоволение, и поиска да намери обиталище за Якововия Бог. 47А Соломон му построи дом. 48Но Всевишният не обитава в ръкотворени [храмове], както казва пророка:

49"Небето ми е престол, А земята е Мое подножие; Какъв дом ще построите за Мене? Казва Господ, Или какво е мястото за Моя покой?

50Не направи ли Моята ръка всичко това?"

51Коравовратни и с необрязано сърце и уши! вие всякога се противите на Светия Дух; както [правеха] бащите ви, така [правите] и вие. 52Кого от пророците не гониха бащите ви? а още и избиха ония, които предизвестиха за дохождането на Този Праведник, на Когото вие сега станахте предатели и убийци,- 53вие, които приехте закона чрез ангелско служение, и го не опазихте.

54А като слушаха това, сърцата им се късаха [от яд], и те скърцаха със зъби на него. 55А [Стефан], бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса стоящ отдясно на Бога; 56и рече: Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. 57Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и единодушно се спуснаха върху него. 58И като го изтласкаха вън от града, хвърляха камъни върху него. И свидетелите сложиха дрехите си при нозете на един момък на име Савел. 59И хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше [Христа], казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми. 60И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 6
Top of Page
Top of Page