Деяния 6
Bulgarian
1А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, загдето във всекидневното раздаване [на потребностите] техните вдовици били пренебрегвани. 2По това, дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха: Не е добре ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези. 3И тъй, братя, изберете измежду вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. 4А ние ще постоянствуваме в молитвата и в служение на словото. 5И това предложение се хареса на цялото множество; и избраха Стефана, мъж пълен с вяра и със Светия Дух, и Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, един прозелит от Антиохия. 6Тях поставиха пред апостолите: и те, като се помолиха, положиха ръце на тях.

7И Божието учение растеше, и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше твърде много; и голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата.

8А Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между людете. 9Тогава някои от синагогата наречена [синагога] на либертинците, и от киринейците и александрийците, и [някои] от Киликия и Азия, подигнаха се и се препираха със Стефана. 10Но не можаха да противостоят на мъдростта и Духа, с който той говореше. 11Тогава подучиха човеците да казват: Чухме го да говори хулни думи против Моисея и [против] Бога. 12И подбудиха людете със старейшините и книжниците, и като дойдоха върху него, уловиха го и го докараха в синедриона, 13гдето поставиха лъжесвидетели, които казаха: Тоя човек непрестанно говори думи против това свето място и [против] закона; 14защото го чухме да казва, че тоя Исус Назарянин ще разруши това място, и ще измени обредите, които Моисей ни е предал. 15И всички, които седяха в синедриона, като се вгледаха в него, видяха лицето му, като че беше лице на ангел.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 5
Top of Page
Top of Page