Acts 7:7
New International Version
But I will punish the nation they serve as slaves,' God said, 'and afterward they will come out of that country and worship me in this place.'

New Living Translation
'But I will punish the nation that enslaves them,' God said, 'and in the end they will come out and worship me here in this place.'

English Standard Version
‘But I will judge the nation that they serve,’ said God, ‘and after that they shall come out and worship me in this place.’

New American Standard Bible
"'AND WHATEVER NATION TO WHICH THEY WILL BE IN BONDAGE I MYSELF WILL JUDGE,' said God, 'AND AFTER THAT THEY WILL COME OUT AND SERVE ME IN THIS PLACE.'

King James Bible
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

Holman Christian Standard Bible
I will judge the nation that they will serve as slaves, God said. After this, they will come out and worship Me in this place.

International Standard Version
But I will punish the nation they serve,' said God, 'and afterwards they will leave and worship me in this place.'

NET Bible
But I will punish the nation they serve as slaves,' said God, 'and after these things they will come out of there and worship me in this place.'

Aramaic Bible in Plain English
'And that people whom they serve in slavery, I will judge.' God said, 'After these things, they will go out and they will serve me in this place.'

GOD'S WORD® Translation
God also told him, 'I will punish the people whom they will serve. After that, they will leave that country and worship me here.'

Jubilee Bible 2000
And the Gentiles unto whom they shall be in slavery I will judge, said God; and after that they shall come forth and serve me in this place.

King James 2000 Bible
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

American King James Version
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

American Standard Version
And the nation to which they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

Douay-Rheims Bible
And the nation which they shall serve will I judge, said the Lord; and after these things they shall go out, and shall serve me in this place.

Darby Bible Translation
and the nation to which they shall be in bondage will *I* judge, said God; and after these things they shall come forth and serve me in this place.

English Revised Version
And the nation to which they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

Webster's Bible Translation
And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that they shall come forth, and serve me in this place.

Weymouth New Testament
"'And the nation, whichever it is, that enslaves them, I will judge,' said God; 'and afterwards they shall come out, and they shall worship Me in this place.'

World English Bible
'I will judge the nation to which they will be in bondage,' said God, 'and after that will they come out, and serve me in this place.'

Young's Literal Translation
and the nation whom they shall serve I will judge, said God; and after these things they shall come forth and shall do Me service in this place.

Handelinge 7:7 Afrikaans PWL
en “die nasie vir wie hulle slawe sal wees, sal Ek oordeel,” het God gesê “en daarna sal hulle uittrek en My in hierdie plek dien.”

Veprat e Apostujve 7:7 Albanian
Por Perëndia shtoi: "Unë do ta gjykoj atë komb të cilit ata do t'i shërbejnë; dhe pas kësaj ata do të dalin dhe do të më shërbejnë në këtë vend".

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 7:7 Arabic: Smith & Van Dyke
‎والامة التي يستعبدون لها سادينها انا يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 7:7 Armenian (Western): NT
Բայց ե՛ս պիտի դատեմ այն ազգը՝ որուն ստրուկ պիտի ըլլան,- ըսաւ Աստուած,- եւ անկէ ետք պիտի ելլեն ու այս տեղին մէջ պիտի պաշտեն զիս”:

Apostoluén Acteac. 7:7 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina hec cerbitzatu duqueiten gendea punituren diat nic, dio Iaincoac: eta guero ilkiren dituc, eta cerbitzaturen nié leku hunetan.

De Zwölfbotngetaat 7:7 Bavarian
Aber aau dös Volk, dös wo s als Bsaessn haltt, gaa i straaffen.' Weiter spraach dyr Herrgot: 'Drafter zieghnd s daadl furt und dienend myr an derer Lostat daader.'

Деяния 7:7 Bulgarian
Но Аз, рече Бог, ще съдя народа, на който ще робуват; и подир това ще излязат и ще Ми служат на това място.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
可是我要懲罰那奴役他們的國家。』神又說:『這些事以後,他們將要出來,在這地方事奉我。』

中文标准译本 (CSB Simplified)
可是我要惩罚那奴役他们的国家。’神又说:‘这些事以后,他们将要出来,在这地方事奉我。’

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
神又說『使他們做奴僕的那國,我要懲罰。以後他們要出來,在這地方侍奉我』。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
神又说‘使他们做奴仆的那国,我要惩罚。以后他们要出来,在这地方侍奉我’。

使 徒 行 傳 7:7 Chinese Bible: Union (Traditional)
神 又 說 : 使 他 們 作 奴 僕 的 那 國 , 我 要 懲 罰 。 以 後 他 們 要 出 來 , 在 這 地 方 事 奉 我 。

使 徒 行 傳 7:7 Chinese Bible: Union (Simplified)
神 又 说 : 使 他 们 作 奴 仆 的 那 国 , 我 要 惩 罚 。 以 後 他 们 要 出 来 , 在 这 地 方 事 奉 我 。

Djela apostolska 7:7 Croatian Bible
Ali narod kojemu budu robovali ja ću suditi, reče Bog. A nakon toga izići će i iskazati mi štovanje na ovome mjestu.

Skutky apoštolské 7:7 Czech BKR
Ale národ ten, jemuž sloužiti budou, já souditi budu, pravíť Bůh. A potom zase vyjdou, a sloužiti mi budou na tomto místě.

Apostelenes gerninger 7:7 Danish
Og det Folk, for hvilket de skulle trælle, vil jeg dømme, sagde Gud; og derefter skulle de drage ud og tjene mig paa dette Sted.«

Handelingen 7:7 Dutch Staten Vertaling
En het volk, dat zij dienen zullen, zal Ik oordelen, sprak God; en daarna zullen zij uitgaan, en zij zullen Mij dienen in deze plaats.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ Θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

Westcott and Hort 1881
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἂν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἂν / ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν, κρινῶ ἐγώ, εἴπεν ὁ θεός· καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ Θεὸς· καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

Tischendorf 8th Edition
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ ἐγώ, ὁ θεὸς εἶπεν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ τὸ ἔθνος, ᾧ ἐὰν δουλεύσωσι, κρινῶ ἐγώ, εἶπεν ὁ Θεός· καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται, καὶ λατρεύσουσί μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσωσιν κρινῶ ἐγώ εἶπεν ὁ θεὸς καὶ μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και το εθνος ω εαν δουλευσουσιν κρινω εγω ο θεος ειπεν και μετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και το εθνος ω εαν δουλευσουσιν κρινω εγω ο θεος ειπεν και μετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω

Stephanus Textus Receptus 1550
και το εθνος ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω ειπεν ο θεος και μετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και το εθνος, ω εαν δουλευσωσι, κρινω εγω, ειπεν ο Θεος· και μετα ταυτα εξελευσονται, και λατρευσουσι μοι εν τω τοπω τουτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και το εθνος ω εαν δουλευσωσιν κρινω εγω ειπεν ο θεος και μετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και το εθνος ω εαν δουλευσουσιν κρινω εγω ο θεος ειπεν και μετα ταυτα εξελευσονται και λατρευσουσιν μοι εν τω τοπω τουτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai to ethnos hō ean douleusousin krinō egō, ho Theos eipen, kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō.

kai to ethnos ho ean douleusousin krino ego, ho Theos eipen, kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en to topo touto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai to ethnos hō an douleusousin krinō egō, ho theos eipen, kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō.

kai to ethnos ho an douleusousin krino ego, ho theos eipen, kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en to topo touto.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai to ethnos ō ean douleusousin krinō egō o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō

kai to ethnos O ean douleusousin krinO egO o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tO topO toutO

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai to ethnos ō ean douleusōsin krinō egō eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō

kai to ethnos O ean douleusOsin krinO egO eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tO topO toutO

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai to ethnos ō ean douleusōsin krinō egō eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō

kai to ethnos O ean douleusOsin krinO egO eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tO topO toutO

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai to ethnos ō ean douleusōsin krinō egō eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō

kai to ethnos O ean douleusOsin krinO egO eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tO topO toutO

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 Westcott/Hort - Transliterated
kai to ethnos ō ean douleusousin krinō egō o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō

kai to ethnos O ean douleusousin krinO egO o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tO topO toutO

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:7 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai to ethnos ō ean douleusousin krinō egō o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tō topō toutō

kai to ethnos O ean douleusousin krinO egO o theos eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tO topO toutO

Apostolok 7:7 Hungarian: Karoli
De azt a népet, melynek szolgálnak, én megítélem, monda az Isten: és ezek után kijõnek, és szolgálnak nékem e helyen.

La agoj de la apostoloj 7:7 Esperanto
Kaj la popolon, cxe kiu ili estos sklavoj, Mi jugxos, diris Dio; kaj poste ili eliros kaj faros servon al Mi sur cxi tiu loko.

Apostolien teot 7:7 Finnish: Bible (1776)
Ja sen kansan, jota he palvelevat, tahdon minä tuomita, sanoi Jumala, ja sitte pitää heidän lähtemän ja minua tässä siassa palveleman.

Actes 7:7 French: Darby
et je jugerai, moi, la nation à laquelle ils auront ete asservis, dit Dieu; et apres cela ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci.

Actes 7:7 French: Louis Segond (1910)
Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, et ils me serviront dans ce lieu-ci.

Actes 7:7 French: Martin (1744)
Mais je jugerai la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu; et après cela ils sortiront, et me serviront en ce lieu-ci.

Apostelgeschichte 7:7 German: Modernized
Und das Volk, dem sie dienen werden, will ich richten, sprach Gott; und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte.

Apostelgeschichte 7:7 German: Luther (1912)
und das Volk, dem sie dienen werden, will ich richten, sprach Gott; und darnach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte.

Apostelgeschichte 7:7 German: Textbibel (1899)
Und das Volk, dem sie dienen werden, will ich richten, sprach Gott, und nach diesem werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Orte.

Atti 7:7 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma io giudicherò la nazione alla quale avranno servito, disse Iddio; e dopo questo essi partiranno e mi renderanno il loro culto in questo luogo.

Atti 7:7 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, disse Iddio, io farò giudicio della nazione alla quale avranno servito; e poi appresso usciranno, e mi serviranno in questo luogo.

KISAH PARA RASUL 7:7 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan lagi firman Allah: Bahwa Aku akan menghukumkan bangsa yang memperhambakan mereka itu, dan kemudian daripada itu baharulah mereka itu akan keluar dari sana, lalu beribadat kepada-Ku di tempat ini.

Acts 7:7 Kabyle: NT
Lameɛna Sidi Ṛebbi yenna-d : Ad uɣalen a d-ffɣen si tmurt-nni, ad iyi-ɛebden deg wemkan-agi ; ma d lǧens-nni i ten-yerran d aklan, d nekk ara ten-iḥasben.

사도행전 7:7 Korean
또 가라사대 종 삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 저희가 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 하시고

Actus Apostolorum 7:7 Latin: Vulgata Clementina
et gentem cui servierint, judicabo ego, dixit Dominus : et post hæc exibunt, et servient mihi in loco isto.

Apustuļu darbi 7:7 Latvian New Testament
Un Kungs sacīja: Tautu, kurai tie vergos, es tiesāšu; un pēc tam tie izies un kalpos man šinī vietā.

Apaðtalø darbø knyga 7:7 Lithuanian
‘Tačiau,­tarė Dievas,­Aš nuteisiu tautą, kuriai jie vergaus; tada jie išeis ir tarnaus man šitoje vietoje’.

Acts 7:7 Maori
Na, ko te iwi e meinga ai ratou hei pononga, ka whakawakia e ahau, e ai ta te Atua: muri iho i tenei ka puta mai ratou, a ka mahi ki ahau i tenei wahi.

Apostlenes-gjerninge 7:7 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og det folk som de skal træle under, vil jeg dømme, sa Gud, og derefter skal de dra ut derfra og tjene mig på dette sted.

Hechos 7:7 Spanish: La Biblia de las Américas
``PERO YO MISMO JUZGARE A CUALQUIER NACION DE LA CUAL SEAN ESCLAVOS--dijo Dios-- ``Y DESPUES DE ESO SALDRAN Y ME SERVIRAN EN ESTE LUGAR.

Hechos 7:7 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
'PERO YO MISMO JUZGARE A CUALQUIER NACION DE LA CUAL SEAN ESCLAVOS,' dijo Dios 'Y DESPUES DE ESO SALDRAN Y ME SERVIRAN (ADORARAN) EN ESTE LUGAR.'

Hechos 7:7 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos; y después de esto saldrán y me servirán en este lugar.

Hechos 7:7 Spanish: Reina Valera 1909
Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación á la cual serán siervos: y después de esto saldrán y me servirán en este lugar.

Hechos 7:7 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas yo juzgaré, dijo Dios, los gentiles a los cuales serán siervos; y después de esto saldrán y me servirán en este lugar.

Atos 7:7 Bíblia King James Atualizada Português
Contudo, Eu punirei a nação a quem servireis como escravos e, depois disso, saireis livres dali e me adorareis neste lugar’.

Atos 7:7 Portugese Bible
Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus; e depois disto sairão, e me servirão neste lugar.   

Faptele Apostolilor 7:7 Romanian: Cornilescu
,Dar neamul, căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu`, a zis Dumnezeu. ,După aceea, vor ieşi, şi-Mi vor sluji în locul acesta.`

Деяния 7:7 Russian: Synodal Translation (1876)
Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте.

Деяния 7:7 Russian koi8r
Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте.

Acts 7:7 Shuar New Testament
T·rasha, Wi Asutißttajai ame Shußrumin Wßitkia N·naka, Tφmiayi. T·ram Nuyß N· nunkanmaya Shißkartatui. Tura Winia Enentßimtursartatui J· nunkanam' Tφmiayi.

Apostagärningarna 7:7 Swedish (1917)
'Men det folk vars trälar de bliva skall jag döma', sade Gud; 'sedan skola de draga ut och hålla gudstjänst åt mig på denna plats.'

Matendo Ya Mitume 7:7 Swahili NT
Lakini mimi nitalihukumu taifa hilo litakalowafanya watumwa. Kisha nitawatoa katika nchi hiyo ili waje kuniabudu mahali hapa.

Mga Gawa 7:7 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Dios: at pagkatapos nito'y magsisialis sila, at paglilingkuran nila ako sa dakong ito.

กิจการ 7:7 Thai: from KJV
พระเจ้าตรัสว่า `และเราจะพิพากษาประเทศที่เขาจะเป็นทาสนั้น ภายหลังเขาจะออกมาและปรนนิบัติเรา ณ สถานที่นี้'

Elçilerin İşleri 7:7 Turkish
Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar.›

Деяния 7:7 Ukrainian: NT
А народ, котрому служити муть, буду я судити, рече Бог, і після того вийдуть вони, та служити муть менї у місці сьому.

Acts 7:7 Uma New Testament
Tapi' oti toe, Aku' moto mpohuku' pue' ngata to mpobatua muli-nu toera, pai' lako' malai-rada ngkai tana' tetu, tumai mpopue' -a hi tana' tohe'i.' Wae-mi lolita-na Alata'ala hi Abraham.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 7:7 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Trời lại phán rằng: Nhưng ta sẽ đoán xét dân đã bắt chúng nó làm tôi, kế đó, chúng nó sẽ ra khỏi, và thờ phượng ta trong nơi nầy.

Acts 7:6
Top of Page
Top of Page