Матей 24
Bulgarian
1И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма. 2А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

3И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? и какъв [ще бъде] белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?

4Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой; 5защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. 6И ще чуете за войни и за военни слухове; но внимавайте да се не смущавате; понеже [тия неща] трябва да станат; но това още не е свършекът. 7Защото ще се повдигне народ против народ, и царство против царство; и на разни места ще има глад и трусове. 8Но всичко това ще бъде [само] начало на страдания,

9Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете намразени от всичките народи поради Моето име. 10И тогава мнозина ще се съблазнят, и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. 11И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 12Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. 13Но който устои до край, той ще бъде спасен. 14И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

15Затова, когато видите мерзостта, която [докарва] запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на светото място, (който чете нека разбира), 16тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините; 17който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си; 18и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си. 19А горко на непразните и на кърмещите в ония дни! 20При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден; 21защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. 22И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят. 23Тогава ако някой ви каже: Ето тук е Христос, или: Тука, не вярвайте; 24защото ще се появят лъжехристи, и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. 25Ето предсказах ви. 26Прочее, ако ви кажат: Ето, Той е в пустинята; не излизайте; [или]: Ето Той е във вътрешните стаи; не вярвайте. 27Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 28Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите.

29А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. 30Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 31Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия.

32А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 33Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. 34Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това. 35Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

36А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37И като [бяха] Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. 38Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, 39и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син. 40Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. 41Две жени [ще] мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя.

42Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. 43Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата. 44Затова бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.

45Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време? 46Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. 47Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. 48Но, ако оня слуга е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, 49и той почне да бие служителите си, и да яде и пие с пияниците, 50господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той не [го] очаква, и в час, когато не знае, 51и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 23
Top of Page
Top of Page