Matthew 24:2
New International Version
"Do you see all these things?" he asked. "Truly I tell you, not one stone here will be left on another; every one will be thrown down."

New Living Translation
But he responded, "Do you see all these buildings? I tell you the truth, they will be completely demolished. Not one stone will be left on top of another!"

English Standard Version
But he answered them, “You see all these, do you not? Truly, I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down.”

Berean Study Bible
“Do you see all these things?” He replied. “Truly I tell you, not one stone here will be left on another; every one will be thrown down.”

New American Standard Bible
And He said to them, "Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down."

King James Bible
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Holman Christian Standard Bible
Then He replied to them, "Don't you see all these things? I assure you: Not one stone will be left here on another that will not be thrown down!"

International Standard Version
But he told them, "You see all these things, don't you? I tell all of you with certainty, there isn't a single stone here that will be left standing on top of another. They will all be torn down."

NET Bible
And he said to them, "Do you see all these things? I tell you the truth, not one stone will be left on another. All will be torn down!"

Aramaic Bible in Plain English
But he said to them, “Behold, do you see all these things? Amen, I say to you that not a stone will be left here standing, which will not be pulled down.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus said to them, "You see all these buildings, don't you? I can guarantee this truth: Not one of these stones will be left on top of another. Each one will be torn down."

Jubilee Bible 2000
And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down.

King James 2000 Bible
And Jesus said unto them, See you not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

American King James Version
And Jesus said to them, See you not all these things? truly I say to you, There shall not be left here one stone on another, that shall not be thrown down.

American Standard Version
But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Douay-Rheims Bible
And he answering, said to them: Do you see all these things? Amen I say to you there shall not be left here a stone upon a stone that shall not be destroyed.

Darby Bible Translation
And he answering said to them, Do ye not see all these things? Verily I say to you, Not a stone shall be left here upon a stone which shall not be thrown down.

English Revised Version
But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Webster's Bible Translation
And Jesus said to them, See ye not all these things? verily I say to you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Weymouth New Testament
"You see all these?" He replied; "in solemn truth I tell you that there will not be left here one stone upon another that will not be pulled down."

World English Bible
But he answered them, "You see all of these things, don't you? Most certainly I tell you, there will not be left here one stone on another, that will not be thrown down."

Young's Literal Translation
and Jesus said to them, 'Do ye not see all these? verily I say to you, There may not be left here a stone upon a stone, that shall not be thrown down.'

Mattheus 24:2 Afrikaans PWL
maar Hy sê vir hulle: “Sien julle al hierdie dinge? Waarlik Ek sê vir julle, daar sal op hierdie plek sekerlik geen klip op ’n ander gelos word, wat nie afgebreek sal word nie.”

Mateu 24:2 Albanian
Por Jezusi u tha atyre: ''A nuk i shikoni ju të gjitha këto? Në të vërtetë po ju them se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur që nuk do të rrënohet''.

ﻣﺘﻰ 24:2 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه. الحق اقول لكم انه لا يترك ههنا حجر على حجر لا ينقض

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 24:2 Armenian (Western): NT
Յիսուս ըսաւ անոնց. «Չէ՞ք տեսներ այդ բոլորը. ճշմա՛րտապէս կը յայտարարեմ ձեզի. “Քար քարի վրայ պիտի չմնայ, ամէնը պիտի քակուի”»:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  24:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta Iesusec erran ciecén, Eztacusquiçue gauça hauc guciac? eguiaz erraiten drauçuet, ezta gueldituren hemen harria harriaren gainean, deseguin eztadin.

Dyr Mathäus 24:2 Bavarian
Er gsait zo ien: "Also, habtß is gseghn, dös allss? Dös sag i enk nömlich: Daader bleibt kain Stain auf n andern; allss werd zammgrissn."

Матей 24:2 Bulgarian
А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌回應說:「你們不是看見了這一切嗎?我確實地告訴你們:這裡將絕不會有一塊石頭留在另一塊石頭上而不被拆下。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣回应说:“你们不是看见了这一切吗?我确实地告诉你们:这里将绝不会有一块石头留在另一块石头上而不被拆下。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌對他們說:「你們不是看見這殿宇嗎?我實在告訴你們:將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣对他们说:“你们不是看见这殿宇吗?我实在告诉你们:将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”

馬 太 福 音 24:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 對 他 們 說 : 你 們 不 是 看 見 這 殿 宇 麼 ? 我 實 在 告 訴 你 們 , 將 來 在 這 裡 沒 有 一 塊 石 頭 留 在 石 頭 上 , 不 被 拆 毀 了 。

馬 太 福 音 24:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 对 他 们 说 : 你 们 不 是 看 见 这 殿 宇 麽 ? 我 实 在 告 诉 你 们 , 将 来 在 这 里 没 有 一 块 石 头 留 在 石 头 上 , 不 被 拆 毁 了 。

Evanðelje po Mateju 24:2 Croatian Bible
A on im reče: Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.

Matouš 24:2 Czech BKR
Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude zůstaven tuto kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.

Matthæus 24:2 Danish
Men han svarede og sagde til dem: »Se I ikke alt dette? Sandelig, siger jeg eder, her skal ikke lades Sten paa Sten, som jo skal nedbrydes.«

Mattheüs 24:2 Dutch Staten Vertaling
En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Greek Orthodox Church 1904
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ καταλυθήσεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ μὴ καταλυθήσεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ου βλεπετε ταυτα παντα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου καταλυθησεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ου βλεπετε ταυτα παντα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου καταλυθησεται

Stephanus Textus Receptus 1550
ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου βλεπετε παντα ταυτα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου μη καταλυθησεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ο δε Ιησους ειπεν αυτοις, Ου βλεπετε παντα ταυτα; αμην λεγω υμιν, ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον, ος ου μη καταλυθησεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ο δε ιησους ειπεν αυτοις ου βλεπετε παντα ταυτα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου καταλυθησεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις ου βλεπετε ταυτα παντα αμην λεγω υμιν ου μη αφεθη ωδε λιθος επι λιθον ος ου καταλυθησεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ho de apokritheis eipen autois Ou blepete tauta panta? amēn legō hymin, ou mē aphethē hōde lithos epi lithon hos ou katalythēsetai.

ho de apokritheis eipen autois Ou blepete tauta panta? amen lego hymin, ou me aphethe hode lithos epi lithon hos ou katalythesetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ho de apokritheis eipen autois Ou blepete tauta panta? amēn legō hymin, ou mē aphethē hōde lithos epi lithon hos ou katalythēsetai.

ho de apokritheis eipen autois Ou blepete tauta panta? amen lego hymin, ou me aphethe hode lithos epi lithon hos ou katalythesetai.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou kataluthēsetai

o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amEn legO umin ou mE aphethE Ode lithos epi lithon os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
o de iēsous eipen autois ou blepete panta tauta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou kataluthēsetai

o de iEsous eipen autois ou blepete panta tauta amEn legO umin ou mE aphethE Ode lithos epi lithon os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
o de iēsous eipen autois ou blepete panta tauta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou mē kataluthēsetai

o de iEsous eipen autois ou blepete panta tauta amEn legO umin ou mE aphethE Ode lithos epi lithon os ou mE kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
o de iēsous eipen autois ou blepete panta tauta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou mē kataluthēsetai

o de iEsous eipen autois ou blepete panta tauta amEn legO umin ou mE aphethE Ode lithos epi lithon os ou mE kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:2 Westcott/Hort - Transliterated
o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou kataluthēsetai

o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amEn legO umin ou mE aphethE Ode lithos epi lithon os ou kataluthEsetai

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amēn legō umin ou mē aphethē ōde lithos epi lithon os ou kataluthēsetai

o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amEn legO umin ou mE aphethE Ode lithos epi lithon os ou kataluthEsetai

Máté 24:2 Hungarian: Karoli
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kõ kövön, mely le nem romboltatik.

La evangelio laŭ Mateo 24:2 Esperanto
Sed li responde diris al ili:CXu vi ne vidas cxion tion? vere mi diras al vi:Ne estos lasita cxi tie sxtono sur sxtono, kiu ne estos dejxetita.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 24:2 Finnish: Bible (1776)
Niin sanoi Jesus heille: ettekö te kaikkia näitä näe? Totisesti sanon minä teille: ei pidä tässä jätettämän kiveä kiven päälle, joka ei maahan jaoteta.

Matthieu 24:2 French: Darby
Et lui, repondant, leur dit: Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En verite, je vous dis: Il ne sera point laisse ici pierre sur pierre qui ne soit jetee à bas.

Matthieu 24:2 French: Louis Segond (1910)
Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.

Matthieu 24:2 French: Martin (1744)
Et Jésus leur dit : Voyez-vous bien toutes ces choses? en vérité je vous dis, qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démolie.

Matthaeus 24:2 German: Modernized
Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.

Matthaeus 24:2 German: Luther (1912)
Jesus aber sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde.

Matthaeus 24:2 German: Textbibel (1899)
Er aber antwortete ihnen: sehet ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, da soll auch nicht ein Stein auf dem andern gelassen werden, daß er nicht abgebrochen würde.

Matteo 24:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma egli rispose loro: Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: Non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata.

Matteo 24:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma Gesù disse loro: Non vedete voi tutte queste cose? Io vi dico in verità, che non sarà qui lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata.

MATIUS 24:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka Ia menyahut serta berkata kepada mereka itu, "Bukankah kamu nampak sekalian ini? Dengan sesungguhnya Aku berkata kepadamu, tiadalah akan tinggal tersusun di sini sebuah batu di atas yang lain, yang tiada akan dirombak kelak."

Matthew 24:2 Kabyle: NT
Meɛna Sidna Ɛisa yenna-yasen : Twalam annect-agi meṛṛa ? A wen-iniɣ tideț : ur d-yețɣimi wezṛu ɣef wayeḍ, kullec ad ihudd.

마태복음 24:2 Korean
대답하여 가라사대 너희가 이 모든 것을 보지 못하느냐 ? 내가 진실로 너희에게 이르노니 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리우리라

Matthaeus 24:2 Latin: Vulgata Clementina
Ipse autem respondens dixit illis : Videtis hæc omnia ? amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruatur.

Sv. Matejs 24:2 Latvian New Testament
Bet Viņš atbildēja un sacīja tiem: Vai jūs redzat to visu? Patiesi es jums saku: šeit nepaliks akmens uz akmens, kas netiktu nopostīts.

Evangelija pagal Matà 24:2 Lithuanian
O Jis jiems tarė: “Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta!”

Matthew 24:2 Maori
Otira ka mea ia ki a ratou, Kahore ianei koutou e kite i enei mea katoa? He pono taku e mea nei ki a koutou, E kore e toe ki konei tetahi kohatu ki runga ake i tetahi kohatu, engari ka whakahoroa katoatia.

Matteus 24:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.

Mateo 24:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Mas respondiendo El, les dijo: ¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.

Mateo 24:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero El les dijo: "¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada."

Mateo 24:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Jesús les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo: No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada.

Mateo 24:2 Spanish: Reina Valera 1909
Y respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruída.

Mateo 24:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida.

Mateus 24:2 Bíblia King James Atualizada Português
Ele, entretanto, lhes observou: “Estais vendo todas estas coisas? Com toda a certeza Eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas”. O princípio das dores

Mateus 24:2 Portugese Bible
Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.   

Matei 24:2 Romanian: Cornilescu
Dar Isus le -a zis: ,,Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.``

От Матфея 24:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус же сказал им: видите ли всеэто? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.

От Матфея 24:2 Russian koi8r
Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено.

Matthew 24:2 Shuar New Testament
Tura Jesus tiarmiayi "Nu mash Yamßi Wßintrume. Tura nekasan Tßjarme ukunmanka mash saanaktiatui. Chikichφk kayaksha ekentramuri atsuttawai" Tφmiayi.

Matteus 24:2 Swedish (1917)
Då svarade han och sade till dem: »Ja, I sen nu allt detta; men sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.»

Matayo 24:2 Swahili NT
Yesu akawaambia, "Sawa, mnaweza kuyatazama haya yote! Kweli nawaambieni, hakuna hata jiwe moja litakalosalia hapa juu ya lingine; kila kitu kitaharibiwa."

Mateo 24:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, Hindi baga ninyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato, na hindi ibabagsak.

Ǝlinjil wa n Matta 24:2 Tawallamat Tamajaq NT
Mišan inn-asan Ɣaysa: «Tǝhannayam ǝkǝrrus wa? Ǝggǝyyeɣ ǝsilakanaɣ-awan as awa tǝhannayam da, ketnet wǝr daɣ-as du-z-aqqam tǝhunt tǝwârat tǝmidit-net, ketnet ad itǝwǝjǝbbǝrǝjjǝt.»

มัทธิว 24:2 Thai: from KJV
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วมิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี"

Matta 24:2 Turkish
İsa onlara, ‹‹Bütün bunları görüyor musunuz?›› dedi. ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!››

Матей 24:2 Ukrainian: NT
Ісус же рече їм: Чи бачите се все? Істино глаголю вам: Не зостанеть ся тут камінь на каменї, щоб не зруйновано.

Matthew 24:2 Uma New Testament
Na'uli' Yesus mpo'uli' -raka: "Nihilo wa hawe'ea tohe'e-e lau? Bona ni'inca: uma mpai' ria hamehaa' watu to bate pomeduncu-na. Bate ragero omea mpai'."

Ma-thi-ô 24:2 Vietnamese (1934)
Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.

Matthew 24:1
Top of Page
Top of Page