Evangelija pagal Matà 24
Lithuanian
1Išėjęs iš šventyklos, Jėzus ėjo tolyn. Priėjo Jo mokiniai, rodydami Jam šventyklos pastatus. 2O Jis jiems tarė: “Ar matote visa tai? Iš tiesų sakau jums: čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta!”

3Kai Jis sėdėjo Alyvų kalne, priėjo vieni mokiniai ir klausė: “Pasakyk mums, kada tai įvyks? Ir koks Tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas?”

4Jėzus jiems atsakė: “Žiūrėkite, kad niekas jūsų nesuklaidintų. 5Daug kas ateis mano vardu ir sakys: ‘Aš esu Kristus!’, ir daugelį suklaidins. 6Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas. 7Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Įvairiose vietose bus badmečių, marų ir žemės drebėjimų. 8Tačiau visa tai­gimdymo skausmų pradžia.

9Tada jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite visų tautų nekenčiami dėl mano vardo. 10Daugelis pasipiktins, vieni kitus išdavinės ir vieni kitų nekęs. 11Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. 12Kadangi įsigalės neteisumas, daugelio meilė atšals. 13Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas. 14Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas”.

15“Todėl, kai pamatysite per pranašą Danielių paskelbtą naikinimo bjaurastį, stovinčią šventoje vietoje (kas skaito, teišmano), 16tada, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, 17kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti ko nors iš savo namų, 18o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. 19Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! 20Bet melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar per sabatą. 21Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. 22Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neišsigelbėtų nė vienas kūnas. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. 23Jei tada kas nors jums sakys: ‘Štai čia Kristus’, arba: ‘Jis tenai!’,­netikėkite, 24nes atsiras netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, kad suklaidintų, jei įmanoma, net išrinktuosius. 25Štai Aš jums iš anksto tai pasakiau!” 26“Todėl, jeigu jums sakytų: ‘Štai Jis dykumoje!’, neikite, ‘Štai Jis kambariuose!’, netikėkite. 27Kaip žaibas tvyksteli iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. 28Kur tik bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.

29Tuoj pat po tų suspaudimo dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus, ir dangaus jėgos bus sudrebintos. 30Tada danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, ir visos žemės giminės raudos ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su galybe ir didžia šlove. 31Jis pasiųs savo angelus su skardžiais trimitų garsais, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių žemės pusių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito.

32Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artėja vasara. 33Taip pat, visa šita išvydę, žinokite, jog tai arti, prie durų. 34Iš tiesų sakau jums: ši karta nepraeis, iki visa tai įvyks. 35Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

36Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nė dangaus angelai, o vien tik mano Tėvas”. 37“Kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 38Kaip dienomis prieš tvaną žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė iki tos dienos, kurią Nojus įžengė į laivą, 39nieko nenumanydami, kol užėjo tvanas ir visus nusinešė; taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus. 40Tada du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. 41Dvi mals girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta.

42Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats. 43Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44Todėl ir jūs būkite pasiruošę, nes Žmogaus Sūnus ateis tą valandą, kurią nemanote”.

45“Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė tarnauti savo šeimynai, kad ją maitintų deramu laiku? 46Palaimintas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. 47Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų. 48Bet jei blogas tarnas tartų savo širdyje: ‘Mano šeimininkas neskuba grįžti’, 49ir pradėtų mušti savo tarnybos draugus, valgyti ir gerti su girtuokliais,­ 50to tarno šeimininkas sugrįš tą dieną, kai jis nelaukia, ir tą valandą, kurią jis nemano. 51Jis perkirs jį pusiau ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Matthew 23
Top of Page
Top of Page