974. bachan
Strong's Concordance
bachan: to examine, try
Original Word: בָּחן
Part of Speech: Verb
Transliteration: bachan
Phonetic Spelling: (baw-khan')
Definition: to examine, try
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to examine, try
NASB Translation
assay (2), examine (2), proved (1), test (7), tested (3), tests (3), tried (5), tries (2), try (3).

Brown-Driver-Briggs
[בָּחַן] verb examine, try (compare Aramaic בְּחַן, Syriac , try, examine; Arabic I. VIII. test, compare WSG 65) —

Qal Perfect suffix בְּחָנַ֫נִי Job 23:10, בָּחַנְתָּ Psalm 17:3 7t.; Imperfect יִבְחָ֑ן Psalm 11:5 5t.; Imperative suffix בְּחָנֵנִי Psalm 26:2 2t.; Infinitive בְּחֹן Zechariah 13:9; Participle בֹּחֵן Jeremiah 11:20 5t. ("" צרף, נסה); —

1 examine, scrutinize, try Psalm 11:5; Psalm 139:23; Job 7:18; עַפְעַמָּיו יִבְחֲנוּ בְנֵי אָדָם His eyelids try the children of men (search them through and through) Psalm 11:4.

2 prove, test, try.

a. with the metaphor of gold Job 23:10; וּבְחַנְתִּים כִּבְחֹן אֶתהַֿזָּהָב and I will try them as one tries gold Zechariah 13:9.

b. without metaphor, of God testing persons Psalm Zech 26:2; Zech 66:10; Zech 81:8; Jeremiah 9:6; their ways Jeremiah 6:27; the לֵב Psalm 17:3; Jeremiah 12:3; Proverbs 17:3; 1 Chronicles 29:17; reins Jeremiah 17:10; heart and reins Psalm 7:10; Jeremiah 11:20 (= Jeremiah 20:12).

c. of man testing or tempting God Psalm Jer 95:9; Malachi 3:10,15.

d. the ear trying words Job 12:11 = Job 34:3.

Niph`al Imperfect יִבָּחֵן Job 34:36; Genesis 42:15,16, to be tried, proved.

Pu`al בֹּחַן Ezekiel 21:18 the trial has been made (ᵐ5 ᵑ6 ᵑ9 Ges MV Ew Ke, but noun בֹּ֫חַן ᵑ0 Symm HaEv.; read בְּחֵן with grace, favour, Hi Co).

Strong's Exhaustive Concordance
examine, prove, tempt, try trial

A primitive root; to test (especially metals); generally and figuratively, to investigate -- examine, prove, tempt, try (trial).

Forms and Transliterations
אֶבְחָֽנְךָ֨ אבחנך בְּ֝חָנ֗וּנִי בְּ֝חָנֵ֗נִי בְּ֝חָנַ֗נִי בְּחָנֵ֣נִי בְחַנְתָּ֥נוּ בָּ֘חַ֤נְתָּ בָּחֲנ֛וּ בֹ֔חַן בֹּחֵ֣ן בֹּחֵ֥ן בחן בחנו בחנוני בחנני בחנת בחנתנו וְיִבָּֽחֲנוּ֙ וּבְחַנְתִּ֑ים וּבְחַנְתִּ֖ים וּבְחָנ֤וּנִי וּבָחַנְתָּ֖ וּבָחַנְתָּ֥ וּבֹחֵ֖ן וּבֹחֵ֣ן ובחן ובחנוני ובחנת ובחנתים ויבחנו יִ֝בְחֲנ֗וּ יִ֫בְחָ֥ן יִבָּחֵ֣ן יבחן יבחנו כִּבְחֹ֣ן כבחן תִּבְחָ֑ן תִּבְחָנֶֽנּוּ׃ תִּבָּחֵ֑נוּ תבחן תבחנו תבחננו׃ ’eḇ·ḥā·nə·ḵā ’eḇḥānəḵā bā·ḥă·nū bā·ḥan·tā baChanta bachaNu bāḥantā bāḥănū bə·ḥā·na·nî bə·ḥā·nê·nî bə·ḥā·nū·nî ḇə·ḥan·tā·nū bechaNani bechaNeni bechaNuni bəḥānanî bəḥānênî ḇəḥantānū bəḥānūnî ḇō·ḥan bō·ḥên boChen ḇōḥan bōḥên evchaneCha kiḇ·ḥōn kiḇḥōn kivChon tib·bā·ḥê·nū tiḇ·ḥā·nen·nū tiḇ·ḥān tibbaChenu tibbāḥênū tiḇḥān tiḇḥānennū tivChan tivchaNennu ū·ḇā·ḥan·tā ū·ḇə·ḥā·nū·nî ū·ḇə·ḥan·tîm ū·ḇō·ḥên ūḇāḥantā ūḇəḥantîm ūḇəḥānūnî ūḇōḥên uvachanTa uvechanTim uvechaNuni uvoChen vechanTanu veyibbachaNu Vochan wə·yib·bā·ḥă·nū wəyibbāḥănū yib·bā·ḥên yiḇ·ḥă·nū yiḇ·ḥān yibbaChen yibbāḥên yiḇḥān yiḇḥănū yivChan yivchaNu
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 42:15
HEB: בְּזֹ֖את תִּבָּחֵ֑נוּ חֵ֤י פַרְעֹה֙
NAS: by this you will be tested: by the life
KJV: Hereby ye shall be proved: By the life
INT: Hereby will be tested the life of Pharaoh

Genesis 42:16
HEB: וְאַתֶּם֙ הֵאָ֣סְר֔וּ וְיִבָּֽחֲנוּ֙ דִּבְרֵיכֶ֔ם הַֽאֱמֶ֖ת
NAS: that your words may be tested, whether there is truth
KJV: that your words may be proved, whether [there be any] truth
INT: you confined may be tested your words is truth

1 Chronicles 29:17
HEB: כִּ֤י אַתָּה֙ בֹּחֵ֣ן לֵבָ֔ב וּמֵישָׁרִ֖ים
NAS: O my God, that You try the heart
KJV: also, my God, that thou triest the heart,
INT: for you you try the heart uprightness

Job 7:18
HEB: לִבְקָרִ֑ים לִ֝רְגָעִ֗ים תִּבְחָנֶֽנּוּ׃
NAS: him every morning And try him every moment?
KJV: him every morning, [and] try him every moment?
INT: morning instant and try

Job 12:11
HEB: אֹ֭זֶן מִלִּ֣ין תִּבְחָ֑ן וְ֝חֵ֗ךְ אֹ֣כֶל
NAS: Does not the ear test words,
KJV: Doth not the ear try words?
INT: the ear words test as the palate eating

Job 23:10
HEB: דֶּ֣רֶךְ עִמָּדִ֑י בְּ֝חָנַ֗נִי כַּזָּהָ֥ב אֵצֵֽא׃
NAS: I take; [When] He has tried me, I shall come forth
KJV: that I take: [when] he hath tried me, I shall come forth
INT: the way take has tried gold shall come

Job 34:3
HEB: אֹ֭זֶן מִלִּ֣ין תִּבְחָ֑ן וְ֝חֵ֗ךְ יִטְעַ֥ם
NAS: For the ear tests words As the palate
KJV: For the ear trieth words, as the mouth
INT: the ear words tests as the palate tastes

Job 34:36
HEB: אָבִ֗י יִבָּחֵ֣ן אִיּ֣וֹב עַד־
NAS: ought to be tried to the limit,
KJV: [is that] Job may be tried unto the end
INT: desire to be tried Job against

Psalm 7:9
HEB: וּתְכוֹנֵ֪ן צַ֫דִּ֥יק וּבֹחֵ֣ן לִ֭בּ֗וֹת וּכְלָי֗וֹת
NAS: God tries the hearts
KJV: God trieth the hearts
INT: establish the righteous tries the hearts and minds

Psalm 11:4
HEB: יֶחֱז֑וּ עַפְעַפָּ֥יו יִ֝בְחֲנ֗וּ בְּנֵ֣י אָדָֽם׃
NAS: His eyelids test the sons
KJV: his eyelids try, the children
INT: behold his eyelids test the sons of men

Psalm 11:5
HEB: יְהוָה֮ צַדִּ֪יק יִ֫בְחָ֥ן וְ֭רָשָׁע וְאֹהֵ֣ב
NAS: The LORD tests the righteous
KJV: The LORD trieth the righteous:
INT: the LORD the righteous tests and the wicked loves

Psalm 17:3
HEB: בָּ֘חַ֤נְתָּ לִבִּ֨י ׀ פָּ֘קַ֤דְתָּ
NAS: You have tried my heart;
KJV: Thou hast proved mine heart;
INT: have tried my heart have visited

Psalm 26:2
HEB: בְּחָנֵ֣נִי יְהוָ֣ה וְנַסֵּ֑נִי
NAS: Examine me, O LORD, and try
KJV: Examine me, O LORD, and prove
INT: Examine LORD and try

Psalm 66:10
HEB: כִּֽי־ בְחַנְתָּ֥נוּ אֱלֹהִ֑ים צְ֝רַפְתָּ֗נוּ
NAS: For You have tried us, O God;
KJV: For thou, O God, hast proved us: thou hast tried
INT: for have tried God have refined

Psalm 81:7
HEB: בְּסֵ֣תֶר רַ֑עַם אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־ מֵ֖י
NAS: of thunder; I proved you at the waters
KJV: of thunder: I proved thee at the waters
INT: the hiding of thunder proved at the waters

Psalm 95:9
HEB: נִ֭סּוּנִי אֲבוֹתֵיכֶ֑ם בְּ֝חָנ֗וּנִי גַּם־ רָא֥וּ
NAS: tested Me, They tried Me, though
KJV: tempted me, proved me, and saw
INT: tested your fathers tried though had seen

Psalm 139:23
HEB: וְדַ֣ע לְבָבִ֑י בְּ֝חָנֵ֗נִי וְדַ֣ע שַׂרְעַפָּֽי׃
NAS: my heart; Try me and know
KJV: my heart: try me, and know
INT: and know my heart Try and know my anxious

Proverbs 17:3
HEB: וְכ֣וּר לַזָּהָ֑ב וּבֹחֵ֖ן לִבּ֣וֹת יְהוָֽה׃
NAS: for gold, But the LORD tests hearts.
KJV: but the LORD trieth the hearts.
INT: and the furnace gold tests the hearts the LORD

Jeremiah 6:27
HEB: מִבְצָ֑ר וְתֵדַ֕ע וּבָחַנְתָּ֖ אֶת־ דַּרְכָּֽם׃
NAS: That you may know and assay their way.
KJV: that thou mayest know and try their way.
INT: a tester you may know and assay their way

Jeremiah 9:7
HEB: הִנְנִ֥י צוֹרְפָ֖ם וּבְחַנְתִּ֑ים כִּֽי־ אֵ֣יךְ
NAS: I will refine them and assay them; For what
KJV: Behold, I will melt them, and try them; for how shall I do
INT: behold will refine and assay For what

Jeremiah 11:20
HEB: שֹׁפֵ֣ט צֶ֔דֶק בֹּחֵ֥ן כְּלָי֖וֹת וָלֵ֑ב
NAS: righteously, Who tries the feelings
KJV: righteously, that triest the reins
INT: judges righteously tries the feelings and the heart

Jeremiah 12:3
HEB: יְדַעְתָּ֔נִי תִּרְאֵ֕נִי וּבָחַנְתָּ֥ לִבִּ֖י אִתָּ֑ךְ
NAS: You see me; And You examine my heart's
KJV: me: thou hast seen me, and tried mine heart
INT: know see examine my heart's toward

Jeremiah 17:10
HEB: חֹקֵ֥ר לֵ֖ב בֹּחֵ֣ן כְּלָי֑וֹת וְלָתֵ֤ת
NAS: the heart, I test the mind,
KJV: the heart, [I] try the reins,
INT: search the heart test the mind to give

Jeremiah 20:12
HEB: וַיהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ בֹּחֵ֣ן צַדִּ֔יק רֹאֶ֥ה
NAS: of hosts, You who test the righteous,
KJV: of hosts, that triest the righteous,
INT: LORD of hosts test the righteous see

Ezekiel 21:13
HEB: כִּ֣י בֹ֔חַן וּמָ֕ה אִם־
KJV: Because [it is] a trial, and what if [the sword] contemn
INT: Because a trial and what if

29 Occurrences

Strong's Hebrew 974
29 Occurrences


bā·ḥan·tā — 1 Occ.
bā·ḥă·nū — 1 Occ.
bə·ḥā·na·nî — 1 Occ.
bə·ḥā·nê·nî — 2 Occ.
bə·ḥā·nū·nî — 1 Occ.
bō·ḥên — 4 Occ.
’eḇ·ḥā·nə·ḵā — 1 Occ.
kiḇ·ḥōn — 1 Occ.
tib·bā·ḥê·nū — 1 Occ.
tiḇ·ḥān — 2 Occ.
tiḇ·ḥā·nen·nū — 1 Occ.
ū·ḇā·ḥan·tā — 2 Occ.
ū·ḇə·ḥan·tîm — 2 Occ.
ū·ḇə·ḥā·nū·nî — 1 Occ.
ū·ḇō·ḥên — 2 Occ.
ḇə·ḥan·tā·nū — 1 Occ.
wə·yib·bā·ḥă·nū — 1 Occ.
ḇō·ḥan — 1 Occ.
yib·bā·ḥên — 1 Occ.
yiḇ·ḥān — 1 Occ.
yiḇ·ḥă·nū — 1 Occ.
973b
Top of Page
Top of Page