Jeremiah 6:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
969 [e]בָּח֛וֹן
bā-ḥō-wn
[as] an assayerN-ms
5414 [e]נְתַתִּ֥יךָ
nə-ṯat-tî-ḵā
I have set youV-Qal-Perf-1cs | 2ms
5971 [e]בְעַמִּ֖י
ḇə-‘am-mî
among My peoplePrep-b | N-msc | 1cs
4013 [e]מִבְצָ֑ר
miḇ-ṣār;
[and] a fortressN-ms
3045 [e]וְתֵדַ֕ע
wə-ṯê-ḏa‘
that you may knowConj-w | V-Qal-ConjImperf-2ms
974 [e]וּבָחַנְתָּ֖
ū-ḇā-ḥan-tā
and testConj-w | V-Qal-ConjPerf-2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1870 [e]דַּרְכָּֽם׃
dar-kām.
their wayN-csc | 3mp

Hebrew Texts
ירמיה 6:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בָּחֹ֛ון נְתַתִּ֥יךָ בְעַמִּ֖י מִבְצָ֑ר וְתֵדַ֕ע וּבָחַנְתָּ֖ אֶת־דַּרְכָּֽם׃

ירמיה 6:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את־דרכם׃

ירמיה 6:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את־דרכם׃

ירמיה 6:27 Hebrew Bible
בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I have made you an assayer and a tester among My people, That you may know and assay their way."

King James Bible
I have set thee for a tower and a fortress among my people, that thou mayest know and try their way.

Holman Christian Standard Bible
I have appointed you to be an assayer among My people-- a refiner-- so you may know and assay their way of life.
Treasury of Scripture Knowledge

Jeremiah 1:18 For, behold, I have made you this day a defended city, and an iron …

Jeremiah 15:20 And I will make you to this people a fenced brazen wall: and they …

Ezekiel 3:8-10 Behold, I have made your face strong against their faces, and your …

Ezekiel 20:4 Will you judge them, son of man, will you judge them? cause them …

Ezekiel 22:2 Now, you son of man, will you judge, will you judge the bloody city? …

Links
Jeremiah 6:27Jeremiah 6:27 NIVJeremiah 6:27 NLTJeremiah 6:27 ESVJeremiah 6:27 NASBJeremiah 6:27 KJVJeremiah 6:27 Bible AppsJeremiah 6:27 Biblia ParalelaJeremiah 6:27 Chinese BibleJeremiah 6:27 French BibleJeremiah 6:27 German BibleBible Hub
Jeremiah 6:26
Top of Page
Top of Page