1 Коринтяни 11
Bulgarian
1Бивайте подражатели на мене, както съм и аз на Христа.

2А похвалявам ви, че ме помните за всичко, като държите преданията тъй, както ви ги предадох. 3Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. 4Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. 5А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава. 6Защото, която жена се не покрива, нека остриже и косата си. Но ако е срамотно за жена да си стриже [косата], или да си бръсне [главата], то нека се покрива. 7Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога; а жената е слава на мъжа. 8(Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа; 9понеже мъжът не бе създаден за жената, а жената за мъжа). 10Затова жената е длъжна да има на главата си [белег на] власт, заради ангелите. 11(Обаче, нито жената е без мъжа, нито мъжът без жената, в Господа; 12защото, както жената е от мъжа, така и мъжът е чрез жената; а всичко е от Бога). 13Сами в себе си съдете: Прилично ли е, жената да се моли Богу гологлава? 14Не учи ли ви и самото естество, че, ако мъж оставя косата си да расте, това е позор за него, 15но, ако жена оставя косата си да расте, това е слава за нея, защото косата й е дадена за покривало? 16Но, ако някой мисли да се препира [за това],- ние нямаме такъв обичай, нито Божиите църкви.

17А като ви заръчвам [следното], не ви похвалявам, защото се събирате, не за по-добро, но за по-лошо. 18Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това; 19защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви); 20прочее, когато [така] се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря; 21защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди [другиго]; и [така] един остава гладен, а друг се напива. 22Що! къщи ли нямате, гдето да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и посрамяте тия, които нямат нищо? Що да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Не ви похвалвам.

23Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, 24и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [[разчупено]] за вас; туй правете за Мое възпоминание. 25Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание. 26Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [[тая]] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

27Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за [грях против] тялото и кръвта на Господа. 28Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; 29защото, който яде и пие без да разпознае [Господното] тяло, той яде и пие осъждане на себе си. 30По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. 31Но, ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдем съдени. 32А когато биваме съдени от Господа, [с това] се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.

33Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. 34Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А за останалите работи, ще ги наредя, когато дойда.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page