1 Коринтяни 10
Bulgarian
1Защото, братя, желая да знаете, че, [макар] да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, 2и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, 3и всички да са яли от същата духовна храна, 4и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), 5[пак] в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.

6А в тия неща те ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха. 7Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях според писаното: "Людете седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят". 8Нито да блудствуваме, както блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души. 9Нито да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите. 10Нито роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя. 11А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена. 12Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. 13Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.

14Затова, възлюбени мои, бягайте от идолопоклонството. 15Говоря като на разумни човеци; сами вие съдете за това, което казвам. 16Чашата, която биде благословена, [и която] ние благославяме, не е ли [това] да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? 17тъй като ние, [ако и да] сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участвуваме. 18Гледайте Израиля по плът; тия, които ядат жертвите, нямат ли общение в олтара? Тогава що? 19Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо, или че идолът е нещо? [Не]. 20Но [казвам], че онова, което жертвуват езичниците, жертвуват го на бесовете, а не на Бога; но аз не желая вие да имате общение с бесовете. 21Не можете да пиете Господната чаша и бесовската чаша; не можете да участвувате в Господната трапеза и в бесовската трапеза. 22Или искаме да подбудим Господа на ревнивост? Ние по-силни ли сме от Него?

23Всичко е позволено, но не всичко е полезно; всичко е позволено, но не всичко е назидателно. 24Никой да не търси своята лична [полза], но [всеки ползата] на другиго. 25Всичко, що се продава на месарницата, яжте без да изпитвате [за него] заради съвестта си; 26защото "Господна е земята и всичко що има в нея". 27Ако някой от невярващите ви покани [на угощение], и вие желаете да отидете, яжте каквото сложат пред вас, без да изпитвате [за него] заради съвестта си. 28Но, ако някой ви рече: Това е било принесено в жертва, не яжте, заради тогова, който ви е известил, и заради съвестта,- 29съвест, казвам, не твоята, но на другия; (понеже, защо да се съди моята свобода от друга съвест? 30Ако аз с благодарение [Богу] участвувам [в яденето], защо да ме злословят за онова, за което благодаря?)

31И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. 32Не ставайте съблазън ни на юдеи, ни на гърци, нито на Божията църква; 33както и аз угождавам на всички във всичко, като търся не своята си полза, но [ползата] на мнозина, за да се спасят.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 9
Top of Page
Top of Page