1 Коринтяни 12
Bulgarian
1При това, братя, желая да разберете и за духовните [дарби]. 2Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха. 3Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.

4Дарбите са различни; но Духът е същият. 5Службите са различни; но Господ е същият. 6Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките [човеци]. 7А на всеки се дава проявяването на Духа за [обща] полза. 8Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; 9на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; 10на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг [да говори] разни езици; а пък на друг да тълкува езици. 11А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.

12Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, [пак] са едно тяло, така е и Христос. 13Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух [да съставляваме] едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.

14Защото тялото не се състои от една част, а от много. 15Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото. 16И ако рече ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото. 17Ако цялото тяло беше око, где щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, где щеше да е обонянието? 18Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно. 19Пак, ако те бяха всички една част, где щеше да е тялото? 20Но сега те са много части, а едно тяло. 21И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни. 22Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими; 23и тия [части] на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни [части] получават най-голямо благоприличие. 24А благоприличните ни [части] нямат нужда [от това]. Но Бог е сглобил тялото [така], че е дал по-голяма почит на оная част, която не [я] притежава; 25за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга. 26И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се слави [една] част, всичките части се радват заедно с нея.

27А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него. 28И Бог е поставил някои в църквата [да бъдат]: първо апостоли, второ пророци, трето учители, [други да правят] чудеса, [някои имат] изцелителни дарби, [други с дарби] на помагания, [на] управлявания, [на говорене] разни езици. 29Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички [вършат] ли велики дела? 30Всички имат ли изцелителни дарби? всички говорят ли езици? всички тълкуват ли? 31Копнейте за по-големите дарби; а при все това [аз] ви показвам един превъзходен път.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page