1 Коринтяни 14
Ukrainian: NT
1Дбайте про любов і жадайте духовного, найбільше ж, щоб пророкувати. 2Бо, хто говорить (чужою) мовою, не людям говорить, а Богу; бо нїхто не чує (2a) його; а духом він говорить тайне. 3Хто ж пророкує, людям говорить на збудованнє, і напоминаннє і утїшеннє. 4Хто говорить (чужою) мовою, себе збудовує; а хто пророкує, церкву збудовує. 5Хочу ж, щоб усї ви говорили мовами, та раднїщ, щоб пророкували; більший бо хто пророкує, ніж хто говорить мовами, хиба що й вияснює, щоб церква збудованнє прийняла.

6Тепер же, браттє, коли прийду до вас, мовами говорячи, то що вам за користь, коли вам не говорити му або одкриттєм, або знаннєм, або пророцтвом, або наукою? 7Ба й бездушне, що дає голос, чи сопілка, чи гуслї, коли різноти голосу не дає, як розуміти, що виграєть ся в сопілку або в гуслї. 8Бо коли й сурма невиразний голос дає, то хто готовити меть ся до бою? 9Так само й ви, коли подасте мовою незрозуміле слово, як зрозумієть ся говорене? на вітер бо говорити мете. 10Стільки, як от буває, родів слів на сьвітї, і ні одно з них без голосу. 11Коли ж не зрозумію значіння слів, буду тому, хто говорить, чужоземець, і хто говорить, чужоземець менї. 12Так і ви, коли дбаєте про дари духовні, то гледїть, щоб збагатіли ними на збудованне церкві.

13Так, хто говорить (чужою) мовою, нехай молить ся, щоб міг вияснювати. 14Коли бо молюсь (чужою) мовою, дух мій молить ся, розумінне ж моє без'овочне. 15Що ж (робити)? Молити мусь духом, молити мусь же й розуміннєм; співати му духом, співати му й розуміннєм. 16Бо коли благословити меш духом, то як той, хто займе місце невче-ного, скаже (16a) на твоє дякуваннє, коли він не знає, що говориш. 17Ти бо добре дякуєш, тільки ж другий не збудовуєть ся. 18Дякую Богу моєму, що я більш усіх вас говорю мовами. 19Тільки ж у церкві лучче мені пять слів промовити розуміннєм моїм, щоб і инших навчити, нїж десять тисяч слів (чужою) мовою.

20Браттє, не бувайте дїти розуміннєм; нї, в лихому бувайте малолїтниками, у розумінню ж звершеними. 21В законї писано: Чужими язиками й чужими устами говорити му людям сим, та й так не послухають мене, глаголе Господь. 22Тимже язики на ознаку не тим, хто вірує, а невірним; пророцтво ж не невірним, а віруючим. 23Коли оце зійдеть ся вся церква докупи, і всі чужими мовами заговорять, увійдуть же і невчені або невірні, то чи не скажуть, що ви дурієте? 24Коли ж усї пророкують і ввійде хто невірний або невчений, то від усїх буде докорений і від усіх суджений. 25І так тайни серця його виявлять ся, і так припавши лицем, поклонить ся Богові, звіщаючи, що справді з вами Бог.

26Що ж (треба робити), браттє? Коли сходитесь, і кожен псальму має, науку має, мову має, одкритте має, виясненнє має, - усе на збудованнє нехай буде. 27Коли хто (чужою) мовою говорить, (говоріть) по двоє, а найбільш по троє, і чергами, а один нехай вияснює. 28Коли ж нема вияснювателя, то нехай мовчить у церкві; собі ж нехай говорить та Богові. 29Пророки ж нехай по двоє і по троє говорять, а инші нехай міркують. 30Коли ж другому, що сидить, одкриєть ся (що), перший нехай мовчить. 31Можете бо всї один за одним пророкувати, щоб усї навчались і всі утішались. 32І духи пророцькі пророкам корять ся. 33Не єсть бо Бог безладу, а впокою, як по всіх церквах у сьвятих.

34Жінки ваші в церквах нехай мовчять; бо не дозволено їм говорити, а щоб корили ся, яко ж закон глаголе. 35Коли ж хочуть чого навчитись, нехай дома в своїх чоловіків питають; сором бо жінкам у церкві говорити. 36Хиба од вас слово Боже вийшло? або до вас одних досягло?

37Коли хто думає пророком бути або духовним, нехай розуміє, що те що пишу вам, се заповіді Господні. 38Коли ж хто не розуміє, нехай не розуміє.

39Тимже, браттє, бажайте пророкувати, та й говорити мовами не боронїть. 40Усе нехай поважно та до ладу робить ся.Translated by P. Kulish -- Published in 1871.

Bible Hub

1 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page