1 Corinthians 14:6
New International Version
Now, brothers and sisters, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you, unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction?

New Living Translation
Dear brothers and sisters, if I should come to you speaking in an unknown language, how would that help you? But if I bring you a revelation or some special knowledge or prophecy or teaching, that will be helpful.

English Standard Version
Now, brothers, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or teaching?

New American Standard Bible
But now, brethren, if I come to you speaking in tongues, what will I profit you unless I speak to you either by way of revelation or of knowledge or of prophecy or of teaching?

King James Bible
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?

Holman Christian Standard Bible
But now, brothers, if I come to you speaking in other languages, how will I benefit you unless I speak to you with a revelation or knowledge or prophecy or teaching?

International Standard Version
Indeed, brothers, if I come to you speaking in foreign languages, what good will I be to you unless I speak to you in some revelation, knowledge, prophecy, or teaching?

NET Bible
Now, brothers and sisters, if I come to you speaking in tongues, how will I help you unless I speak to you with a revelation or with knowledge or prophecy or teaching?

Aramaic Bible in Plain English
And now my brethren, if I come to you and speak languages with you, what do I benefit you, unless I shall speak with you either by revelation or knowledge or by prophecy or by teaching?

GOD'S WORD® Translation
Brothers and sisters, it wouldn't do you any good if I came to you speaking in other languages, unless I explained revelation, knowledge, prophecy, or doctrine to you.

Jubilee Bible 2000
Now, brothers, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you unless I speak to you either with revelation or with knowledge or with prophecy or with doctrine?

King James 2000 Bible
Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?

American King James Version
Now, brothers, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?

American Standard Version
But now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, unless I speak to you either by way of revelation, or of knowledge, or of prophesying, or of teaching?

Douay-Rheims Bible
But now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit you, unless I speak to you either in revelation, or in knowledge, or in prophecy, or in doctrine?

Darby Bible Translation
And now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall I profit you, unless I shall speak to you either in revelation, or in knowledge, or in prophecy, or in teaching?

English Revised Version
But now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, unless I speak to you either by way of revelation, or of knowledge, or of prophesying, or of teaching?

Webster's Bible Translation
Now, brethren, if I come to you speaking in languages, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?

Weymouth New Testament
But, brethren, as things are, if I come to you speaking in 'tongues,' what benefit shall I confer on you, if the utterance is neither in the form of a revelation nor of additional knowledge nor of prophecy nor of teaching?

World English Bible
But now, brothers, if I come to you speaking with other languages, what would I profit you, unless I speak to you either by way of revelation, or of knowledge, or of prophesying, or of teaching?

Young's Literal Translation
And now, brethren, if I may come unto you speaking tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either in revelation, or in knowledge, or in prophesying, or in teaching?

1 Korinthiërs 14:6 Afrikaans PWL
Nou, my broers, as ek na julle toe kom en in tale praat, tot watter voordeel sal ek vir julle wees as ek nie met julle praat òf deur ’n openbaring, òf deur kennis, òf deur profesie, òf deur lering nie?

1 e Korintasve 14:6 Albanian
Dhe tani, o vëllezër, po të vija e t'ju flisja në gjuhë, ç'dobi do të kishit, po të mos ju flisja me anë të zbulesës, a me njohuri, a me profeci, a me mësim?

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 14:6 Arabic: Smith & Van Dyke
فالآن ايها الاخوة ان جئت اليكم متكلما بألسنة فماذا انفعكم ان لم اكلمكم اما باعلان او بعلم او بنبوة او بتعليم.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:6 Armenian (Western): NT
Իսկ հիմա, եղբայրնե՛ր, եթէ ես գամ ձեզի՝ լեզուներ խօսելով, ի՞նչ օգուտ պիտի ստանաք ինձմէ, եթէ չխօսիմ ձեզի կա՛մ յայտնութեամբ, կա՛մ գիտութեամբ, կա՛մ մարգարէութեամբ եւ կա՛մ ուսուցումով:

1 Corinthianoetara. 14:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada orain, anayeác, baldin banathor çuetara lengoage arrotzez minço naicela, cer probetchu eguinen drauçuet: baldin minça ezpanaquiçue edo reuelationez, edo scientiaz, edo prophetiaz, edo doctrinaz?

De Krenter A 14:6 Bavarian
Was hilfft s n enk, Brüeder, wenn i kimm und enk öbbs in Zungenn vürröd? Daa mueß i schoon ayn Offnbarung, Erkenntniss, Weissagung older Leer +aau mitbringen.

1 Коринтяни 14:6 Bulgarian
[Кажете] сега, братя, ако дойда при вас и говоря [непознати] езици, какво ще ви ползувам, ако ви не съобщя или [някое] откровение, или знание, или пророчество, или поука?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以弟兄們,就算我現在到你們那裡去,用殊言說話,但如果不用啟示、知識、預言、或教導來對你們說話,那麼我對你們有什麼益處呢?

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以弟兄们,就算我现在到你们那里去,用殊言说话,但如果不用启示、知识、预言、或教导来对你们说话,那么我对你们有什么益处呢?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
弟兄們,我到你們那裡去,若只說方言,不用啟示或知識或預言或教訓給你們講解,我於你們有什麼益處呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
弟兄们,我到你们那里去,若只说方言,不用启示或知识或预言或教训给你们讲解,我于你们有什么益处呢?

歌 林 多 前 書 14:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
弟 兄 們 , 我 到 你 們 那 裡 去 , 若 只 說 方 言 , 不 用 啟 示 , 或 知 識 , 或 預 言 , 或 教 訓 , 給 你 們 講 解 , 我 與 你 們 有 甚 麼 益 處 呢 ?

歌 林 多 前 書 14:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
弟 兄 们 , 我 到 你 们 那 里 去 , 若 只 说 方 言 , 不 用 启 示 , 或 知 识 , 或 预 言 , 或 教 训 , 给 你 们 讲 解 , 我 与 你 们 有 甚 麽 益 处 呢 ?

Prva poslanica Korinæanima 14:6 Croatian Bible
A sada, braćo, kad bih došao k vama govoreći drugim jezicima, što bi vam koristilo kad vam ne bih priopćio bilo otkrivenje, bilo spoznanje, bilo proroštvo, bilo nauk?

První Korintským 14:6 Czech BKR
A protož, bratří, přišel-li bych k vám, jazyky cizími mluvě, což vám prospěji, nebudu-liť vám mluviti, buď v zjevení neb v umění, buď v proroctví neb v učení?

1 Korinterne 14:6 Danish
Men nu, Brødre! dersom jeg kommer til eder og taler i Tunger, hvad vil jeg da gavne eder, hvis jeg ikke taler til eder enten ved Aabenbaring eller ved Kundskab, enten ved Profeti eller ved Lære?

1 Corinthiërs 14:6 Dutch Staten Vertaling
En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie of in lering?

Nestle Greek New Testament 1904
νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ διδαχῇ;

Westcott and Hort 1881
νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

RP Byzantine Majority Text 2005
Νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει, ἢ ἐν γνώσει, ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

Greek Orthodox Church 1904
νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

Tischendorf 8th Edition
νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ διδαχῇ;

Scrivener's Textus Receptus 1894
νυνὶ δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει, ἢ ἐν γνώσει, ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ;

Stephanus Textus Receptus 1550
νυνὶ δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ ἐν διδαχῇ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
νυν δε αδελφοι εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η εν διδαχη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
νυν δε αδελφοι εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η διδαχη

Stephanus Textus Receptus 1550
νυνι δε αδελφοι εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η εν διδαχη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
νυνι δε, αδελφοι, εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων, τι υμας ωφελησω, εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει, η εν γνωσει, η εν προφητεια η εν διδαχη;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
νυνι δε αδελφοι εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η εν διδαχη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
νυν δε αδελφοι εαν ελθω προς υμας γλωσσαις λαλων τι υμας ωφελησω εαν μη υμιν λαλησω η εν αποκαλυψει η εν γνωσει η εν προφητεια η {VAR1: εν } {VAR2: [εν] } διδαχη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
nyn de, adelphoi, ean elthō pros hymas glōssais lalōn, ti hymas ōphelēsō, ean mē hymin lalēsō ē en apokalypsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē didachē?

nyn de, adelphoi, ean eltho pros hymas glossais lalon, ti hymas opheleso, ean me hymin laleso e en apokalypsei e en gnosei e en propheteia e didache?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
nyn de, adelphoi, ean elthō pros hymas glōssais lalōn, ti hymas ōphelēsō, ean mē hymin lalēsō ē en apokalypsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē en didachē?

nyn de, adelphoi, ean eltho pros hymas glossais lalon, ti hymas opheleso, ean me hymin laleso e en apokalypsei e en gnosei e en propheteia e en didache?

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
nun de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē didachē

nun de adelphoi ean elthO pros umas glOssais lalOn ti umas OphelEsO ean mE umin lalEsO E en apokalupsei E en gnOsei E en prophEteia E didachE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
nuni de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē en didachē

nuni de adelphoi ean elthO pros umas glOssais lalOn ti umas OphelEsO ean mE umin lalEsO E en apokalupsei E en gnOsei E en prophEteia E en didachE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
nuni de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē en didachē

nuni de adelphoi ean elthO pros umas glOssais lalOn ti umas OphelEsO ean mE umin lalEsO E en apokalupsei E en gnOsei E en prophEteia E en didachE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
nuni de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē en didachē

nuni de adelphoi ean elthO pros umas glOssais lalOn ti umas OphelEsO ean mE umin lalEsO E en apokalupsei E en gnOsei E en prophEteia E en didachE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:6 Westcott/Hort - Transliterated
nun de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē en didachē

nun de adelphoi ean elthO pros umas glOssais lalOn ti umas OphelEsO ean mE umin lalEsO E en apokalupsei E en gnOsei E en prophEteia E en didachE

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
nun de adelphoi ean elthō pros umas glōssais lalōn ti umas ōphelēsō ean mē umin lalēsō ē en apokalupsei ē en gnōsei ē en prophēteia ē {WH: en } {UBS4: [en] } didachē

nun de adelphoi ean elthO pros umas glOssais lalOn ti umas OphelEsO ean mE umin lalEsO E en apokalupsei E en gnOsei E en prophEteia E {WH: en} {UBS4: [en]} didachE

1 Korintusi 14:6 Hungarian: Karoli
Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?

Al la korintanoj 1 14:6 Esperanto
Sed nun, fratoj, se mi venus al vi, parolante per lingvoj, kiel mi vin helpus, se mi ne parolus al vi, aux en formo de malkasxado, aux de sciado, aux de profetado, aux de instruado?

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:6 Finnish: Bible (1776)
Vaan nyt, rakkaat veljeni! jos minä tulen teidän tykönne kielillä puhuen, mitä minä olisin teille hyödyllinen, ellen minä puhuisi teille eli ilmoituksen kautta, eli tiedon kautta, eli prophetian kautta, taikka opin kautta?

1 Corinthiens 14:6 French: Darby
Et maintenant, freres, si je viens à vous et que je parle en langues, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par revelation, ou par connaissance, ou par prophetie, ou par doctrine?

1 Corinthiens 14:6 French: Louis Segond (1910)
Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je, si je venais à vous parlant en langues, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine?

1 Corinthiens 14:6 French: Martin (1744)
Maintenant donc, mes frères, si je viens à vous, et que je parle des Langues [inconnues], que vous servira cela, si je ne vous parle par révélation, ou par science, ou par prophétie, ou par doctrine?

1 Korinther 14:6 German: Modernized
Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete mit Zungen, was wäre ich euch nütze, so ich nicht mit euch redete entweder durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre?

1 Korinther 14:6 German: Luther (1912)
Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete mit Zungen, was wäre es euch nütze, so ich nicht mit euch redete entweder durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagung oder durch Lehre?

1 Korinther 14:6 German: Textbibel (1899)
Gesetzt, Brüder, ich komme als Zungenredner zu euch, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht auch zu euch rede, was es sei: Offenbarung, Erkenntnis, Weissagung, Lehre?

1 Corinzi 14:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
Infatti, fratelli, s’io venissi a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione, o qualche conoscenza, o qualche profezia, o qualche insegnamento?

1 Corinzi 14:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed ora, fratelli, se io venissi a voi parlando in linguaggi strani, che vi gioverei, se non che io vi parlassi o in rivelazione, o in scienza, o in profezia, o in dottrina?

1 KOR 14:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi jikalau demikian, hai saudara-saudaraku, jikalau kiranya aku datang berkata-kata kepadamu dengan karunia lidah, apakah aku menguntungkan kamu, jikalau tiada aku berkata-kata kepadamu dengan kenyataan atau dengan pengetahuan atau dengan nubuat atau dengan pengajaran?

1 Corinthians 14:6 Kabyle: NT
Tura ay atmaten, lemmer a n-aseɣ ɣuṛ-wen a wen-d mmeslayeɣ s tutlayt ur nețwassen ara, deg wacu ara kkun-nefɛeɣ ? A kkun-nefɛeɣ ma wwiɣ-awen-d ayen i yi-d-ițțuweḥḥan d wayen i yi-d-yețțuxebṛen s ɣuṛ Sidi Ṛebbi, neɣ țamusni akk-d uselmed !

고린도전서 14:6 Korean
그런즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언을 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것이나 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리요

I Corinthios 14:6 Latin: Vulgata Clementina
Nunc autem, fratres, si venero ad vos linguis loquens : quid vobis prodero, nisi vobis loquar aut in revelatione, aut in scientia, aut in prophetia, aut in doctrina ?

Korintiešiem 1 14:6 Latvian New Testament
Bet, brāļi, ja es tagad nāktu pie jums un runātu valodās, ko tas jums līdzētu, ja es nesludinātu jums vai nu atklāsmi, vai zināšanas, vai pravietojumus, vai mācību?

Pirmasis laiðkas korintieèiams 14:6 Lithuanian
Bet dabar, broliai, jei ateičiau pas jus, kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu neskelbčiau jums apreiškimo, pažinimo, pranašystės ar mokymo?

1 Corinthians 14:6 Maori
Na, e oku teina, ki te haere atu ahau ki a koutou me te korero i nga reo ke, ma te aha ka whiwhi ai koutou i te pai i ahau, ki te mea ehara taku korero ki a koutou i te whakakite, i te matauranga, i te mahi poropiti, i te whakaako ranei?

1 Korintierne 14:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og nu, brødre, om jeg kommer til eder og taler med tunger, hvad vil det da gagne eder, medmindre jeg taler til eder enten med åpenbaring eller med kunnskap, enten med profetiske ord eller med lære?

1 Corintios 14:6 Spanish: La Biblia de las Américas
Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza?

1 Corintios 14:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza?

1 Corintios 14:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Ahora pues, hermanos, si yo vengo a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablo, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?

1 Corintios 14:6 Spanish: Reina Valera 1909
Ahora pues, hermanos, si yo fuere á vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovecharé, si no os hablare, ó con revelación, ó con ciencia, ó con profecía, ó con doctrina?

1 Corintios 14:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare, o con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?

1 Coríntios 14:6 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou, ainda, de ensino?

1 Coríntios 14:6 Portugese Bible
E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se vos não falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina?   

1 Corinteni 14:6 Romanian: Cornilescu
În adevăr, fraţilor, de ce folos v'aş fi eu, dacă aş veni la voi vorbind în alte limbi, şi dacă cuvîntul meu nu v'ar aduce nici descoperire, nici cunoştinţă, nici proorocie, nici învăţătură?

1-е Коринфянам 14:6 Russian: Synodal Translation (1876)
Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, илипознанием, или пророчеством, или учением?

1-е Коринфянам 14:6 Russian koi8r
Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?

1 Corinthians 14:6 Shuar New Testament
Enentaimpratarum, yatsuru. Nui iraakun aya Niishßa chichamjai chichaaknaka ┐itiura Yßintatjarum? Antsu Yus winia jintintruamuncha tura wi nΘkajna nunasha Θtserkunka Yßintatjarme. Yus-Chichamnasha tura Ashφ Y·snancha jintinkiuncha Yßintatjarme.

1 Korinthierbrevet 14:6 Swedish (1917)
Ja, mina bröder, om jag komme till eder och talade tungomål, vad gagn gjorde jag eder därmed, såframt jag icke därjämte genom mitt tal meddelade eder antingen någon uppenbarelse eller någon kunskap eller någon profetia eller någon undervisning?

1 Wakorintho 14:6 Swahili NT
Hivyo, ndugu zangu, kama nikija kwenu na kusema nanyi kwa lugha ngeni itawafaa nini? Haitawafaa chochote, isipokuwa tu kama nitawaelezeni ufunuo wa Mungu au ujuzi fulani au ujumbe wa Mungu au mafundisho fulani.

1 Mga Taga-Corinto 14:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral?

1 โครินธ์ 14:6 Thai: from KJV
นี่แหละพี่น้องทั้งหลาย ถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆ จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่า เว้นเสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดยคำวิวรณ์ หรือโดยความรู้ หรือโดยคำพยากรณ์ หรือโดยการสั่งสอน

1 Korintliler 14:6 Turkish
Şimdi kardeşlerim, yanınıza gelip dillerle konuşsam, ama size bir vahiy, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti getirmesem, size ne yararım olur?

1 Коринтяни 14:6 Ukrainian: NT
Тепер же, браттє, коли прийду до вас, мовами говорячи, то що вам за користь, коли вам не говорити му або одкриттєм, або знаннєм, або пророцтвом, або наукою?

1 Corinthians 14:6 Uma New Testament
Jadi' ompi' -ompi', ane rapa' -na rata-a hi pogamparaa-ni, pai' -a mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli', napa-mi kalaua-na hi koi'? Tapi' ane mpakanoto-a patuju Alata'ala ba kareba ngkai Alata'ala to ko'ia ni'incai, ba mpohowa' -a lolita Alata'ala ba metudui' -a, lako' ria-di kalaua-na hi koi'.

1 Coâ-rinh-toâ 14:6 Vietnamese (1934)
Hỡi anh em, vì bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự mầu nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em?

1 Corinthians 14:5
Top of Page
Top of Page