1 Corinthians 14:26
New International Version
What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn, or a word of instruction, a revelation, a tongue or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up.

New Living Translation
Well, my brothers and sisters, let's summarize. When you meet together, one will sing, another will teach, another will tell some special revelation God has given, one will speak in tongues, and another will interpret what is said. But everything that is done must strengthen all of you.

English Standard Version
What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let all things be done for building up.

New American Standard Bible
What is the outcome then, brethren? When you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification.

King James Bible
How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.

Holman Christian Standard Bible
What then is the conclusion, brothers? Whenever you come together, each one has a psalm, a teaching, a revelation, another language, or an interpretation. All things must be done for edification.

International Standard Version
What, then, does this mean, brothers? When you gather, everyone has a psalm, teaching, revelation, foreign language, or interpretation. Everything must be done for upbuilding.

NET Bible
What should you do then, brothers and sisters? When you come together, each one has a song, has a lesson, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all these things be done for the strengthening of the church.

Aramaic Bible in Plain English
I say therefore, my brethren, that whenever you gather, whoever among you has a Psalm, let him speak, or whoever has a teaching, or whoever has a revelation, or whoever has a language, or whoever has a translation, let all things be done for edification.

GOD'S WORD® Translation
So what does this mean, brothers and sisters? When you gather, each person has a psalm, doctrine, revelation, another language, or an interpretation. Everything must be done to help each other grow.

Jubilee Bible 2000
How is it then, brothers? when ye come together, each one of you has a psalm, has doctrine, has tongues, has revelation, has interpretation. Let all things be done unto edification.

King James 2000 Bible
How is it then, brethren? when you come together, every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done unto edifying.

American King James Version
How is it then, brothers? when you come together, every one of you has a psalm, has a doctrine, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done to edifying.

American Standard Version
What is it then, brethren? When ye come together, each one hath a psalm, hath a teaching, hath a revelation, hath a tongue, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.

Douay-Rheims Bible
How is it then, brethren ? When you come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a revelation, hath a tongue, hath an interpretation: let all things be done to edification.

Darby Bible Translation
What is it then, brethren? whenever ye come together, each [of you] has a psalm, has a teaching, has a tongue, has a revelation, has an interpretation. Let all things be done to edification.

English Revised Version
What is it then, brethren? When ye come together, each one hath a psalm, hath a teaching, hath a revelation, hath a tongue, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.

Webster's Bible Translation
How is it then, brethren? when ye are assembled, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a language, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done to edification.

Weymouth New Testament
What then, brethren? Whenever you assemble, there is not one of you who is not ready either with a song of praise, a sermon, a revelation, a 'tongue,' or an interpretation. Let everything be done with a view to the building up of faith and character.

World English Bible
What is it then, brothers? When you come together, each one of you has a psalm, has a teaching, has a revelation, has another language, has an interpretation. Let all things be done to build each other up.

Young's Literal Translation
What then is it, brethren? whenever ye may come together, each of you hath a psalm, hath a teaching, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation? let all things be for building up;

1 Korinthiërs 14:26 Afrikaans PWL
Ek sê daarom my broers, dat wanneer julle bymekaarkom, wie van julle ook al ’n gedig met musiek het, laat hom praat, of wie ook al ’n lering of ’n taal of ’n openbaring of ’n vertaling het, laat alles wees tot opbouing.

1 e Korintasve 14:26 Albanian
Ç'duhet bërë, pra, o vëllezër? Kur të mblidheni, secili nga ju ka një psalm, një mësim, fjalim në gjuhë tjetër, zbulesë, interpretim, çdo gjë le të bëhet për ndërtim.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 14:26 Arabic: Smith & Van Dyke
فما هو اذا ايها الاخوة. متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور له تعليم له لسان له اعلان له ترجمة. فليكن كل شيء للبنيان.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:26 Armenian (Western): NT
Ուրեմն ի՞նչ, եղբայրնե՛ր: Երբ կը համախմբուիք, եթէ ձեզմէ իւրաքանչիւրը ունի սաղմոս մը, ուսուցում մը, լեզու մը, յայտնութիւն մը, մեկնութիւն մը՝՝, ամէն բան թող ըլլայ շինութեա՛ն համար:

1 Corinthianoetara. 14:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cer da bada anayeac? biltzen çareten oroz, çuetaric batbederac psalmu du, doctrina du, reuelatione du, lengoage du, interpretatione du, gauça guciac edificationetan eguin bitez.

De Krenter A 14:26 Bavarian
Also, Brüeder, wie mach myr weiter? Allweil wenntß zammkemmtß, tragt ayn Ieder öbbs bei, aynn Salm, ayn Leer, ayn Offnbarung, ayn Zungennröd und de Bschainung dyrzue. Allss sollt yso sein, däß s de Gmain aau aufbaut.

1 Коринтяни 14:26 Bulgarian
Тогава, братя, що става [между вас]? Когато се събирате всеки има [да предлага] псалом, има поучение, има откровение, има [да говори непознат] език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
弟兄們,那麼該怎麼辦呢?你們聚集的時候,各人或有詩歌,或有教導,或有啟示,或有殊言,或有翻譯出來的話語——一切都要為了造就人。

中文标准译本 (CSB Simplified)
弟兄们,那么该怎么办呢?你们聚集的时候,各人或有诗歌,或有教导,或有启示,或有殊言,或有翻译出来的话语——一切都要为了造就人。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
弟兄們,這卻怎麼樣呢?你們聚會的時候,各人或有詩歌,或有教訓,或有啟示,或有方言,或有翻出來的話,凡事都當造就人。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
弟兄们,这却怎么样呢?你们聚会的时候,各人或有诗歌,或有教训,或有启示,或有方言,或有翻出来的话,凡事都当造就人。

歌 林 多 前 書 14:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
弟 兄 們 , 這 卻 怎 麼 樣 呢 ? 你 們 聚 會 的 時 候 , 各 人 或 有 詩 歌 , 或 有 教 訓 , 或 有 啟 示 , 或 有 方 言 , 或 有 繙 出 來 的 話 , 凡 事 都 當 造 就 人 。

歌 林 多 前 書 14:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
弟 兄 们 , 这 却 怎 麽 样 呢 ? 你 们 聚 会 的 时 候 , 各 人 或 有 诗 歌 , 或 有 教 训 , 或 有 启 示 , 或 有 方 言 , 或 有 ? 出 来 的 话 , 凡 事 都 当 造 就 人 。

Prva poslanica Korinæanima 14:26 Croatian Bible
Što dakle braćo? Kad se skupite te poneki ima hvalospjev, poneki ima nauk, ima otkrivenje, ima jezik, ima tumačenje - sve neka bude radi izgrađivanja.

První Korintským 14:26 Czech BKR
Což tedy bratří? Když se scházíte, jeden každý z vás píseň má, učení má, cizí jazyk má, zjevení má, vykládání má, všecko to budiž k vzdělání.

1 Korinterne 14:26 Danish
Hvad da Brødre? Naar I komme sammen, da har enhver en Lovsang, en Lære, en Aabenbaring, en Tungetale, en Udlægning; alt ske til Opbyggelse!

1 Corinthiërs 14:26 Dutch Staten Vertaling
Wat is het dan, broeders? Wanneer gij samenkomt, een iegelijk van u, heeft hij een psalm, heeft hij een leer, heeft hij een vreemde taal, heeft hij een openbaring, heeft hij een uitlegging; laat alle dingen geschieden tot stichting;

Nestle Greek New Testament 1904
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

Westcott and Hort 1881
Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνίαν / ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

RP Byzantine Majority Text 2005
Tί οὖν ἐστίν, ἀδελφοί; Ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. Πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

Greek Orthodox Church 1904
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

Tischendorf 8th Edition
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει. πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω.

Stephanus Textus Receptus 1550
Τί οὖν ἐστιν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ὑμῶν ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γενέσθω

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος ψαλμον εχει διδαχην εχει αποκαλυψιν εχει γλωσσαν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γινεσθω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος ψαλμον εχει διδαχην εχει αποκαλυψιν εχει γλωσσαν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γινεσθω

Stephanus Textus Receptus 1550
τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος υμων ψαλμον εχει διδαχην εχει γλωσσαν εχει αποκαλυψιν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γενεσθω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Τι ουν εστιν, αδελφοι; οταν συνερχησθε, εκαστος υμων ψαλμον εχει, διδαχην εχει, γλωσσαν εχει, αποκαλυψιν εχει, ερμηνειαν εχει. παντα προς οικοδομην γενεσθω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος υμων ψαλμον εχει διδαχην εχει γλωσσαν εχει αποκαλυψιν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γινεσθω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τι ουν εστιν αδελφοι οταν συνερχησθε εκαστος ψαλμον εχει διδαχην εχει αποκαλυψιν εχει γλωσσαν εχει ερμηνειαν εχει παντα προς οικοδομην γινεσθω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Ti oun estin, adelphoi? hotan synerchēsthe, hekastos psalmon echei, didachēn echei, apokalypsin echei, glōssan echei, hermēneian echei; panta pros oikodomēn ginesthō.

Ti oun estin, adelphoi? hotan synerchesthe, hekastos psalmon echei, didachen echei, apokalypsin echei, glossan echei, hermeneian echei; panta pros oikodomen ginestho.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Ti oun estin, adelphoi? hotan synerchēsthe, hekastos psalmon echei, didachēn echei, apokalypsin echei, glōssan echei, hermēnian echei; panta pros oikodomēn ginesthō.

Ti oun estin, adelphoi? hotan synerchesthe, hekastos psalmon echei, didachen echei, apokalypsin echei, glossan echei, hermenian echei; panta pros oikodomen ginestho.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos psalmon echei didachēn echei apokalupsin echei glōssan echei ermēneian echei panta pros oikodomēn ginesthō

ti oun estin adelphoi otan sunerchEsthe ekastos psalmon echei didachEn echei apokalupsin echei glOssan echei ermEneian echei panta pros oikodomEn ginesthO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos umōn psalmon echei didachēn echei glōssan echei apokalupsin echei ermēneian echei panta pros oikodomēn ginesthō

ti oun estin adelphoi otan sunerchEsthe ekastos umOn psalmon echei didachEn echei glOssan echei apokalupsin echei ermEneian echei panta pros oikodomEn ginesthO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos umōn psalmon echei didachēn echei glōssan echei apokalupsin echei ermēneian echei panta pros oikodomēn genesthō

ti oun estin adelphoi otan sunerchEsthe ekastos umOn psalmon echei didachEn echei glOssan echei apokalupsin echei ermEneian echei panta pros oikodomEn genesthO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos umōn psalmon echei didachēn echei glōssan echei apokalupsin echei ermēneian echei panta pros oikodomēn genesthō

ti oun estin adelphoi otan sunerchEsthe ekastos umOn psalmon echei didachEn echei glOssan echei apokalupsin echei ermEneian echei panta pros oikodomEn genesthO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Westcott/Hort - Transliterated
ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos psalmon echei didachēn echei apokalupsin echei glōssan echei ermēneian echei panta pros oikodomēn ginesthō

ti oun estin adelphoi otan sunerchEsthe ekastos psalmon echei didachEn echei apokalupsin echei glOssan echei ermEneian echei panta pros oikodomEn ginesthO

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ti oun estin adelphoi otan sunerchēsthe ekastos psalmon echei didachēn echei apokalupsin echei glōssan echei ermēneian echei panta pros oikodomēn ginesthō

ti oun estin adelphoi otan sunerchEsthe ekastos psalmon echei didachEn echei apokalupsin echei glOssan echei ermEneian echei panta pros oikodomEn ginesthO

1 Korintusi 14:26 Hungarian: Karoli
Hogy van hát atyámfiai? Mikor egybegyûltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek.

Al la korintanoj 1 14:26 Esperanto
Kio do estas, fratoj? Kiam vi kunvenas, cxiu havas psalmon, havas instruon, havas malkasxajxon, havas lingvon, havas interpretajxon. CXio farigxu por edifo.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:26 Finnish: Bible (1776)
Kuinkas se on, rakkaat veljet? Koska te kokoon tulette, niin kullakin teistä on psalmi, hänellä on opetus, hänellä on kieli, hänellä on ilmoitus, hänellä on selitys: ne tapahtukoon kaikki parannukseksi.

1 Corinthiens 14:26 French: Darby
Qu'est-ce donc, freres? Quand vous vous reunissez, chacun de vous a un psaume, a un enseignement, a une langue, a une revelation, a une interpretation: que tout se fasse pour l'edification.

1 Corinthiens 14:26 French: Louis Segond (1910)
Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification.

1 Corinthiens 14:26 French: Martin (1744)
Que sera-ce donc, mes frères? c'est que toutes les fois que vous vous assemblerez, selon que chacun de vous aura ou un Psaume, ou une instruction, ou une Langue [étrangère], ou une révélation, ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification.

1 Korinther 14:26 German: Modernized
Wie ist ihm denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher Psalmen, er hat eine Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Lasset es alles geschehen zur Besserung!

1 Korinther 14:26 German: Luther (1912)
Wie ist es denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeglicher Psalmen, er hat eine Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Laßt alles geschehen zur Besserung!

1 Korinther 14:26 German: Textbibel (1899)
Nun also Brüder? wenn ihr zusammenkommt, so bringt jeder etwas mit, Psalm, Lehre, Offenbarung, Zunge, Auslegung. Es soll aber alles zur Erbauung dienen.

1 Corinzi 14:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
Che dunque, fratelli? Quando vi radunate, avendo ciascun di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o una interpretazione, facciasi ogni cosa per l’edificazione.

1 Corinzi 14:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
CHE convien dunque fare, fratelli? Quando voi vi raunate, avendo ciascun di voi, chi salmo, chi dottrina, chi linguaggio, chi rivelazione, chi interpretazione, facciasi ogni cosa ad edificazione.

1 KOR 14:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Bahwa apabila kamu berhimpun, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, ada dengan pengajaran, ada dengan kenyataan, ada dengan karunia lidah, ada dengan pengetahuan mengertikan makna lidah itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman.

1 Corinthians 14:26 Kabyle: NT
D acu ihi i glaqen ay atmaten ? M'ara tennejmaɛem akken tellam : wa a d-yawi ccna, wayeḍ d aselmed, wayeḍ d aweḥḥi, wayeḍ timeslayin ur nețwassen ara, wayeḍ a tent-id issefhem ; kullec ad yețwaxdem i wesnerni n tejmaɛt.

고린도전서 14:26 Korean
그런즉 형제들아 어찌할꼬 너희가 모일 때에 각각 찬송시도 있으며 가르치는 말씀도 있으며 계시도 있으며 방언도 있으며 통역함도 있나니 모든 것을 덕을 세우기 위하여 하라

I Corinthios 14:26 Latin: Vulgata Clementina
Quid ergo est, fratres ? Cum convenitis, unusquisque vestrum psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet, interpretationem habet : omnia ad ædificationem fiant.

Korintiešiem 1 14:26 Latvian New Testament
Ko tad darīt, brāļi? Kad jūs sapulcējaties, tad katram no jums ir psalms vai mācība, vai izskaidrojumi, tas viss lai notiek pacelšanai!

Pirmasis laiðkas korintieèiams 14:26 Lithuanian
Tad kaip bus, broliai? Kai susirenkate, kiekvienas turi giesmę ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą. Tegul viskas tarnauja ugdymui.

1 Corinthians 14:26 Maori
Na, e pehea ana tena, e oku teina? Ka huihui koutou, he waiata ta tetahi o koutou, he whakaako ta tetahi, he reo ta tetahi, he whakakitenga ta tetahi, he whakamaoritanga ta tetahi. Meinga nga mea katoa hei hanga mo te whare.

1 Korintierne 14:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hvorledes er det altså, brødre? Når I kommer sammen, så har hver av eder en salme eller en lære eller en åpenbaring eller en tunge eller en tydning: la alt skje til opbyggelse!

1 Corintios 14:26 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación.

1 Corintios 14:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación.

1 Corintios 14:26 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación: Hágase todo para edificación.

1 Corintios 14:26 Spanish: Reina Valera 1909
¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación: hagáse todo para edificación.

1 Corintios 14:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación; hágase todo para edificación.

1 Coríntios 14:26 Bíblia King James Atualizada Português
Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da Igreja.

1 Coríntios 14:26 Portugese Bible
Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.   

1 Corinteni 14:26 Romanian: Cornilescu
Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cîntare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

1-е Коринфянам 14:26 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, естьязык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к назиданию.

1-е Коринфянам 14:26 Russian koi8r
Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, --все сие да будет к назиданию.

1 Corinthians 14:26 Shuar New Testament
Ayu, J·nisaiti, yatsuru. Atum irunkurmin shuar takastinian Yus niin susamu T·ratφ. Kantamßtniuncha, jintintiatniuncha, Yus iwiainiakman ujaktinniasha, Nushßa chichamjai chichastinniasha, Nushßa chichasman Jintφatniuncha, Ashφ Yus-shuar Yusjai tsakararti tusar juna mash takasarti.

1 Korinthierbrevet 14:26 Swedish (1917)
Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans, så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må nu ske så, att det länder till uppbyggelse.

1 Wakorintho 14:26 Swahili NT
Ndugu, tuseme nini, basi? Mnapokutana pamoja, mmoja aimbe wimbo, mwingine atoe mafundisho, mwingine awe na ufunuo kutoka kwa Mungu, mwingine atumie kipaji cha kusema kwa lugha ngeni na mwingine afafanue yanayosemwa. Yote yawe kwa ajili ya kulijenga kanisa.

1 Mga Taga-Corinto 14:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon ang bawa't isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay.

1 โครินธ์ 14:26 Thai: from KJV
พี่น้องทั้งหลาย เมื่อท่านประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี ทุกคนก็มีคำสั่งสอน ทุกคนก็พูดภาษาแปลกๆ ทุกคนก็มีคำวิวรณ์ ทุกคนก็แปลข้อความ จะว่าอย่างไรกัน ท่านจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้จำเริญขึ้น

1 Korintliler 14:26 Turkish
Öyleyse ne diyelim, kardeşler? Toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahyi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun.

1 Коринтяни 14:26 Ukrainian: NT
Що ж (треба робити), браттє? Коли сходитесь, і кожен псальму має, науку має, мову має, одкритте має, виясненнє має, - усе на збудованнє нехай буде.

1 Corinthians 14:26 Uma New Testament
Jadi' ompi' -ompi', napa batua-na hawe'ea toe? Ane mogampara-koi, butu dua tauna ria bagia-na: ria to morona', ria to metudui', ria to mpoparata Lolita Alata'ala, ria to mololita hante basa to ngkai Inoha' Tomoroli', ria to mpotoli batua-na to ra'uli' toe bona rapaha omea. Aga hawe'ea toe kana nibabehi bona mporohoi nono doo.

1 Coâ-rinh-toâ 14:26 Vietnamese (1934)
Hỡi Anh em, nên nói thể nào? Khi Anh em nhóm lại với nhau, trong anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng.

1 Corinthians 14:25
Top of Page
Top of Page