1 Corinthians 14:35
New International Version
If they want to inquire about something, they should ask their own husbands at home; for it is disgraceful for a woman to speak in the church.

New Living Translation
If they have any questions, they should ask their husbands at home, for it is improper for women to speak in church meetings.

English Standard Version
If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home. For it is shameful for a woman to speak in church.

Berean Study Bible
If they wish to inquire about something, they are to ask their own husbands at home; for it is dishonorable for a woman to speak in the church.

New American Standard Bible
If they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home; for it is improper for a woman to speak in church.

King James Bible
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.

Holman Christian Standard Bible
And if they want to learn something, they should ask their own husbands at home, for it is disgraceful for a woman to speak in the church meeting.

International Standard Version
If they want to learn anything, they should ask their own husbands at home, for it is inappropriate for a woman to speak out in church.

NET Bible
If they want to find out about something, they should ask their husbands at home, because it is disgraceful for a woman to speak in church.

Aramaic Bible in Plain English
And if they wish to learn anything, let them ask their husbands in their homes, for it is a shame for women to speak in the assembly.

GOD'S WORD® Translation
If they want to know anything they should ask their husbands at home. It's shameful for a woman to speak in church.

Jubilee Bible 2000
And if they desire to learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a dishonest thing for women to speak in the congregation {Gr. ekklesia – called out one}.

King James 2000 Bible
And if they will learn anything, let them ask their husbands at home: for it is shameful for women to speak in the church.

American King James Version
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.

American Standard Version
And if they would learn anything, let them ask their own husbands at home: for it is shameful for a woman to speak in the church.

Douay-Rheims Bible
But if they would learn any thing, let them ask their husbands at home. For it is a shame for a woman to speak in the church.

Darby Bible Translation
But if they wish to learn anything, let them ask their own husbands at home; for it is a shame for a woman to speak in assembly.

English Revised Version
And if they would learn anything, let them ask their own husbands at home: for it is shameful for a woman to speak in the church.

Webster's Bible Translation
And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home; for it is a shame for women to speak in the church.

Weymouth New Testament
and if they wish to ask questions, they should ask their own husbands at home. For it is disgraceful for a married woman to speak at a Church assembly.

World English Bible
If they desire to learn anything, let them ask their own husbands at home, for it is shameful for a woman to chatter in the assembly.

Young's Literal Translation
and if they wish to learn anything, at home their own husbands let them question, for it is a shame to women to speak in an assembly.

1 Korinthiërs 14:35 Afrikaans PWL
As hulle iets wil leer, laat hulle by die huis hulle eie mans vra, want dit is skandelik vir daardie vrou om in die gemeente te praat.

1 e Korintasve 14:35 Albanian
Dhe në qoftë se duan të mësojnë ndonjë gjë, le të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse është e turpshme për gratë të flasin në kishë.

ﻛﻮﺭﻧﺜﻮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 14:35 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكن ان كنّ يردن ان يتعلمن شيئا فليسألن رجالهنّ في البيت لانه قبيح بالنساء ان تتكلم في كنيسة.

1 ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14:35 Armenian (Western): NT
Իսկ եթէ ուզեն որեւէ բան սորվիլ, թող հարցնեն տա՛ն մէջ՝ իրենց ամուսիններուն. քանի որ կիներուն ամօթ է եկեղեցիին մէջ խօսիլ:

1 Corinthianoetara. 14:35 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin cerbait ikassi nahi baduté, etchean bere senharrac interroga bitzate: ecen deshonest da emaztén Eliçán minçatzea.

De Krenter A 14:35 Bavarian
Wenn s öbbs wissn wollnd, sollnd s dyrhaim önn Man fraagn, weil ys si nit ghoert für ayn Weiberleut, däß s bei n Gotsdienst mitrödt.

1 Коринтяни 14:35 Bulgarian
Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно за жена да говори в църква.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
如果她們想請教什麼,就應該在家裡問自己的丈夫,因為婦女在教會裡講話是可恥的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
如果她们想请教什么,就应该在家里问自己的丈夫,因为妇女在教会里讲话是可耻的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
她們若要學什麼,可以在家裡問自己的丈夫,因為婦女在會中說話原是可恥的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
她们若要学什么,可以在家里问自己的丈夫,因为妇女在会中说话原是可耻的。

歌 林 多 前 書 14:35 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 若 要 學 甚 麼 , 可 以 在 家 裡 問 自 己 的 丈 夫 , 因 為 婦 女 在 會 中 說 話 原 是 可 恥 的 。

歌 林 多 前 書 14:35 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 若 要 学 甚 麽 , 可 以 在 家 里 问 自 己 的 丈 夫 , 因 为 妇 女 在 会 中 说 话 原 是 可 耻 的 。

Prva poslanica Korinæanima 14:35 Croatian Bible
Žele li što saznati, neka kod kuće pitaju svoje muževe jer ružno je da žena govori na Sastanku.

První Korintským 14:35 Czech BKR
Pakli se chtí čemu naučiti, doma mužů svých nechať se ptají. Nebo mrzká věc jest ženám mluviti v shromáždění.

1 Korinterne 14:35 Danish
Men ville de lære noget, da adspørge de deres egne Mænd hjemme; thi det er usømmeligt for en Kvinde at tale i en Menighedsforsamling.

1 Corinthiërs 14:35 Dutch Staten Vertaling
En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken.

Nestle Greek New Testament 1904
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

Westcott and Hort 1881
εἰ δέ τι μανθάνειν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἰ δέ τι μανθάνειν / μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

Greek Orthodox Church 1904
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

Tischendorf 8th Edition
Εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστι γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν· αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει δε τι μανθανειν θελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν αισχρον γαρ εστιν γυναικι λαλειν εν εκκλησια

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει δε τι μαθειν θελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν αισχρον γαρ εστιν γυναικι λαλειν εν εκκλησια

Stephanus Textus Receptus 1550
ει δε τι μαθειν θελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν αισχρον γαρ εστιν γυναιξιν εν εκκλησια λαλειν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει δε τι μαθειν θελουσιν, εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν· αισχρον γαρ εστι γυναιξιν εν εκκλησια λαλειν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει δε τι μαθειν θελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν αισχρον γαρ εστιν γυναιξιν εν εκκλησια λαλειν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει δε τι {VAR1: μανθανειν } {VAR2: μαθειν } θελουσιν εν οικω τους ιδιους ανδρας επερωτατωσαν αισχρον γαρ εστιν γυναικι λαλειν εν εκκλησια

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei de ti mathein thelousin, en oikō tous idious andras eperōtatōsan; aischron gar estin gynaiki lalein en ekklēsia.

ei de ti mathein thelousin, en oiko tous idious andras eperotatosan; aischron gar estin gynaiki lalein en ekklesia.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei de ti manthanein thelousin, en oikō tous idious andras eperōtatōsan, aischron gar estin gynaiki lalein en ekklēsia.

ei de ti manthanein thelousin, en oiko tous idious andras eperotatosan, aischron gar estin gynaiki lalein en ekklesia.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei de ti mathein thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklēsia

ei de ti mathein thelousin en oikO tous idious andras eperOtatOsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklEsia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei de ti mathein thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaixin en ekklēsia lalein

ei de ti mathein thelousin en oikO tous idious andras eperOtatOsan aischron gar estin gunaixin en ekklEsia lalein

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei de ti mathein thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaixin en ekklēsia lalein

ei de ti mathein thelousin en oikO tous idious andras eperOtatOsan aischron gar estin gunaixin en ekklEsia lalein

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei de ti mathein thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaixin en ekklēsia lalein

ei de ti mathein thelousin en oikO tous idious andras eperOtatOsan aischron gar estin gunaixin en ekklEsia lalein

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Westcott/Hort - Transliterated
ei de ti manthanein thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklēsia

ei de ti manthanein thelousin en oikO tous idious andras eperOtatOsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklEsia

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:35 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei de ti {WH: manthanein } {UBS4: mathein } thelousin en oikō tous idious andras eperōtatōsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklēsia

ei de ti {WH: manthanein} {UBS4: mathein} thelousin en oikO tous idious andras eperOtatOsan aischron gar estin gunaiki lalein en ekklEsia

1 Korintusi 14:35 Hungarian: Karoli
Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az õ férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben.

Al la korintanoj 1 14:35 Esperanto
Kaj se ili volas lerni ion, ili demandu al siaj edzoj hejme; cxar estas honte por virino paroli en la eklezio.

Ensimmäinen kirje korinttilaisille 14:35 Finnish: Bible (1776)
Mutta jos he jotain oppia tahtovat, niin kysykööt miehiltänsä kotona; sillä häijysti se vaimoille sopii, että he seurakunnassa puhuvat.

1 Corinthiens 14:35 French: Darby
Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leurs propres maris chez elles, car il est honteux pour une femme de parler dans l'assemblee.

1 Corinthiens 14:35 French: Louis Segond (1910)
Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris à la maison; car il est malséant à une femme de parler dans l'Eglise.

1 Corinthiens 14:35 French: Martin (1744)
Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leurs maris dans la maison; car il est malhonnête que les femmes parlent dans l'Eglise.

1 Korinther 14:35 German: Modernized
Wollen sie aber etwas lernen, so lasset sie daheim ihre Männer fragen. Es stehet den Weibern übel an, unter der Gemeinde reden.

1 Korinther 14:35 German: Luther (1912)
Wollen sie etwas lernen, so lasset sie daheim ihre Männer fragen. Es steht den Weibern übel an, in der Gemeinde zu reden.

1 Korinther 14:35 German: Textbibel (1899)
Wollen sie sich aber unterrichten, so mögen sie zu Hause ihre Männer fragen; in der Versammlung zu reden ist für eine Frau unziemlich.

1 Corinzi 14:35 Italian: Riveduta Bible (1927)
E se vogliono imparar qualcosa, interroghino i loro mariti a casa; perché è cosa indecorosa per una donna parlare in assemblea.

1 Corinzi 14:35 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E se pur vogliono imparar qualche cosa, domandino i lor propri mariti in casa; perciocchè è cosa disonesta alle donne di parlare in chiesa.

1 KOR 14:35 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Jikalau mereka itu suka belajar apa-apa, biarlah mereka itu bertanya kepada suaminya sendiri di rumah, karena menjadi suatu aib bagi perempuan berkata-kata di dalam sidang jemaat.

1 Corinthians 14:35 Kabyle: NT
Ma yella bɣant ad steqsint ɣef wayen ur fhiment ara, ad steqsint irgazen-nsent deg wexxam ; axaṭer ur yessefk ara i tmeṭṭut a d-ger iman-is di tejmaɛt.

고린도전서 14:35 Korean
만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것임이라

I Corinthios 14:35 Latin: Vulgata Clementina
Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent. Turpe est enim mulieri loqui in ecclesia.

Korintiešiem 1 14:35 Latvian New Testament
Bet ja tās grib ko uzzināt, tad lai mājās jautā saviem vīriem, jo sievietei nepieklājas runāt sanāksmē.

Pirmasis laiðkas korintieèiams 14:35 Lithuanian
Ir jeigu jos nori ko nors išmokti, tepasiklausia namie savo vyro, nes moterims gėdinga bažnyčioje kalbėti.

1 Corinthians 14:35 Maori
Ki te hiahia hoki ratou ki te ako i tetahi mea, me ui ki a ratou tahu i roto i te whare: he mea whakama hoki kia korero te wahine i roto i te hahi.

1 Korintierne 14:35 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men vil de få rede på noget, da skal de spørre sine egne menn hjemme; for det sømmer sig ikke for en kvinne å tale i menighets-samling.

1 Corintios 14:35 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa; porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia.

1 Corintios 14:35 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia.

1 Corintios 14:35 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos; porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia.

1 Corintios 14:35 Spanish: Reina Valera 1909
Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa á sus maridos; porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación.

1 Corintios 14:35 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos; porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la congregación.

1 Coríntios 14:35 Bíblia King James Atualizada Português
Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa; porque, para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja.

1 Coríntios 14:35 Portugese Bible
E, se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos; porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja.   

1 Corinteni 14:35 Romanian: Cornilescu
Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.

1-е Коринфянам 14:35 Russian: Synodal Translation (1876)
Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.

1-е Коринфянам 14:35 Russian koi8r
Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.

1 Corinthians 14:35 Shuar New Testament
Inintrustininian wakerakka ni jeen waketkin ni aishrin nui aniasti. Ashφ iruntramunam nuwa chichastin natsantaiti.

1 Korinthierbrevet 14:35 Swedish (1917)
Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. --

1 Wakorintho 14:35 Swahili NT
Ikiwa wanayo maswali ya kuuliza, wawaulize waume zao nyumbani, maana ni aibu kwa mwanamke kusema katika mikutano ya waumini.

1 Mga Taga-Corinto 14:35 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ibig nilang maalaman ang anomang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay; sapagka't mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 14:35 Tawallamat Tamajaq NT
Kud ill-ay arat as ǝrânat a daɣ-as ǝssǝnnat, ǝssǝstannatet meddan-nasnat daɣ aɣaywan; fǝlas tǝkarakit a imos fǝl tǝntut ad tǝššiwǝl daɣ ǝmǝnǝy n Ǝlkǝnisat.

1 โครินธ์ 14:35 Thai: from KJV
ถ้าเขาอยากรู้สิ่งใด ก็ให้เขาถามสามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมคริสตจักรนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอาย

1 Korintliler 14:35 Turkish
Öğrenmek istedikleri bir şey varsa, evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır.

1 Коринтяни 14:35 Ukrainian: NT
Коли ж хочуть чого навчитись, нехай дома в своїх чоловіків питають; сором бо жінкам у церкві говорити.

1 Corinthians 14:35 Uma New Testament
Ane doko' -ra mpo'inca ba napa-napa, agina rapekune' hi tomane-ra hi tomi, apa' uma-hawo natao ane tobine ntora mololita hewa tetu rala pogamparaa.

1 Coâ-rinh-toâ 14:35 Vietnamese (1934)
Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà; bởi vì đờn bà nói lên trong Hội thánh là không hiệp lẽ.

1 Corinthians 14:34
Top of Page
Top of Page