Joel 2
Interlinear Bible
The Army of Locusts
8628 [e]   1
tiq·‘ū   1
תִּקְע֨וּ   1
Blow   1
V‑Qal‑Imp‑mp   1
7782 [e]
šō·w·p̄ār
שׁוֹפָ֜ר
the trumpet
N‑ms
  
 

 
 
 6726 [e]
bə·ṣî·yō·wn,
בְּצִיּ֗וֹן
in Zion
Prep‑b | N‑proper‑fs
7321 [e]
wə·hā·rî·‘ū
וְהָרִ֙יעוּ֙
and sound an alarm
Conj‑w | V‑Hifil‑Imp‑mp
  
 
!
 
 
 2022 [e]
bə·har
בְּהַ֣ר
in mountain
Prep‑b | N‑msc
6944 [e]
qāḏ·šî
קָדְשִׁ֔י
My holy
N‑msc | 1cs
  
 

 
 
 7264 [e]
yir·gə·zū
יִרְגְּז֕וּ
let tremble
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3605 [e]
kōl
כֹּ֖ל
all
N‑msc
3427 [e]
yō·šə·ḇê
יֹשְׁבֵ֣י
the inhabitants
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the land
Art | N‑fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
  
 

 
 
 935 [e]
ḇā
בָ֥א
is coming
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3117 [e]
yō·wm-
יוֹם־
the day
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
  
 

 
 
 7138 [e]
qā·rō·wḇ.
קָרֽוֹב׃
it is at hand
Adj‑ms
3117 [e]   2
yō·wm   2
י֧וֹם   2
a day   2
N‑msc   2
2822 [e]
ḥō·šeḵ
חֹ֣שֶׁךְ
of darkness
N‑ms
  
 

 
 
 653 [e]
wa·’ă·p̄ê·lāh,
וַאֲפֵלָ֗ה
and [deep] darkness
Conj‑w | N‑fs
3117 [e]
yō·wm
י֤וֹם
a day
N‑msc
6051 [e]
‘ā·nān
עָנָן֙
of clouds
N‑ms
  
 

 
 
 6205 [e]
wa·‘ă·rā·p̄el,
וַעֲרָפֶ֔ל
and thick darkness
Conj‑w | N‑ms
7837 [e]
kə·ša·ḥar
כְּשַׁ֖חַר
Like the morning [clouds]
Prep‑k | N‑ms
6566 [e]
pā·ruś
פָּרֻ֣שׂ
spread
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 2022 [e]
he·hā·rîm;
הֶֽהָרִ֑ים
the mountains
Art | N‑mp
5971 [e]
‘am
עַ֚ם
a people [come]
N‑ms
7227 [e]
raḇ
רַ֣ב
great
Adj‑ms
  
 

 
 
 6099 [e]
wə·‘ā·ṣūm,
וְעָצ֔וּם
and strong
Conj‑w | Adj‑ms
  
 

 
 
 3644 [e]
kā·mō·hū,
כָּמֹ֗הוּ
the like of whom
Prep | 3ms
3808 [e]

לֹ֤א
never
Adv‑NegPrt
1961 [e]
nih·yāh
נִֽהְיָה֙
has been
V‑Nifal‑Perf‑3ms
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
5769 [e]
hā·‘ō·w·lām,
הָ֣עוֹלָ֔ם
ever
Art | N‑ms
310 [e]
wə·’a·ḥă·rāw
וְאַֽחֲרָיו֙
and after them
Conj‑w | Prep | 3ms
3808 [e]

לֹ֣א
nor
Adv‑NegPrt
3254 [e]
yō·w·sêp̄,
יוֹסֵ֔ף
will there be any [such]
V‑Hifil‑Imperf.Jus‑3ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
Even
Prep
8141 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֖י
for
N‑fpc
1755 [e]
dō·wr
דּ֥וֹר
generations
N‑ms
  
 
.
 
 
 1755 [e]
wā·ḏō·wr.
וָדֽוֹר׃
and many successive
Conj‑w | N‑ms
6440 [e]   3
lə·p̄ā·nāw   3
לְפָנָיו֙   3
Before them   3
Prep‑l | N‑cpc | 3ms   3
398 [e]
’ā·ḵə·lāh
אָ֣כְלָה
devours
V‑Qal‑Perf‑3fs
784 [e]
’êš,
אֵ֔שׁ
a fire
N‑cs
310 [e]
wə·’a·ḥă·rāw
וְאַחֲרָ֖יו
and behind them
Conj‑w | Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 3857 [e]
tə·la·hêṭ
תְּלַהֵ֣ט
burns
V‑Piel‑Imperf‑3fs
3852 [e]
le·hā·ḇāh;
לֶֽהָבָ֑ה
A flame
N‑fs
1588 [e]
kə·ḡan-
כְּגַן־
[is] like the Garden
Prep‑k | N‑csc
5731 [e]
‘ê·ḏen
עֵ֨דֶן
of Eden
N‑proper‑fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
the land
Art | N‑fs
6440 [e]
lə·p̄ā·nāw,
לְפָנָ֗יו
before them
Prep‑l | N‑cpc | 3ms
310 [e]
wə·’a·ḥă·rāw
וְאַֽחֲרָיו֙
and behind them
Conj‑w | Prep | 3ms
  
 

 
 
 4057 [e]
miḏ·bar
מִדְבַּ֣ר
a wilderness
N‑msc
8077 [e]
šə·mā·māh,
שְׁמָמָ֔ה
desolate
N‑fs
  
 

 
 
 1571 [e]
wə·ḡam-
וְגַם־
and surely
Conj‑w | Conj
6413 [e]
pə·lê·ṭāh
פְּלֵיטָ֖ה
escape
N‑fs
3808 [e]
lō-
לֹא־
nothing
Adv‑NegPrt
1961 [e]
hā·yə·ṯāh
הָ֥יְתָה
shall
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
  
lōw.
לּֽוֹ׃
them
Prep | 3ms
4758 [e]   4
kə·mar·’êh   4
כְּמַרְאֵ֥ה   4
Like the appearance   4
Prep‑k | N‑msc   4
  
 

 
 
 5483 [e]
sū·sîm
סוּסִ֖ים
of horses
N‑mp
4758 [e]
mar·’ê·hū;
מַרְאֵ֑הוּ
their appearance is
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 6571 [e]
ū·ḵə·p̄ā·rā·šîm
וּכְפָרָשִׁ֖ים
and like swift steeds
Conj‑w, Prep‑k | N‑mp
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
so
Adv
  
 
.
 
 
 7323 [e]
yə·rū·ṣūn.
יְרוּצֽוּן׃
they run
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
6963 [e]   5
kə·qō·wl   5
כְּק֣וֹל   5
With a noise like   5
Prep‑k | N‑msc   5
4818 [e]
mar·kā·ḇō·wṯ,
מַרְכָּב֗וֹת
chariots
N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
Over
Prep
7218 [e]
rā·šê
רָאשֵׁ֤י
the tops
N‑mpc
2022 [e]
he·hā·rîm
הֶֽהָרִים֙
mountaintops
Art | N‑mp
  
 

 
 
 7540 [e]
yə·raq·qê·ḏūn,
יְרַקֵּד֔וּן
they leap
V‑Piel‑Imperf‑3mp | Pn
6963 [e]
kə·qō·wl
כְּקוֹל֙
Like the noise
Prep‑k | N‑msc
3851 [e]
la·haḇ
לַ֣הַב
of a fire
N‑msc
784 [e]
’êš,
אֵ֔שׁ
flaming
N‑cs
398 [e]
’ō·ḵə·lāh
אֹכְלָ֖ה
that devours
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
  
 

 
 
 7179 [e]
qāš;
קָ֑שׁ
the stubble
N‑ms
5971 [e]
kə·‘am
כְּעַ֣ם
Like a people
Prep‑k | N‑ms
6099 [e]
‘ā·ṣūm,
עָצ֔וּם
strong
Adj‑ms
6186 [e]
‘ĕ·rūḵ
עֱר֖וּךְ
set in array
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑msc
  
 
.
 
 
 4421 [e]
mil·ḥā·māh.
מִלְחָמָֽה׃
battle
N‑fs
6440 [e]   6
mip·pā·nāw   6
מִפָּנָ֖יו   6
Before them   6
Prep‑m | N‑cpc | 3ms   6
  
 

 
 
 2342 [e]
yā·ḥî·lū
יָחִ֣ילוּ
writhe in pain
V‑Qal‑Imperf‑3mp
5971 [e]
‘am·mîm;
עַמִּ֑ים
the people
N‑mp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
6440 [e]
pā·nîm
פָּנִ֖ים
faces
N‑mp
6908 [e]
qib·bə·ṣū
קִבְּצ֥וּ
are drained
V‑Piel‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 6289 [e]
p̄ā·rūr.
פָארֽוּר׃
of color
N‑ms
  
 

 
 
 1368 [e]   7
kə·ḡib·bō·w·rîm   7
כְּגִבּוֹרִ֣ים   7
Like mighty men   7
Prep‑k | Adj‑mp   7
7323 [e]
yə·ru·ṣūn,
יְרֻצ֔וּן
they run
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
376 [e]
kə·’an·šê
כְּאַנְשֵׁ֥י
like men
Prep‑k | N‑mpc
  
 

 
 
 4421 [e]
mil·ḥā·māh
מִלְחָמָ֖ה
of war
N‑fs
5927 [e]
ya·‘ă·lū
יַעֲל֣וּ
they climb
V‑Qal‑Imperf‑3mp
2346 [e]
ḥō·w·māh;
חוֹמָ֑ה
the wall
N‑fs
376 [e]
wə·’îš
וְאִ֤ישׁ
and every one
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 1870 [e]
biḏ·rā·ḵāw
בִּדְרָכָיו֙
in formation
Prep‑b | N‑cpc | 3ms
1980 [e]
yê·lê·ḵūn,
יֵֽלֵכ֔וּן
marches
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5670 [e]
yə·‘ab·bə·ṭūn
יְעַבְּט֖וּן
they do break
V‑Piel‑Imperf‑3mp | Pn
  
 
.
 
 
 734 [e]
’ō·rə·ḥō·w·ṯām.
אֹרְחוֹתָֽם׃
ranks
N‑cpc | 3mp
376 [e]   8
wə·’îš   8
וְאִ֤ישׁ   8
And one   8
Conj‑w | N‑ms   8
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw
אָחִיו֙
another
N‑msc | 3ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
1766 [e]
yiḏ·ḥā·qūn,
יִדְחָק֔וּן
they do push
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
1397 [e]
ge·ḇer
גֶּ֥בֶר
every one
N‑ms
  
 

 
 
 4546 [e]
bim·sil·lā·ṯōw
בִּמְסִלָּת֖וֹ
in his column
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
1980 [e]
yê·lê·ḵūn;
יֵֽלֵכ֑וּן
marches
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
1157 [e]
ū·ḇə·‘aḏ
וּבְעַ֥ד
and Though between
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 7973 [e]
haš·še·laḥ
הַשֶּׁ֛לַח
the weapons
Art | N‑ms
5307 [e]
yip·pō·lū
יִפֹּ֖לוּ
they lunge
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 1214 [e]
yiḇ·ṣā·‘ū.
יִבְצָֽעוּ׃
they are cut down
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 5892 [e]   9
bā·‘îr   9
בָּעִ֣יר   9
In the city   9
Prep‑b, Art | N‑fs   9
8264 [e]
yā·šōq·qū,
יָשֹׁ֗קּוּ
they run to and fro
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 2346 [e]
ba·ḥō·w·māh
בַּֽחוֹמָה֙
on the wall
Prep‑b, Art | N‑fs
7323 [e]
yə·ru·ṣūn,
יְרֻצ֔וּן
they run
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
  
 

 
 
 1004 [e]
bab·bāt·tîm
בַּבָּתִּ֖ים
into the houses
Prep‑b, Art | N‑mp
5927 [e]
ya·‘ă·lū;
יַעֲל֑וּ
they climb
V‑Qal‑Imperf‑3mp
1157 [e]
bə·‘aḏ
בְּעַ֧ד
at
Prep
2474 [e]
ha·ḥal·lō·w·nîm
הַחַלּוֹנִ֛ים
the windows
Art | N‑cp
935 [e]
yā·ḇō·’ū
יָבֹ֖אוּ
they enter
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
 1590 [e]
kag·gan·nāḇ.
כַּגַּנָּֽב׃
like a thief
Prep‑k, Art | N‑ms
6440 [e]   10
lə·p̄ā·nāw   10
לְפָנָיו֙   10
Before them   10
Prep‑l | N‑cpc | 3ms   10
7264 [e]
rā·ḡə·zāh
רָ֣גְזָה
quakes
V‑Qal‑Perf‑3fs
776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
the earth
N‑fs
  
 

 
 
 7493 [e]
rā·‘ă·šū
רָעֲשׁ֖וּ
tremble
V‑Qal‑Perf‑3cp
8064 [e]
šā·mā·yim;
שָׁמָ֑יִם
the heavens
N‑mp
8121 [e]
še·meš
שֶׁ֤מֶשׁ
the sun
N‑cs
3394 [e]
wə·yā·rê·aḥ
וְיָרֵ֙חַ֙
and moon
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 6937 [e]
qā·ḏā·rū,
קָדָ֔רוּ
grow dark
V‑Qal‑Perf‑3cp
3556 [e]
wə·ḵō·w·ḵā·ḇîm
וְכוֹכָבִ֖ים
and the stars
Conj‑w | N‑mp
622 [e]
’ā·sə·p̄ū
אָסְפ֥וּ
diminish
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 5051 [e]
nā·ḡə·hām.
נָגְהָֽם׃
their brightness
N‑msc | 3mp
3069 [e]   11
Yah·weh   11
וַֽיהוָ֗ה   11
Yahweh   11
Conj‑w | N‑proper‑ms   11
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֤ן
gives
V‑Qal‑Perf‑3ms
6963 [e]
qō·w·lōw
קוֹלוֹ֙
voice
N‑msc | 3ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
2426 [e]
ḥê·lōw,
חֵיל֔וֹ
His army
N‑msc | 3ms
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
  
 

 
 
 7227 [e]
raḇ
רַ֤ב
great
Adj‑ms
3966 [e]
mə·’ōḏ
מְאֹד֙
very
Adv
4264 [e]
ma·ḥă·nê·hū,
מַחֲנֵ֔הוּ
His camp His
N‑csc | 3ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6099 [e]
‘ā·ṣūm
עָצ֖וּם
strong [is]
Adj‑ms
6213 [e]
‘ō·śêh
עֹשֵׂ֣ה
[the One] who executes
V‑Qal‑Prtcpl‑msc
  
 
.
 
 
 1697 [e]
ḏə·ḇā·rōw;
דְבָר֑וֹ
His word
N‑msc | 3ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
For
Conj
1419 [e]
ḡā·ḏō·wl
גָד֧וֹל
[is] great
Adj‑ms
3117 [e]
yō·wm-
יוֹם־
the day of
N‑msc
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3372 [e]
wə·nō·w·rā
וְנוֹרָ֥א
and terrible
Conj‑w | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
3966 [e]
mə·’ōḏ
מְאֹ֖ד
very
Adv
4310 [e]
ū·mî
וּמִ֥י
and who
Conj‑w | Interrog
  
 
.
 
 
 3557 [e]
yə·ḵî·len·nū.
יְכִילֶֽנּוּ׃
can endure it
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 3mse
Return with All Your Heart
1571 [e]   12
wə·ḡam-   12
וְגַם־   12
Therefore   12
Conj‑w | Conj   12
  
 

 
 
 6258 [e]
‘at·tāh
עַתָּה֙
now
Adv
5002 [e]
nə·’um-
נְאֻם־
says
N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
7725 [e]
šu·ḇū
שֻׁ֥בוּ
Turn
V‑Qal‑Imp‑mp
5704 [e]
‘ā·ḏay
עָדַ֖י
to Me
Prep | 1cs
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
with all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3824 [e]
lə·ḇaḇ·ḵem;
לְבַבְכֶ֑ם
your heart
N‑msc | 2mp
  
 

 
 
 6685 [e]
ū·ḇə·ṣō·wm
וּבְצ֥וֹם
and with fasting
Conj‑w, Prep‑b | N‑ms
  
 

 
 
 1065 [e]
ū·ḇə·ḇə·ḵî
וּבְבְכִ֖י‪‬
and with weeping
Conj‑w, Prep‑b | N‑ms
  
 

 
 
 4553 [e]
ū·ḇə·mis·pêḏ.
וּבְמִסְפֵּֽד׃
and with mourning
Conj‑w, Prep‑b | N‑ms
7167 [e]   13
wə·qir·‘ū   13
וְקִרְע֤וּ   13
so rend   13
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp   13
  
 

 
 
 3824 [e]
lə·ḇaḇ·ḵem
לְבַבְכֶם֙
your heart
N‑msc | 2mp
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
and not
Conj‑w | Adv
  
 

 
 
 899 [e]
biḡ·ḏê·ḵem,
בִּגְדֵיכֶ֔ם
your garments
N‑mpc | 2mp
7725 [e]
wə·šū·ḇū
וְשׁ֖וּבוּ
and Return
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem;
אֱלֹֽהֵיכֶ֑ם
your God
N‑mpc | 2mp
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
2587 [e]
ḥan·nūn
חַנּ֤וּן
gracious
Adj‑ms
  
 

 
 
 7349 [e]
wə·ra·ḥūm
וְרַחוּם֙
and merciful
Conj‑w | Adj‑ms
1931 [e]
hū,
ה֔וּא
He [is]
Pro‑3ms
750 [e]
’e·reḵ
אֶ֤רֶךְ
Slow
Adj‑msc
  
 

 
 
 639 [e]
’ap·pa·yim
אַפַּ֙יִם֙
to anger
N‑md
7227 [e]
wə·raḇ-
וְרַב־
and great
Conj‑w | Adj‑msc
  
 

 
 
 2617 [e]
ḥe·seḏ,
חֶ֔סֶד
of kindness
N‑ms
5162 [e]
wə·ni·ḥām
וְנִחָ֖ם
and He relents
Conj‑w | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
from
Prep
  
 
.
 
 
 7451 [e]
hā·rā·‘āh.
הָרָעָֽה׃
doing harm
Art | Adj‑fs
4310 [e]   14
   14
מִ֥י   14
Who   14
Interrog   14
3045 [e]
yō·w·ḏê·a‘
יוֹדֵ֖עַ
knows
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7725 [e]
yā·šūḇ
יָשׁ֣וּב
[if] He will turn
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5162 [e]
wə·ni·ḥām;
וְנִחָ֑ם
and relent
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
7604 [e]
wə·hiš·’îr
וְהִשְׁאִ֤יר
and leave
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
310 [e]
’a·ḥă·rāw
אַֽחֲרָיו֙
behind Him
Prep | 3ms
1293 [e]
bə·rā·ḵāh,
בְּרָכָ֔ה
a blessing
N‑fs
4503 [e]
min·ḥāh
מִנְחָ֣ה
a grain offering
N‑fs
5262 [e]
wā·ne·seḵ,
וָנֶ֔סֶךְ
and a drink offering
Conj‑w | N‑ms
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
for Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 
؟
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem.
אֱלֹהֵיכֶֽם׃
your God
N‑mpc | 2mp
 

פ
 - 
Punc
8628 [e]   15
tiq·‘ū   15
תִּקְע֥וּ   15
Blow   15
V‑Qal‑Imp‑mp   15
7782 [e]
šō·w·p̄ār
שׁוֹפָ֖ר
the trumpet
N‑ms
  
 

 
 
 6726 [e]
bə·ṣî·yō·wn;
בְּצִיּ֑וֹן
in Zion
Prep‑b | N‑proper‑fs
6942 [e]
qad·də·šū-
קַדְּשׁוּ־
Consecrate
V‑Piel‑Imp‑mp
  
 

 
 
 6685 [e]
ṣō·wm
צ֖וֹם
a fast
N‑ms
7121 [e]
qir·’ū
קִרְא֥וּ
Call
V‑Qal‑Imp‑mp
  
 

 
 
 6116 [e]
‘ă·ṣā·rāh.
עֲצָרָֽה׃
a sacred assembly
N‑fs
622 [e]   16
’is·p̄ū-   16
אִסְפוּ־   16
Gather   16
V‑Qal‑Imp‑mp   16
  
 

 
 
 5971 [e]
‘ām
עָ֞ם
the people
N‑ms
6942 [e]
qad·də·šū
קַדְּשׁ֤וּ
Sanctify
V‑Piel‑Imp‑mp
  
 

 
 
 6951 [e]
qā·hāl
קָהָל֙
the congregation
N‑ms
6908 [e]
qiḇ·ṣū
קִבְצ֣וּ
Assemble
V‑Qal‑Imp‑mp
  
 

 
 
 2205 [e]
zə·qê·nîm,
זְקֵנִ֔ים
the elders
Adj‑mp
622 [e]
’is·p̄ū
אִסְפוּ֙
Gather
V‑Qal‑Imp‑mp
  
 

 
 
 5768 [e]
‘ō·w·lā·lîm,
עֽוֹלָלִ֔ים
the sons
N‑mp
3243 [e]
wə·yō·nə·qê
וְיֹנְקֵ֖י
and babes
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 7699 [e]
šā·ḏā·yim;
שָׁדָ֑יִם
nursing
N‑md
3318 [e]
yê·ṣê
יֵצֵ֤א
let go out
V‑Qal‑Imperf‑3ms
2860 [e]
ḥā·ṯān
חָתָן֙
the bridegroom
N‑ms
  
 

 
 
 2315 [e]
mê·ḥeḏ·rōw,
מֵֽחֶדְר֔וֹ
from his chamber
Prep‑m | N‑msc | 3ms
3618 [e]
wə·ḵal·lāh
וְכַלָּ֖ה
and the bride
Conj‑w | N‑fs
  
 
.
 
 
 2646 [e]
mê·ḥup·pā·ṯāh.
מֵחֻפָּתָֽהּ׃
from her dressing room
Prep‑m | N‑fsc | 3fs
996 [e]   17
bên   17
בֵּ֤ין   17
Between   17
Prep   17
197 [e]
hā·’ū·lām
הָאוּלָם֙
the porch
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4196 [e]
wə·lam·miz·bê·aḥ,
וְלַמִּזְבֵּ֔חַ
and the altar
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms
1058 [e]
yiḇ·kū
יִבְכּוּ֙
let Weep
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 3548 [e]
hak·kō·hă·nîm,
הַכֹּ֣הֲנִ֔ים
the priests
Art | N‑mp
8334 [e]
mə·šā·rə·ṯê
מְשָׁרְתֵ֖י
who minister to
V‑Piel‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
wə·yō·mə·rū
וְֽיֹאמְר֞וּ
and let them say
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
2347 [e]
ḥū·sāh
ח֧וּסָה
Spare
V‑Qal‑Imp‑ms | 3fs
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 5971 [e]
‘am·me·ḵā,
עַמֶּ֗ךָ
Your people
N‑msc | 2ms
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
and not
Conj‑w | Adv
5414 [e]
tit·tên
תִּתֵּ֨ן
do give
V‑Qal‑Imperf‑2ms
5159 [e]
na·ḥă·lā·ṯə·ḵā
נַחֲלָתְךָ֤
Your heritage
N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 2781 [e]
lə·ḥer·pāh
לְחֶרְפָּה֙
to reproach
Prep‑l | N‑fs
4910 [e]
lim·šāl-
לִמְשָׁל־
that should rule
Prep‑l | N‑msc
 
bām
בָּ֣ם
over them
Prep | 3mp
1471 [e]
gō·w·yim,
גּוֹיִ֔ם
the nations
N‑mp
4100 [e]
lām·māh
לָ֚מָּה
why
Interrog
559 [e]
yō·mə·rū
יֹאמְר֣וּ
should they say
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 5971 [e]
ḇā·‘am·mîm,
בָֽעַמִּ֔ים
among the peoples
Prep‑b, Art | N‑mp
346 [e]
’ay·yêh
אַיֵּ֖ה
where [is]
Interrog
  
 
؟
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem.
אֱלֹהֵיהֶֽם׃
their God
N‑mpc | 3mp
Restoration Promised
7065 [e]   18
way·qan·nê   18
וַיְקַנֵּ֥א   18
and will be zealous   18
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   18
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 776 [e]
lə·’ar·ṣōw;
לְאַרְצ֑וֹ
for His land
Prep‑l | N‑fsc | 3ms
2550 [e]
way·yaḥ·mōl
וַיַּחְמֹ֖ל
and pity
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 5971 [e]
‘am·mōw.
עַמּֽוֹ׃
His people
N‑msc | 3ms
6030 [e]   19
way·ya·‘an   19
וַיַּ֨עַן   19
And will answer   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   19
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֜ה
Yahweh
N‑proper‑ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
and say
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 5971 [e]
lə·‘am·mōw,
לְעַמּ֗וֹ
to His people
Prep‑l | N‑msc | 3ms
2005 [e]
hin·nî
הִנְנִ֨י
behold
Interjection | 1cs
7971 [e]
šō·lê·aḥ
שֹׁלֵ֤חַ
I will send
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
 
lā·ḵem
לָכֶם֙
you
Prep | 2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1715 [e]
had·dā·ḡān
הַדָּגָן֙
grain
Art | N‑ms
  
 

 
 
 8492 [e]
wə·hat·tî·rō·wōš
וְהַתִּיר֣וֹשׁ
and new wine
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 

 
 
 3323 [e]
wə·hay·yiṣ·hār,
וְהַיִּצְהָ֔ר
and oil
Conj‑w, Art | N‑ms
7646 [e]
ū·śə·ḇa‘·tem
וּשְׂבַעְתֶּ֖ם
and you will be satisfied
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
  
 

 
 
 854 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
by them
Prep | 3ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and no
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5414 [e]
’et·tên
אֶתֵּ֨ן
I will make
V‑Qal‑Imperf‑1cs
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֥ם
you
DirObjM | 2mp
5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֛וֹד
longer
Adv
2781 [e]
ḥer·pāh
חֶרְפָּ֖ה
a reproach
N‑fs
  
 
.
 
 
 1471 [e]
bag·gō·w·yim.
בַּגּוֹיִֽם׃
among the nations
Prep‑b, Art | N‑mp
853 [e]   20
wə·’eṯ-   20
וְֽאֶת־   20
But   20
Conj‑w | DirObjM   20
6830 [e]
haṣ·ṣə·p̄ō·w·nî
הַצְּפוֹנִ֞י
the northern [army]
Art | Adj‑ms
7368 [e]
’ar·ḥîq
אַרְחִ֣יק
I will remove far
V‑Hifil‑Imperf‑1cs
5921 [e]
mê·‘ă·lê·ḵem,
מֵעֲלֵיכֶ֗ם
from you
Prep‑m | 2mp
5080 [e]
wə·hid·daḥ·tîw
וְהִדַּחְתִּיו֮
and will drive him away
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑1cs | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֣רֶץ
a land
N‑fsc
6723 [e]
ṣî·yāh
צִיָּ֣ה
barren
Adj‑fs
  
 

 
 
 8077 [e]
ū·šə·mā·māh
וּשְׁמָמָה֒
and desolate
Conj‑w | N‑fs
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
6440 [e]
pā·nāw,
פָּנָ֗יו
his face
N‑cpc | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
toward
Prep
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּם֙
the sea
Art | N‑ms
6931 [e]
haq·qaḏ·mō·nî,
הַקַּדְמֹנִ֔י
eastern
Art | Adj‑ms
5490 [e]
wə·sō·p̄ōw
וְסֹפ֖וֹ
and his back
Conj‑w | N‑msc | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
toward
Prep
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֣ם
the sea
Art | N‑ms
314 [e]
hā·’a·ḥă·rō·wn;
הָאַֽחֲר֑וֹן
western
Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 5927 [e]
wə·‘ā·lāh
וְעָלָ֣ה
and will come up
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
889 [e]
ḇā·’ə·šōw,
בָאְשׁ֗וֹ
His stench
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5927 [e]
wə·ṯa·‘al
וְתַ֙עַל֙
and will rise
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Jus‑3fs
6709 [e]
ṣa·ḥă·nā·ṯōw,
צַחֲנָת֔וֹ
his foul odor
N‑fsc | 3ms
3588 [e]

כִּ֥י
because
Conj
1431 [e]
hiḡ·dîl
הִגְדִּ֖יל
monstrous things
V‑Hifil‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ.
לַעֲשֽׂוֹת׃
he has done
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 408 [e]   21
’al-   21
אַל־   21
Not   21
Adv   21
3372 [e]
tî·rə·’î
תִּֽירְאִ֖י
fear
V‑Qal‑Imperf‑2fs
  
 

 
 
 127 [e]
’ă·ḏā·māh;
אֲדָמָ֑ה
land
N‑fs
1523 [e]
gî·lî
גִּ֣ילִי
Be glad
V‑Qal‑Imp‑fs
  
 

 
 
 8055 [e]
ū·śə·mā·ḥî,
וּשְׂמָ֔חִי
and rejoice
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
1431 [e]
hiḡ·dîl
הִגְדִּ֥יל
marvelous things
V‑Hifil‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ.
לַעֲשֽׂוֹת׃
has done
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
408 [e]   22
’al-   22
אַל־   22
Not   22
Adv   22
3372 [e]
tî·rə·’ū
תִּֽירְאוּ֙
do be afraid
V‑Qal‑Imperf‑2mp
929 [e]
ba·hă·mō·wṯ
בַּהֲמ֣וֹת
you beasts
N‑fpc
  
 

 
 
 7704 [e]
śā·ḏay,
שָׂדַ֔י
of the field
N‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
  
 

 
 
 1876 [e]
ḏā·šə·’ū
דָשְׁא֖וּ
are springing up
V‑Qal‑Perf‑3cp
4999 [e]
nə·’ō·wṯ
נְא֣וֹת
the pastures
N‑fpc
4057 [e]
miḏ·bār;
מִדְבָּ֑ר
open
N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
6086 [e]
‘êṣ
עֵץ֙
the tree
N‑ms
5375 [e]
nā·śā
נָשָׂ֣א
and bears
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 6529 [e]
p̄ir·yōw,
פִרְי֔וֹ
its fruit
N‑msc | 3ms
8384 [e]
tə·’ê·nāh
תְּאֵנָ֥ה
the fig tree
N‑fs
1612 [e]
wā·ḡe·p̄en
וָגֶ֖פֶן
and the vine
Conj‑w | N‑cs
5414 [e]
nā·ṯə·nū
נָתְנ֥וּ
yield
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 2426 [e]
ḥê·lām.
חֵילָֽם׃
their strength
N‑msc | 3mp
1121 [e]   23
ū·ḇə·nê   23
וּבְנֵ֣י   23
Then you children   23
Conj‑w | N‑mpc   23
  
 

 
 
 6726 [e]
ṣî·yō·wn,
צִיּ֗וֹן
of Zion
N‑proper‑fs
1523 [e]
gî·lū
גִּ֤ילוּ
Be glad
V‑Qal‑Imp‑mp
8055 [e]
wə·śim·ḥū
וְשִׂמְחוּ֙
and rejoice
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
3068 [e]
Yah·weh
בַּיהוָ֣ה
in Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem,
אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם
your God
N‑mpc | 2mp
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֥ן
He has given
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lā·ḵem
לָכֶ֛ם
you
Prep | 2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4175 [e]
ham·mō·w·reh
הַמּוֹרֶ֖ה
the former rain
Art | N‑ms
  
 

 
 
 6666 [e]
liṣ·ḏā·qāh;
לִצְדָקָ֑ה
faithfully
Prep‑l | N‑fs
3381 [e]
way·yō·w·reḏ
וַיּ֣וֹרֶד
and He will cause to come down
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
 
lā·ḵem,
לָכֶ֗ם
for you
Prep | 2mp
  
 

 
 
 1653 [e]
ge·šem
גֶּ֛שֶׁם
the rain
N‑ms
  
 

 
 
 4175 [e]
mō·w·reh
מוֹרֶ֥ה
the former rain
N‑ms
4456 [e]
ū·mal·qō·wōš
וּמַלְק֖וֹשׁ
and the latter rain
Conj‑w | N‑ms
  
 
.
 
 
 7223 [e]
bā·ri·šō·wn.
בָּרִאשֽׁוֹן׃
in the first [month]
Prep‑b, Art | Adj‑ms
4390 [e]   24
ū·mā·lə·’ū   24
וּמָלְא֥וּ   24
And shall be full   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp   24
1637 [e]
hag·go·rā·nō·wṯ
הַגֳּרָנ֖וֹת
of the threshing floors
Art | N‑fp
  
 

 
 
 1250 [e]
bār;
בָּ֑ר
wheat
N‑ms
7783 [e]
wə·hê·šî·qū
וְהֵשִׁ֥יקוּ
and shall overflow
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3cp
3342 [e]
hay·qā·ḇîm
הַיְקָבִ֖ים
the vats
Art | N‑mp
8492 [e]
tî·rō·wōš
תִּיר֥וֹשׁ
with new wine
N‑ms
  
 
.
 
 
 3323 [e]
wə·yiṣ·hār.
וְיִצְהָֽר׃
and oil
Conj‑w | N‑ms
7999 [e]   25
wə·šil·lam·tî   25
וְשִׁלַּמְתִּ֤י   25
So I will restore   25
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑1cs   25
 
lā·ḵem
לָכֶם֙
to you
Prep | 2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8141 [e]
haš·šā·nîm,
הַשָּׁנִ֔ים
the years
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
that
Pro‑r
  
 

 
 
 398 [e]
’ā·ḵal
אָכַ֣ל
has eaten
V‑Qal‑Perf‑3ms
697 [e]
hā·’ar·beh,
הָֽאַרְבֶּ֔ה
the swarming locust
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3218 [e]
hay·ye·leq
הַיֶּ֖לֶק
the crawling locust
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2625 [e]
wə·he·ḥā·sîl
וְהֶחָסִ֣יל
and the consuming locust
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 

 
 
 1501 [e]
wə·hag·gā·zām;
וְהַגָּזָ֑ם
and the chewing locust
Conj‑w, Art | N‑ms
2426 [e]
ḥê·lî
חֵילִי֙
My army
N‑msc | 1cs
1419 [e]
hag·gā·ḏō·wl,
הַגָּד֔וֹל
great
Art | Adj‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
7971 [e]
šil·laḥ·tî
שִׁלַּ֖חְתִּי
I sent
V‑Piel‑Perf‑1cs
  
 
.
 
 
  
bā·ḵem.
בָּכֶֽם׃
among you
Prep | 2mp
398 [e]   26
wa·’ă·ḵal·tem   26
וַאֲכַלְתֶּ֤ם   26
And You shall eat   26
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp   26
398 [e]
’ā·ḵō·wl
אָכוֹל֙
in plenty
V‑Qal‑InfAbs
  
 

 
 
 7646 [e]
wə·śā·ḇō·w·a‘,
וְשָׂב֔וֹעַ
and be satisfied
Conj‑w | V‑Qal‑InfAbs
1984 [e]
wə·hil·lal·tem,
וְהִלַּלְתֶּ֗ם
and praise
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8034 [e]
šêm
שֵׁ֤ם
the name
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem,
אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם
your God
N‑mpc | 2mp
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
who
Pro‑r
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
has dealt
V‑Qal‑Perf‑3ms
5973 [e]
‘im·mā·ḵem
עִמָּכֶ֖ם
with you
Prep | 2mp
6381 [e]
lə·hap̄·lî;
לְהַפְלִ֑יא
wondrously
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and never
Conj‑w | Adv‑NegPrt
954 [e]
yê·ḇō·šū
יֵבֹ֥שׁוּ
shall be put to shame
V‑Qal‑Imperf‑3mp
5971 [e]
‘am·mî
עַמִּ֖י
My people
N‑msc | 1cs
  
 
.
 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām.
לְעוֹלָֽם׃
shall never
Prep‑l | N‑ms
3045 [e]   27
wî·ḏa‘·tem,   27
וִידַעְתֶּ֗ם   27
Then you shall know   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp   27
3588 [e]

כִּ֣י
that
Conj
7130 [e]
ḇə·qe·reḇ
בְקֶ֤רֶב
in the midst
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
N‑proper‑ms
589 [e]
’ā·nî,
אָ֔נִי
I [am]
Pro‑1cs
589 [e]
wa·’ă·nî
וַאֲנִ֛י
and I
Conj‑w | Pro‑1cs
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
[am] Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem
אֱלֹהֵיכֶ֖ם
your God
N‑mpc | 2mp
369 [e]
wə·’ên
וְאֵ֣ין
and there is no
Conj‑w | Adv
  
 

 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ;
ע֑וֹד
other
Adv
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and never
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 954 [e]
yê·ḇō·šū
יֵבֹ֥שׁוּ
shall be put to shame
V‑Qal‑Imperf‑3mp
5971 [e]
‘am·mî
עַמִּ֖י
My people
N‑msc | 1cs
  
 
.
 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām.
לְעוֹלָֽם׃
shall never
Prep‑l | N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
1961 [e]   28
wə·hā·yāh   28
וְהָיָ֣ה   28
And it shall come to pass   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   28
310 [e]
’a·ḥă·rê-
אַֽחֲרֵי־
after
Prep
  
 

 
 
 3651 [e]
ḵên,
כֵ֗ן
afterward
Adv
8210 [e]
’eš·pō·wḵ
אֶשְׁפּ֤וֹךְ
that I will pour out
V‑Qal‑Imperf‑1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7307 [e]
rū·ḥî
רוּחִי֙
My Spirit
N‑csc | 1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār,
בָּשָׂ֔ר
flesh
N‑ms
  
 

 
 
 5012 [e]
wə·nib·bə·’ū
וְנִבְּא֖וּ
and shall prophesy
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3cp
1121 [e]
bə·nê·ḵem
בְּנֵיכֶ֣ם
Your sons
N‑mpc | 2mp
1323 [e]
ū·ḇə·nō·w·ṯê·ḵem;
וּבְנֽוֹתֵיכֶ֑ם
and your daughters
Conj‑w | N‑fpc | 2mp
2205 [e]
ziq·nê·ḵem
זִקְנֵיכֶם֙
Your old men
Adj‑mpc | 2mp
2492 [e]
ḥă·lō·mō·wṯ
חֲלֹמ֣וֹת
dreams
N‑mp
  
 

 
 
 2472 [e]
ya·ḥă·lō·mūn,
יַחֲלֹמ֔וּן
shall dream
V‑Qal‑Imperf‑3mp | Pn
970 [e]
ba·ḥū·rê·ḵem,
בַּח֣וּרֵיכֶ֔ם
Your young men
N‑mpc | 2mp
2384 [e]
ḥez·yō·nō·wṯ
חֶזְיֹנ֖וֹת
visions
N‑mp
  
 
.
 
 
 7200 [e]
yir·’ū.
יִרְאֽוּ׃
shall see
V‑Qal‑Imperf‑3mp
1571 [e]   29
wə·ḡam   29
וְגַ֥ם   29
And also   29
Conj‑w | Conj   29
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
5650 [e]
hā·‘ă·ḇā·ḏîm
הָֽעֲבָדִ֖ים
[My] menservants
Art | N‑mp
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
8198 [e]
haš·šə·p̄ā·ḥō·wṯ;
הַשְּׁפָח֑וֹת
[My] maidservants
Art | N‑fp
3117 [e]
bay·yā·mîm
בַּיָּמִ֣ים
in days
Prep‑b, Art | N‑mp
1992 [e]
hā·hêm·māh,
הָהֵ֔מָּה
those
Art | Pro‑3mp
8210 [e]
’eš·pō·wḵ
אֶשְׁפּ֖וֹךְ
will I pour out
V‑Qal‑Imperf‑1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 7307 [e]
rū·ḥî.
רוּחִֽי׃
My Spirit
N‑csc | 1cs
5414 [e]   30
wə·nā·ṯat·tî   30
וְנָֽתַתִּי֙   30
And I will show   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑1cs   30
4159 [e]
mō·wp̄·ṯîm,
מֽוֹפְתִ֔ים
wonders
N‑mp
8064 [e]
baš·šā·ma·yim
בַּשָּׁמַ֖יִם
in the heavens
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 776 [e]
ū·ḇā·’ā·reṣ;
וּבָאָ֑רֶץ
and in the earth
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 1818 [e]
dām
דָּ֣ם
Blood
N‑ms
  
 

 
 
 784 [e]
wā·’êš,
וָאֵ֔שׁ
and fire
Conj‑w | N‑cs
8490 [e]
wə·ṯî·mă·rō·wṯ
וְתִֽימֲר֖וֹת
and pillars
Conj‑w | N‑fpc
  
 
.
 
 
 6227 [e]
‘ā·šān.
עָשָֽׁן׃
of smoke
N‑ms
8121 [e]   31
haš·še·meš   31
הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙   31
The sun   31
Art | N‑cs   31
2015 [e]
yê·hā·p̄êḵ
יֵהָפֵ֣ךְ
shall be turned
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 2822 [e]
lə·ḥō·šeḵ,
לְחֹ֔שֶׁךְ
into darkness
Prep‑l | N‑ms
3394 [e]
wə·hay·yā·rê·aḥ
וְהַיָּרֵ֖חַ
and the moon
Conj‑w, Art | N‑ms
  
 

 
 
 1818 [e]
lə·ḏām;
לְדָ֑ם
into blood
Prep‑l | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê,
לִפְנֵ֗י
Before
Prep‑l | N‑cpc
  
 
.
 
 
 935 [e]
bō·w
בּ֚וֹא
the coming
V‑Qal‑Inf
3117 [e]
yō·wm
י֣וֹם
Of day
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
1419 [e]
hag·gā·ḏō·wl
הַגָּד֖וֹל
the great
Art | Adj‑ms
  
 
.
 
 
 3372 [e]
wə·han·nō·w·rā.
וְהַנּוֹרָֽא׃
and awesome
Conj‑w, Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 1961 [e]   32
wə·hā·yāh,   32
וְהָיָ֗ה   32
And it shall come to pass   32
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   32
3605 [e]
kōl
כֹּ֧ל
anyone
N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
[That] whoever
Pro‑r
7121 [e]
yiq·rā
יִקְרָ֛א
calls
V‑Qal‑Imperf‑3ms
8034 [e]
bə·šêm
בְּשֵׁ֥ם
on the name
Prep‑b | N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4422 [e]
yim·mā·lêṭ;
יִמָּלֵ֑ט
shall be saved
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
3588 [e]

כִּ֠י
for
Conj
2022 [e]
bə·har-
בְּהַר־
in Mount
Prep‑b | N‑msc
6726 [e]
ṣî·yō·wn
צִיּ֨וֹן
Zion
N‑proper‑fs
3389 [e]
ū·ḇî·rū·šā·lim
וּבִירוּשָׁלִַ֜ם
and in Jerusalem
Conj‑w, Prep‑b | N‑proper‑fs
1961 [e]
tih·yeh
תִּֽהְיֶ֣ה
there shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
  
 

 
 
 6413 [e]
p̄ə·lê·ṭāh,
פְלֵיטָ֗ה
deliverance
N‑fs
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּֽאֲשֶׁר֙
as
Prep‑k | Pro‑r
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
has said
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
8300 [e]
ū·ḇaś·śə·rî·ḏîm,
וּבַ֨שְּׂרִידִ֔ים
and Among the remnant
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
whom
Pro‑r
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 7121 [e]
qō·rê.
קֹרֵֽא׃
calls
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Joel 1
Top of Page
Top of Page