Amos 7
Interlinear Bible
The Locusts, Fire, and Plumbline
3541 [e]   1
kōh   1
כֹּ֤ה   1
Thus   1
Adv   1
7200 [e]
hir·’a·nî
הִרְאַ֙נִי֙
showed me
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 1cs
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֣י
the Lord
N‑proper‑ms
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוִ֔ה
GOD
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּה֙
and behold
Conj‑w | Interjection
3335 [e]
yō·w·ṣêr
יוֹצֵ֣ר
He formed
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
1462 [e]
gō·ḇay,
גֹּבַ֔י
locust [swarms]
N‑mp
8462 [e]
biṯ·ḥil·laṯ
בִּתְחִלַּ֖ת
at the beginning
Prep‑b | N‑fsc
5927 [e]
‘ă·lō·wṯ
עֲל֣וֹת
of the crop
V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 3954 [e]
hal·lā·qeš;
הַלָּ֑קֶשׁ
late
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh-
וְהִ֨נֵּה־
and indeed
Conj‑w | Interjection
3954 [e]
le·qeš,
לֶ֔קֶשׁ
[it was] the late crop
N‑ms
310 [e]
’a·ḥar
אַחַ֖ר
after
Adv
1488 [e]
giz·zê
גִּזֵּ֥י
mowings
N‑mpc
  
 
.
 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ.
הַמֶּֽלֶךְ׃
of the king
Art | N‑ms
  
 

 
 
 1961 [e]   2
wə·hā·yāh,   2
וְהָיָ֗ה   2
And so it was   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   2
518 [e]
’im-
אִם־
when
Conj
3615 [e]
kil·lāh
כִּלָּה֙
they had finished
V‑Piel‑Perf‑3ms
398 [e]
le·’ĕ·ḵō·wl
לֶֽאֱכוֹל֙
eating
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6212 [e]
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב
the grass
N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
of the land
Art | N‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
wā·’ō·mar,
וָאֹמַ֗ר
that I said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֤י
Lord
N‑proper‑ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוִה֙
GOD
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5545 [e]
sə·laḥ-
סְֽלַֽח־
forgive
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 4994 [e]
nā,
נָ֔א
I pray
Interjection
4310 [e]

מִ֥י
[By] whom
Interrog
  
 
؟
 
 
 6965 [e]
yā·qūm
יָק֖וּם
may stand
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ;
יַֽעֲקֹ֑ב
Jacob
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6996 [e]
qā·ṭōn
קָטֹ֖ן
small
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
he [is]
Pro‑3ms
5162 [e]   3
ni·ḥam   3
נִחַ֥ם   3
[So] relented   3
V‑Nifal‑Perf‑3ms   3
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
  
 

 
 
 2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
this
Pro‑fs
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 1961 [e]
ṯih·yeh
תִהְיֶ֖ה
it shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֥ר
said
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
3541 [e]   4
kōh   4
כֹּ֤ה   4
Thus   4
Adv   4
7200 [e]
hir·’a·nî
הִרְאַ֙נִי֙
showed me
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 1cs
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֣י
the Lord
N‑proper‑ms
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוִ֔ה
GOD
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֥ה
and behold
Conj‑w | Interjection
7121 [e]
qō·rê
קֹרֵ֛א
called
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7378 [e]
lā·riḇ
לָרִ֥ב
for conflict
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 784 [e]
bā·’êš
בָּאֵ֖שׁ
by fire
Prep‑b, Art | N‑cs
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֣י
the Lord
N‑proper‑ms
3069 [e]
Yah·weh;
יְהוִ֑ה
GOD
N‑proper‑ms
398 [e]
wat·tō·ḵal
וַתֹּ֙אכַל֙
and it consumed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 8415 [e]
tə·hō·wm
תְּה֣וֹם
the deep
N‑cs
7227 [e]
rab·bāh,
רַבָּ֔ה
great
Adj‑fs
398 [e]
wə·’ā·ḵə·lāh
וְאָכְלָ֖ה
and devoured
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 2506 [e]
ha·ḥê·leq.
הַחֵֽלֶק׃
the territory
Art | N‑ms
559 [e]   5
wā·’ō·mar,   5
וָאֹמַ֗ר   5
And I said   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs   5
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֤י
Lord
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh
יְהוִה֙
GOD
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2308 [e]
ḥă·ḏal-
חֲדַל־
cease
V‑Qal‑Imp‑ms
  
 

 
 
 4994 [e]
nā,
נָ֔א
I pray
Interjection
4310 [e]

מִ֥י
[By] whom
Interrog
  
 
؟
 
 
 6965 [e]
yā·qūm
יָק֖וּם
may stand
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ;
יַעֲקֹ֑ב
Jacob
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
6996 [e]
qā·ṭōn
קָטֹ֖ן
small
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
he [is]
Pro‑3ms
5162 [e]   6
ni·ḥam   6
נִחַ֥ם   6
[So] relented   6
V‑Nifal‑Perf‑3ms   6
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
concerning
Prep
  
 

 
 
 2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
this
Pro‑fs
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Conj
1931 [e]

הִיא֙
it
Pro‑3fs
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 1961 [e]
ṯih·yeh,
תִֽהְיֶ֔ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3fs
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֖ר
said
V‑Qal‑Perf‑3ms
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֥י
the Lord
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3069 [e]
Yah·weh.
יְהוִֽה׃
GOD
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
3541 [e]   7
kōh   7
כֹּ֣ה   7
Thus   7
Adv   7
7200 [e]
hir·’a·nî,
הִרְאַ֔נִי
He showed me
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 1cs
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֧ה
and behold
Conj‑w | Interjection
136 [e]
’ă·ḏō·nāy
אֲדֹנָ֛י
the Lord
N‑proper‑ms
5324 [e]
niṣ·ṣāḇ
נִצָּ֖ב
stood
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
2346 [e]
ḥō·w·maṯ
חוֹמַ֣ת
a wall [made]
N‑fsc
  
 

 
 
 594 [e]
’ă·nāḵ;
אֲנָ֑ךְ
with a plumb line
N‑ms
3027 [e]
ū·ḇə·yā·ḏōw
וּבְיָד֖וֹ
and in His hand
Conj‑w, Prep‑b | N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 594 [e]
’ă·nāḵ.
אֲנָֽךְ׃
with a plumb line
N‑ms
559 [e]   8
way·yō·mer   8
וַיֹּ֨אמֶר   8
And said   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֜ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’ê·lay,
אֵלַ֗י
to me
Prep | 1cs
4100 [e]
māh-
מָֽה־
what
Interrog
  
 
؟
 
 
 859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֤ה
you
Pro‑2ms
7200 [e]
rō·’eh
רֹאֶה֙
do see
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֔וֹס
Amos
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
wā·’ō·mar
וָאֹמַ֖ר
and I said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
  
 
.
 
 
 594 [e]
’ă·nāḵ;
אֲנָ֑ךְ
a plumb line
N‑ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
And said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 136 [e]
’ă·ḏō·nāy,
אֲדֹנָ֗י
the Lord
N‑proper‑ms
2005 [e]
hin·nî
הִנְנִ֨י
behold I
Interjection | 1cs
7760 [e]
śām
שָׂ֤ם
am setting
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
594 [e]
’ă·nāḵ
אֲנָךְ֙
a plumb line
N‑ms
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֙רֶב֙
in the midst
Prep‑b | N‑msc
5971 [e]
‘am·mî
עַמִּ֣י
of My people
N‑msc | 1cs
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
N‑proper‑ms
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
Not
Adv‑NegPrt
3254 [e]
’ō·w·sîp̄
אוֹסִ֥יף
I will
V‑Hifil‑Imperf‑1cs
  
 

 
 
 5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
anymore
Adv
5674 [e]
‘ă·ḇō·wr
עֲב֥וֹר
pass
V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
by them
Prep | 3ms
  
 

 
 
 8074 [e]   9
wə·nā·šam·mū   9
וְנָשַׁ֙מּוּ֙   9
And shall be desolate   9
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3cp   9
1116 [e]
bā·mō·wṯ
בָּמ֣וֹת
the high places
N‑fpc
3446 [e]
yiś·ḥāq,
יִשְׂחָ֔ק
of Isaac
N‑proper‑ms
4720 [e]
ū·miq·də·šê
וּמִקְדְּשֵׁ֥י
and the sanctuaries
Conj‑w | N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2717 [e]
ye·ḥĕ·rā·ḇū;
יֶחֱרָ֑בוּ
shall be laid waste
V‑Qal‑Imperf‑3mp
6965 [e]
wə·qam·tî
וְקַמְתִּ֛י
and I will rise
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
N‑msc
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֖ם
of Jeroboam
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 2719 [e]
be·ḥā·reḇ.
בֶּחָֽרֶב׃
with the sword
Prep‑b, Art | N‑fs
 

פ
 - 
Punc
Amaziah Accuses Amos
7971 [e]   10
way·yiš·laḥ,   10
וַיִּשְׁלַ֗ח   10
And sent   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
558 [e]
’ă·maṣ·yāh
אֲמַצְיָה֙
Amaziah
N‑proper‑ms
3548 [e]
kō·hên
כֹּהֵ֣ן
the priest
N‑msc
 
bêṯ-
בֵּֽית־
of
Prep
1008 [e]
’êl,
אֵ֔ל
Bethel
N‑proper‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֥ם
Jeroboam
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7194 [e]
qā·šar
קָשַׁ֨ר
has conspired
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·ḵā
עָלֶ֜יךָ
against you
Prep | 2ms
5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֗וֹס
Amos
N‑proper‑ms
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֙רֶב֙
in the midst
Prep‑b | N‑msc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
of the house
N‑msc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
3201 [e]
ṯū·ḵal
תוּכַ֣ל
is able
V‑Qal‑Imperf‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the land
Art | N‑fs
3557 [e]
lə·hā·ḵîl
לְהָכִ֖יל
to bear
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 1697 [e]
də·ḇā·rāw.
דְּבָרָֽיו׃
his words
N‑mpc | 3ms
3588 [e]   11
kî-   11
כִּי־   11
For   11
Conj   11
3541 [e]
ḵōh
כֹה֙
thus
Adv
  
 

 
 
 559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
has said
V‑Qal‑Perf‑3ms
5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֔וֹס
Amos
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2719 [e]
ba·ḥe·reḇ
בַּחֶ֖רֶב
by the sword
Prep‑b, Art | N‑fs
4191 [e]
yā·mūṯ
יָמ֣וּת
shall die
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām;
יָרָבְעָ֑ם
Jeroboam
N‑proper‑ms
3478 [e]
wə·yiś·rā·’êl,
וְיִ֨שְׂרָאֵ֔ל
and Israel
Conj‑w | N‑proper‑ms
1540 [e]
gā·lōh
גָּלֹ֥ה
surely
V‑Qal‑InfAbs
1540 [e]
yiḡ·leh
יִגְלֶ֖ה
shall be led away captive
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֥ל
from
Prep‑m
  
 
.
 
 
 127 [e]
’aḏ·mā·ṯōw.
אַדְמָתֽוֹ׃
their own land
N‑fsc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
559 [e]   12
way·yō·mer   12
וַיֹּ֤אמֶר   12
And said   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   12
558 [e]
’ă·maṣ·yāh
אֲמַצְיָה֙
Amaziah
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 5986 [e]
‘ā·mō·ws,
עָמ֔וֹס
Amos
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2374 [e]
ḥō·zeh
חֹזֶ֕ה
you seer
N‑ms
  
 

 
 
 1980 [e]
lêḵ
לֵ֥ךְ
go
V‑Qal‑Imp‑ms
1272 [e]
bə·raḥ-
בְּרַח־
Flee
V‑Qal‑Imp‑ms
 
lə·ḵā
לְךָ֖
to
Prep | 2ms
413 [e]
’el-
אֶל־
 - 
Prep
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֣רֶץ
the land
N‑fsc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
N‑proper‑ms
398 [e]
we·’ĕ·ḵāl-
וֶאֱכָל־
and eat
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms
8033 [e]
šām
שָׁ֣ם
there
Adv
  
 

 
 
 3899 [e]
le·ḥem,
לֶ֔חֶם
bread
N‑ms
  
 

 
 
 8033 [e]
wə·šām
וְשָׁ֖ם
and there
Conj‑w | Adv
  
 
.
 
 
 5012 [e]
tin·nā·ḇê.
תִּנָּבֵֽא׃
prophesy
V‑Nifal‑Imperf‑2ms
    13
ū·ḇêṯ-   13
וּבֵֽית־   13
But at   13
    13
  
 

 
 
 1008 [e]
’êl,
אֵ֔ל
Bethel
Conj‑w | N‑proper‑fs
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
never
Adv‑NegPrt
3254 [e]
ṯō·w·sîp̄
תוֹסִ֥יף
again
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
again
Adv
5012 [e]
lə·hin·nā·ḇê;
לְהִנָּבֵ֑א
prophesy
Prep‑l | V‑Nifal‑Inf
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
  
 

 
 
 4720 [e]
miq·daš-
מִקְדַּשׁ־
the sanctuary
N‑msc
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֙לֶךְ֙
of king
N‑ms
1931 [e]
hū,
ה֔וּא
it [is]
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 1004 [e]
ū·ḇêṯ
וּבֵ֥ית
and the residence
Conj‑w | N‑msc
4467 [e]
mam·lā·ḵāh
מַמְלָכָ֖ה
Royal
N‑fs
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hū.
הֽוּא׃
it [is]
Pro‑3ms
 
s
ס
 - 
Punc
6030 [e]   14
way·ya·‘an   14
וַיַּ֤עַן   14
And answered   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   14
  
 

 
 
 5986 [e]
‘ā·mō·ws
עָמוֹס֙
Amos
N‑proper‑ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 558 [e]
’ă·maṣ·yāh,
אֲמַצְיָ֔ה
Amaziah
N‑proper‑ms
3808 [e]
lō-
לֹא־
no
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 5030 [e]
nā·ḇî
נָבִ֣יא
prophet
N‑ms
595 [e]
’ā·nō·ḵî,
אָנֹ֔כִי
I [was]
Pro‑1cs
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇen-
בֶן־
a son
N‑msc
5030 [e]
nā·ḇî
נָבִ֖יא
of a prophet
N‑ms
595 [e]
’ā·nō·ḵî;
אָנֹ֑כִי
[was] I
Pro‑1cs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
but
Conj
  
 

 
 
 951 [e]
ḇō·w·qêr
בוֹקֵ֥ר
a sheepbreeder
N‑ms
595 [e]
’ā·nō·ḵî
אָנֹ֖כִי
I [was]
Pro‑1cs
1103 [e]
ū·ḇō·w·lês
וּבוֹלֵ֥ס
and a tender
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑msc
  
 

 
 
 8256 [e]
šiq·mîm.
שִׁקְמִֽים׃
of sycamore [fruit]
N‑fp
3947 [e]   15
way·yiq·qā·ḥê·nî   15
וַיִּקָּחֵ֣נִי   15
and took me   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 1cs   15
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
310 [e]
mê·’a·ḥă·rê
מֵאַחֲרֵ֖י
as I followed
Prep‑m
  
 

 
 
 6629 [e]
haṣ·ṣōn;
הַצֹּ֑אן
the flock
Art | N‑cs
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֤אמֶר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’ê·lay
אֵלַי֙
to me
Prep | 1cs
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1980 [e]
lêḵ
לֵ֥ךְ
go
V‑Qal‑Imp‑ms
5012 [e]
hin·nā·ḇê
הִנָּבֵ֖א
prophesy
V‑Nifal‑Imp‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
5971 [e]
‘am·mî
עַמִּ֥י
My people
N‑msc | 1cs
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
Israel
N‑proper‑ms
6258 [e]   16
wə·‘at·tāh   16
וְעַתָּ֖ה   16
Therefore now   16
Conj‑w | Adv   16
8085 [e]
šə·ma‘
שְׁמַ֣ע
hear
V‑Qal‑Imp‑ms
1697 [e]
də·ḇar-
דְּבַר־
the word
N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
859 [e]
’at·tāh
אַתָּ֣ה
You
Pro‑2ms
  
 

 
 
 559 [e]
’ō·mêr,
אֹמֵ֗ר
say
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
3808 [e]

לֹ֤א
not
Adv‑NegPrt
5012 [e]
ṯin·nā·ḇê
תִנָּבֵא֙
do prophesy
V‑Nifal‑Imperf‑2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
N‑proper‑ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5197 [e]
ṯaṭ·ṭîp̄
תַטִּ֖יף
do spout
V‑Hifil‑Imperf‑2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house of
N‑msc
  
 
.
 
 
 3446 [e]
yiś·ḥāq.
יִשְׂחָֽק׃
Isaac
N‑proper‑ms
3651 [e]   17
lā·ḵên   17
לָכֵ֞ן   17
Therefore   17
Adv   17
3541 [e]
kōh-
כֹּה־
thus
Adv
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֣ר
says
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
802 [e]
’iš·tə·ḵā
אִשְׁתְּךָ֞
Your wife
N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 5892 [e]
bā·‘îr
בָּעִ֤יר
in the city
Prep‑b, Art | N‑fs
2181 [e]
tiz·neh
תִּזְנֶה֙
shall be a harlot
V‑Qal‑Imperf‑3fs
1121 [e]
ū·ḇā·ne·ḵā
וּבָנֶ֤יךָ
and Your sons
Conj‑w | N‑mpc | 2ms
1323 [e]
ū·ḇə·nō·ṯe·ḵā
וּבְנֹתֶ֙יךָ֙
and daughters
Conj‑w | N‑fpc | 2ms
  
 

 
 
 2719 [e]
ba·ḥe·reḇ
בַּחֶ֣רֶב
by the sword
Prep‑b, Art | N‑fs
5307 [e]
yip·pō·lū,
יִפֹּ֔לוּ
shall fall
V‑Qal‑Imperf‑3mp
127 [e]
wə·’aḏ·mā·ṯə·ḵā
וְאַדְמָתְךָ֖
and Your land
Conj‑w | N‑fsc | 2ms
  
 

 
 
 2256 [e]
ba·ḥe·ḇel
בַּחֶ֣בֶל
by [survey] line
Prep‑b, Art | N‑ms
2505 [e]
tə·ḥul·lāq;
תְּחֻלָּ֑ק
shall be divided
V‑Pual‑Imperf‑3fs
859 [e]
wə·’at·tāh,
וְאַתָּ֗ה
and You
Conj‑w | Pro‑2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
  
 
.
 
 
 127 [e]
’ă·ḏā·māh
אֲדָמָ֤ה
a land
N‑fs
2931 [e]
ṭə·mê·’āh
טְמֵאָה֙
Defiled
Adj‑fs
4191 [e]
tā·mūṯ,
תָּמ֔וּת
shall die
V‑Qal‑Imperf‑2ms
3478 [e]
wə·yiś·rā·’êl,
וְיִ֨שְׂרָאֵ֔ל
and Israel
Conj‑w | N‑proper‑ms
1540 [e]
gā·lōh
גָּלֹ֥ה
surely
V‑Qal‑InfAbs
1540 [e]
yiḡ·leh
יִגְלֶ֖ה
shall be led away captive
V‑Qal‑Imperf‑3ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֥ל
from
Prep‑m
  
 
.
 
 
 127 [e]
’aḏ·mā·ṯōw.
אַדְמָתֽוֹ׃
his own land
N‑fsc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Amos 6
Top of Page
Top of Page