Pirmasis laiðkas korintieèiams 11
Lithuanian
1Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi.

2Aš jus giriu, kad visame kame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums daviau. 3Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva­vyras, o Kristaus galva­Dievas. 4Kiekvienas vyras, kuris meldžiasi ar pranašauja apdengta galva, paniekina savo galvą. 5Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ar pranašauja neapdengta galva, paniekina savo galvą: tai tas pats, kaip būti nuskustai. 6Jei moteris neapsigaubia, tai tegul ir nusikerpa! O jei moteriai gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, teapsigaubia. 7Vyrui nereikia gaubti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir šlovė. O moteris yra vyro šlovė. 8Juk ne vyras iš moters, bet moteris iš vyro, 9taip pat ne vyras buvo sukurtas moteriai, o moteris vyrui. 10Todėl moteris privalo turėti ant galvos pavaldumo ženklą dėl angelų. 11Bet Viešpatyje nei vyras be moters, nei moteris be vyro. 12Kaip moteris iš vyro, taip vyras per moterį, bet visa­iš Dievo. 13Spręskite patys: argi tinka moteriai melstis Dievui neapsigaubusiai? 14Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus? 15Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus. Nes plaukai jai duoti kaip dangalas. 16Bet jei kas norėtų ginčytis,­težino, jog nei mes, nei Dievo bažnyčios neturime tokio papročio.

17Duodamas šiuos nurodymus, aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gera, bet į bloga. 18Pirmiausia man teko girdėti, kad, kai jūs susirenkate bažnyčioje, tarp jūsų būna susiskaldymų, ir iš dalies aš tuo tikiu. 19Juk pas jus turi būti atskalų, kad išaiškėtų tie, kurie yra patikimi. 20Jūs susirenkate kartu, bet ne Viešpaties vakarienės valgyti, 21nes kiekvienas paskuba suvalgyti savo maistą, ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. 22Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti stokojančius? Kas man belieka sakyti? Pagirti? Ne! Už tai nepagirsiu.

23Aš tai gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną 24ir padėkojęs sulaužė ir tarė: “Imkite ir valgykite; tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas. Tai darykite mano atminimui”. 25Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: “Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui”. 26Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis.

27Todėl kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš Viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš Viešpaties kūną ir kraują. 28Teištiria žmogus pats save ir tada tevalgo tos duonos ir tegeria iš tos taurės. 29Nes kas valgo ir geria nevertai, Viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria sau pasmerkimą. 30Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. 31Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami. 32Bet kai Viešpats mus teisia, tai ir sudraudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu.

33Todėl, mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų. 34O jeigu kas išalkęs, tepavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimui. Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page