Isaiah 24
Interlinear Bible
God's Judgment on the Earth
  
 

 
 
 2009 [e]   1
hin·nêh   1
הִנֵּ֧ה   1
Behold   1
Interjection   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
1238 [e]
bō·w·qêq
בּוֹקֵ֥ק
makes empty
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 1110 [e]
ū·ḇō·wl·qāh;
וּבֽוֹלְקָ֑הּ
and makes it waste
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑msc | 3fs
5753 [e]
wə·‘iw·wāh
וְעִוָּ֣ה
and Distorts
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3ms
  
 

 
 
 6440 [e]
p̄ā·ne·hā,
פָנֶ֔יהָ
its surface
N‑mpc | 3fs
6327 [e]
wə·hê·p̄îṣ
וְהֵפִ֖יץ
and scatters abroad
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms
  
 
.
 
 
 3427 [e]
yō·šə·ḇe·hā.
יֹשְׁבֶֽיהָ׃
its inhabitants
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 3fs
  
 

 
 
 1961 [e]   2
wə·hā·yāh   2
וְהָיָ֤ה   2
And it shall be   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   2
  
 

 
 
 5971 [e]
ḵā·‘ām
כָעָם֙
as with the people
Prep‑k, Art | N‑ms
  
 

 
 
 3548 [e]
kak·kō·hên,
כַּכֹּהֵ֔ן
so with the priest
Prep‑k, Art | N‑ms
  
 

 
 
 5650 [e]
ka·‘e·ḇeḏ
כַּעֶ֙בֶד֙
as with the servant
Prep‑k, Art | N‑ms
  
 

 
 
 113 [e]
ka·ḏō·nāw,
כַּֽאדֹנָ֔יו
so with his master
Prep‑k | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 8198 [e]
kaš·šip̄·ḥāh
כַּשִּׁפְחָ֖ה
as with the maidservant
Prep‑k, Art | N‑fs
  
 

 
 
 1404 [e]
kag·gə·ḇir·tāh;
כַּגְּבִרְתָּ֑הּ
so with her mistress
Prep‑k, Art | N‑fsc | 3fs
  
 

 
 
 7069 [e]
kaq·qō·w·neh
כַּקּוֹנֶה֙
as with the buyer
Prep‑k, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 4376 [e]
kam·mō·w·ḵêr,
כַּמּוֹכֵ֔ר
so with the seller
Prep‑k, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3867 [e]
kam·mal·weh
כַּמַּלְוֶה֙
as with the lender
Prep‑k, Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 3867 [e]
kal·lō·weh,
כַּלֹּוֶ֔ה
so with the borrower
Prep‑k, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 

 
 
 5383 [e]
kan·nō·šeh
כַּנֹּשֶׁ֕ה
as with the creditor
Prep‑k, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֖ר
so with
Prep‑k | Pro‑r
5378 [e]
nō·še
נֹשֶׁ֥א
the debtor
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
  
ḇōw.
בֽוֹ׃
in
Prep | 3ms
1238 [e]   3
hib·bō·wq   3
הִבּ֧וֹק ׀   3
Entirely   3
V‑Nifal‑InfAbs   3
  
 

 
 
 1238 [e]
tib·bō·wq
תִּבּ֛וֹק
shall be emptied
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the land
Art | N‑fs
962 [e]
wə·hib·bō·wz
וְהִבּ֣וֹז ׀
and utterly
Conj‑w | V‑Nifal‑InfAbs
  
 

 
 
 962 [e]
tib·bō·wz;
תִּבּ֑וֹז
plundered
V‑Nifal‑Imperf‑3fs
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
1696 [e]
dib·ber
דִּבֶּ֖ר
has spoken
V‑Piel‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1697 [e]
had·dā·ḇār
הַדָּבָ֥ר
word
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2088 [e]
haz·zeh.
הַזֶּֽה׃
this
Art | Pro‑ms
56 [e]   4
’ā·ḇə·lāh   4
אָבְלָ֤ה   4
Mourns   4
V‑Qal‑Perf‑3fs   4
  
 

 
 
 5034 [e]
nā·ḇə·lāh
נָֽבְלָה֙
[and] fades away
V‑Qal‑Perf‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
the earth
Art | N‑fs
535 [e]
’um·lə·lāh
אֻמְלְלָ֥ה
languishes
V‑Pual‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 5034 [e]
nā·ḇə·lāh
נָבְלָ֖ה
[and] fades away
V‑Qal‑Perf‑3fs
8398 [e]
tê·ḇêl;
תֵּבֵ֑ל
the world
N‑fs
  
 
.
 
 
 535 [e]
’um·lā·lū
אֻמְלָ֖לוּ
languish
V‑Pual‑Perf‑3cp
4791 [e]
mə·rō·wm
מְר֥וֹם
The haughty
N‑msc
5971 [e]
‘am-
עַם־
people
N‑msc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
of the earth
Art | N‑fs
776 [e]   5
wə·hā·’ā·reṣ   5
וְהָאָ֥רֶץ   5
And the earth   5
Conj‑w, Art | N‑fs   5
2610 [e]
ḥā·nə·p̄āh
חָנְפָ֖ה
is defiled
V‑Qal‑Perf‑3fs
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Prep
3427 [e]
yō·šə·ḇe·hā;
יֹשְׁבֶ֑יהָ
its inhabitants
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 3fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
5674 [e]
‘ā·ḇə·rū
עָבְר֤וּ
they have transgressed
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 8451 [e]
ṯō·w·rōṯ
תוֹרֹת֙
the laws
N‑fp
2498 [e]
ḥā·lə·p̄ū
חָ֣לְפוּ
Changed
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 2706 [e]
ḥōq,
חֹ֔ק
the ordinance
N‑ms
6565 [e]
hê·p̄ê·rū
הֵפֵ֖רוּ
Broken
V‑Hifil‑Perf‑3cp
1285 [e]
bə·rîṯ
בְּרִ֥ית
the covenant
N‑fsc
  
 
.
 
 
 5769 [e]
‘ō·w·lām.
עוֹלָֽם׃
everlasting
N‑ms
5921 [e]   6
‘al-   6
עַל־   6
Upon   6
Prep   6
3651 [e]
kên,
כֵּ֗ן
thus
Adv
423 [e]
’ā·lāh
אָלָה֙
the oath
N‑fs
398 [e]
’ā·ḵə·lāh
אָ֣כְלָה
has devoured
V‑Qal‑Perf‑3fs
  
 

 
 
 776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
the earth
N‑fs
  
 

 
 
 816 [e]
way·ye’·šə·mū
וַֽיֶּאְשְׁמ֖וּ
and are desolate
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
3427 [e]
yō·šə·ḇê
יֹ֣שְׁבֵי
those who dwell
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
 
ḇāh;
בָ֑הּ
in it
Prep | 3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
3651 [e]
kên,
כֵּ֗ן
thus
Adv
  
 

 
 
 2787 [e]
ḥā·rū
חָרוּ֙
are burned
V‑Qal‑Perf‑3cp
3427 [e]
yō·šə·ḇê
יֹ֣שְׁבֵי
the inhabitants
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
of the earth
N‑fs
7604 [e]
wə·niš·’ar
וְנִשְׁאַ֥ר
and [are] left
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjPerf‑3ms
582 [e]
’ĕ·nō·wōš
אֱנ֖וֹשׁ
men
N‑msc
  
 
.
 
 
 4213 [e]
miz·‘ār.
מִזְעָֽר׃
few
Adv
  
 

 
 
 56 [e]   7
’ā·ḇal   7
אָבַ֥ל   7
Fails   7
V‑Qal‑Perf‑3ms   7
8492 [e]
tî·rō·wōš
תִּיר֖וֹשׁ
the new wine
N‑ms
  
 

 
 
 535 [e]
’um·lə·lāh-
אֻמְלְלָה־
languishes
V‑Pual‑Perf‑3fs
1612 [e]
ḡā·p̄en;
גָ֑פֶן
the vine
N‑cs
  
 
.
 
 
 584 [e]
ne·’en·ḥū
נֶאֶנְח֖וּ
sigh
V‑Nifal‑Perf‑3cp
3605 [e]
kāl-
כָּל־
All
N‑msc
8056 [e]
śim·ḥê-
שִׂמְחֵי־
merryhearted
Adj‑mpc
  
 
.
 
 
 3820 [e]
lêḇ.
לֵֽב׃
the merry-hearted
N‑ms
  
 

 
 
 7673 [e]   8
šā·ḇaṯ   8
שָׁבַת֙   8
Ceases   8
V‑Qal‑Perf‑3ms   8
4885 [e]
mə·śō·wś
מְשׂ֣וֹשׂ
the mirth
N‑msc
8596 [e]
tup·pîm,
תֻּפִּ֔ים
of the tambourine
N‑mp
  
 

 
 
 2308 [e]
ḥā·ḏal
חָדַ֖ל
ends
V‑Qal‑Perf‑3ms
7588 [e]
šə·’ō·wn
שְׁא֣וֹן
the noise
N‑msc
5947 [e]
‘al·lî·zîm;
עַלִּיזִ֑ים
of the jubilant
Adj‑mp
7673 [e]
šā·ḇaṯ
שָׁבַ֖ת
ceases
V‑Qal‑Perf‑3ms
4885 [e]
mə·śō·wś
מְשׂ֥וֹשׂ
the joy
N‑msc
  
 
.
 
 
 3658 [e]
kin·nō·wr.
כִּנּֽוֹר׃
of the harp
N‑ms
  
 

 
 
 7892 [e]   9
baš·šîr   9
בַּשִּׁ֖יר   9
With a song   9
Prep‑b, Art | N‑ms   9
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
8354 [e]
yiš·tū-
יִשְׁתּוּ־
they shall drink
V‑Qal‑Imperf‑3mp
3196 [e]
yā·yin;
יָ֑יִן
wine
N‑ms
4843 [e]
yê·mar
יֵמַ֥ר
is bitter
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7941 [e]
šê·ḵār
שֵׁכָ֖ר
Strong drink
N‑ms
  
 
.
 
 
 8354 [e]
lə·šō·ṯāw.
לְשֹׁתָֽיו׃
to those who drink it
Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 7665 [e]   10
niš·bə·rāh   10
נִשְׁבְּרָ֖ה   10
Is broken down   10
V‑Nifal‑Perf‑3fs   10
7151 [e]
qir·yaṯ-
קִרְיַת־
the city
N‑fsc
8414 [e]
tō·hū;
תֹּ֑הוּ
of confusion
N‑ms
  
 

 
 
 5462 [e]
sug·gar
סֻגַּ֥ר
is shut up
V‑Pual‑Perf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
1004 [e]
ba·yiṯ
בַּ֖יִת
house
N‑ms
  
 
.
 
 
 935 [e]
mib·bō·w.
מִבּֽוֹא׃
so that none may go in
Prep‑m | V‑Qal‑Inf
6682 [e]   11
ṣə·wā·ḥāh   11
צְוָחָ֥ה   11
[There is] a cry   11
N‑fs   11
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
3196 [e]
hay·ya·yin
הַיַּ֖יִן
wine
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2351 [e]
ba·ḥū·ṣō·wṯ;
בַּֽחוּצ֑וֹת
in the streets
Prep‑b, Art | N‑mp
  
 

 
 
 6150 [e]
‘ā·rə·ḇāh
עָֽרְבָה֙
is darkened
V‑Qal‑Perf‑3fs
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
8057 [e]
śim·ḥāh,
שִׂמְחָ֔ה
joy
N‑fs
1540 [e]
gā·lāh
גָּלָ֖ה
is gone
V‑Qal‑Perf‑3ms
4885 [e]
mə·śō·wś
מְשׂ֥וֹשׂ
the mirth
N‑msc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
of the land
Art | N‑fs
7604 [e]   12
niš·’ar   12
נִשְׁאַ֥ר   12
Is left   12
V‑Nifal‑Perf‑3ms   12
5892 [e]
bā·‘îr
בָּעִ֖יר
in the city
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 8047 [e]
šam·māh;
שַׁמָּ֑ה
desolation
N‑fs
7591 [e]
ū·šə·’î·yāh
וּשְׁאִיָּ֖ה
and with destruction
Conj‑w | N‑fs
3807 [e]
yuk·kaṯ-
יֻכַּת־
is stricken
V‑Hofal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 8179 [e]
šā·‘ar.
שָֽׁעַר׃
the gate
N‑ms
3588 [e]   13
   13
כִּ֣י   13
When   13
Conj   13
3541 [e]
ḵōh
כֹ֥ה
thus
Adv
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֛ה
it shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
7130 [e]
bə·qe·reḇ
בְּקֶ֥רֶב
in the midst
Prep‑b | N‑msc
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
of the land
Art | N‑fs
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
among
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘am·mîm;
הָֽעַמִּ֑ים
the people
Art | N‑mp
5363 [e]
kə·nō·qep̄
כְּנֹ֣קֶף
[it shall be] like the shaking
Prep‑k | N‑msc
  
 

 
 
 2132 [e]
za·yiṯ,
זַ֔יִת
of an olive tree
N‑ms
5955 [e]
kə·‘ō·w·lê·lōṯ
כְּעוֹלֵלֹ֖ת
Like the gleaning of grapes
Prep‑k | N‑fp
518 [e]
’im-
אִם־
when
Conj
3615 [e]
kā·lāh
כָּלָ֥ה
is done
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 1210 [e]
ḇā·ṣîr.
בָצִֽיר׃
the vintage
N‑ms
1992 [e]   14
hêm·māh   14
הֵ֛מָּה   14
They   14
Pro‑3mp   14
5375 [e]
yiś·’ū
יִשְׂא֥וּ
shall lift up
V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 6963 [e]
qō·w·lām
קוֹלָ֖ם
their voice
N‑msc | 3mp
7442 [e]
yā·rōn·nū;
יָרֹ֑נּוּ
they shall sing
V‑Qal‑Imperf‑3mp
1347 [e]
biḡ·’ō·wn
בִּגְא֣וֹן
for the majesty
Prep‑b | N‑msc
3069 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
6670 [e]
ṣā·hă·lū
צָהֲל֖וּ
they shall cry aloud
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 3220 [e]
mî·yām.
מִיָּֽם׃
from the sea
Prep‑m | N‑ms
5921 [e]   15
‘al-   15
עַל־   15
Upon   15
Prep   15
3651 [e]
kên
כֵּ֥ן
thus
Adv
  
 

 
 
 217 [e]
bā·’u·rîm
בָּאֻרִ֖ים
in the dawning light
Prep‑b, Art | N‑mp
3513 [e]
kab·bə·ḏū
כַּבְּד֣וּ
glorify
V‑Piel‑Imp‑mp
3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
339 [e]
bə·’î·yê
בְּאִיֵּ֣י
in the coastlands
Prep‑b | N‑mpc
  
 
.
 
 
 3220 [e]
hay·yām,
הַיָּ֔ם
of the sea
Art | N‑ms
8034 [e]
šêm
שֵׁ֥ם
The name
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
God
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
3671 [e]   16
mik·kə·nap̄   16
מִכְּנַ֨ף   16
From the ends   16
Prep‑m | N‑fsc   16
776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
of the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 2158 [e]
zə·mi·rōṯ
זְמִרֹ֤ת
songs
N‑mp
8085 [e]
šā·ma‘·nū
שָׁמַ֙עְנוּ֙
we have heard
V‑Qal‑Perf‑1cp
6643 [e]
ṣə·ḇî
צְבִ֣י
Glory
N‑ms
  
 
.
 
 
 6662 [e]
laṣ·ṣad·dîq,
לַצַּדִּ֔יק
to the righteous
Prep‑l, Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
wā·’ō·mar
וָאֹמַ֛ר
But I said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑1cs
  
 

 
 
 7334 [e]
rā·zî-
רָזִי־
I am ruined
N‑ms
 

לִ֥י
to me
Prep | 1cs
  
 

 
 
 7334 [e]
rā·zî-
רָֽזִי־
ruined
N‑ms
 

לִ֖י
to
Prep | 1cs
188 [e]
’ō·w
א֣וֹי
Woe
Interjection
 
lî;
לִ֑י
to me
Prep | 1cs
898 [e]
bō·ḡə·ḏîm
בֹּגְדִ֣ים
the treacherous dealers
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 898 [e]
bā·ḡā·ḏū,
בָּגָ֔דוּ
have dealt treacherously
V‑Qal‑Perf‑3cp
899 [e]
ū·ḇe·ḡeḏ
וּבֶ֥גֶד
and indeed very
Conj‑w | N‑ms
898 [e]
bō·wḡ·ḏîm
בּוֹגְדִ֖ים
the treacherous dealers
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
 898 [e]
bā·ḡā·ḏū.
בָּגָֽדוּ׃
have dealt treacherously
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 6343 [e]   17
pa·ḥaḏ   17
פַּ֥חַד   17
Fear   17
N‑ms   17
  
 

 
 
 6354 [e]
wā·p̄a·ḥaṯ
וָפַ֖חַת
and the pit
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 6341 [e]
wā·p̄āḥ;
וָפָ֑ח
and the snare
Conj‑w | N‑ms
5921 [e]
‘ā·le·ḵā
עָלֶ֖יךָ
[Are] upon you
Prep | 2ms
3427 [e]
yō·wō·šêḇ
יוֹשֵׁ֥ב
inhabitant
V‑Qal‑Prtcpl‑msc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
of the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 1961 [e]   18
wə·hā·yāh   18
וְֽ֠הָיָה   18
And it shall be   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   18
5127 [e]
han·nās
הַנָּ֞ס
[That] he who flees
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6963 [e]
miq·qō·wl
מִקּ֤וֹל
from the noise
Prep‑m | N‑msc
6343 [e]
hap·pa·ḥaḏ
הַפַּ֙חַד֙
of the fear
Art | N‑ms
5307 [e]
yip·pōl
יִפֹּ֣ל
shall fall
V‑Qal‑Imperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
into
Prep
  
 

 
 
 6354 [e]
hap·pa·ḥaṯ,
הַפַּ֔חַת
the pit
Art | N‑ms
5927 [e]
wə·hā·‘ō·w·leh
וְהָֽעוֹלֶה֙
and he who comes up
Conj‑w, Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
8432 [e]
mit·tō·wḵ
מִתּ֣וֹךְ
from the midst
Prep‑m | N‑msc
6354 [e]
hap·pa·ḥaṯ,
הַפַּ֔חַת
of the pit
Art | N‑ms
3920 [e]
yil·lā·ḵêḏ
יִלָּכֵ֖ד
shall be caught
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 6341 [e]
bap·pāḥ;
בַּפָּ֑ח
in the snare
Prep‑b, Art | N‑ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
699 [e]
’ă·rub·bō·wṯ
אֲרֻבּ֤וֹת
the windows
N‑fp
4791 [e]
mim·mā·rō·wm
מִמָּרוֹם֙
from on high
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 6605 [e]
nip̄·tā·ḥū,
נִפְתָּ֔חוּ
are open
V‑Nifal‑Perf‑3cp
7493 [e]
way·yir·‘ă·šū
וַֽיִּרְעֲשׁ֖וּ
and are shaken
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
4146 [e]
mō·ws·ḏê
מ֥וֹסְדֵי
the foundations
N‑mpc
  
 
.
 
 
 776 [e]
’ā·reṣ.
אָֽרֶץ׃
of the earth
N‑fs
7489 [e]   19
rō·‘āh   19
רֹ֥עָה   19
Violently   19
V‑Qal‑InfAbs   19
  
 

 
 
 7489 [e]
hiṯ·rō·‘ă·‘āh
הִֽתְרֹעֲעָ֖ה
is broken
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the earth
Art | N‑fs
6565 [e]
pō·wr
פּ֤וֹר
open
V‑Qal‑InfAbs
  
 

 
 
 6565 [e]
hiṯ·pō·wr·rāh
הִֽתְפּוֹרְרָה֙
is split
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
776 [e]
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
the earth
N‑fs
4131 [e]
mō·wṭ
מ֥וֹט
exceedingly
V‑Qal‑InfAbs
4131 [e]
hiṯ·mō·wṭ·ṭāh
הִֽתְמוֹטְטָ֖ה
is shaken
V‑Hitpael‑Perf‑3fs
  
 
.
 
 
 776 [e]
’ā·reṣ.
אָֽרֶץ׃
the earth
N‑fs
5128 [e]   20
nō·w·a‘   20
נ֣וֹעַ   20
To and fro   20
V‑Qal‑InfAbs   20
5128 [e]
tā·nū·a‘
תָּנ֤וּעַ
shall reel
V‑Qal‑Imperf‑3fs
776 [e]
’e·reṣ
אֶ֙רֶץ֙
the earth
N‑fs
  
 

 
 
 7910 [e]
kaš·šik·kō·wr,
כַּשִּׁכּ֔וֹר
like a drunkard
Prep‑k, Art | Adj‑ms
5110 [e]
wə·hiṯ·nō·wḏ·ḏāh
וְהִֽתְנוֹדְדָ֖ה
and shall totter
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConjPerf‑3fs
  
 

 
 
 4412 [e]
kam·mə·lū·nāh;
כַּמְּלוּנָ֑ה
like a hut
Prep‑k, Art | N‑fs
3513 [e]
wə·ḵā·ḇaḏ
וְכָבַ֤ד
and shall be heavy
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֙יהָ֙
upon it
Prep | 3fs
6588 [e]
piš·‘āh,
פִּשְׁעָ֔הּ
Its transgression
N‑msc | 3fs
  
 

 
 
 5307 [e]
wə·nā·p̄ə·lāh
וְנָפְלָ֖ה
and it will fall
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3254 [e]
ṯō·sîp̄
תֹסִ֥יף
again
V‑Hifil‑Imperf‑3fs
  
 
.
 
 
 6965 [e]
qūm.
קֽוּם׃
rise
V‑Qal‑Inf
 
s
ס
 - 
Punc
1961 [e]   21
wə·hā·yāh   21
וְהָיָה֙   21
And it shall come to pass   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   21
  
 

 
 
 3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
in day
Prep‑b, Art | N‑ms
1931 [e]
ha·hū,
הַה֔וּא
that
Art | Pro‑3ms
6485 [e]
yip̄·qōḏ
יִפְקֹ֧ד
[That] will punish
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
6635 [e]
ṣə·ḇā
צְבָ֥א
the host
N‑csc
4791 [e]
ham·mā·rō·wm
הַמָּר֖וֹם
of exalted ones
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4791 [e]
bam·mā·rō·wm;
בַּמָּר֑וֹם
on high
Prep‑b, Art | N‑ms
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and
Conj‑w | Prep
4428 [e]
mal·ḵê
מַלְכֵ֥י
the kings
N‑mpc
127 [e]
hā·’ă·ḏā·māh
הָאֲדָמָ֖ה
of the earth
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 
.
 
 
 127 [e]
hā·’ă·ḏā·māh.
הָאֲדָמָֽה׃
the earth
Art | N‑fs
  
 

 
 
 622 [e]   22
wə·’us·sə·p̄ū   22
וְאֻסְּפ֨וּ   22
And they will be gathered together   22
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3cp   22
626 [e]
’ă·sê·p̄āh
אֲסֵפָ֤ה
[As] are gathered
N‑fs
616 [e]
’as·sîr
אַסִּיר֙
prisoners
N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
  
 

 
 
 953 [e]
bō·wr,
בּ֔וֹר
the pit
N‑ms
5462 [e]
wə·sug·gə·rū
וְסֻגְּר֖וּ
and will be shut up
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑3cp
5921 [e]
‘al-
עַל־
in
Prep
  
 

 
 
 4525 [e]
mas·gêr;
מַסְגֵּ֑ר
the prison
N‑ms
7230 [e]
ū·mê·rōḇ
וּמֵרֹ֥ב
and after many
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
3117 [e]
yā·mîm
יָמִ֖ים
days
N‑mp
  
 
.
 
 
 6485 [e]
yip·pā·qê·ḏū.
יִפָּקֵֽדוּ׃
they will be punished
V‑Nifal‑Imperf‑3mp
  
 

 
 
 2659 [e]   23
wə·ḥā·p̄ə·rāh   23
וְחָֽפְרָה֙   23
And will be disgraced   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs   23
3842 [e]
hal·lə·ḇā·nāh,
הַלְּבָנָ֔ה
the moon
Art | N‑fs
  
 

 
 
 954 [e]
ū·ḇō·wō·šāh
וּבוֹשָׁ֖ה
and ashamed
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3fs
2535 [e]
ha·ḥam·māh;
הַֽחַמָּ֑ה
the sun
Art | N‑fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
4427 [e]
mā·laḵ
מָלַ֞ךְ
will reign
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
6635 [e]
ṣə·ḇā·’ō·wṯ,
צְבָא֗וֹת
of hosts
N‑cp
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֤ר
On Mount
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 6726 [e]
ṣî·yō·wn
צִיּוֹן֙
Zion
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3389 [e]
ū·ḇî·rū·šā·lim,
וּבִיר֣וּשָׁלִַ֔ם
and in Jerusalem
Conj‑w, Prep‑b | N‑proper‑fs
5048 [e]
wə·ne·ḡeḏ
וְנֶ֥גֶד
and before
Conj‑w | Prep
2205 [e]
zə·qê·nāw
זְקֵנָ֖יו
His elders
Adj‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 3519 [e]
kā·ḇō·wḏ.
כָּבֽוֹד׃
gloriously
N‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Isaiah 23
Top of Page
Top of Page