962. bazaz
Strong's Concordance
bazaz: to spoil, plunder
Original Word: בִּזז
Part of Speech: Verb
Transliteration: bazaz
Phonetic Spelling: (baw-zaz')
Definition: to spoil, plunder
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to spoil, plunder
NASB Translation
booty (1), completely despoiled (1), despoiled (1), looted (3), pillage (1), plunder (11), plunder of those who plundered (1), plundered (6), plunderers (1), prey (2), seize (4), seize the plunder (1), seize their as plunder (1), take (3), take as booty (1), take spoil (1), taken booty (1), taking (1), took (3), took as our booty (1), took as their plunder (1).

Brown-Driver-Briggs
בָּזַז verb spoil, plunder (Arabic , Aramaic ; Amharic perhaps Ethiopic rescue PräBAS i. 33) —

Qal Perfect3masculine singular וּבָזַז (consecutive) Ezekiel 29:19; 3plural בָּֽזְַזוּ Numbers 31:53 7t.; בָּזָ֑זוּ Numbers 31:9; suffix וּבְזָזוּם consecutive Jeremiah 20:5; 1plural בָּזַזְנוּ Deuteronomy 2:35; בַּזּוֺנוּ Deuteronomy 3:7; Imperfect2masculine singular תָּבֹז Deuteronomy 20:14, plural יָ֫בֹזּוּ Isaiah 10:2 2t.; וַיָּ֫בֹזּוּ Genesis 34:27 4t.; suffix יְבָזּוּם Zephaniah 2:9; 2masculine plural תָּבֹ֫זוּ Joshua 8:2; 1plural cohortative נָבֹ֫זָה 1 Samuel 14:36 (compare Ges§ 67 R. 11); Imperative בֹּ֫זּוּ Nahum 2:10 (twice in verse); Infinitive construct בֹּז Isaiah 10:6 3t.; בּוֺז Esther 3:13; Esther 8:11; Participle active plural ˜בְֹּזַזִים Isaiah 42:24; 2Chronicles 20:25; suffix ˜בְֹּזַזַיִךְ Jeremiah 30:16, ˜בְֹּזַזֵינוּ Isaiah 17:14, ˜בְֹּזַזֵיהֶם Ezekiel 39:10; passive בָּזוּז Isaiah 42:22; — spoil = take as spoil, with accusative of thing Numbers 31:9; Deuteronomy 2:35 (with לְ & reflexive suffix) Jeremiah 20:5; Ezekiel 26:12; Nahum 2:10; Psalm 109:11; oftener with accusative of congnate meaning with verb, בַּז Numbers 31:32; Isaiah 10:6 ("" שָׁלַל שָׁלָל, as often) Isaiah 33:23; Ezekiel 29:19; Ezekiel 38:12,13; בִּזָּה2Chronicles 25:13; שָׁלָל Deuteronomy 3:7; Deuteronomy 20:14 (both followed by לְ with reflexive suffix) 2 Chronicles 20:25 (twice in verse); 2Chronicles 28:8; Esther 3:13; Esther 8:11; בהמה & שׁלל Joshua 8:2,27; Joshua 11:14 (all followed by לְ with reflexive suffix); object person carried off (compare בַּז) Genesis 34:29 (ᵑ0, but compare Ol); plunder, despoil, with accusative of person robbed Isaiah 10:2; Isaiah 11:14; Isaiah 17:14 (שׁסה) Isaiah 42:22 ("" id.) Zephaniah 2:9; Jeremiah 30:16; Ezekiel 39:10 (twice in verse); with בָּהֶם (person) 1 Samuel 14:36; with accusative of place plundered Genesis 34:27; 2 Kings 7:16; 2Chron 14:13; absolute Numbers 31:53; Isaiah 42:24.

Niph`al Perfect וְנָבֹ֫זוּ consecutive Amos 3:11; Imperfect2masculine singular תִּבּוֺז Isaiah 24:3; Infinitive absolute הִבּוֺז Isaiah 24:3be spoiled, plundered, subject ארמנות Amos 3:11; הארץ Isaiah 24:3; הִבּוֺז תִּבּוֺז ("" הִבּוֺק תִּבּוֺק).

Pu`al Perfect וּבֻזָּ֑זוּ consecutive Jeremiah 50:37be taken as spoil, subject אוצרת.

Strong's Exhaustive Concordance
catch, gather, take for a prey, robber, spoil, take away, spoil, utterly

A primitive root; to plunder -- catch, gather, (take) for a prey, rob(-ber), spoil, take (away, spoil), X utterly.

Forms and Transliterations
בַּזּ֥וֹנוּ בָּ֥זְזוּ בָּז֣וּז בָּזְז֖וּ בָּזְז֣וּ בָּזְז֥וּ בָּזַ֣זְנוּ בָּזָֽזוּ׃ בֹּ֣זְזֵיהֶ֔ם בֹּ֣זּוּ בֹּ֥זּוּ בֹּזְזִ֥ים בֹּזְזַ֖יִךְ בזו בזוז בזונו בזזו בזזו׃ בזזיהם בזזיך בזזים בזזנו הֲלָבֹ֥ז הלבז וְֽנָבֹ֥זָה וְהִבּ֣וֹז ׀ וְיָבֹ֖זּוּ וְלָבֹ֣ז וְנָבֹ֖זּוּ וַיָּבֹ֑זּוּ וַיָּבֹ֕זּוּ וַיָּבֹ֖זּוּ וַיָּבֹ֙זּוּ֙ וּבְזָזוּם֙ וּבָֽזְזוּ֙ וּבָזַ֣ז וּבֻזָּֽזוּ׃ ובזז ובזזו ובזזו׃ ובזזום והבוז ויבזו ולבז ונבזה ונבזו יְבָזּ֔וּם יָבֹ֣זּוּ יָבֹֽזּוּ׃ יבזו יבזו׃ יבזום לְבֹזְזִ֖ים לְבֹזְזֵֽינוּ׃ לָבֹ֣ז לָבֽוֹז׃ לבוז׃ לבז לבזזים לבזזינו׃ תִּבּ֑וֹז תָּבֹ֣ז תָּבֹ֣זּוּ תבוז תבז תבזו bā·zā·zū bā·zaz·nū bā·zə·zū bā·zūz baz·zō·w·nū baZaznu bāzaznū baZazu bāzāzū bazeZu bāzəzū baZuz bāzūz bazZonu bazzōwnū bō·zə·za·yiḵ bō·zə·zê·hem bō·zə·zîm bōz·zū bozeZayich bōzəzayiḵ bōzəzêhem bozezeiHem bozeZim bōzəzîm Bozzu bōzzū hă·lā·ḇōz hălāḇōz halaVoz lā·ḇō·wz lā·ḇōz lāḇōwz lāḇōz laVoz lə·ḇō·zə·zê·nū lə·ḇō·zə·zîm ləḇōzəzênū ləḇōzəzîm levozeZeinu levozeZim tā·ḇōz tā·ḇōz·zū tāḇōz tāḇōzzū taVoz taVozzu tib·bō·wz tibbōwz tibBoz ū·ḇā·zaz ū·ḇā·zə·zū ū·ḇə·zā·zūm ū·ḇuz·zā·zū ūḇāzaz ūḇāzəzū ūḇəzāzūm ūḇuzzāzū uvaZaz uvazeZu uvezaZum uvuzZazu vaiyaVozzu vehibBoz velaVoz venaVozah venaVozzu veyaVozzu way·yā·ḇōz·zū wayyāḇōzzū wə·hib·bō·wz wə·lā·ḇōz wə·nā·ḇō·zāh wə·nā·ḇōz·zū wə·yā·ḇōz·zū wəhibbōwz wəlāḇōz wənāḇōzāh wənāḇōzzū wəyāḇōzzū yā·ḇōz·zū yāḇōzzū yaVozzu yə·ḇāz·zūm yəḇāzzūm yevazZum
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 34:27
HEB: עַל־ הַ֣חֲלָלִ֔ים וַיָּבֹ֖זּוּ הָעִ֑יר אֲשֶׁ֥ר
NAS: upon the slain and looted the city,
KJV: upon the slain, and spoiled the city,
INT: upon the slain and looted the city because

Genesis 34:29
HEB: נְשֵׁיהֶ֔ם שָׁב֖וּ וַיָּבֹ֑זּוּ וְאֵ֖ת כָּל־
NAS: and they captured and looted all
KJV: took they captive, and spoiled even all that [was] in the house.
INT: and their wives captured and looted all that was

Numbers 31:9
HEB: כָּל־ חֵילָ֖ם בָּזָֽזוּ׃
NAS: and all their goods they plundered.
KJV: and their little ones, and took the spoil of all their cattle,
INT: and all their goods plundered

Numbers 31:32
HEB: הַבָּ֔ז אֲשֶׁ֥ר בָּזְז֖וּ עַ֣ם הַצָּבָ֑א
NAS: of war had plundered was 675,000
KJV: war had caught, was six
INT: of the prey after had caught of war

Numbers 31:53
HEB: אַנְשֵׁי֙ הַצָּבָ֔א בָּזְז֖וּ אִ֥ישׁ לֽוֹ׃
NAS: of war had taken booty, every man
KJV: of war had taken spoil, every man
INT: the men of war had taken every

Deuteronomy 2:35
HEB: רַ֥ק הַבְּהֵמָ֖ה בָּזַ֣זְנוּ לָ֑נוּ וּשְׁלַ֥ל
NAS: We took only the animals
KJV: Only the cattle we took for a prey unto ourselves, and the spoil
INT: but the animals took and the spoil of the cities

Deuteronomy 3:7
HEB: וּשְׁלַ֥ל הֶעָרִ֖ים בַּזּ֥וֹנוּ לָֽנוּ׃
NAS: of the cities we took as our booty.
KJV: of the cities, we took for a prey to ourselves.
INT: and the spoil of the cities took

Deuteronomy 20:14
HEB: כָּל־ שְׁלָלָ֖הּ תָּבֹ֣ז לָ֑ךְ וְאָֽכַלְתָּ֙
NAS: its spoil, you shall take as booty for yourself; and you shall use
KJV: [even] all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat
INT: all spoil shall take shall use the spoil

Joshua 8:2
HEB: שְׁלָלָ֥הּ וּבְהֶמְתָּ֖הּ תָּבֹ֣זּוּ לָכֶ֑ם שִׂים־
NAS: and its king; you shall take only
KJV: thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves: lay
INT: spoil cattle shall take Set an ambush

Joshua 8:27
HEB: הָעִ֣יר הַהִ֔יא בָּזְז֥וּ לָהֶ֖ם יִשְׂרָאֵ֑ל
NAS: Israel took only the cattle
KJV: Israel took for a prey unto themselves, according unto the word
INT: city he took like Israel

Joshua 11:14
HEB: הָאֵ֙לֶּה֙ וְהַבְּהֵמָ֔ה בָּזְז֥וּ לָהֶ֖ם בְּנֵ֣י
NAS: of Israel took as their plunder; but they struck
KJV: of Israel took for a prey unto themselves; but every man
INT: of these and the cattle took like the sons

1 Samuel 14:36
HEB: פְלִשְׁתִּ֨ים ׀ לַ֜יְלָה וְֽנָבֹ֥זָה בָהֶ֣ם ׀ עַד־
NAS: by night and take spoil among them until
KJV: by night, and spoil them until the morning
INT: the Philistines night and take until light

2 Kings 7:16
HEB: וַיֵּצֵ֣א הָעָ֔ם וַיָּבֹ֕זּוּ אֵ֖ת מַחֲנֵ֣ה
NAS: went out and plundered the camp
KJV: went out, and spoiled the tents
INT: went the people and plundered the camp of the Arameans

2 Chronicles 14:14
HEB: יְהוָ֖ה עֲלֵיהֶ֑ם וַיָּבֹ֙זּוּ֙ אֶת־ כָּל־
NAS: had fallen on them; and they despoiled all
KJV: of the LORD came upon them: and they spoiled all the cities;
INT: of the LORD on despoiled all the cities

2 Chronicles 20:25
HEB: יְהוֹשָׁפָ֣ט וְעַמּוֹ֮ לָבֹ֣ז אֶת־ שְׁלָלָם֒
NAS: came to take their spoil,
KJV: came to take away the spoil
INT: Jehoshaphat and his people to take their spoil found

2 Chronicles 20:25
HEB: יָמִ֧ים שְׁלוֹשָׁ֛ה בֹּזְזִ֥ים אֶת־ הַשָּׁלָ֖ל
NAS: days taking the spoil
KJV: days in gathering of the spoil,
INT: days were three taking the spoil because

2 Chronicles 25:13
HEB: שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֔ים וַיָּבֹ֖זּוּ בִּזָּ֥ה רַבָּֽה׃
NAS: 3000of them and plundered much
KJV: thousand of them, and took much
INT: three thousand and plundered spoil much

2 Chronicles 28:8
HEB: שָׁלָ֥ל רָ֖ב בָּזְז֣וּ מֵהֶ֑ם וַיָּבִ֥יאוּ
NAS: and daughters; and they took also
KJV: and daughters, and took also away much
INT: of spoil A great took them and brought

Esther 3:13
HEB: אֲדָ֑ר וּשְׁלָלָ֖ם לָבֽוֹז׃
NAS: Adar, and to seize their possessions
KJV: and [to take] the spoil of them for a prey.
INT: Adar their possessions seize

Esther 8:11
HEB: וְנָשִׁ֑ים וּשְׁלָלָ֖ם לָבֽוֹז׃
NAS: and women, and to plunder their spoil,
KJV: and [to take] the spoil of them for a prey,
INT: and women their spoil plunder

Psalm 109:11
HEB: אֲשֶׁר־ ל֑וֹ וְיָבֹ֖זּוּ זָרִ֣ים יְגִיעֽוֹ׃
NAS: that he has, And let strangers plunder the product of his labor.
KJV: all that he hath; and let the strangers spoil his labour.
INT: all after plunder strangers the product

Isaiah 10:2
HEB: וְאֶת־ יְתוֹמִ֖ים יָבֹֽזּוּ׃
NAS: may be their spoil And that they may plunder the orphans.
KJV: may be their prey, and [that] they may rob the fatherless!
INT: may be their spoil the orphans may plunder

Isaiah 10:6
HEB: לִשְׁלֹ֤ל שָׁלָל֙ וְלָבֹ֣ז בַּ֔ז [וּלְשִׂימֹו
NAS: booty and to seize plunder,
KJV: the spoil, and to take the prey,
INT: to capture booty seize plunder appoint

Isaiah 11:14
HEB: יָ֔מָּה יַחְדָּ֖ו יָבֹ֣זּוּ אֶת־ בְּנֵי־
NAS: Together they will plunder the sons
KJV: toward the west; they shall spoil them
INT: the west together will plunder the sons of the east

Isaiah 17:14
HEB: שׁוֹסֵ֔ינוּ וְגוֹרָ֖ל לְבֹזְזֵֽינוּ׃ ס
NAS: [will be] the portion of those who plunder us And the lot
KJV: us, and the lot of them that rob us.
INT: spoil and the lot plunder

43 Occurrences

Strong's Hebrew 962
43 Occurrences


bā·zaz·nū — 1 Occ.
bā·zā·zū — 1 Occ.
bā·zə·zū — 6 Occ.
bā·zūz — 1 Occ.
baz·zō·w·nū — 1 Occ.
bō·zə·za·yiḵ — 1 Occ.
bō·zə·zê·hem — 1 Occ.
bō·zə·zîm — 1 Occ.
bōz·zū — 2 Occ.
hă·lā·ḇōz — 1 Occ.
lā·ḇōz — 3 Occ.
lə·ḇō·zə·zê·nū — 1 Occ.
lə·ḇō·zə·zîm — 1 Occ.
tā·ḇōz — 1 Occ.
tā·ḇōz·zū — 1 Occ.
tib·bō·wz — 1 Occ.
ū·ḇā·zaz — 1 Occ.
ū·ḇā·zə·zū — 2 Occ.
ū·ḇə·zā·zūm — 1 Occ.
ū·ḇuz·zā·zū — 1 Occ.
way·yā·ḇōz·zū — 5 Occ.
wə·hib·bō·wz — 1 Occ.
wə·lā·ḇōz — 2 Occ.
wə·nā·ḇō·zāh — 1 Occ.
wə·nā·ḇōz·zū — 1 Occ.
wə·yā·ḇōz·zū — 1 Occ.
yā·ḇōz·zū — 2 Occ.
yə·ḇāz·zūm — 1 Occ.
961
Top of Page
Top of Page