Йов 31
Bulgarian
1Направих завет с очите си; И как бих погледнал на девица?

2Защото какъв дял се определя от Бога отгоре, И какво наследство от Всемогъщия свише?

3Не е ли разорение за нечестивия, И погибел за тия, които вършат беззаконие?

4Не вижда ли Той пътищата ми? И не брои ли всичките ми стъпки?

5Ако съм ходил с лъжата, И ногата ми е бързала на измама,-

6([Но] нека ме претеглят в прави везни, За да познае Бог непорочността ми,-)

7Ако се е отклонила ногата ми от пътя, И сърцето ми е последвало очите ми, И ако се е залепило петно на ръцете ми,

8То нека сея аз, а друг да яде, И нека се изкоренят произведенията ми

9Ако се е прелъстило сърцето ми от жена, И съм причаквал при вратата на съседа си,

10То нека моята жена меле за другиго, И други да се навеждат над нея;

11Защото това би било гнусно дело, И беззаконие, което да се накаже от съдиите;

12Понеже това е огън, който изгорява до погубване, И би изкоренил всичките ми плодове.

13Ако съм презрял правото на слугата си или на слугинята си, Когато имаха спор с мене,

14То какво бих сторил, когато се подигне Бог? И какво бих Му отговорил, когато посети?

15Оня, който е образувал мене в утробата, не образува ли и него? И не същият ли ни образува в утробата?

16Ако съм въздържал сиромасите от това, което желаеха, Или съм направил да помрачеят очите на вдовицата,

17Или съм изял сам си залъка си, Без да е яло сирачето от него,-

18(Напротив, от младостта ми то порасте при мене като при баща, И от утробата на майка си съм наставлявал вдовицата;)

19Ако съм гледал някого да гине от нямане дрехи, Или сиромах, че няма завивка,

20И не са ме благославяли чреслата му, Като се е стоплял с вълната от овцете ми;

21Ако съм подигнал ръка против сирачето, Като виждах, че имам помощ в портата;

22То да падне мишцата ми от рамото, И ръката ми да се пречупи от лакътя;

23Защото погибел от Бога беше ужас за мене, И пред Неговото величие не можех да сторя нищо.

24Ако съм турял надеждата си в злато, Или съм рекъл на чистото злато: Ти си мое упование;

25Ако съм се веселил, защото богатството ми бе голямо, И защото ръката ми бе намерила изобилие;

26Ако, като съм гледал слънцето, когато изгряваше, Или луната, когато ходеше в светлостта си,

27Се е увлякло тайно сърцето ми, И устата ми са целували ръката ми;

28И това би било беззаконие, което да се накаже от съдиите, Защото бих се отрекъл от вишния Бог.

29Ако съм злорадствувал в загиването на мразещия ме, Или ми е ставало драго, когато го е сполетявало зло,-

30(Даже не съм допуснал на устата си да съгрешат Та да искам живота му с проклетия);-

31Ако хората от шатъра ми не са рекли: Кой може да покаже едного, който не е бил наситен от него с месо?

32(Чужденецът не нощуваше вън; Отварях вратата си на пътника);

33Ако съм покривал престъпленията си както Адама Като съм скривал беззаконието си в пазухата си,

34Понеже се боях от голямото множество, И презрението на семействата ме ужасяваше, Така че млъквах и не излизах из вратата;-

35(О, да имаше някой да ме слуша!- Ето [виж] тука подписа ми; Всемогъщият нека ми отговори!- И [да имах акта който противникът ми е написал!

36Ето, на рамо щях да го нося, За венец щях да го привържа на себе си!

37Щях да му дам отчет за стъпките си; Като княз щях да [се] приближа при него-);

38Ако нивата ми вика против мене, И браздите й плачат заедно;

39Ако съм изял плода й без да платя, Или съм изгасил живота на стопаните й;

40Тогава да израстат тръни вместо жито, И вместо ечемик плевели. Свършиха се думите на Иова.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 30
Top of Page
Top of Page