Йов 30
Bulgarian
1Но сега ми се подсмиват по-младите от мене, Чиито бащи не бих приел да туря с кучетата на стадото си;

2Защото в що можеше да ме ползува силата на ръцете им, Човеци, чиято жизненост бе изчезнала?

3От немотия и глад те бяха измършавели; Гризяха изсушената земя, отдавна пуста и опустошена;

4Между храстите късаха слез, И корените на смрика им бяха за храна.

5Бяха изпъдени измежду [човеците], Които викаха подир тях като подир крадци.

6Живееха в пукнатините на долините, В дупките на земята и на скалите.

7Ревяха между храстите. Събираха се под тръните;

8Безумни и безчестни, Те бидоха изгонени от земята.

9А сега аз им станах песен, Още им съм и поговорка.

10Гнусят се от мене, отдалечават се от мене, И не се свенят да плюят в лицето ми.

11Тъй като [Бог] е съсипал достолепието ми и ме е смирил. То и те се разюздиха пред мене.

12Отдясно въстават [тия] изроди, Тласкат нозете ми, И приготовляват против мене гибелните си намерения,

13Развалят пътя ми, Увеличават нещастието ми, И то без да имат помощници.

14Идат като през широк пролом; Под краха нахвърлят се [върху мене].

15Ужаси се обърнаха върху мене; Като вятър гонят достолепието ми; И благополучието ми премина като облак.

16И сега душата ми се излива в мене; Скръбни дни ме постигнаха.

17През нощта костите ми се пронизват в мене, И жилите ми не си почиват.

18[Само] с голямо усилие се променява дрехата ми; Тя ме стяга както яката на хитона ми.

19[Бог] ме е хвърлил в калта; И аз съм заприличал на пръст и на прах.

20Викам към Тебе, но не ми отговаряш; Стоя, и Ти [просто] ме поглеждаш.

21Обърнал си се да се показваш жесток към мене; С мощната Си ръка ми враждуваш;

22Издигаш ме, възкачваш ме на вятъра, И стопяваш ме в бурята.

23Зная наистина, че ще ме докараш до смърт, И до дома, който е определен за всичките живи.

24Обаче в падането си човек няма ли да простре ръка, Или да нададе вик в бедствието си?

25Не плаках ли аз за онзи, който бе отруден? И не се ли оскърби душата ми за сиромаха?

26Когато очаквах доброто, тогава дойде злото; И когато ожидах виделината, тогава дойде тъмнината.

27Червата ми възвират, и не си почиват; Скръбни дни ме постигнаха.

28Ходя почернял, но не от слънцето; Ставам в събранието и викам за помощ.

29Станах брат на чакалите, И другар на камилоптиците.

30Кожата ми почерня на мене, И костите ми изгоряха от огън.

31[Затова] арфата ми [се измени] в ридание, И свирката ми в глас на плачещи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 29
Top of Page
Top of Page