Матей 5
Bulgarian
1А [Исус] като видя множествата, възкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2И като отвори устата Си поучаваше ги, казвайки:

3Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.

4Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.

5Блажени кротките, защото те ще наследят земята.

6Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.

7Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.

8Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.

9Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.

10Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.

11Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; 12радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

13Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората.

14Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. 15И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. 16Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

17Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша но да изпълня. 18Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. 19И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи [така човеците], най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

20Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине [правдата] на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

21Чули сте, че е било казано на старовременните: "Не убивай; и който убие излага се на съд". 22А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [[без причина]], излага се на съд; и който рече на брата си Рака, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл. 23И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 24остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. 25Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него [към съдилището], да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. 26Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.

27Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай". 28Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си. 29Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли го; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла. 30И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.

31Още било казано: "Който си напусне жената, нека й даде разводно писмо". 32А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

33Чули сте още, че е било казано на старовременните: "Не си престъпвай клетвата, но изпълнявай пред Господа клетвите си". 34Но Аз ви казвам: Никак да се не кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога; 35нито в земята, защото е подножието Му; нито в Ерусалим, защото е град на великия Цар. 36Нито в главата си да се не кълнеш, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. 37Но говорът ви да бъде: Да, да; Не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.

38Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб". 39А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата. 40На тогава, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и горната дреха. 41Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две. 42Дай на оногова, който проси от тебе; и не се отвръщай от оногова, който ти иска на заем.

43Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си". 44Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят; 45за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. 46Защото, ако обичате само ония, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? 47И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? 48И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 4
Top of Page
Top of Page